Favorite & wet

Ph Düşürücü & Yayıcı Yapıştırıcı
İlaçların ve yaprak gübrelerinin, sürgün meyve dallara ince film halinde yayılmasını ve yapışmasını sağlar.
F AVORİTE WET
• İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra, bitki yüzeyinden akmasını, ilaç kaybını önler.
• Yaprak yüzeyine uygulanan ilaçlı su Tarımda kullanılan, tarımsal ürünleri ağaçları ve meyveleri hastalık ve zararlılardan korumak için kullanılan kimyasal ürün damlacıklarının yayılmasını sağlar,
• damlaların mercek etkisi yaparak yaprakların ve sürgünlerin yakmasını önler
Alkali suda çözünen bazlardır. Bir alkali çözeltisi, gösterge ilave edilerek tespit edilebilir. Örneğin bir sodyum hidroksit çözeltisi, turnusolü kırmızıdan mora çevirir. Alkalik çözeltileri, hidroksit iyonları içerir. Asit ve alkali çözeltileri karıştığında, alkalideki hidroksit iyonları asitteki hidrojen iyonlarıyla tepkir ve suyu meydana getirir. Tuz tepkimenin diğer bir ürünüdür. nitelikli sularla yapılan ilaçlamalarda, ilaçlı suyun ilacın pH pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı "Power of Hydrogen" (Hidrojenin Gücü)'dir. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun kologaritması olarak verilebilir: {\displaystyle pH=colog[H^{+}]}{\displaystyle pH=colog[H^{+}]} ‘sını düşürür.
• İlaçların ve yaprak gübrelerinin % 100 bitkinin emrine girmesini sağlar.
• Suyun kirecini parçalayarak alınabilir Kalsiyum’a çevirir.
İlaçlama tankında kullanacağımız suyun özellikleri bazı pestisitlerin etkinliğini etkiliye bilir.
En önemlisi suyun pH, göreceli olarak asit ve alkali dir.
Yüksek bir pH pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı "Power of Hydrogen" (Hidrojenin Gücü)'dir. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun kologaritması olarak verilebilir: {\displaystyle pH=colog[H^{+}]}{\displaystyle pH=colog[H^{+}]} değeri, 8 den yukarı olduğunda, birçok böcek ilacı alkali suda kimyasal bir reaksiyon geçirdiğinde pestisitlerin etkinliğini azaltır.
Suyun daha fazla alkali olması, daha hızlı bir şekilde pestisiti bozar.
Reaksiyonun ciddiyeti aşağıdakilere göre belirlenir:
• Pestisitin duyarlılığı,
• Pestisitin, alkali su ile temas halinde olduğu zaman miktarı,
• Seyreltilmiş böcek ilacı karışımının sıcaklığı ve Su alkalilik derecesi
• pH Seviyesi.
5 Lt = 100 ₺
1 Lt = 25 ₺

ÜLKEMİZİN SULARININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KİREÇLİDİR
Bilindiği üzere açık alanlarda yapılan ilaçlamalarda, uygulanan ilacın kaybı söz konusu olmaktadır. Bu kayıplar hava koşulları ve bitkinin özellikleri başta olmak üzere birçok farklı nedenden kaynaklanmaktadır. İlaçlamadan sonra yağmur yağması, yeteri kadar güneşlenmenin olmaması gibi hava şartlarının yanında bitkilerin yaprak yüzeylerinin yapısı da çok önemlidir. Mumsu yapılı yaprak, tüylü olan yaprak ve kaygan yüzeye sahip olan yaprak yapılarında ilaç ve gübrenin kalıcı olması ve istenen verimin alınması zor olmaktadır.
Çok zaman ilaçlamalarda kullanılan suyun pH ve kireç değerleri de bilinmediğinden ilaçlamalar istenilen sonuçları vermemekte ve çoğu defa ilaçlamalar tekrarlanmaktadır.
Bu nedenlerden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak, uygulanan ilaç ve gübreden istenen verimi almak için, ilaçlama suyuna önce FAVORİTE Wet karıştırılmalıdır. Aşağıda anlatılan nedenlerden dolayı, pH' ı 5.6 sınırlarına ayarlanarak kullanılan ilaç ve gübreden maksimum verimin alınması sağlanır.
FAVORİTE Wet 'in kullanıldığı ilaçlama sularında sadece pH değil, suyun kireç durumu da düşürülerek ilaç ve gübrenin kısa sürede parçalanması engellenir. Kireç çözücü (Diğer kireç çözücülerden farkı, çözünen kirecin alınabilir kalsiyum halene çevirdiğinden, bitki ilaçlama suyundaki bu kireci kalsiyum olarak kullanır. )özelliğinin olması nedeniyle de tankların ilaç çıkış noktalarında ve memelerde olan tıkanıklıkları giderir.
Tüm bu özelliklerinin yanında FAVORİTE Wet yayıcı- yapıştırıcı özelliğe de sahiptir. Kullanılan ilaç ve gübrenin bitki yüzeyinden buharlaşma veya yıkanma ile kaybına engel olur. Yaprak yüzeyine gelen ilaç Tarımda kullanılan, tarımsal ürünleri ağaçları ve meyveleri hastalık ve zararlılardan korumak için kullanılan kimyasal ürün (Çoğu durumda, agrichemical, tarımda kullanılan tüm kimyasallar insektisitler, Böcekleri öldürmek için kullanılan maddelerdir. Sırasıyla böcek yumurtaları ve larvalarına karşı kullanılan ovisidleri ve larvikidleri içerirler. Böcek öldürücüler tarım , tıp , sanayi ve tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. İnsektisitlerin, 20. yüzyılın tarımsal verimliliğindeki artışın arkasındaki ana faktör olduğu iddia edilmektedir. Hemen hemen tüm böcek önemli ölçüde değiştirmeyen ekosistemlere potansiyele sahiptir; birçoğu insanlar ve / veya hayvanlar için toksiktir; bazıları besin zinciri boyunca yayıldıkça konsantre olurlar. herbisitler, Yaygın şekilde yabani ot aynı zamanda, istenmeyen otları kontrol etmek için kullanılan maddelerdir. Seçici herbisitler, belirli bitki türlerini kontrol ederken, istenen mahsul nispeten zarar görmezken, seçici olmayan herbisitler (toplam yabani ot öldürücüler olarak da adlandırılır)Ticari ürünlerde, tarımda temas ettikleri tüm bitki malzemelerini öldürdüklerinden yabani otları temizlemek için kullanılabilir. fungisitler Mantar, organizmalar parazitik mantarlar ya da sporları öldürmek için kullanılan biyolojik ya da biyosidal kimyasal bileşikler. Bir fungistatik büyümesini engeller. Mantarlar tarımda ciddi hasara neden olarak kritik verim, kalite ve kar kayıplarına neden olabilir. Fungisitler hem tarımda hem de hayvanlarda mantar enfeksiyonlarıyla savaşmak için kullanılır. ve Nematisitler Nematodlar ya da yuvarlak kurtlar oluşturan filumunu. Çok çeşitli ortamlarda yaşayan çeşitli hayvan filumlarıdır. Taksonomik olarak, bunlar birlikte sınıflandırılır böcekler ve diğer deri değiştirme hayvanlar içinde soyundan Ecdysozoa ve farklı yassı kurtlar, boru şekilli olan sindirim sistemleri her iki ucunda açıklıkları olan. dahil olmak üzere pestisitlere Genel olarak, zararlıları tespit eden, etkisiz hale getiren, öldüren veya başka şekilde caydıran kimyasal veya biyolojik bir maddedir ( virüs, bakteri veya mantar gibi ). Hedef zararlılar böcekleri, bitki patojenlerini, yabani otları, yumuşakçaları, kuşları, memelileri, balıkları, nematodları (yuvarlak kurtlar) ve mülkü yok eden, rahatsızlığa neden olan veya hastalığa yayılan veya hastalık vektörleri olan mikropları içerebilir. karşılık gelir. Ayrıca sentetik gübreler, Büyüme için gerekli olan bir veya daha fazla bitki besin maddesi sağlamak için toprağa veya bitki dokularına uygulanan doğal veya sentetik kökenli herhangi bir malzemedir ( kireçleyici maddeler hariç ). Hem doğal hem de endüstriyel olarak üretilen birçok gübre kaynağı mevcuttur. hormonlar Hormon salgılayan bezler endokrin sinyal sistemini içerir. "Hormon" terimi bazen aynı hücreyi ( otokrin veya intrakrin sinyali ) veya yakındaki hücreleri ( parakrin sinyali ) etkileyen hücreler tarafından üretilen kimyasalları içerecek şekilde genişletilir. Hormonlar arasında iletişim kurmak için servis organlar ve dokular, fizyolojik düzenleme ve davranış gibi faaliyetler sindirim, metabolizma, solunum, doku işlevi, duyusal algılama, uyku, boşaltım, laktasyon, stres indüksiyonu, büyüme ve gelişme, hareket, üreme ve duygu durum manipülasyon. ve diğer kimyasal büyüme ajanlarını Giderek artan dünya nüfusu ve yaşam standardının yükselmesi fazla miktarda ve iyi nitelikli hayvansal kaynaklı besinlerin üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunu sağlamak için, hayvanların bakım ve beslenmesi ile genetik yapısının iyileştirilmesi yanında, besi durumu ve verimlerini artırmak amacıyla yem katkı maddeleri; antibiyotikler, iyonoforlar, hormon etkisine sahip büyüme ajanları gibi maddelerin kullanılması önemli yer tutmaktadır ve konsantre çiğ hayvan gübresi Çoğu gübre hayvan dışkısından oluşur. Diğer kaynaklar arasında kompost ve yeşil gübre bulunur. Gübreler katkı toprağın doğurganlık organik madde ekleyerek ve besin gibi, azot tarafından kullanılan, bakteriler, mantarlar ve diğer organizmalar toprak. Daha yüksek organizmalar daha sonra mantarları ve bakterileri toprak gıda ağını içeren bir yaşam zincirinde besler. depolarını içerebilir) ve gübrenin damlacık çapının küçülmesini sağlayarak, bitki tarafından daha kolay ve daha kısa sürede alınmasını sağlar.
FAVORİTE Wet, İlaçların ve yaprak gübrelerinin, sürgün ve meyve dallarına ince film halinde yayılmasını ve yapışmasını sağlar, ilaçların etkinliğini arttırır.
Zirai ilaçlar, zararlıların direnç kazanması, haşerenin çoğalması ile kontrolü daha zor ve daha pahalı hale gelmiştir.

pH ayarı
Saf suyun pH'ı 7'ye yakındır (ne Alkali suda çözünen bazlardır. Bir alkali çözeltisi, gösterge ilave edilerek tespit edilebilir. Örneğin bir sodyum hidroksit çözeltisi, turnusolü kırmızıdan mora çevirir. Alkalik çözeltileri, hidroksit iyonları içerir. Asit ve alkali çözeltileri karıştığında, alkalideki hidroksit iyonları asitteki hidrojen iyonlarıyla tepkir ve suyu meydana getirir. Tuz tepkimenin diğer bir ürünüdür. ne de asidiktir   Bir asit, bir proton (hidrojen iyonu H +) (bir Brønsted-Lowry asidi) bağışlayabilen veya alternatif olarak bir elektron çifti (bir Lewis asidi) ile bir kovalent bağ oluşturabilen bir molekül veya iyondur. ). Deniz suyu, Deniz suyu veya tuzlu su, deniz veya okyanustan gelen sudur. Ortalama olarak, dünya okyanuslarındaki deniz suyu yaklaşık% 3,5 (35 g / L, 599 mM) tuzluluğa sahiptir. Bu, her kilogramda (kabaca hacimde bir litre) deniz suyunun yaklaşık 35 gram (1.2 oz) çözünmüş tuzlara (ağırlıklı olarak sodyum ( Na +) ve klorür ( Cl -) iyonlar ). Yüzeydeki ortalama yoğunluk 1.025 kg / L'dir. Deniz suyu hem tatlı su hem de saf sudan daha yoğundur. 7.5 ila 8.4 (orta derecede alkalin) arasında değişen pH değerlerine sahip olabilir. Tatlı su, Tatlı su, buz tabakalarındaki suyu, buz kapaklarını, buzulları, buzdağlarını, bataklıkları, havuzları, gölleri, nehirleri, akarsuları ve hatta yeraltı suyu olarak adlandırılan yeraltı sularını içerir. Tatlı su, içme suyu (veya içme suyu) ile aynı değildir. Dünyanın tatlı suyunun (yüzeyde ve yeraltı suyunda) büyük bir kısmı, herhangi bir işlem görmeden içmek için uygun değildir. Tatlı su, insan faaliyetleri veya erozyon gibi doğal olarak oluşan süreçler nedeniyle kolayca kirlenebilir. Su, tüm canlı organizmaların hayatta kalması için kritik öneme sahiptir. Bazı organizmalar tuzlu su üzerinde gelişebilir, ancak yüksek bitkilerin ve memelilerin çoğunun yaşamak için tatlı suya ihtiyacı vardır. drenaj havzasının veya akiferinin jeolojisine ve kirletici girdilerin ( asit yağmuru ) etkisine bağlı olarak geniş bir pH değerine sahip olabilir. Su asidikse (7'den düşük), su arıtma işlemleri sırasında pH'ı yükseltmek için kireç, soda külü veya sodyum hidroksit eklenebilir. Kireç ilavesi kalsiyum iyonu konsantrasyonunu arttırır, böylece su sertliğini arttırır. Yüksek asitli sular için zorla çekme gazdan arındırma maddeleri, çözünmüş karbondioksiti sudan çıkararak pH'ı yükseltmenin etkili bir yolu olabilir. Su, alkalin yapmak yardımcı koagülasyon ve flokülasyon işlemleri etkili çalışması ve aynı zamanda riskini en aza indirmek için yardımcı talebi kurşun borulardan ve kurşun arasından eritilmek lehim boru bağlantı parçaları. Yeterli alkalinite, suyun demir borulara aşındırıcılığını da azaltır. Asit ( karbonik asit, hidroklorik asit veya sülfürik asit) pH'ı düşürmek için bazı durumlarda alkali sulara ilave edilebilir. Alkali su (pH 7.0'ın üzerinde), tesisat sistemindeki kurşun veya bakırın suya çözülmeyeceği anlamına gelmez. Suyun metal yüzeyleri korumak için kalsiyum karbonatı çökeltme ve suda toksik metallerin çözülme olasılığını azaltma özelliği, pH, mineral içeriği, sıcaklık, alkalinite ve kalsiyum konsantrasyonunun bir fonksiyonudur.

İlaç uygulaması
Özellikle geleneksel tarımda pestisit uygulamasının en yaygın biçimlerinden biri, sıvıların Sıvı, kabının şekline uyan ancak basınçtan bağımsız olarak (neredeyse) sabit bir hacmi tutan neredeyse sıkıştırılamaz bir sıvıdır. Bu nedenle, maddenin dört temel durumundan biridir (diğerleri katı, gaz ve plazmadır ) ve belirli bir hacmi olan ancak sabit şekli olmayan tek durumdur. Bir sıvı, moleküller arası bağlarla bir arada tutulan atomlar gibi küçük titreşen madde parçacıklarından oluşur. mekanik püskürtücüler Püskürtücü, bir sıvıyı püskürtmek için kullanılan bir cihazdır, burada püskürtücüler, su, yabani ot öldürücüler, mahsul performans malzemeleri, haşere bakım kimyasalları, üretim ve üretim hattı bileşenlerinin projeksiyonu için yaygın olarak kullanılır. Genel tarım, bir püskürtücü bir parça ekipman uygulamak için kullanılan herbisit , böcek ilaçları ve gübreler tarımsal ürün. Pülverizatörlerin boyutları, portatif ünitelerden (tipik olarak püskürtme tabancalı sırt çantaları ) bir traktöre bağlı çekilir pülverizatörlere, traktörlere benzer kendinden tahrikli ünitelere, traktör ve arazi boyutu için mühendislik tasarımına bağlı olarak çalışan ekipman. ile kullanılmasıdır. Hidrolik püskürtücüler bir tank, İlaçların birbirleriyle harmanlandığı plastik kap bir pompa, Pompa, sıvıları veya bazen bulamaçları mekanik hareketle hareket ettiren bir cihazdır. Pompalar, sıvıyı hareket ettirmek için kullandıkları yönteme göre üç ana gruba ayrılabilir: doğrudan kaldırma, yer değiştirme ve yerçekimi pompaları. bir boru (tek nozullar için) veya bom ve bir nozuldan (veya çoklu nozullardan) oluşur. Püskürtücüler, genellikle su (veya gübre gibi başka bir sıvı kimyasal taşıyıcı) ve kimyasal karışımı Karışım, malzemenin iki veya daha fazla farklı oluşan maddelerin, fiziksel olarak bir araya getirilmiştir. Bir karışım, kimliklerin tutulduğu ve çözeltiler, süspansiyonlar ve kolloidler şeklinde karıştırıldığı iki veya daha fazla maddenin fiziksel kombinasyonudur. Karışımlar, kimyasal bağlanma veya diğer kimyasal değişiklikler olmadan elementler ve bileşikler gibi kimyasal maddelerin mekanik olarak harmanlanması veya karıştırılmasının bir ürünüdür, böylece her bileşen maddesi kendi kimyasal özelliklerini ve yapısını korur. içeren bir pestisit formülasyonunu, Biyolojik aktivite a pestisit , kimyasal ya da biyolojik doğada kendi belirlenir olmak aktif bileşen (- olarak da adlandırılır aktif madde ). Pestisit ürünleri nadiren saf teknik malzemeden oluşur. Aktif madde genellikle diğer malzemelerle formüle edilir ve bu satılan üründür, ancak kullanımda daha fazla seyreltilebilir. Formülasyonlar, bir kimyasalın taşıma, depolama, uygulama özelliklerini geliştirir ve etkililiği ve güvenliği önemli ölçüde etkileyebilir. büyük yağmur tipi damlalar veya neredeyse görünmez küçük parçacıklar olabilen damlacıklara Yapraklara Favorite wet, insektisit, fungusit karışımı toz halinde uygulanır. dönüştürür. Bu dönüşüm, baskı altında sprey karışımını bir püskürtme memesi içinden zorlayarak gerçekleştirilir. Damlacıkların boyutu, farklı meme boyutlarının kullanılmasıyla veya altında zorlandığı basıncı veya her ikisinin bir kombinasyonunu değiştirerek değiştirilebilir. Büyük damlacıklar, püskürtme sapmasına daha az duyarlı olma avantajına sahiptir, ancak kaplanan arazi birimi başına daha fazla su gerektirir. Statik elektrik nedeniyle, küçük damlacıklar hedef organizma ile teması en üst düzeye çıkarabilir, ancak yine de rüzgar koşulları gereklidir.

PESTİSİT (ZİRAİ İLAÇ) NEDİR? 
Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır.
Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir.
Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir.
Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlar da yaratabilir.

Zirai ilaçlar genelde nötr yani pH 7.0 ilaçlama suyu baz alınarak üretilmektedir. Bir zararlıyı veya hastalığı kontrol etmek için ilaçlama yaptığımızda, onları istediğimiz şekilde yok edemeyiz. Aklımıza hemen
• İlaç dozunun az geldiği, (ilacın dozunu arttırdığımızda da meyvede kalıntılar kalmaktadır.)
• Kullanılan aletlerdeki problemlerden dolayı,
• Zararlı böceğin veya hastalığın direnç kazandığından,
• Zararlının veya hastalığın yanlış teşhis edildiğinden,
• Hatta tarım ilacından kaynaklandığını düşünürüz.
Fakat; İlacı karıştırdığımız suyun kalitesinden ve pH’ından hiç şüphe duymayız.
Halbuki ilaçlama suyumuzun pH’ı, tarım ilaçları ve bitki gelişim düzenleyicilerinin hemen hemen hepsinin hastalık ve zararlılar üzerinde etkili veya etkisiz olmasını doğrudan etkilediğini düşünmeyiz.

PH NEDİR?
Suyun pH değeri, asit ya da baz oranı gösterir ve 1 ile 14 arasında bir skala üzerinde ölçülür.
Nötr pH 7' dir. 7'den daha az asit ve 7'den daha fazla alkalindir.
Sular 6.5 ila 8 arasında bir pH değerine sahiptir.
8 Yukarıdaki Su alkali ve 6.5 altında su asidiktir.
pH8.5 veya <6, püskürtme karışımları etkileyebilir
pH8 Yüksek alkali su, birçok kimyasal olarak alkali hidroliz denilen bozunmasına neden olur. Borularda ve ekipmanların tıkanmasına neden olabilir.
pH <6, metal borular ve bağlantı parçaları korozyona neden olabilir.
Alkali su (pH 8) Bazı kimyasalları bozabilir, bu sürece alkali hidroliz denir.
pH: bir solusyonun hidrojen iyon konsantrasyonunun ölçülerek okunmasıdır.
Ne kadar asit veya bazik olduğunu gösterir.
Bu değerler 0 (çok asit) ile 14 (çok bazik) arasında değişir.
Suyumuzun ph sını ölçerken, Dijital pH metreler en kullanışlı olandır. Kâğıt çubuklar hassas değildir.

Bitkilerde hastalık ve zararlı öncesi ve sonrası ilaçlama
Geleneksel tarımsal Tarım, bitki ve hayvan yetiştiriciliğinin bilim ve sanatıdır. Tarım, yerleşik insan uygarlığının yükselişindeki kilit gelişmedir; evcilleştirilmiş türlerin çiftçiliği, insanların şehirlerde yaşamasını sağlayan yiyecek fazlaları yaratmıştır. Tarım tarihi binlerce yıl önce başladı. ürün pestisitleri, fungusitleri bitkide zararlı Bitki ve bitkisel ürünlerde, bitki ve ürünlere zarar veren böcek, akar, nematod, kemirgen, kuş vb. ve hastalık Hastalık ya da sayrılık, bitki veya meyvede meydana gelen, rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Kimileyin terim yaralanma, sakatlık, sendrom, semptom ve normal yapı ve fonksiyonun anormal çeşitlerini kapsayacak biçimde, geniş bir anlamda kullanılır. olarak ortaya çıkmadan önce veya sonradan uygulanabilir. Geleneksel tarımda önceden ortaya çıkan pestisit uygulaması, istenmeyen organizmaları kaldırarak ve mahsul için mevcut su, toprak besinleri ve güneş ışığını en üst düzeye çıkararak yeni çimlendirilmiş Çimlenme, bir organizmanın bir tohumdan veya benzer bir yapıdan büyüdüğü süreçtir. Çimlenme en yaygın örnek filizlenme a fide bir gelen tohum, bir ait angiosperm veya gymnosperm. Çimlenme genellikle bir tohum içinde bulunan bir bitkinin büyümesidir; fide oluşumu ile sonuçlanır. Aynı zamanda, tohumun metabolik makinelerinin, radikül ve plumula ortaya çıkmasına neden olan yeniden aktivasyon sürecidir. bitkiler üzerindeki rekabet baskısını azaltmaya çalışır.
Önceden ortaya çıkan pestisit uygulamasının bir örneği mısır için atrazin Triazin sınıfı herbisit. Mısır (mısır) ve şeker kamışı gibi mahsullerde ve golf sahaları ve konut çimleri gibi çim üzerindeki ön ve poforergens geniş yapraklı yabani otları önlemek için kullanılır. Tarımında en yaygın kullanılan herbisitlerden biridir. (herbisit Herbisitler, aynı zamanda yabani ot yaygın şeklinde bilinmektedir, istenmeyen kontrol etmek için kullanılan maddelerdir bitkiler. Seçici herbisitler, belirli bitki türlerini kontrol ederken, istenen mahsul nispeten zarar görmezken, seçici olmayan herbisitler (bazen toplam yabani ot öldürücüler olarak da adlandırılır)Ticari ürünlerde), temas ettikleri tüm bitki malzemelerini öldürdükleri için temizlemede kullanılabilir. ) uygulamasıdır. Benzer şekilde, glifosaterken çimlenme yabani otları çıkarmak ve sonraki mahsullere hazırlamak için karışımlar genellikle tarım alanlarında önceden ortaya çıkar Ortaya çıkan pestisit uygulaması, istenen hedef organizmaya verilen zararı en aza indirmek için seçilen belirli kimyasalların kullanılmasını gerektirir.
Uygun kimyasal seçimler, yüksek ortam sıcaklıkları veya diğer çevresel etkiler göz önüne alındığında bile, hedeflenmeyen arzu edilen organizmanın uygulama sırasında zarar görmesine izin verebileceğini de unutmamak gerekir. Bitkiler zaten çimlendikçe, ortaya çıkan pestisit uygulaması, mahsul ve toprak hasarından kaynaklanan kayıpları en aza indirmek için sınırlı alan teması gerektirir.
Hava destekli Havadan uygulama veya gayri resmi olarak ürün tozlaması olarak adlandırılan ürün, tarımsal bir uçağın ürün koruma ürünlerine püskürtülmesini içerir. Bazı tohum türlerinin ekimi hava uygulamasına da dahildir. Gübrenin spesifik yayılması, olarak da bilinir. veya sis püskürtücüler Yoğun toz damlacıklar olarak da bilinen Air Blast püskürtücüler, genellikle bom püskürtücülerin ve hava uygulamasının etkisiz olacağı ağaç meyvesi gibi uzun ürünler için kullanılır. Bu tip püskürtücüler, yalnızca aşırı püskürtmenin (sprey kayması), diğer arzu edilen organizmalar Organizma, yaşayan herhangi bir bireysel varlıktır. Organizmalar türlerine göre sınıflandırılır taksonomisi gibi gruplar halinde çok hücreli hayvanların, bitkilerin ve mantarlar veya protistler, bakteriler ve arkea gibi tek hücreli mikroorganizmalar olabilir. Her türlü organizma üreme, büyüme ve gelişme, bakım ve uyaranlara bir dereceye kadar tepki verebilir. İnsanlar, kalamarlar, mantarlar ve vasküler bitkiler geliştirme sırasında uzmanlaşmış doku ve organları ayıran çok hücreli organizmalara örnektir.  üzerinde istenmeyen etkileri olmayan kimyasalların seçimi veya yeterli tampon mesafesi ile daha az endişe duyduğu durumlarda kullanılabilir. Bunlar, ekinlere, insanlara ve hayvanlara böcekler, yabani otlar ve diğer zararlılar için kullanılabilir. Hava püskürtmeli püskürtücüler, hızlı hareket eden bir hava akışına sıvı enjekte ederek, hızlı hareket eden bir hava akışına küçük bir miktar sıvı sokarak büyük damlacıkları daha küçük parçacıklara ayırır.
Sisleyiciler, çok küçük boyutlu parçacıklar üretiminde sis püskürtücülerle benzer bir rol oynarlar, ancak farklı bir yöntem kullanırlar. Sis püskürtücüler, önemli mesafelerde seyahat edebilen yüksek hızlı bir hava akışı oluşturur.

SULAMA VE İLAÇLAMA SULARININ PH’ININ YÜKSEK OLMASI NEDEN ÖNEMLİDİR.
Yüksek pH, bitkisel üretimi sınırlayan önemli bir faktördür.
Sulama suyunun veya yetiştirme ortamının (toprak, torf, vb) pH’ının yüksek olması demir, manganez, çinko, bakır gibi mikro besin elementlerinin alınabilirliğini çok önemli derecede azaltabilir
Suyun pH’ının yüksek olması gübre tanklarındaki tuzların da çökelmesine neden olur ve en önemlisi tarım ilaçlarının çoğunun etkililiğini düşürür. Başta insektisitler ve özellikle organik fosforlu ve karbamatlı olanlar yüksek pH’lı su ile karıştırıldığında kimyasal reaksiyona (hidroliz) girerek hızla parçalanırlar ve etkililiklerini kaybederler.
Table 1 Half-life of pesticides at varying pH values.

Active ingredient pH 6 pH 7 pH 8 pH 9
Azinphos-methyl - 10 days - 12 hours
Captan - 8 hours 10 minutes 2 minutes
Carbaryl 100-150 days 24-30 days 2-3 days 1-3 days
Carbofuran 200 days 40 days 5 days 3 days
Chlorpyrifos - 35 days 22 days -
Diazinon - 70 days - 29 days
Dimethoate 12 hours - - 1 hour
Disulfoton 32 hours - - 7 hours
Malathion 8 days 3 days 19 hours -
Methomyl 54 weeks 38 weeks 20 weeks -
Phosmet - 12-24 hours 4 hours -
Parathion - 17 weeks 29 days -
Propargite 331 days - - 1 day
Trichlorfon 4 days 6 hours 1 hour -
http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=IPM1017 Hidrolizin derecesi, bir tarım ilacının etkili maddesinin yarılanma ömrünün ölçülmesidir. Bazı tarım ilaçları pH:8 ve üstünde çok hızlı hidrolize olurlar. Onun için üreticilerin ilaçlama ve sulama yapmadan önce kullanacakları sularının pH değerlerini bilmeleri gerekiyor.
(Yukarıdaki tablonun türkçeye çevrilmiş hali.)
Tablo 1
PH değerleri ile değişen, pestisitlerin (ilaçları) yarılanma( hidroliz, bozunma) ömrü.
Aktif Bileşen pH 6 pH 7 pH 8 pH 9
Azinphos-methyl - 10 gün - 12 Saat
Captan - 8 Saat 10 Dakika 2 Dakika
Carbaryl 100-150 gün 24-30 gün 2-3 gün 1-3 gün
Carbofuran 200 gün 40 gün 5 gün 3 gün
Chlorpyrifos - 35 gün 22 gün -
Diazinon - 70 gün - 29 gün
Dimethoate 12 Saat - - 1 saat
Disulfoton 32 Saat - - 7 Saat
Malathion 8 gün 3 gün 19 Saat -
Methomyl 54 hafta 38 hafta 20 hafta -
Phosmet - 12-24 Saat 4 Saat -
Parathion - 17 hafta 29 gün -
Propargite 331 gün - - 1 gün
Trichlorfon 4 gün 6 Saat 1 saat -

Değerler, genelleştirilmiş tahminler ve PH dışındaki faktörlere bağlı olarak ta önemli ölçüde değişebilir.
Üst tabloda CAPTAN ı incelediğimizde ilaçlama suyunun PH sı 7 olduğunda 8 saat ilaç bozulmazken, 1 ph artmında ilacın bozulma süresi 10 dakikaya düşmektedir. İlaçlama suyunun Ph sı 9 ise daha karıştırma esnasında, ilac bozulmakta etkisi bitmektedir.
Onun için FAVORİTE WET i bizler unutsak bile sizler muhakkak hatırlatıp almanız gerekmektedir.
NOT: Benim suyumun Ph sı hep aynı. Hayır suyun ph sı mevsimlere göre değişebilir. Yağmurlu veya kurak zamanlarda Ph oranı değişecektir.
Diğer bir araştırma :
UTAHSTATE University
Cooperative extension
In summary, it is important to know the pH of water used with a pesticide and the susceptibility of the pesticide to hydrolysis. It is best to mix pesticides just prior to the time of application and to mix only the quantities that will be used within the shortest time possible. If conditions dictate, the pH of the water should be adjusted to an optimum level

Common Name Trade Name Half-life* at Different pH Values**
2,4-D amine Weedar 64 stable at pH 4.5 - 7
acephate Orthene pH 5 = 40 days, pH 7 = 46 days, pH 9 = 16 days
azinphos-methyl Guthion pH 5 = 17 days, pH 7 = 10 days, pH 9 = 12 hours
bendiocarb Turcam pH 5 = 48 days, pH 7 = 3 days, pH 9 = 45 minutes
benomyl Benlate pH 5 = 80 hours, pH 6 = 7 hours, pH 7 = 1 hour
captan Orthocide pH 5 = 32 hours, pH 7 = 8 hours, pH 8 = 10 minutes
carbaryl Sevin pH 7 = 24 days, pH 8 = 2.5 days, pH 9 = 1 day
carbofuran Furadan pH 6 = 8 days, pH 9 = 78 hours
chlorothalonil Bravo, Daconil 2787 stable over wide range of pH
chlorpyrifos Dursban, Lorsban pH 5 = 63 days, pH 7 = 35 days, pH 8 = 1.5 days
diazinon Knox-Out, D.Z.N pH 5 = 14 days, pH 7 = 70 days, pH 9 = 29 days
dicamba Banvel stable at pH5-6
dimethoate Cygon, Dimate pH 4 = 20 hours, pH 6 = 12 hours, pH 9 = 48 minutes
disulfoton Di-syston pH 5 = 60 hours, pH 6 = 32 hours, pH 9 = 7.2 hours
fluazifot-P-butyl Fusilade pH 4.5 = 455 days, pH 7 = 147 days, pH 9 = 17 days
malathion Cythion, Fyfanon pH 6 = 8 days, pH 7 = 3 days, PH 8 = 19 hours
maneb Dithane Manzate pH 5 = 20 days, pH 7 = 17 hours, pH 9 = 34 hours
methomyl Lannate stable in pH below 7
paraquat Gramoxone Extra not stable in pH above 7
pendimethalin Prowl stable over a wide range of pH
phosmet Imidan pH 4.5 = 13 days, pH 7 = 12 hours, pH 8 = 4 hours
propargite Omite, 6E 30W effectiveness reduced in pH above 7
simazine Princep pH 4.5 = 20 days, pH 5 = 96 days, pH 9 = 24 days
trichlorfon Dylox pH 6 = 3.7 days, pH 7 = 6.5 hours, pH 8 = 63 minutes
trifluralin Treflan very stable over a wide range pH
* Half-life is the period of time it takes for one-half of the amount of pesticide in the water to
degrade. Each half-life that passes reduces the amount of pesticide present in the water by one-half, i.e., 1 to 1/2 to 1/4 to 1/8 to 1/16, etc., or 100% to 50% to 25% to 12.5%,etc.
** These values are generalized estimates and reflect trends, but half-life periods may vary
considerably. Hydrolysis depends on other factors besides the pH of the solution, including
temperature, solubility, concentration, type of agitation, humidity, time of day of application,
mixture time in the spray tank, and other pesticides and adjuvants that are in the mixture.
Source: Loveland Industries, Inc. 11/91 and Wilbur-Ellis 3/30/94
http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/AG_Pesticides_14.pdf

HİDROLİZ NEDİR (BOZUNMA) ?
Hidroliz işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile sonuçlanan bir işlem. Bazı kaynaklarda hidroliz, moleküllerin su ilavesiyle daha fazla sayıda parçacık oluşturması olarak da geçer. Hidroliz, su ile bir kimyasal bağın parçalanmasıdır,
Bozunma pH değerinin 7 olması nötr (ne asit ne de bazik) olarak değerlendirilmesine karşın ilaçlama suyu için optimum değer değildir. Çizelge 1’de görüldüğü gibi örneğin captan etkili maddeli fungisit pH’ı 8 olan bir ilaçlama suyunda 10 dakika içinde parçalanabiliyor.
Genel olarak suyun pH değeri 5.5 - 6.5 arasında olması önerilmektedir.
SUYUN PH’INI DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
Bunun için piyasada birçok ürün satılmaktadır.
Bunların seçiminde ise; kullanımının kolay, ucuz ve güvenli olmasına dikkat edilmelidir.
Zirai ilaçların fiyatı çok pahalıdır, ilaç bozunmalarını ve yapraktan kayıp gitmesini önlediğinden FAVORİTE WET kendi fiyatını karşılamaktadır.
İlaçlama suyunda FAVORİTE WET, toprak Ph sını düşürmek için CANTEX ROOT kullanmalıdır.

SUYUN PH’I HER ZAMAN ASİT Mİ OLMALI?
Hayır. Özellikle metal içeren bakırlı fungisitler (bordo bulamacı, bakır sülfat, bakır oksiklorid, bakır hidroksit vb.), Alliette gibi bazı fungisitler ile düşük pH’lı suyu karıştırmamalıyız. Çünkü metallerin asitte eriyiciliği hızla arttığından bitkide fitotoksite yapma riski de artar.
İlaçlama suyunun pH’ını 5.5 - 6.5 aralığına ayarlamak, tarım ilaçlarından en iyi sonuç alabilmenin en ekonomik ve kolay yoludur.
Zirai ilaçların çoğu emülsiyon yoğunlaştırılmış ve ıslanabilir toz formülasyonları olarak tasarlanmıştır. Pestisitler, konsantre şeklinde satılan ve bitkilere uygulanabilir önce çözünmüş ya da su içinde asılı halde satılırlar.
pH sı 7 ve daha yüksek sular, alkali koşullar yaratır bazı pestisitlerin Bozunma (Hidroliz) veya kimyasal tepkimeye geçmesi neden olabilir
Genel olarak, insektisitler hidroliz (Bozunma) için çok daha fazla duyarlıdır.
Bazı pestisitler çok hızlı hidrolize olurlar. Hidroliz hızı 8 - 9 pH aralığı içinde hızlı olabilir. Her bir puanlık pH artış için, hidroliz(bozulma) hızını yaklaşık 10 kat artacaktır. Alkali hidroliz, nedeniyle ortaya çıkan kayıpların şiddeti suyun derecesi tarafından yönetilir.
Özet olarak, bir böcek ilacı ile birlikte kullanılan suyun pH sını bilmek, hidroliz = pestisit duyarlılığı için önemlidir.
Pestisitleri mümkün olan en kısa süre içerisinde kullanılacak miktarlarda, ilaçlamadan hemen önce karıştırmak, istenilen etki için en iyisidir

HİDROLİZ İÇEREN ÇÖZELTİNİN, PH SIN YANI SIRA BAŞKA FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİR
• Herhangi bir şeyin kışkırtması,
• Nem,
• Günün uygulama zamanı,
• Sıcaklık,
• Çözünürlük,
• Yoğunlaşma,
• Tankın sprey tipi
• Diğer böcek ilaçları ve
• Karışım halinde olan katkı maddeleri de karışım süresi.
Bütün pestisitlerin yararları ve riskleri de var. Faydalarını en üst düzeye ve riskleride etiketlerini okuyarak ve takip ederek en aza indirebiliriz.
Kullanım talimatlarına dikkat edin ve önlemli ifadeleri kaçırmayın. Pestisit etiketlerinin üzerindeki bilgiler talimatlar ve sınırlamaları içerir.
Hava koşulları, kimyasal maddelerin ve püskürtme aletlerinin kontrolünü bozabilir.
Pestisit karıştırmak için kullanılan suyun? Eğer püskürtme tankına giden suyun pH değeri bir pestisiti ne hale getirir, etkisi ne olur, etkili bir fark.
Bir sprey karışımı içinde kullanılan su özellikleri bazı pestisitlerin etkinliğini etkileyebilir.
En önemli suyun pH, bu göreceli asit ve alkali var. Daha yüksek bir pH değeri ile su
7 alkali olduğundan daha. Bir çok böcek ilacı alkali su varlığında, bir kimyasal reaksiyon geçmesi onların etkinliğini azaltır. Suyun daha alkali, daha hızlı pestisit yıkar.
Reaksiyonun ciddiyetine göre belirlenir:
• Pestisit duyarlılık,
• Pestisit alkali su ile temas halinde olduğu zaman miktarı,
• Seyreltilmiş böcek ilacı karışımının sıcaklığı ve Su alkalilik
• pH Seviyesi.
Bir sprey tamponlanmış olmalıdır, olmadığını nasıl anlayacağım?
İlaçlama suyunun ph sı 8 -9 ise pestisitler hızla hidrolize olurlar. Bazı pestisitler alkali su içerisine eklenmeye başladığında bozunurlar. Daha ilaçlamaya başlamadan etkisini kaybederler. Bir çoğuda daha ilaç kullanmadan etkinsi yarı yarıya kaybader.

FAVORİTE WET NE KADAR KULLANILMALIDIR?
Bu, karışım suyun pH ve su hacmine bağlıdır. İlk olarak suyun pH değeri belirleyin. Sonra ilaçları eklemeden önce suya FAVORİTE Wet ekleyin
• Yüksek alkali su için, pH 8 veya üstü, 1.000 Litre suya 750 mL FAVORİTE wet kullanın.
• Hafif alkali su için, pH 6.5 ila 8, 1000 Litre suya 300 ila 600 ml FAVORİTE wet kullanın.
İlaçlama suyuna FAVORİTE wet ekleme maksimum sonuçları garanti için kolay ve ekonomik yoludur
Her zaman herhangi bir kimyasal kullanmadan önce tam etiketi okuyun.
İlaçlama suyu, kuyular, havuzlar, nehirler, veya belediye su temini gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir.
Su doğal kaynağına bağlı, çözünmüş mineral, organik madde ve pH miktarı değişir. PH su baz veya asidik bir ölçüsü olan, ki hidrojen sayısı (H +) ve bir çözelti olarak hidroksil (OH ¯) iyonları belirtir.
Ölçüm pH ölçeği sıfırdan 14 çalışır. Düşük pH, daha fazla asidik çözelti, bir yüksek pH alkalik çözelti daha fazla olduğunu gösterir.

PH 7 de su çözelti içinde hidrojen ve hidroksil iyonlarının eşit sayıda olmasıdır, yani nötr dür.
Buna ek olarak, doğal kaynaklardan, suyun pH mevsim boyunca değişebilir.
Mevsim boyunca sık sık böcek ilacı püskürtmek için kullanılan suyun pH'ı kontrol edin.
Eğer su 7.5 veya daha yüksek bir pH olduğunu biliyorsanız, yüksek pH duyarlı bir pestisit uygulayın, veya pH düşürücü kullanın.
Suyun pH seviyesini belirlemek için hızlı yolu bir pH metre veya test kağıdı ile test etmektir.
Bir pH metre en güvenilir ve tutarlı okumalar sağlayacaktır.
Pestisit eklemeden önce bir ticari olarak temin asitleştirici / tamponlama maddesi kullanılarak suyun pH ayarlayın.
Birden fazla pestisit veya yaprak gübreleri karıştırma tankı, ürünler iyice karıştırıldıktan sonra pH kontrol edin ve gerektiği gibi pH ayarlayın. Tüm pestisit sprey su solüsyonunun pH değeri için aynı reaksiyonu ile bazı ürünleri tampon maddeleri ile birlikte kullanılmaması gerekir. Daima pH ve potansiyel ürün uyumsuzluk sorunları ile ilgili herhangi bir önlem için pestisit etiketlerini okuyun.
Zirai ilaçları karıştırdıktan sonra hemen uygulayın, bekletmeyin.

PESTİSİTLER VE BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİNİN ÜZERİNE PH ETKİSİ
Suyun pH 8 ve 9 den büyük olduğunda hidroliz çok hızlı olabilir. PH her bir birim arttırmak için, hidroliz hızı 10 kat arttırmaktadır. Bazı pestisitler, yüksek pH kısa sürede bozunmasına neden olur.
Reaksiyon oranı ve şiddeti pestisit hidroliz, pestisit su (pH 7) ile seyreltilmiş pestisit karışımının sıcaklığı ile temas halinde olduğu zaman miktarı için ne kadar duyarlı ile tespit edilir.
Bir sprey tankı içeriği kullanılmadan önce birkaç saat ya da bir gece boyunca bekletildi ise, örneğin, aktif bileşen olarak fazla yüzde 50 oranında yok olabilir.
Bu bilgi Ohio State University çevrimiçi web sitesinden edinilebilir
http://floriculture.osu.edu/archive/apr04/SpraySolutionPH.html
Optimum pH aralığı bulmak için diğer seçenekler pestisit ya da büyüme düzenleyicisi etiket okuyun veya şirketteki teknik temsilcisi temasa geçin.
Birçok üretici firma kendi ürünlerinin hidroliz hızı hakkında bilgi vermektedir.
Oranı genellikle yarı ömrü veya arıza (hidrolize) ürünün% 50 için geçen süre olarak ifade edilir.

İLAÇLAMA SUYU
Gübreleme ve tarım kimyasalları uygularken mevcut temiz su kullanın.
Genellikle sulama için, uygun olmadığı sürece su kullanılmamalıdır.
KALİTESİZ SU
• Bazı tarımsal kimyasalların etkinliğini azaltabilir
• İlaçların etkinliğini engeller.
• Sprey ekipmanları ve memelerine hasar verir.
• Aşınmayı artırır ve makineden damlamalar olur, ilaç zayiatı gerçekleşir.
SU KALİTESİ VE ETKİLERİ
Su kalitesi, suyun kaynağına bağlıdır.
Su kalitesi çeşitli özelliklerini etkileyen (Baraj, nehir, göl ve havuz) ve sezonu içi yağmur, ağır yağmur veya kuraklık kimyasal performansını etkiler.
KİRLİ SU
Kirli su çok küçük toprak parçacıkları vardır. (Kil ve silt) Su içinde yüzen parçacıklardır. Bu küçük parçalar, dibe çökmez, askıda kalırlar, suyu kirletirler.
Bu parçacıkları emebilen, filtre edebilen veya kimyasal madde ile çökertmeler yapılabilir. Kimyasal çökertmeler kalıntı yapacağından tavsiye edilmez.
Kirli su, zirai ilaçları bozacağı gibi, damla sulama memelerini, ilaçlama aletlerinin tıkanmasına neden olur, düzgün bir püskürtme olmaz, göz yaşı damlaları gibi yere damlar ilaçlar boşa gider.
BULANIKLIK
Baraj veya nehir suyu kil, silt ve ince organik madde parçacıklarının askıda olduğu durumdadır. Çamurlu su durumundadır.
Çamurlu suyunu kullanmadan önce bir tankta dinlendirin. Dinlenmiş suyu, bulandırman vana ağzına bir parça yün koyarak bu suyu süzerek kullanın.
Herhangi bir çöktürme kimyasalı kullanmayınız.
SERTLİK
Su sertliği yüksek seviyede kalsiyum (kireç) neden olduğu yaygın olarak bilinir.
Sert suyu, sabun ile test edebilirsiniz, sert su iyi köpük yapmaz.
Su sertliği kalsiyum açısından tanımlanır.
TUZLULUK
Kuraklıkta sudaki tuzluluk oranı artar. Çok tuzlu su donanımları tıkanıklığa neden olabilir.
PH seviyesi, herhangi bir değişikliğe karşı direnir. Tuzlu su tatlı su ile karıştırılarak, daha uygun hale getirilebilir.
ORGANİK MADDE:
Su içinde, organik bir sürü madde (örneğin yapraklar ya da yosun gibi), memeleri tıkayabilir, ilaçlama tanklarına su doldururken filtreler kullanılmalıdır.
Yosun da bazı kimyasallar ile reaksiyona girebilir onların etkinliğini azaltır.
KİMYASAL PÜSKÜRTME İÇİN SU KALİTESİ
• Depo içine hava, su püskürtülmesi
• Havayı köpürtme (Akvaryum)
• Bir pompanın emme tarafına hava kanalı verme
• Pervaneler veya kürekler ile Suyu hareket ettirme
• Bir tankı içine bölmeler yerleştirme, bölmeler üzerinden geçiş yapma.
• Su, bol oksijenli su haline getirilir, kullanılır.
SICAKLIK
Çok sıcak veya çok soğuk su, hava sıcaklığı bazı kimyasalların performans etkileyebilir
Çok soğuk su, bazı jel ve granül kimyasalların çözünürlüğü azalmasına neden olabilir.
Sıcak su, kimyasal karışımlar kararlılığını düşürebilir. Su sıcaklığı karşım sırasında aşırı artırabilir, ilacın etkisini düşürebilir.
Aşırı sıcak ve soğuk hava sırasında ilaçlamalarda kaçının. Aşırı sıcak günlerde ilaçlama yapacaksanız gün içinde en serin zamanı seçiniz. Tankı ve hortumları serinletin.
SU KALİTESİNİ İZLEME
Su kalitesi mevsimden mevsime değişir ve düzenli olarak takip edilmelidir.
Renk, koku, bulanıklık, asitliği gözlemlemek mümkündür. Ancak kimyasal değişiklikleri görmek mümkün değildir. Hazır kistler kullanabilirsiniz, ama laboratuarlarda analiz yaptırın.
SU KALİTESİ TESTİ
Suyunuzu laboratuarlarda analiz ettirin.
Test için laboratuarlara su göndermek için aşağıdaki adımları izleyin basit adımları:
• Temiz bir kap kullanın (500 ml az).
• Şişeyi en az, dört kez numune su ile durulayın
• Örnekleme kurallara uyun.
• Şişeyi ağzına kadar doldurun, hava almayacak şekilde ağzını sıkıca kapatın.
• Etiket bilgilerini üzerine yazın
Su (Örnek: akarsu, göl veya havuz suyu, sulama veya püskürtme)

İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: Bekirde mah.
Hürriyet 1 cad no 2 A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © NİL TARIM