Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

ÇİNKO AZOTLU & Gübreler

Gübreler, kaliteli ürünlerin garantisidir
Çinko-azotlu gübreler tüm bitkilerde gelişimin başlangıcından itibaren bitkinin özellikle çiçek öncesi döneminde kullanılan, alınabilirliği çok yüksek Azot-Çinko karışımıdır.
Çiçeksiz bitkilerde ise (yaprağı yenen) her dönemde kullanılabilir.
Çinko ihtiyacı özellikle gelişimin başladığı dönemde çok fazladır.
Noksanlıkleri özellikle bu dönemde daha çok gözlenir.
Bu dönemde Çinko-azotlu gbreler uygulandığında içerisindeki Azot dengesinden dolayı bitki gelişimini düzenleyerek Çinko alınımı ve taşınımı hızlandırır.
Çinko-azotlu gübreler aminli ot ilaçları ile karıştırılıp uygulanabilir.
Hücre gelişmesindeki fonksiyonel etkisi nedeniyle Çinko-azotlu gbreler; yeni oluşan yaprak ve çiçek gözlerinin gelişmesini, döllenen çiçeklerin meyveye dönüşmesini, köklerin uzamasını ve gelişmesini sağlar.
Azot ve çinko noksanlığı görüldüğünde rahatlıkla kullanılır.
Azot, çinko alımını artırır.
Azot noksanlığınin ilk belirtisi yaşlı yaprakta olur.
Bitkinin vejetatif gelişimini takviye eder. Bir takım enzimlerin aktivitesini artırır.
Meyve ağaçlarında yaprak oluşumunu teşvik eder ve rozet oluşumunu önler
AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERİ GÖRDÜĞÜNÜZDE ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.
Azotun bitkideki özellikleri
Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden biridir.
Azot vejetatif gelişmeyi teşvik eder.
Bitki suyu, kök büyümesi, tane ve meyve verimi, hastalıklara karşı dayanıklılık üzerine olumlu etkileri vardır.
Azot noksanlığı bitki gelişiminin yavaşlamasına ve solgun sarı yaprak oluşumuna neden olur.
Azot noksanlığınde bitkiler bodur, gövde ince ve kısa olur.
Benzer sorunlar azot fazlalığında da görülebilir.
Çinkonun bitkideki özellikleri
Bir çok enzim sisteminin doğru işlemesi için gereklidir.
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Aşırı kireçli topraklarda organik maddece çok zengin ve çok fakir topraklarda noksanlığı ortaya çıkar.
Yüksek pH değerlerinde Ca ile birleşir Ca C03 tarafından tutulur.
Ortamdaki kalsiyum miktarı çinko alımını etkiler.
Çinko bitki metabolizması için çok gerekli elementlerden biridir.
Nükleik asit ve protein sentezi için gereklidir.
Auxin üretiminde, protein, karbonhidrat, fosfat ve RNA oluşumunda görev alır.
Yapılan araştırmalarda tarım yapılan toprakların büyük bir bölümünde çinko noksanlığı olduğu tespit edilmiştir.
Çinko noksanlığınde çeltik, buğday, mısır ve meyvelerde üründe verim kaybına neden olur.
Çinko ilavesi ile veriminde %25 ila %100 oranında bir artış sağlanır.
Çinko noksanlığınde bitkilerde görülen belirtiler
Bodur büyüme, yapraklarda gri ve açık kahverengi lekeler, rozet oluşumu, yaprakların erken dökülmesi, yaprakların seyrelmesi ve büyümenin azalması, hastalıklara ve soğuklara karşı dayanıklılığının azalması, Meyve ve tohum oluşumunun azalması.
Azot noksanlığınde bitkilerde görülen belirtiler
Genç yapraklar yeşil, yaşlı yapraklar ise sarıdan açık kahverengiye kadar değişen renklerde olur.
Ancak bitkinin tümü de açık yeşile dönüşebilir.
Yaşlı yapraklar koyulaşır ve kuruyup erken dökülür.
Sürgünler kısa ve ince kalır.
Çiçek oluşumu iyi olmaz, çiçek sayısı azalır.
Çiçekler küçük ve renkleri bozuktur.
Kökler sürgünlere oranla daha uzun olup yan kök oluşumu azdır, bitkilerde tohum ve meyve de azalır.
Azot fazlalığında ise bitkiler bodur kalır, yapraklarda şekil ve renk bozuklukları görülür.
Leaf fertilizer NITROZINC Zinc foliar fertilizer NITROGEN
from the start of development in all plants of the plant , especially those used during pre flowers , affordability very high nitrogen - zinc mixture. In flowering plants ( with edible leaves ) used in each period .
Especially in the period of development began in need of zinc is too much. Deficiencies are observed , especially in this era more . In this period, when applied within Nitrozinc Golden plant growth due to nitrogen balance zinc uptake and transport speeds up editing .
amines, mixed with herbicides applied.
Golden in cell growth due to functional effects Nitrozinc ; newly formed leaves and development of flower buds , fruits from becoming fertilized flowers , root elongation and development provides .
Nitrogen and zinc deficiency is seen easily used.
Nitrogen , zinc intake increases . Be the first sign of nitrogen deficiency in older leaves . The dosage form of the vegetative development of the plant . A team increases the activity of enzymes .
Encourages the formation of fruit trees, the leaves and prevents the formation of rosettes Nitrogen in the plant features:
Plant is one of the nutrients most needed . Nitrogen promotes vegetative growth .
Plant water , root growth , seed and fruit yield, disease resistance has a positive effect on .
Nitrogen deficiency can slow plant growth and causes the formation of a pale yellow leaves .
stunted plants in nitrogen deficiency , the body becomes thin and short .
Similar problems can be seen in the excess nitrogen .
Of zinc in plant characteristics:
Many enzymes are essential for the proper functioning of the system .
Excessive organic matter in calcareous soil is very rich and very poor soils deficiency occurs .
At high pH values, coupled with CA CA C03 , are maintained.
zinc intake affects the amount of calcium in the medium . Zinc is one of the elements essential for plant metabolism .
nucleic acids and proteins are required for the synthesis .
in producing Auxin , protein, carbohydrate , phosphate, and RNA is involved in the formation . Studies in a large portion of the farmland has been found to be deficient in zinc . Zinc deficiency in rice , wheat, corn and fruit in the product can cause yield loss . With the addition of zinc from 25% to 100% increase in efficiency is achieved. Zinc deficiency symptoms in plants : stunted growth , leaves , gray and light brown spots, rosette formation , leaves early loss of leaves, thinning and reduced growth , disease and cold resistance to reduction, fruit and seed production decreased . Nitrogen deficiency symptoms in plants : Young leaves are green, while older leaves varying in color from yellow to light brown would . However, the whole plant may turn the light green . Older leaves are shed early darkens and dries . Shoots remain short and thin . Flower formation is not good , number of flowers is reduced. The flowers are small and colors are corrupted. Roots and shoots longer than the lateral root formation is less , plants, seeds and fruits is also reduced. In excess nitrogen plants are stunted , leaf shapes and colors disorders are seen.
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com

GÜBRELER
İz elementler gübreler
Organik gübreler
Deniz yosunu
Biyolojik gübreler
Ahır gübreleri
ASİTLER
Sülfatlar
Amino asitler
Humic asitler
Fulvik asitler
Protein nedir
TARIMA GEREKENLER
Toprak
Tarımda sulama
Tarımda iklim
Bitkilerde beslenme
Malçlama
Bilinmesi gerekenler

YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM