Ca-N-Tex Root & Kireç Çözücü - pH Düşürücü

Topraktaki kireci & alınabilir kalsiyuma çevirir
Toprakta bağlanmış, bitki besinlerini açığa çıkarır
C  a-N-Tex Root
Toprak kirecini, kalsiyuma çeviren tek ürün.
Topraktan uygulanabilen mükemmel bir pH pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı "Power of Hydrogen" (Hidrojenin Gücü)'dir. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun kologaritması olarak verilebilir: {\displaystyle pH=colog[H^{+}]}{\displaystyle pH=colog[H^{+}]} düşürücüdür.
İlaçlama suyunda ve toprakta bulunan kireci bitki tarafından alınabilir kalsiyuma çevirir.
Kireçli suların pH ‘ sını düşürür, kireci giderir.
Toprakta buluna kirecin bağlamış olduğu demir, çinko ve fosfatların bitki tarafından alınmasını sağlar.
Kireçli su ile kullanılan zirai ilaçların parçalanmasını ve bozulmasını önler.
Damlama sulama borularındaki meme tıkanıklığı açar.

Damlama sulama ile topraktan uygulama:
Dönüme 1lt CANTEX ROOT damlama sulama ile verilir.
20 Lt = 460 ₺
5 Lt = 150 ₺

NOKSANLIKLAR
Bitki besin noksanlığı görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene toprak analizlerinizi yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz. Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza verdiğiniz de, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı hep birlikte daha sağlıklı planlama yapabiliriz.

Suda ve toprakta bulunan kireci,bitki tarafından alınabilir kalsiyuma çeviren CANTEX ROOT aynı zamanda kireçli suların PH sını düşürür.
Gübre, Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Kükürt (S), Bor (B) gibi bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm 13 besin maddesinin alternatif bir kaynağıdır.
Sağlıklı bir toprakta doğal olarak bulunan Bakır (Cu), Demir (Fe), Klorür (Cl), Manganez (Mn), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn).
Gübreler, bitkilerin kökleri ve ayrıca bitkileri yoluyla emilir.
Toprakta bulunan kirecin bağlamış bulunduğu demir, çinko ve fosfatların bitki tarafından alınmasını sağlar.
Kireçli su ile kullanılan zirai ilaçların parçalanmasını ve bozulmasını önler.
Kalsiyumlu yaprak gübresi kullanmanıza gerek kalmaz.
Damlama yada salma sulama ile sulama yapılan topraklarda sürekli ve bilinçsiz gübre kullanımı veya değişik nedenlerden dolayı, topraklarda tuz ve kireç birikimi olmaktadır.
Bu durumlarda bitkilerin topraktan besin almaları ya çok zor olmakta yada hiç gerçekleşmemektedir.
Bu tip topraklarda mevcut bitki besin elementlerinin çözünürlüğünün sağlanması ve toprağa verilen gübrelerden istenilen sonucun en iyi şekilde alınması için gübreleme işleminden önce toprağa mutlaka CANTEX ROOT uygulanmalıdır.
CANTEX ROOT uygulamaları düzenli bir şekilde devam ettirildiği zaman toprağın tekstüründe belirgin düzelmeler görülmektedir.
Toprak pH ı en kötü şartlarda, ilk uygulamada 1 birim aşağıya çekilmekte ve kök bölgesinde, bitki gelişimine uygun toprak yapısı oluşmaktadır.
CANTEX ROOT tüm bu özelliklerinin yanı sıra topraktaki kireci alınabilir kalsiyuma çevirerek, bitkilerin kalsiyum ihtiyacını karşılar.
Böylece yoğun miktarlarda kalsiyumlu gübrelemeye gerek duyulmamaktadır.

TOPRAK PH SI NEDİR ?
pH, toprakta bulunan kireç (kalsiyum) miktarının bir ölçüsüdür ve sahip olduğu toprak türüdür.
Genellikle nemli iklimlerde topraklar ASİT ve kuru iklimlerde bu ALKALİ olma eğilimindedirler.
Türkiye topraklarının büyük bir bölümünün pH sı 8.0 ve üzeridir.
Toprak pH sı aşağıdaki şemada da gösterildiği gibi bir çok bitki besinini bağlamakta ve bitki tarafından alınmasını engellemektedir.

pH nın ürünler üzerindeki etkisi

pH 3 4 5 6 7 8 9
Toprak reaksiyonu Çok yüksek asitlik Kuvvetli asitlik Orta asitlik Hafif asitlik Notr Hafif alkali Orta alkali
PH nın ÜRÜNE ETKİSİ Tüm ürünlere zehirli Çoğu ürünlere zehirli Bazı ürünlere zehirli Bütün ürünler yetişir Bütün ürünler yetişir Ürün yetişir Birçok ürün için zehirli

BİTKİ, BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİ NEDEN ZOR ALIR?
Çünkü toprak pHsı genelde çok yüksektir veya çok düşüktür. Türkiye genelinde toprak pH sı çok yüksektir.
Yani kireç oranı yüksektir. Kireç bir çok minerali bağlamaktadır.
Bitki zayıf kalmaktadır, zayıf kalan bitkilerde sürgün gelişmez, bitkiler küçük kalır, böyle bitkilerde meyve az ve meyve kalitesi düşük olur
Kireç aynı zamanda kılcal köklerin etrafını sarmakta, toprağa atılan bitki besin elementlerinin de bitki tarafından alınmasını engellemektedir.
CANTEX ROOT kısa süre içinde ( ortalama 45 Dk.) kılcal köklerin etrafındaki kireçlenmeyi yok eder ve kılcal köklerin etrafındaki kireci alınabilir kalsiyuma çevirerek bitki tarafından alınmasını sağlar.

CANTEX ROOT tek başına kullanılır hiçbir ilaç ve gübreyle karıştırılmaz.
Sezon başlamadan önce muhakkak CANTEX ROOT dönüme 1 kg gelecek kullanılmalı, toprağın pH sı düşürülmeli, hemen ertesinde fide dikimi veya taban gübrelemesine geçilmelidir.
Toprakta bulunan bitki besin elementlerinin toprak pH sı tarafından tutulması engellenerek, toprakta bağlı bulunan besin elementlerinin açığa çıkması sağlanmalıdır.
CANTEX ROOT sıvı ph düşürücü olduğu için hızla toprağın ph sını düşürecektir.
CANTEX ROOT toprakta kalıntı bırakmaz.
TOPRAKTAKİ YÜKSEK PH DEMİR, FOSFOR ve AZOTU BAĞLAR.
BİTKİ TOPRAKTA BULUNAN DEMİR, FOSFOR ve AZOTU ALAMAZ.
CANTEX ROOT TOPRAK PH sını BİTKİ İÇİN EN UYGUN OLAN 6.5 - 7.0 SEVİYESİNE GETİRİR.
CANTEX ROOT KILCAL KÖKLERİ SARAN KİRECİ YOK EDER, KILCAL KÖKLER AÇIĞA ÇIKAR.
DAMLA SULAMA BORULARINDAKİ TIKANIKLIĞI AÇAR.

Yüksek toprak pH sı azot, demir ve fosforu anında bağlamaktadır. Yine yaptırdığınız toprak ve yaprak analizlerinde toprakta birçok bitki besin maddeleri yüksek olduğu halde, yaprak analizlerinde toprakta aşırı bulunan bitki besin maddesinin yaprakta çok az olduğu ve besin eksikliği çektiğini görürsünüz.
Bu olay tamamen toprak ph nın yüksek veya düşük olması (Şu an tüm dünya ki bilimsel araştırmalar sonucu en uygun toprak pH sı 6.4 tür), ve yanlış gübrelemeler sonucu bitki besinlerinin birbirini bağlamasıdır.
Bu aşamada yapılacak en iyi yöntem hemen CANTEX ROOT ile toprağın ph sı düşürülmeli, toprakta bulunan bitki besinleri serbest hale çıkarılmalı, Proteinate ® sıvı organik gübrenin bitki özsuyunu hızlandırmasından faydalanarak bitkinin serbest kalan bitki besinlerini, bitki bünyesine alınmasını sağlamaktır.
CANTEX ROOTin diğer bir avantajı toprak analizlerinizde yüksek çıkan bitki besin elementlerini tekrar kullanmayacağınız için, (bitki besini eksildiğinde tekrar gübrelemeye devam edilmelidir.) CANTEX ROOT kendi maliyetini kurtaracaktır.
Ayrıca düzenli CANTEX ROOT kullandığınızda toprağınızın yapısıda düzelecektir.
Çünkü sürekli taban gübrelemesi sonucunda toprağınızda gübre birikimi sonucu meydana gelen topraktaki bozulmalar önlenecektir.
CANTEX ROOT toprağın ph derecesinin yüksekliği veya düşüklüğü ile doğru orantılı kullanılır.
Toprağın ph değeri 8.6 olan bir yetiştirici ile toprağın ph sı 7.8 olan bir üretici farklı CANTEX ROOT uygulaması yapacaktır.
Bir yetiştiriciyi tek bir uygulama kurtarırken, diğeri iki veya üç uygulama yapmalıdır.
Toprak ph sı 6.5 – 7.0 seviyelerine getirilmelidir.
PH, toprakta bulunan kireç (kalsiyum) miktarının bir ölçüsüdür ve sahip olduğu toprak türüdür.
Genellikle nemli iklimlerdetopraklar ALKALİ olma eğilimindedir.
Türkiye topraklarının büyük bir bölümünün pH sı 8.0 ve üzeridir.
Toprak pH sı aşağıdaki şemada da gösterildiği gibi birçok bitki besinini bağlamakta ve bitki tarafından alınmasını engellemektedir.

Bitkinin kalsiyum ihtiyacı varsa:
Salma sulama yada damlamasulama ile CANTEX ROOT i kullanmadan önce 1 lt CANTEX ROOT in içine 150 gr beyaz mozaik katınız ve mozaikler tamamen alınabilir kalsiyuma dönüşünceye kadar bekleyiniz.
Bu şekilde hazırladığınız karışım en etkili kalsiyum içeren yaprak gübresinden daha yüksek oranda alınabilir kalsiyum içerecektir.
Bu karışım yukarıda belirtilen oranlarda kullandığınız bitkinizin kalsiyum ihtiyacını karşılayacaktır.
Aynı zamanda toprakta ve suda bulunan kirecin bitkinize olan olumsuz etkisini giderecektir.
Salma sulama ile topraktan uygulama:
5 lt CANTEX ROOT in açmadan kapağını 10luk çivi ile deliniz ve su verdiğiniz kısmın üzerine CANTEX ROOT bidonunu yan yatırınız.
Veya bir boş bir dolu sulama yapılırken, boş sulamada CANTEX ROOT uygulaması bölünerek yapılabilir.

BİTKİ, BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİ NEDEN ZOR ALIR?
Çünkü toprak pHsı genelde çok yüksektir veya çok düşüktür. Türkiye genelinde toprak pH sı çok yüksektir. Yani kireç oranı yüksektir.
Kireç bir çok minerali bağlamaktadır.
Bitki zayıf kalmaktadır, zayıf kalan bitkilerde sürgün gelişmez, bitkiler küçük kalır, böyle bitkilerde meyve az ve meyve kalitesi düşük olur. 
Kireç aynı zamanda kılcal köklerin etrafını sarmakta, toprağa atılan bitki besin elementlerinin de bitki tarafından alınmasını engellemektedir.
CANTEX ROOT kısa süre içinde ( ortalama 45 Dk.) kılcal köklerin etrafındaki kireçlenmeyi yok eder ve kılcal köklerin etrafındaki kireci alınabilir kalsiyuma çevirerek bitki tarafından alınmasını sağlar. CANTEX ROOT tek başına kullanılır hiçbir ilaç ve gübreyle karıştırılmaz.
Sezon başlamadan önce muhakkak CANTEX ROOT dönüme 1 kg gelecek şekilde kullanılmalı, toprağın pH sı düşürülmeli, hemen ertesinde fide dikimi veya taban gübrelemesine geçilmelidir.
Toprakta bulunan bitki besin elementlerinin toprak pH sı tarafından tutulması engellenerek, toprakta bağlı bulunan besin elementlerinin açığa çıkması sağlanmalıdır.
CANTEX ROOT sıvı ph düşürücü olduğu için hızla toprağın ph sını düşürecektir.
CANTEX ROOT toprakta kalıntı bırakmaz.
TOPRAKTAKİ YÜKSEK PH, DEMİR, FOSFOR ve AZOTU BAĞLAR.
BİTKİ TOPRAKTA BULUNAN DEMİR, FOSFOR ve AZOTU ALAMAZ.
CANTEX ROOT:
TOPRAK PH sını EN UYGUN OLAN 6.5 - 7.0 SEVİYESİNE GETİRİR.
KILCAL KÖKLERİ SARAN KİRECİ YOK EDER, KILCAL KÖKLER AÇIĞA ÇIKAR.
DAMLA SULAMA BORULARINDAKİ TIKANIKLIĞI AÇAR.
Yüksek toprak pH sı azot, demir ve fosforu anında bağlamaktadır.
Yine yaptırdığınız toprak ve yaprak analizlerinde toprakta birçok bitki besin maddeleri yüksek olduğu halde, yaprak analizlerinde toprakta aşırı bulunan bitki besin maddesinin yaprakta çok az olduğu ve besin eksikliği çektiğini görürsünüz. Bu olay tamamen toprak ph nın yüksek veya düşük olması (Şu an tüm dünya ki bilimsel araştırmalar sonucu en uygun toprak pH sı 6.4 tür), ve yanlış gübrelemeler sonucu bitki besinlerinin birbirini bağlamasıdır.
PH NEDİR?
Suyun pH değeri, asit ya da baz oranı gösterir ve 1 ile 14 arasında bir skala üzerinde ölçülür. Nötr pH 7 dir. 7den daha az asit ve 7den daha fazla alkalindir. Sular 6.5 ila 8 arasında bir pH değerine sahiptir.

pH> 8 Yukarıdaki Su alkali ve 6.5 altında su asidiktir.
pH> 8.5 veya <6 Püskürtme karışımları etkileyebilir
pH> 8 Yüksek alkali su, birçok kimyasal olarak alkali hidroliz denilen bozunmasına neden olur. Borularda ve ekipmanların tıkanmasına neden olabilir.
pH <6 Metal borular ve bağlantı parçaları korozyona neden olabilir.
pH 8> Alkali su Bazı kimyasalları bozabilir, bu sürece alkali hidroliz denir.
pH:
Bir solüsyonun hidrojen iyon konsantrasyonunun ölçülerek okunmasıdır. Ne kadar asit veya bazik olduğunu gösterir.
Bu değerler 0 (çok asit) ile 14 (çok bazik) arasında değişir.

SULAMA VE İLAÇLAMA SULARININ PH’ININ YÜKSEK OLMASI NEDEN ÖNEMLİDİR.
Suda yüksek pH, bitkisel üretimi sınırlayan bir faktör olabilir.
Sulama suyunun ve yetiştirme ortamının (toprak, torf, vb) pH’ının yüksek olması demir, manganez, çinko, bakır gibi mikro besin elementlerinin alınabilirliğini çok önemli derecede azaltabilir
Suyun pH’ının yüksek olması gübre tanklarındaki tuzların da çökelmesine neden olur ve en önemlisi tarım ilaçlarının çoğunun etkililiğini düşürür.
Başta insektisitler ve özellikle organik fosforlu ve karbamatlı olanlar yüksek pH’lı su ile karıştırıldığında kimyasal reaksiyona (hidroliz) girerek hızla parçalanırlar ve etkililiklerini kaybederler.
Hidrolizin derecesi, bir tarım ilacının etkili maddesinin yarılanma ömrünün ölçülmesidir.
Bazı tarım ilaçları pH:8 ve üstünde çok hızlı hidrolize olurlar. Onun için üreticilerin ilaçlama ve sulama yapmadan önce kullanacakları sularının pH değerlerini bilmeleri gerekiyor.
HİDROLİZ NEDİR?
Hidroliz, suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile sonuçlanan bir işlem.
Bazı kaynaklarda hidroliz, moleküllerin su ilavesiyle daha fazla sayıda parçacık oluşturması olarak da geçer. Hidroliz, su ile bir kimyasal bağın parçalanmasıdır,

BOZUNMA
pH değerinin 7 olması nötr (ne asit ne de bazik) olarak değerlendirilmesine karşın ilaçlama suyu için optimum değer değildir.
Çizelge 1’de görüldüğü gibi örneğin captan etkili maddeli fungisit pH’ı 8 olan bir ilaçlama suyunda 10 dakika içinde parçalanabiliyor.
Genel olarak suyun pH değeri 5.5 - 6.5 arasında olması önerilmektedir.
Çizelge 1
PH değerleri değişen pestisitlerin yarılanma ömrü.


Değerler, genel tahminler ve pH dışındaki faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.
( KAYNAK : Missouri Üniversitesi Effects of Water pH on the Stability of Pesticides )

SUYUN PH’INI DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
Bunun için piyasada birçok ürün satılmaktadır. Bunların seçiminde ise; kullanımının kolay, ucuz ve güvenli olmasına dikkat edilmelidir. Bunlar aynı zamanda bitki besini (fosfor, azot ve kükürt) sağlarlar. Fakat aşırı ve bilinçsiz ph düşürücü kullanımın dada, azot ve fosfor toksitetesi yaratır. Onun için ilaçlama suyunda FAVORİTE WET, toprak Ph sını düşürmek için CANTEX ROOT kullanmalıdır.
SUYUN PH’I HER ZAMAN ASİT Mİ OLMALI?
Hayır. Özellikle metal içeren bakırlı fungisitler (bordo bulamacı, bakır sülfat, bakır oksiklorid, bakır hidroksit vb.), Alliette gibi bazı fungisitler ile düşük pH’lı suyu karıştırmamalıyız. Çünkü metallerin asitte eriyiciliği hızla arttığından bitkide fitotoksite yapma riski de artar. İlaçlama suyunun pH’ını 5.5 - 6.5 aralığına ayarlamak, tarım ilaçlarından en iyi sonuç alabilmenin en ekonomik ve kolay yoludur. Zirai ilaçların çoğu emülsiyon yoğunlaştırılmış ve ıslanabilir toz formülasyonları olarak tasarlanmıştır. Pestisitler, konsantre şeklinde satılan ve bitkilere uygulanabilir önce çözünmüş ya da su içinde asılı halde satılırlar. pH sı 7 ve daha yüksek sular, alkali koşullar yaratır bazı pestisitlerin Bozunma (Hidroliz) veya kimyasal tepkimeye geçmesi neden olabilir
Genel olarak, insektisitler hidroliz için çok daha fazla duyarlıdır.
Bazı pestisitler çok hızlı hidrolize olurlar. Hidroliz hızı 8 - 9 pH aralığı içinde hızlı olabilir. Her bir puanlık pH artış için, hidroliz(bozulma) hızını yaklaşık 10 kat artacaktır. Alkali hidroliz, nedeniyle ortaya çıkan kayıpların şiddeti suyun derecesi tarafından yönetilir. Bir pH metre ile suyun pH belirlenmelidir.
Özet olarak, bir böcek ilacı ile birlikte kullanılan suyun pH sını bilmek, pestisit bozunmasını önleyebilir. Pestisitleri mümkün olan en kısa süre içerisinde kullanılacak miktarlarda ve ilaçlamadan hemen önce karıştırmak, istenilen etkiyi yaratır.
Hidroliz (Bozunma), pH sın yanı sıra başka faktörlere bağlı olarak da bozunabilirler.
• Herhangi bir şeyin kışkırtması,
• Nem,
• Günün uygulama zamanı,
• Sıcaklık,
• Çözünürlük,
• Yoğunlaşma,
• Tankın sprey tipi
• Diğer böcek ilaçları ve
• Karışım halinde olan katkı maddeleri de karışım süresi.
Bütün pestisitlerin yararları ve riskleri de var. Faydaları maksimize ve riskleride etiketlerini okuyarak ve takip ederek minimize edebiliriz. Kullanım talimatlarına dikkat edin ve önlemli ifadeleri kaçırmayın. Pestisit etiketlerinin üzerindeki bilgiler talimatlar ve sınırlamaları içerir. İlaçlama tankında kullanacağımız suyun özellikleri bazı pestisitlerin etkinliğini etkiliye bilir.
En önemlisi suyun pH, göreceli olarak asit ve alkali dir. Yüksek bir pH değeri, 8 den yukarı olduğunda, birçok böcek ilacı alkali suda kimyasal bir reaksiyon geçirdiğinde pestisitlerin etkinliğini azaltır. Suyun daha fazla alkali olması, daha hızlı bir şekilde pestisiti bozar.
Reaksiyonun ciddiyeti aşağıdakilere göre belirlenir:
• Pestisitin duyarlılığı,
• Pestisitin, alkali su ile temas halinde olduğu zaman miktarı,
• Seyreltilmiş böcek ilacı karışımının sıcaklığı ve Su alkalilik derecesi
• pH Seviyesi.

İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: Bekirde mah.
Hürriyet 1 cad no 2 A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © NİL TARIM