Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

AZOTLU & Gübreler

Gübreler, kaliteli ürünlerin garantisidir

Gübreleme sanıldığı gibi kolay bir şey değildir.
Toprak, bitki, meyve istekleri ve gübrelerin kimyasal içeriklerinin birbirine uyumlu şekilde kullanılması gerekir.
Her gübrenin içeriği farklıdır.
Bir bahçenizde farklı bir gübre, farklı bir doz kullanılırken, diğer bahçenizde farklı ürün ve doz kullanmanız gerekebilir.
Bitki besleme uzmanlarımız bu konuda siz yardımcı olacaktır.
Tüm bitkiler sağlıklı büyüme için yeterli makro besin kaynağına ihtiyaç duyar ve nitrojen (N) genellikle sınırlı miktarda bulunan bir besindir.
Azot, en önemli bitki maddelerinden birçoğunun temel bileşenidir.
Örneğin, nitrojen bileşikleri, protoplazmanın kuru maddesinin % 40 ila % 50 sini oluşturur ve proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin bir bileşenidir.
Aynı zamanda klorofilin temel bir bileşenidir.
Azot noksanlığı, çoğunlukla büyümenin durmasına, büyümenin yavaşlamasına ve kloroza neden olur.
Azot noksanlığı olan bitkiler ayrıca antosiyanin pigmentlerinin birikmesinden kaynaklanan saplarda, yaprak saplarında ve yaprakların alt kısmında mor bir görünüm sergileyecektir.
Bitkiler tarafından alınan nitrojenin çoğu NO formunda topraktan alınır.
-3 nitrifikasyonun meydana gelme olasılığının daha düşük olduğu kuzey ormanları gibi asit ortamlarda amonyum NH+4 baskın nitrojen kaynağı olma olasılığı daha yüksektir.
Amino asitler ve proteinler yalnızca NH'den oluşturulabilir +4 yani 3 azaltılmalıdır.
Birçok tarımsal ortamda, hızlı büyüme için sınırlayıcı besindir.
Nitrojen, ksilem yoluyla köklerden yaprak kanopisine nitrat iyonları olarak veya amino asitler veya amitler gibi organik bir formda taşınır.
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Azot ayrıca floem özünde amidler, amino asitler ve üreidler olarak taşınabilir; bu nedenle bitki içinde hareketlidir ve yaşlı yapraklar genç yapraklardan daha erken kloroz ve nekroz sergiler.
Azotun doğadaki kaynağı atmosferdir.
Toprak da bulunan azot çeşitli yollarla alt toprağa geçmiştir.
Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca atmosferden toprağa geçmiş olan azot da toprak da iyi bir şekilde depolanma kabiliyetinde olmadığı için, toprakların azot içerikleri genellikle düşüktür.
Toprakta bulunan azotun ana deposu organik maddedir.
Organik maddeye bağlı bulunan azot ise bitkilerin hemen alabileceği durumda değildir.
Bununla beraber organik maddenin zamanla parçalanması neticesinde içinde bulunan azot dan bitkiler faydalanabilir.
Dünya topraklarının büyük bölümünde azot noksandır.
Özellikle organik madde miktarı çok düşük olan ülkemiz toprakları azot bakımından oldukça fakirdir.
Bu nedenle azotlu gübrelemeye sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır.
Azot bitkide birçok önemli organik bileşiğin yapısında yer alır. Proteinler, amino asitleri, nükleik asitler, enzimler, klorofil, ATP, ADP azot içeren önemli organik bileşiklerdir.
Bitkide yeni hücrelerin ölçümü için azot gereklidir.
Azot noksanlığında, bitkilerde büyüme oranı düşer. Bitki küçük kalır.
Sürgün sayısı azdır ve sürgün boyu normalden kısa olur.
Yapraklar küçülür ve yaşlı yapraklarda vaktinden önce dökülme görülür.
Kök gelişmesi ve özellikle köklerde dallanma zayıflar.
AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERİ GÖRDÜĞÜNÜZDE ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.
 
Narenciyede azot noksanlığı
Nitrogen deficiency in citrus
Narenciyede azot noksanlığı ağaçların büyüyememesine neden olur.
Donemdeki azot noksanlığı yaprakların açık yeşil renkli ve sarı olması ile kendini gösterir.
Sürgünler kısa, zayıf, ince olur ve ağacın değişik yerlerinde düzensiz bir şekilde sürgünlerde ölme görülür.
Meyveler küçük, açık renkli, kalın kabuklu olur ve erken olgunlaşır
Elma ağaçlarında azot noksanlığında
yapraklar küçük, dar, açık yeşil renkli olur.
Yaşlı yapraklar sarımsı portakal renkli veya kırmızımsı mor renkli olabilir ve erken dökülürler.
Yaprak sapları dal ile dar açı oluşturacak şekilde bir görünümdedir, ince ve kısadır ve eğer noksanlık çok şiddetli ise sapları öldüğü görülür.
Sürgün gelişimi zayıftır.
Tomurcuk ve çiçek sayısı az, çiçeklerin döllenme suresi kısadır.
Meyveler olgunlaşmadan renklenirler.
Şeftalide azot noksanlığında
dal ve sürgünler kısa ve zayıf, kabukları kahvemsi ve morumsu renkli olur.
Yapraklar sarımsı yeşil renkli, yaşlı yapraklar kırmızımsı sarı ve bazen nekrozludurlar.
Erken yaprak dökümü olur.
Meyveler küçük ve ekseri bozuk şekillidirler.
Armut, kiraz ve erik de azot noksanlığının
simptomları elmadakine benzemektedir. Kirazda meyveler koyu renkli olurlar.
Yapraklar küçük, dar, açık yeşil renkli olur.
Yaşlı yapraklar sarımsı portakal renkli veya kırmızımsı mor renkli olabilir ve erken dökülürler.
Yaprak sapları dal ile dar açı oluşturacak şekilde bir görünümdedir, ince ve kısadır ve eğer noksanlık çok şiddetli ise sapları öldüğü görülür.
Sürgün gelişimi zayıftır.
Tomurcuk ve çiçek sayısı az, çiçeklerin döllenme suresi kısadır.
Meyveler olgunlaşmadan renklenirler.
Cevizde azot noksanlığı
ağaçların büyüyememesine neden olur.
Azot noksanlığı yaprakların açık yeşil renkli ve sarı olması ile kendini gösterir.
Sürgünler kısa, zayıf, ince olur ve ağacın değişik yerlerinde düzensiz bir şekilde sürgünlerde ölme görülür.
Meyveler küçük, açık renkli, kalın kabuklu olur ve erken olgunlaşır.
Azot noksanlığı cevizin özellikle vegetatif gelişmesini olumsuz etkiler.
Yaprak, gövde sistemi oldukça zayıf olur.
Vegetatif gelişme periyodu kısalır, bitkiler erken olgulaşır.
Erken çiçek açar.
Erken yaşlanma, azotun sitokinin sentezi ve taşınması üzerine olan etkisinden kaynaklanmaktadır.
Sitokinin bitkinin kuvvetli büyümesini ve genç dönemi daha uzun sure kalmasını sağlayan bir hormondur.
Azot noksanlığında bu hormonun azalması bitkinin erken yaşlanmasına, diğer bir deyişle vegetatif gelişme periyodunun kısa olmasına neden olur.
Kaysıda azot noksanlığında
yapraklar kısa ve sarımsı yeşil renkli olurlar.
Dallar ince gelişirler.
Genellikle çiçek bol olmakla birlikte, meyve sayısı az ve meyveler küçük olur.
Asmada azot noksanlığında
yaprakları yeşil renklerini kaybederek açık yeşil ve sarıya döner.
Yaprak kenarları nekrozlu ve aşağı doğru kıvrık olur.
Yaprak sapları pembemsi bir renktedir.
Sürgünler zayıf, uçlar solgun vaziyettedir.
Çilek de azot noksanlığı
gelişmeyi çok zayıflatır.
Yapraklar sarımsı yeşil renkli ve küçük olurlar.
Yaprak sapları sert ve yukarı doğru dik vaziyettedir.
Stolon sayısı az olur.
Yaşlı yapraklar kırmızı tonlu renklere döner.
Yaprak kenar dişleri en önce renk değiştirir ve ölürler.
İz element noksanlıklarına benzer şekilde, yaprak damarlan yeşil renklerini bir sure korurlar.
Çiçeklenme ve meyve tutumu azalır ve meyveler küçük kalırlar.
Tahıllarda azot noksanlığında
bitkiler ince, zayıf ve kısa boylu olurlar.
Tarların genel görünümü açık yeşil veya sarımsı yeşil renklidir.
Yaşlı yapraklar uçlardan başlayarak sarıya döner, bazen kahverengileşir, sonunda solarak erken ölürler.
Gövdenin alt kısmı genellikle kırmızımsı renk değişimi gösterir.
Kardeşlenme zayıftır, hatta noksanlık çok, şiddetli ise kardeşlenme hiç olmaz.
Başaklar küçük kalırlar.
Mısır bitkisi azot noksanlığını
çok belirgin bir şekilde gösteren bir bitkidir.
Bitkiler sarımsı yeşil renkli olurlar.
Yaşlı yapraklar sarıya döner, uçlardan başlayarak ana damar boyunca ilerleyen bir solgunluk görülür.
Gövde kısa ve ince kalır.
Baklagil bitkileri
Rhizobium bakterileri aracılığı ile, havadan azot fikse etme kabiliyetinde olduklarından ötürü, azot noksanlığından fazla etkilenmezler.
Bununla birlikte, eğer bir baklagil bitkisi açık yeşil görünümlü ve yaşlı yapraklar erken sararıyor ise, ya nodül oluşmadığı veya nodüllerin effektif olmadığı düşünülmelidir.
Domateste azot noksanlığı
yaprakların küçük kalmasına, açık yeşil ve sarımsı renk almalarına, ileri aşamada kahverengine dönerek solmasına sebep olur.
Bitki sert ve dik bir görünümdedir.
Gövde ince, sert ve lifsi bir yapıdadır.
Çiçekler ekseriya olgunlaşmadan dökülürler.
Meyveler normalden küçük olurlar ve kızarmadan önce uzun bir sure açık yeşil renkli kalırlar.
Salatalık bitkisinde azot noksanlığında
gövde ince, sert ve lifsi yapılı olur.
Yapraklar genelde açık yeşil renkli, özellikle yaşlı yapraklar sarımsı olurlar.
Meyveler kısa, açık yeşil renkli ve çiçek burnu büzülmüş vaziyette olur.
Marulda azot noksanlığında
büyüme gerilemesinden cüce bir görünümdedir.
Ekseriya göbek doldurur.
Yapraklar açık yeşil, yaşlı yapraklar ise önce sarıya, sonra kahverengine döner ve sola erken ölürler.
Bazı marul çeşitlerinde morumsu veya kahvemsi lekeler görülebilir.
Soğanda azot noksanlığında
kısa kalır fakat dik bir görünümdedirler.
Yapraklar açık yeşil renklidir, uçlardan başlayarak yayılan sararma görülür ve erken ölürler.
Azot noksanlığına
azot gübrelenmesi yapılmayan, organik madde bakımından zayıf, kumsal alanlarda rastlanır.
Bu tür bir Noksanlık nitrat ilavesi ile kolay ve hızlı bir şekilde giderilebilir.
Azot bitki gelişimi için gereklidir. Yaprak alanını artırarak, toprak yüzeyinin iyi bir şekilde kaplanmasını sağlar ve böylece topraktan rutubet kaybı önlenir.
Aşırı azot gelişimini artırır. Kökte az miktarda ağırlık artışı sağlanmasına karşın şeker oranını düşürür.
En uygun gübre miktarı toprak tipine ve kaldırılan ön bitkiye göre değişir.
Gübreleme ile verilen azot, topraktaki azot kaynağına bir takviyedir.
Azot noksanlığınin belirtileri, toprak sertliğinden dolayı kökün etkin olamaması veya sel nedeniyle kökün havasız kalması durumundada ortaya çıkabilir.
Türkiye toprakları, toprakta azot kaynağı olan organik madde bakımından genellikle zayıftır.
Azotun yetersizliğinde bitkilerin genel görünümleri koyu ve canlı yeşil yerine, acık yeşil bir haldedir.
Noksanlığın daha ciddi boyutlarda olması halinde, yapraklarda kloroz görülür.
Azot noksanlığında yapraklarda görülen kloroz, bütün yaprağın homojen olarak sararması şeklinde ortaya çıkar. Sararma ilk önce yaşlı yapraklarda görülür.
Bu nedenle akandan aşağı doğru renk açılır ve sararır. Noksanlığın ileri devresinde ve çok şiddetli olması durumunda yapraklarda nekrozlarda görülebilir.
Azot noksanlığı bitkinin özellikle vegetatif gelişmesini olumsuz etkiler. Yaprak, gövde sistemi oldukça zayıf olur.
Vegetatif gelişme periyodu kısalır, bitkiler erken olgulaşır. Erken çiçek açar.
Erken yaşlanma, azotun sitokinin sentezi ve taşınması üzerine olan etkisinden kaynaklanmaktadır.
Sitokinin bitkinin kuvvetli büyümesini ve genç dönemi daha uzun sure kalmasını sağlayan bir hormondur.
Azot noksanlığında bu hormonun azalması bitkinin erken yaşlanmasına, diğer bir deyişle vegetatif gelişme periyodunun kısa olmasına neden olur.
AZOT FAZLALIĞI
Aşırı azotlu gübreleme ile bitkide azot fazlalığı yaratırsa bunun da çeşitli zararları vardır.
Aynı azotlu gübreleme bitkinin vegetatif gelişme periyodunu uzatır, çiçeklenmeyi geciktirir.
Vegetatif aksam yani yaprak, dal, sürgün miktarı fazla ve iri, geniş, uzun olurlar.
Buna karşılık bitkinin generatif gelişmesi zayıf kalır.
Dolaysıyla azot fazlalığında başlangıç da bitkilerin genel durumu göze iyi görünse bile, ürün miktarı az olacaktır. Ancak ot için yetiştirilen bitkiler bundan istisnadır.
Azot fazlalığı şeker sentezini azaltır, bu nedenle pancarda aynı azotlu gübrelemeden özellikle kaçınılmalıdır.
Ayrıca amino azotunun birikmesi nedeniyle şekerin ekstraksiyonu da güçleşir.
Aşırı fazla azot, bitkilerde çeşitli simptomların da ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin örtü altında yetiştirilen hıyar bitkisi yapraklarında fazla azotun simptomlarına sık rastlanmaktadır.
Simptomların özelliği azotun formuna göre de değişmektedir.
Amonyum fazlalığı hıyar yapraklarında beyazımsı kahve nekrozlar oluşurken, nitrat fazlalığında nekrozlar daha koyu kahvedirler. Nekrozlu bölgeler arasında renk koyu yeşildir.
İleri durumlarda yaprak kenarları aşağı doğru kıvrılır ve sonunda ölürler.
Domateste azot fazlalığında yapraklar fazla geniş ve uçlan aşağı doğru kıvrık olur. Meyveler güç olgunlaşır, renkleri açık olur.
Amonyum azotu fazlalığı gövdede yanmalara ve çökmelere neden olur.
Marulda nitrat fazlalığı uç yanıklığı yapar. Bu görüntü klor toksisitesinin yarattığı görüntüye benzer.
Özellikle molibden noksanlığı durumunda nitratın uç yanıklığı etkisi daha belirgin olur.
Azot fazlalığı meyvelerde geç olgunlaşmaya neden olur. Bazen erken meyve dökümü görülür. Meyvelerin depolanma kabiliyeti oldukça zayıftır. Depo hastalıklarından fazla zarar görürler.

DEFICIENCY SYMPTOMS OF NITROGEN IN PLANTS and
(nitrogen deficiency in plants and SYMPTOMS) The nitrogen source in the nature of atmosphere. Soil nitrogen is passed to the lower land located in various ways. Available nitrogen in the soil forming material, as well as to the lack of ability to store nitrogen in the soil, which is also a good way past the soil from the atmosphere, the nitrogen content of the soil is generally low.
Major reservoirs of nitrogen in soil is organic matter. If nitrogen is not connected to the organic matter in the case of plants can take immediately. However, plants may benefit from the nitrogen contained in the organic matter decomposition time result.
Nitrogen is deficient in most of the world's land.
In particular, the amount of organic matter is very poor in our country is very low nitrogen soils. Therefore there is a need constantly to nitrogen fertilization.
Nitrogen plant is located in the structure of many important organic compounds. Proteins, amino acids, nucleic acids, enzymes, chlorophyll, ATP, ADP nitrogen-containing organic compound are important. New cells is required for the measurement of nitrogen in plants.
Nitrogen deficiency in plants growth rate decreases. So slow plant growth. Plant remains small. Less number of shoots and shoot length will be shorter than usual. The leaves are smaller and premature loss seen in older leaves. Root development and in particular weakened root branching.
The nitrogen deficiency in citrus citrus noksanlığınitrog
Nitrogen deficiency causes inability to grow citrus trees. Done my nitrogen deficiency have yellow leaves with pale green and shows itself. The shoots are short, weak, thin and trees would be seen dead in an irregular manner in exile in various places. Fruits are small, light-colored, thick-skinned and nitrogen deficiency in early olgunlaşır.el becomes the tree, the leaves are small, narrow, will light green. Older leaves may be yellowish orange or reddish purple and are shed early. Leaf stalks are branches with a view to form an acute angle, thin and short, and if it is seen that a very severe deficiency stems die. The shoot growth is weak. Number of flower buds and small, short duration of fertilization of flowers. Fruits of nitrogen deficiency in the maturation renklenirler.şeftali, branches and shoots are short and thin, brownish crust and purplish in color. The leaves are yellowish green, older leaves are reddish yellow, and they are sometimes necrosis. Would be premature defoliation. Fruits are small and at times corrupt şekillidirler.armut, cherry and plum apples are similar to symptoms of nitrogen deficiency. Fruits are dark cherry.
The leaves are small, narrow, will light green. Older leaves may be yellowish orange or reddish purple and are shed early. Leaf stalks are branches with a view to form an acute angle, thin and short, and if it is seen that a very severe deficiency stems die. The shoot growth is weak. Number of flower buds and small, short duration of fertilization of flowers. Nitrogen deficiency causes inability to grow fruit trees in renklenirler.ceviz before they mature. Nitrogen deficiency is light green and yellow leaves with manifests. The shoots are short, weak, thin and trees would be seen dead in an irregular manner in exile in various places. Fruits are small, light-colored, thick-skinned and would ripen early.
Nitrogen deficiency negatively affects the vegetative growth, especially walnuts. Leaves, trunk system is quite weak. Vegetative growth period is shortened, plants early olgulaş. Early bloom. Premature aging, is due to the effect on cytokine synthesis and transport of nitrogen. Cytokinin plant growth and strong young is a hormone that keeps a longer period of time.
Nitrogen deficiency in this hormone decrease premature aging of the plant, in other words olur.kaysı cause nitrogen deficiency in a short period of vegetative growth, leaves become yellowish green short and colorful. Branches grow thin. Although generally there are plenty of flowers, fruit and small fruit are small number. Nitrogen deficiency in the vine, the leaves are light green and turns yellow to lose their green color. Becomes necrotic leaf edges curled right and down. The leaf stem is a pinkish color. The shoots are weak, pale tips vaziyettedir.çilek also weakens the development of nitrogen deficiency. The leaves are yellowish green in color and are small. The leaf stem is accurate and up steep tough situation. The number of stolon is small. Older leaves turn to red-toned colors. Before the leaves change color the edges of the teeth and die. Similar to trace element deficiency, leaf veins retain their green color for a while. Reduced flowering and fruit set and fruit remain small. Grain nitrogen deficiency in plants in thin, weak and are short. Overview of the Tarin is light green or yellowish green. Older leaves turn yellow, starting from the end, sometimes brown, they eventually fade early dead. The lower part of the body usually shows reddish discoloration. Tillering is poor, even very deficiency, severe tillering never happens. Virgo remain small. The corn plant is a nitrogen deficiency in plants showing very clearly. Plants become yellowish green. Older leaves turn yellow, starting from the ends of the main progressive vascular wilt be seen throughout. Body short and thin kalır.baklagil plants, by means of Rhizobium bacteria, because they have the ability to fix nitrogen from the air, will not be affected by nitrogen deficiency. However, if a legume plant is light green looking and the older leaves early are changing, or nodule nitrogen deficiency in düşünülmelidir.domates is not ideal choice of whether or nodule composed of sheets of small to remain light green and the yellowish discoloration, causing wilting, turning to the advanced stage of brown. Plants are upright and rigid view. Slim body, is tough and fibrous structure. Flowers usually are shed from maturing. Fruits become smaller and a long time before flushing the normally light green kalırlar.salatalık plant nitrogen deficiency, the body thin, it made ​​a hard and fibrous. The leaves are usually light green, especially older leaves become yellowish. Fruit short, light green and floral nose would have collapsed state. Nitrogen deficiency in lettuce, dwarf is a view from the growth regression. The leaves are light green fills the belly often, while older leaves first yellow, then turns brown and die left early. In some lettuce varieties purplish or brownish spots can be seen. Nitrogen deficiency in the onions, but they remain short steep appearance. The leaves are light green, starting from the end emitted visible yellowing and die early.
Nitrogen deficiency, which made ​​the nitrogen fertilization, poor in organic matter, are found in sandy areas. Such a lack of easy addition of nitrate and quickly removed. Nitrogen is necessary for plant growth. Increasing the leaf area provides a good way to coat the ground surface, thereby preventing loss of moisture from the soil. Enhances the development of excess nitrogen. A small amount of weight gain for the providing of the sugar content in the root reduces. Optimum amount of manure varies depending on the soil type and removed the front plant. Fertilization with the nitrogen, the nitrogen sources in the soil reinforcement. The symptoms of nitrogen deficiency, may not be effective or suffocation of the roots due to soil stiffness due to flooding may occur in the case of the root. The territory of Turkey, which the nitrogen source in organic matter in the soil is generally poor.
Nitrogen deficiency in the general appearance of the plant instead of dark and vivid green, green is still hungry. Shortcomings in the case of more severe, occurs in leaf chlorosis. Observed in leaf nitrogen deficiency chlorosis occurs in the form of whole leaf yellowing homogenous. Yellowing of older leaves first appear. Therefore, flowing from the drop down color and turn yellow. In the case of very severe deficiency is seen in the advanced circuit and necrosis in leaves.
Nitrogen deficiency is particularly negative effect on the vegetative growth of the plant. Leaves, trunk system is quite weak. Vegetative growth period is shortened, plants early olgulaş. Early bloom. Premature aging, is due to the effect on cytokine synthesis and transport of nitrogen. Cytokinin plant growth and strong young is a hormone that keeps a longer period of time. The reduction of this hormone in premature aging of the plant's nitrogen deficiency, causes a short period of vegetative growth of other words.
EXCESS NITROGEN
If excess nitrogen creates excessive nitrogen fertilization in plants and it also has a variety of losses. The same nitrogen fertilization increases the plant's vegetative growth period, delays flowering. Vegetative parts ie leaf, stem, shoot some more, and big, wide, and long. In contrast, plant generative growth remains weak. General conditions seem good to the eye of even starting the plants in the nitrogen surplus Hence, with the amount of product will be less. However, crops grown for hay exception.
Nitrogen reduces the excess sugar synthesis, therefore should be avoided especially in the beet from the same nitrogen fertilization. It also becomes more difficult due to accumulation of sugar extraction of amino nitrogen.
Too much nitrogen in plants causes the emergence of a variety of symptoms. For example, the leaves of cucumber plants grown under cover are frequent symptoms than nitrogen. Feature of the symptoms also varies according to the form of nitrogen. Excess ammonium in cucumber leaves whitish coffee necrosis were formed, excess nitrate in necrosis are more dark brown. Necrotic areas are dark green in color. Advanced cases leaf edges curl downward and eventually die.
Excess nitrogen in the leaves of tomato would be too wide and curved toward the ends down. Fruits ripen power, it becomes clear colors. Ammonium nitrogen causes excess body burns and crashes.
Excess nitrate in lettuce makes tip burn. This image similar to the image caused by the chlorine toxicity. Particularly in the case of molybdenum deficiency becomes more pronounced effect blight ends of nitrate.
Excess nitrogen causes a late ripening fruit. Sometimes seen early fruit drop. Storage capability of the fruit is very weak. They too damaged from storage disease.
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com

GÜBRELER
İz elementler gübreler
Organik gübreler
Deniz yosunu
Biyolojik gübreler
Ahır gübreleri
ASİTLER
Sülfatlar
Amino asitler
Humic asitler
Fulvik asitler
Protein nedir
TARIMA GEREKENLER
Toprak
Tarımda sulama
Tarımda iklim
Bitkilerde beslenme
Malçlama
Bilinmesi gerekenler

YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM