Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

ÇİNKOLU & Gübreler

Gübreler, kaliteli ürünlerin garantisidir
Çinko noksanlığı, birçok farklı toprak türünde yaygındır; bazı topraklar (kumlu topraklar, histozoller ve yüksek derecede yıpranmış ana materyalden gelişen topraklar) düşük toplam çinko konsantrasyonlarına sahiptir ve diğerleri güçlü çinko soğurması nedeniyle (kalkerli topraklar, yüksek derecede bozulmuş topraklar, vertisoller, hidromorfik topraklar, tuzlu topraklar) bitkide düşük miktarda çinkoya sahiptir.
Organik madde bakımından düşük topraklar (üst toprağın kaldırıldığı yerler gibi) ve sıkışmış topraklar, kök çoğalmasını kısıtlayan maddeler ayrıca yüksek çinko noksanlığı riski taşır.
Fosforlu gübrelerin uygulanması sıklıkla çinko noksanlığı ile ilişkilendirilmiştir; bu, kil mineralleri (özellikle demir oksitler)tarafından arttırılmış soğurma, veziküler arbusküler mikorizaların baskılanması ve / veya çinkonun bitki dokularında hareketsizleşmesine bağlı olabilir.
Çinko, bitki büyümesi ve gelişmesi için gerekli olduğu anlamına gelen temel bir mikro besindir, ancak çok küçük miktarlarda gereklidir.
Çinko gereksinimleri mahsuller arasında değişmekle birlikte, 20 ila 100 mg / kg aralığındaki çinko yaprak konsantrasyonları ( kuru madde bazında ) çoğu mahsul için yeterlidir.
Toprakların kireçlenmesi ayrıca sıklıkla çinko emilimini artırarak çinko noksanlığına neden olur.
Çinkolu gübreler en yüksek oranda alınabilir çinko içerir.
Çinko noksanlığında meydana gelen ürün kayıplarını önler.
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Meyve gözü oluşturur, çiçek ve yaprak oluşumunu teşvik eder.
Kamçılaşmayı ve yapraklardaki rozetleşmeyi önler.
Kötü hava koşullarına mukavemet sağlar, düşük sıcaklıkta köklerin çalışmasına yardımcı olur.
Özellikle biberde takozlaşmayı ve rozetleşmeyi önler.
Çinko yaprak gübresi her türlü zirai ilaçla karıştırılabilir.
Bir çok enzim sisteminin doğru işlemesi için gereklidir.
Aşırı kireçli topraklarda organik maddece çok zengin ve çok fakir topraklarda noksanlığı ortaya çıkar.
Yüksek pH değerlerinde Ca ile birleşir Ca C03 tarafından tutulur.
Ortamdaki kalsiyum miktarı çinko alımını etkiler.
Çinko bitki metabolizması için çok gerekli elementlerden biridir.
Nükleik asit ve protein sentezi için gereklidir.
Auxin üretiminde, protein, karbonhidrat, fosfat ve RNA oluşumunda görev alır.
Yapılan araştırmalarda tarım yapılan toprakların büyük bir bölümünde çinko noksanlığı olduğu tespit edilmiştir.
Çinko noksanlığınde çeltik, buğday, mısır ve meyvelerde üründe verim kaybına neden olur.
Çinko ilavesi ile veriminde %25 ila %100 oranında bir artış sağlanır.
Yüksek oranda kireç içeren ve yüksek pH' a sahip olan topraklarda çinko çok düşük düzeylerde bulunur.
AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERİ GÖRDÜĞÜNÜZDE ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.
Turunçgillerde çinko noksanlığı
Turunçgil ağaçlarında noksanlığı en çok görülen besin maddesi çinkodur.
Özellikle fosfor fazlalığı nedeniyle ortaya çıkan çinko noksanlığı, turunçgillerde çok yaygındır.
Yapraklarda 25 ppm'in altında Zn bulunması halinde belirtiler görülür.
Belirtiler, yeşil damarların etrafında gayri muntazam şekilli, sarı lekeler halinde kendini belli eder.
Küçülmüş, daralmış ve klorozlu yaprak de metleri oluşur.
Sürgünlerde boğum aralan çok kısalır.
Bu görüntüler ağaçların güneye bakan yönlerinde daha yaygın olarak görülür. Meyveler susuz ve lezzetsiz olurlar.
Cevizde çinko noksanlığının
belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur.
Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.
Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar.
Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder.
Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.
Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.
Bağlarda da çinko noksanlığı
yaygın olarak ortaya çıkmaktadır.
Erken ilkbaharda oluşan yapraklar küçük, dar ve dişli olurlar.
Damarlar arasında çok sayıda klorotik lekeler oluşurken damarların etrafında 1 - 2 mm genişliğinde bir bölge yeşil rengimi korur Alt yapraklar yeşil kalır veya hafif klorozlu olurlar.
Belirtiler sürgün uçlarına doğru daha şiddetli bir hal alırlar.
Büyüme geriler, ana sürgünler çalımsı bir hal alırlar.
Salkımlar seyrek ve üzüm taneleri küçük olur. Noksanlık şiddetli ise meyve çok az olur.
Elma ağaçlarında çinko noksanlığının
tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur.
Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.
Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar.
Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder.
Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.
Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.
Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.
Elma ağaçları çeşitlerine göre çinko noksanlığını duyarlık bakımından aralarında büyük farklılıklar gösterirler.
Buğdayda çinko noksanlığında
yaşlı yaprakların üst kısımlarında gayri muntazam klorozlu lekeler oluşarak, gayri muntazam bir ağ manzarası gösterir.
Klorozlu bölgeler önce beyaza, sonra kahverengine döner.
Daha sonra lekeler birleşerek tüm yaprağı kaplar ve yapraklar ölür.
Genç yapraklar normal renkli fakat küçük kalmışlardır.
Buğdaygiller çinko noksanlığına duyarlı olmakla birlikte, çinko miktarı aynı derecede düşük olan topraklarda yetişen buğdaygil bitkilerinde yapılan çinko gübrelemesinden çok olumlu sonuçlar alınabilmektedir.
Patateste çinko noksanlığında
çeşitler arasında çinko noksanlığına duyarlık bakımından önemli farklar vardır.
Büyüme çok zayıflar.
Yapraklar deforme olur ve grimsi kahve veya bronz renkli lekelerle kaplanır.
Bu görüntüler Genç yapraklarda daha hâkim vaziyettedir.
Yaprak ayaları çoğunlukla kalınlaşır.
Noksanlığın Şiddetli olması halinde yaprak dökümü olur ve sonunda bitki ölür.
Şeker pancarında çinko noksanlığında
yeni çıkan yapraklar sarımsı yeşil renkli olurlar.
Noksanlığın Demir olması halinde, yaprak ayası beyazımsı bir renk alırken, damarlar ve yaprak sapları bir süre yeşil renklerini korurlar.
Bu görüntü pancarda beyaz leke hastalığı olarak adlandırılır.
Sıcak, güneşli havalar bu simptomu artırır.
Şeker pancarı bu elemente karşı, mısır ve baklagillerden daha az hassastır.
noksanlığınde yaprakların gelişimi yavaşlar ve ortadaki genç yapraklarda bir sararma görülür.
Yaprağın üst yüzeyinde damarlar arasında sarı veya beyazımsı lekeler oluşur.
Daha sonra yaprağın damar araları kurur fakat damarlar yeşil ve kabarık kalır.
Çinko yetersizliğinin erken devrelerinde çinko sülfat uygulanırsa belirtiler hızla kaybolur.
Türkiye'de çinko noksanlığı özellikle Güney Anadolu'da narenciye alanlarında ve Orta Anadolu pancar ekim alanlarında görülmektedir
Çeltikte çinko noksanlığında
bitkide çinko noksanlığı yaygın bir biçimde görülür.
Genç yaprakların orta damarları sarımsı yeşil bir renk alırlar.
Bu renk değişimi yaprağın orta kısımlarında daha belirgindir ve uç kısma doğru azalır.
Yaşlı yaprakların uç kısımlarında koyu kahve nekrotik lezyonlar oluşur.
Gövde kısa kalır.
Kardeşlenme olmaz.
Mısırda çinko noksanlığında
genç yapraklarda açık yeşil renk ve orta damarın her iki yanında beyaz ve sarı renkli çizgiler seklinde bir görünüm vardır.
Özellikle soğuk ve nemli havalarda bu görüntü daha bariz bir hal alır.
Boğum araları kısalır ve bitki cücemsi bir görünüm alır.
Çinko noksanlığınin tipik bir semptomu, genellikle "küçük yaprak" olarak bilinen yaprakların bodur büyümesidir ve büyüme hormonu oksininin oksidatif bozunmasından kaynaklanır.
Çinko, çok sayıda enzimde gereklidir ve DNA transkripsiyonunda önemli bir rol oynar
Pamuk da çinko noksanlığında
boğum araları kısalarak bitki bodur çalımsı bir görüntü alır.
Klorotik lekeler önce orta kısımlardaki tam olgunlaşmış yapraklarda, damar aralarında görülür.
Daha sonra damarlar da etkilenerek, yaprak ayasını kırmızı lekeler kaplar.
Yapraklar normale göre daha kalın olurlar.
Olgunlaşmasını tamamlamış genç yapraklarda kahverengi lekeler vardır.
Daha küçük yapraklar anormal şekilde kalın ve gevrektir ve kenarları yukarı doğru kıvrık vaziyettedir.
Noksanlığın ileri devrelerinde yapraklar çok küçülerek rozet oluşumu görülür.
Meyve tutumu azalır ve olgunlaşma gecikir.
Domateste çinko noksanlığında
bitkide boğum araları incelmiş ve normalin yarısı veya üçte biri oranına kısalmıştır.
Dolaysıyla bitki bodur görünümdedir.
Yaşlı yaprakların kenarları bazen yukarı doğru kıvrık olur ve gayri muntazam dağılmış, sarımsı yeşil lekeli bir görüntüdedir.
Klorozlu bölgelerde sonradan beyazımsı kahve ve kahve renkli nekrotik lezyonlar oluşur ve hızlı tüm yaprak yüzeyini kaplar.
Takiben yaprak kurur ve ölür, portakal veya gri renkli görünüm almıştır.
Başlangıçta damarlar etrafında dar bir şerit halinde yeşil alan kalır.
Orta yapraklar oluşumundan itibaren küçüktür ve koyu yeşil renklidir, kenarları az çok yukarı doğru kıvrıktır.
Yaprak sapına ucuna doğru, yaprak iyice daralır ve kıvrılır.
Yapraklar normalden kalın ve gevrek bir yapıdadır.
Yaprak ana damarlar bazen aşağı doğru kıvrılırlar.
Bazen, yaprakların özellikle alt yüzeylerinde damar renkleri menekşe menekşemsi kahve renk alırlar.
Yaprak tüylülüğü artar ve bunun neticesinde gümüşümsü gri yeşil bir renk sergilerler.
Meyveler küçük kızarırlar.
Fasulyede çinko noksanlığında
bitkide boğum aralarının kısalması neticesinde bitki bodur, çalımsı bir hal alır.
Yapraklar açık yeşil - sarı renk alır.
Çiçek dökümü olur.
Baklalar küçük ve boştur.
Soyadaki belirtiler da benzer şekildedir.
  Çayda çinko noksanlığında yapraklar olağanüstü küçük, orak şeklinde kıvrık ve klorozlu olurlar. Daha çok sürgün uçlarında oluşan kloroz bahçeye sarı bir görüntü verir. Lahana, havuç, marul, kereviz, bezelye ıspanak orta derecede duyarlı sebzelerdir. Marulda çinko noksanlığında rozet şeklinde bir görüntü alır ve büyüme geriler. Yaşlı ve orta yapraklarda kenarlarda kahverengi lekeler, aralarda nice kağıt gibi sarımsı yeşil nekrotik lekeler oluşur. Sonraları bu nekrotik lekeler genişleyerek tüm yaprağı kaplar. Yaprakların ışık görmeyen kısımları yeşil ve sağlıklı kalırlar, ancak bitki genel görünüm itibariyle yanık bir manzara sergiler.
Yıkanmış, asidik topraklarda da bitkinin alabileceği çinko miktarı oldukça düşüktür. Tüm bu toprak şartlarında yetişen bitkilerde çinko noksanlığı simptomları görülür.
Fazla miktarda fosforlu gübrelemenin yapıldığı yerlerde yüksek fosfat konsantrasyonu bitkilerde metabolik bozukluk yaratarak çinko noksanlığına sebep olur. Aynı şekilde toprağa fazla miktarda uygulanan organik madde çinkoyu bağlayarak bitki köklerinde alımı güçleştirir.
Toprağın ıslaklık veya ağır tekstürlü olması nedeniyle yetersiz havalanması, düşük sıcaklık, su yetersizliği gibi faktörlerde çinkonun hareket kabiliyetini azaltarak noksanlığa neden olmaktadır.
Yüksek oranda kireç içeren ve yüksek pH' a sahip olan topraklarda çinko çok düşük düzeylerde bulunur. Yıkanmış, asidik topraklarda da bitkinin alabileceği çinko miktarı oldukça düşüktür. Tüm bu toprak şartlarında yetişen bitkilerde çinko noksanlığı simptomları görülür.
Yukarıda açıklanan bütün bu faktörlerin birinin veya birkaçının bir araya gelerek ortaya çıkardığı çinko noksanlıklarını gidermek için yapılan uygulamalarda Çinko yaprak gübresi kullanılmalıdır. Çinko sadece yapraktan değil topraktan da kullanılabilir. Düşük dozajı sayesinde Çinko 'in dönüme maliyeti de son derece ekonomiktir. Çinko noksanlığı görüldüğü durumlarda 100 litre su ile bir dönüme 50-70 cc Çinko yapraktan veya 500 cc damlama sulama ile topraktan uygulanabilir.
Çinko noksanlığının simptomları yapraklarda damarlar arası kloroz şeklinde ortaya çıkar. Yapraklarda damarlar yeşil kalırken, damarlar arasında renk açık yeşil, sarı ve hatta beyaza döner. Bitki bünyesinde hareket kabiliyeti düşük olan çinko noksanlığında, yaşlı yapraklarda genç yapraklara çinko taşınmaz ve noksanlık ilk olarak genç yapraklarda görülür. Sürgün uçlarında rozet oluşumu görülür. Ağaçlarda yapraklar seyrekleşir, tomurcuk sayısı azalır ve bazı tomurcuklar açılmadan kalır. Sürgünlerde ölümler olur ve yapraklar erken dökülür.
Çinko noksanlığı simptomları yapraklarda damarlar arasında kloroz şeklinde ortaya çıkar. Yapraklarda damarlar yeşil kalırken, damarlar arasında renk açık yeşil, sarı ve hatta beyaza döner. Çinkonun bitki bünyesinde hareket kabiliyeti iyi olmadığından, noksanlık halinde yaşlı yapraklardan yeni oluşan yapraklara çinko taşınamaz. Bu nedenle de noksanlık belirtileri genç yapraklarda kendini belli eder Meyve ağaçlarında yaprak oluşumu olumsuz etkilenir. Sürgün uçlarında rozet teşekkülü görülür. Rozet oluşumu norm yapraklara göre 20 – 30 kere daha küçük, çok sayıda yaprağın sık bir şekilde bir arada toplanarak meydana getirdiği rozete benzer bir oluşumdur. Ağacın yaprak sistemi seyrekleşir. Tomurcuk sayısı azalır ve bazı tomurcuklar açılmadan kalır. Sürgünler ölür ve yapraklar erken dökülür. Genellikle yapraklarda 20 ppm düzeyinde çinko noksanlık sınırıdır.
Çinko noksanlığına özellikle meyve ağaçlarında sık rastlanır. En duyarlı meyve: turunçgiller ve şeftalidir. Tarla bitkileri ve sebzelerden mısır, soya, pamuk, patates, fasulye, soğan çinko noksanlığına duyarlı türlerdir. Lahana, havuç, marul, kereviz, bezelye ıspanak orta derecede duyarlı sebzelerdir. Buğdaygiller çinko noksanlığına duyarlı olmakla birlikte, çinko miktarı aynı derecede düşük olan topraklarda yetişen buğdaygil bitkilerinde yapılan çinko gübrelemesinden çok olumlu sonuçlar alınabilmektedir.
ZINC Leaf Fertilizer
The highest rate can contain zinc. Zinc deficiency prevents loss of the resultant product. Fruit eye creates, encourages the formation of flowers and leaves. prevent unnecessary prolongation and dwarfing in leaves. Poor weather conditions provide strength, low temperature work helps the roots . In particular, dwarfing pepper and prevent deformity. Zinc foliar fertilizer mixed pesticides of all kinds. Many enzymes are essential for the proper functioning of the system. Excessive organic matter in calcareous soil is very rich and very poor soils deficiency occurs. At high pH values ​​, coupled with CA CA C03 , are maintained. Zinc intake affects the amount of calcium in the medium. Zinc is one of the elements essential for plant metabolism. Nucleic acids and proteins are required for the synthesis. In producing Auxin, protein, carbohydrate, phosphate, and RNA is involved in the formation. Studies in a large portion of the farmland has been found to be deficient in zinc. Zinc deficiency in rice, wheat, corn and fruit in the product can cause yield loss. With the addition of zinc from 25% to 100% increase in efficiency is achieved.  When you see the following symptoms apply ZINC.
Of zinc deficiency in citrus, citrus trees, the most common nutrient deficiency in zinc. Zinc deficiency caused by excess phosphorus in particular, is very common in citrus. In the case below 25 ppm Zn in leaves symptoms are seen. Symptoms, green veins around the irregularly shaped, manifests itself as yellow spots. Shrunk, shrunk, and also met klorozl leaves are formed. The much shorter range in exile knuckles. These images of the trees are more common in the south-facing aspect. Become dehydrated fruits and unsavory.
Symptom of zinc deficiency in Walnut, narrowed, smaller leaves and rosette formation. This is because measurements of the length between nodes is relatively shortened. Leaf edges are sometimes a volatile state. Leaf edges of the surface veins to stay green, yellow between the veins as a mosaic composed of patches. If very severe deficiency form of yellow mosaic composed of patches. Affect not only leaves a very severe deficiency, shoot growth continues normally. However, severe deficiencies in the shoot growth stops completely. The number of fruit buds on the shoots reduced or completely disappear.
Zinc deficiency is also common in the vineyards are emerging. That occurs in early spring the leaves are small, narrow and become gear. Chlorotic spots between the veins formed in a large number of vessels around the 1 - 2 mm wide zone protects the green color of my lower leaves remain green or become lighter in klorozl. Symptoms become more severe shoot up towards the end. Growth declined in the main shoots boy grows up becomes. Sparse clusters and grapes are small. Would be much less severe deficiencies in the fruit.
Typical symptom of zinc deficiency in apples, narrowed, smaller leaves and rosette formation. This is because measurements of the length between nodes is relatively shortened. Leaf edges are sometimes a volatile state. Leaf edges of the surface veins to stay green, yellow between the veins as a mosaic composed of patches. Affect not only leaves a very severe deficiency, shoot growth continues normally. However, severe deficiencies in the shoot growth stops completely. The number of fruit buds on the shoots reduced or completely disappear. Stone fruits are seen darkening of the fruit flesh. According to the apple tree varieties to zinc deficiency show great differences between them in terms of precision.
They occur irregularly shows a network view. Klorozl area first white and then turns brown. Then combine all the leaf spots and leaf containers die. Young leaves have normal color but remain small. Although grasses are sensitive to zinc deficiency, which is the same low amount of zinc in plants grown in soils with grasses can be obtained very positive results from zinc fertilization.
Of zinc deficiency, zinc deficiency in potato cultivars are susceptible to significant differences in terms. Growth is very weak. Leaves are deformed, and is covered with grayish brown or bronze colored stains. These images of young leaves are more dominant condition. Leaf blade usually thickens. In the case of lack of severe defoliation occurs and eventually the plant dies.
Zinc deficiency in sugar beet in the newly emerging leaves become yellowish green in color. In the case of iron deficiency, when a whitish color leaf blade, leaf veins and stems will retain a while green. This image is referred to as beet white spot disease. Warm, sunny weather this my symptom increases. This element against sugar beet, corn and legumes are less sensitive. Lack of development slows down and the leaves in the middle of a yellowing of young leaves is seen. On the upper surface of the leaf between the veins is yellow or whitish spots. Then dry the leaves between the veins, but the veins remain green and fluffy. 
Zinc deficiency in plants in rice zinc deficiency occurs widely. Secondary veins of young leaves are yellowish green color. This color change is more pronounced in the central part of the leaf and decreases towards the end portion. Old leaves dark brown necrotic lesions are formed at the ends. Body short stays. Tillering not. 
Zinc deficiency in Egypt in the mid-veins of young leaves light green and white and yellow lines on both sides are in the form of a view. Especially in cold and damp weather, the image becomes more apparent. Between nodes is shorter and takes a look at the dwarf plants. 
Narrowed between nodes in zinc deficiency in cotton plants like bush scrub is an image. Chlorotic spots in fully matured leaf in the first intermediate portion, between the veins are observed. Then, the affected veins, red spots on the palm leaf containers. Leaves become thicker than normal. Have completed their maturation in the young leaves are brown spots. Smaller leaves are abnormally thick and crispy and the edges curling upwards is condition. Deficiency in the advanced circuit leaves much smaller and rosette formation is seen. Reduced and delayed fruit ripening. 
Tomato zinc deficiency in plants between nodes effaced and -half or one-third of the normal rate is reduced. Therefore the appearance of the plant is stunted . The edges of older leaves will sometimes curls upward and non- uniformly distributed , is an image of stained yellowish green . Klorozl in the region and later a whitish -brown necrotic lesions consist of coffee and quickly cover the entire leaf surface . Following the leaves dry up and die, orange or gray colored appearance has taken . Initially, in a narrow strip around the veins remain green space . Middle leaves are small and dark green color is from the formation , the edges are curved more or less upward . Towards the end of the petiole , leaf shrinks and curls well . The leaves are thick and crunchy usual structure. Leaves are the main veins sometimes curled downward . Sometimes , especially on the lower surface of leaves violet violety core colors are brown color . Leaf hairiness increases and consequently exhibit silvery- gray -green color . Fruits are small blush . 
In zinc deficiency in bean plants stunted plants as a result of the shortening of the intermediate nodes, becomes like bush. The leaves are light green - yellow color. Flowers would dump. Broad beans are small and empty. Soybeans are also the symptoms are similar. 
In zinc deficiency in tea leaves extremely small, sickle-shaped with curved and become klorozl. More chlorosis occurred in the shoot tips garden gives an image of yellow. 
Cabbage, carrots, lettuce, celery, peas, spinach, vegetables are moderately sensitive. Lettuce zinc deficiency is an image in the form of rosettes and growth decline. Elderly and middle leaves brown stains around the edges, such as paper nice yellowish green in between necrotic spots occur. Later on, it covers the entire leaf expands necrotic spots. Lacking light portions of the leaves remain green and healthy, but the overall appearance of the plant as a burnt landscape exhibits. 
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com

GÜBRELER
İz elementler gübreler
Organik gübreler
Deniz yosunu
Biyolojik gübreler
Ahır gübreleri
ASİTLER
Sülfatlar
Amino asitler
Humic asitler
Fulvik asitler
Protein nedir
TARIMA GEREKENLER
Toprak
Tarımda sulama
Tarımda iklim
Bitkilerde beslenme
Malçlama
Bilinmesi gerekenler

YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM