Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

ÇİNKO BORLU & Gübreler

Gübreler, kaliteli ürünlerin garantisidir

Sıcak ve soğuğa mukavemet kazandırır.
Hastalık ve zararlılara direnci arttırır. Çiçeklenme, polen gelişimi, meyve oluşumu üzerine etkilidir.
Çinko-Bor yaprak gübresi, hücre bölünmesini arttırır.
Çinko-Bor yaprak gübresi, Bitki su ilişkisini düzenler.
Hormonlara etki eder.
Çinko-Bor yaprak gübresi, Hücre duvarının oluşumuna yardımcı olur.
Membran sağlamlığı arttırır.
Kalsiyum alımına yardımcı olur.
Çinko-Bor yaprak gübresi, Depo dayanıklılığı, üzerine son derece etkilidir.
Çinko-Bor yaprak gübresi, Meyve ve dane büyüklüğü, rozetleşme, küçük yaprak, meyve ve dane oluşumunu, sürgün ve boyda gerileme kamçılama gibi bor ve çinko noksanlığına dayalı sorunları ortadan kaldırır.
Çinko-Bor yaprak gübresi her türlü zirai ilaçla karıştırılabilir.
AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERİ GÖRDÜĞÜNÜZDE ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.
Armut ve elmada bor noksanlığı
benzer zararlanmalar yaparlar.
Çiçek soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah kahve renk alırlar.
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Fakat bu haliyle düşmeyip bir süre dalda dururlar.
Don zararları aynı görüntüyü yaratmakla beraber, don etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler.
Şiddetli noksanlık halinde yaprak çıkışı gecikir.
Vegetatif büyüme noktaları ölür, sürgünler kısa olur, yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar.
Ancak yapraklarda kloroz görülmez.
Elma ve armut meyvelerinde büyük şekil bozuklukları ve iç ve dışta mantarlaşmalar görülür.
Meyveler normalden küçüktür ve bazen çatlamalar olur.
Bor noksanlığından ileri gelen dış mantarlaşmalar, kalsiyum noksanlığın dan ileri gelen acı benek hastalığı ile karıştırılmamalıdır.
Acı benek dalda ya çok geç dönemde, veya daha çok hasattan sonra, depolama sırasında ortaya çıkar.
Armut ve elmada çinko noksanlığının
 tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur. Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.
Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar.
Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder.
Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.
Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.
Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.
Elma ağaçları çeşitlerine göre çinko noksanlığını duyarlık bakımından aralarında büyük farklılıklar gösterirler.
Şeftalide bor noksanlığında
da meyvelerinde kahve renkli lekeler veya mantarımsı doku oluşur.
Bazı durumlarda meyvelerde çatlama ve büzülme görülebilir.
Olgunlaşma gayri nizami olur.
Şeftalide çinko noksanlığında
daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozetleşme oluşur.
Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.
Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar.
Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder.
Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.
Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.
Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.
Ceviz ağaçlarında çinko noksanlığının
belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur.
Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.
Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar.
Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder.
Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.
Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.
Ceviz ağaçlarında bor noksanlığında
 çiçekler soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah kahve renk alırlar.
Fakat bu haliyle düşmeyip bir süre dalda dururlar.
Don zararları aynı görüntüyü yaratmakla beraber, don etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler.
Şiddetli noksanlık halinde yaprak çıkışı gecikir.
Vegetatif büyüme noktaları ölür, sürgünler kısa olur, yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar.
Ancak yapraklarda kloroz görülmez.
Turunçgil bor noksanlığında
turunçgil türlerinin genç yapraklarında yan şeffaf görünümlü lekeler oluşur.
Damarlar kalın,çatlak ve mantarımsıyapıda olurlar.
Genç yapraklarda solma, içe doğru kıvrılma ve uçlardan başlayarak ölüm görülür.
Sürgünlerde ve meyve sapında zamklanma görülür.
Meyveler küçük ve sert olurlar.
Meyve içinde kahverengi lekeler içte ve dışta zamk damlacıkları görülür.
Meyve susuz ve kalın kabukludur.
Çiçek dökümü görülür.
Bor toksitetesi diğer pek çok elementin toksisitesinden daha önemlidir.
Çünkü bitkiler için yeterli ve gerekli bor miktarı ile zararlı olacak toksik seviye arasındaki fark çok azdır.
( bor gübrelemesi başlı başına teknik bir gübrelemelidir. İyi bir teknik bilgiye sahip değilseniz, bitkinizde bor Noksanlık veya bor fazlalığı toksitetesi yaratabilirsiniz.
Onun için kendini kanıtlamış marka gübrelerden vazgeçmeyin )
Toprakta bitkilerce alınabilir bor miktarı 1 ppm' den düşük ise bor noksanlığı, 5 pp­m'den yüksek ise bor fazlalığı söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple bor gübrelemesi yaparken toksik etki ortaya çıkması olasılığı yüksektir.
Eğer toprağa birkaç yıl ard arda bor içeren gübreler verilecek olursa, izleyen yıllarda yetiştirilecek bitkilerde fazla bordan ileri gelen zararlanmaların görülmesi çok mümkündür.
Bu nedenle toprağa yapılacak bor gübrelemelerinde oldukça dikkatli davranmalıdır.
Turunçgillerde çinko noksanlığı
 Turunçgil ağaçlarında noksanlığı en çok görülen besin maddesi çinkodur.
Özellikle fosfor fazlalığı nedeniyle ortaya çıkan çinko noksanlığı, turunçgillerde çok yaygındır.
Yapraklarda 25 ppm'in altında Zn bulunması halinde belirtiler görülür.
Belirtiler, yeşil damarların etrafında gayri muntazam şekilli, sarı lekeler halinde kendini belli eder.
Küçülmüş, daralmış ve klorozlu yaprak de metleri oluşur.
Sürgünlerde boğum aralan çok kısalır.
Bu görüntüler ağaçların güneye bakan yönlerinde daha yaygın olarak görülür.
Meyveler susuz ve lezzetsiz olurlar.
Asmada bor noksanlığında
genç yapraklarda damarlar arasında sarı lekeler şeklimde kloroz ortaya çıkar.
Kloroz yaprak kenarlarından başlayıp ortaya doğru yayılır.
Kloroz çoğu kez şekil bozukluğu ile birliktedir.
Sonraları yaprak kenarları kahverengine döner ve kurur.
Meyve sapları kısa ve kalın olur.
Vegetatif gelişme noktalan kalınlaşır ve ölür, buna bağlı da yan sürgünlerin sayısı artar.
Ancak bu yan sürgünler de arazlı olurlar.
Meyve ve salkımlarda üzüm tanelerinin çoğunluğu buruşuk ve çekirdeksizdir, sadece aralarlında birkaç tanesi normal durumdadır.
Bağlarda da çinko noksanlığı
yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Erken ilkbaharda oluşan yapraklar küçük, dar ve dişli olurlar.
Damarlar arasında çok sayıda klorotik lekeler oluşurken damarların etrafında 1 - 2 mm genişliğinde bir bölge yeşil rengimi korur.
Alt yapraklar yeşil kalır veya hafif klorozlu olurlar.
Belirtiler sürgün uçlarına doğru daha şiddetli bir hal alırlar.
Büyüme geriler, ana sürgünler çalımsı bir hal alırlar.
Salkımlar seyrek ve üzüm taneleri küçük olur. Noksanlık şiddetli ise meyve çok az olur.
Kayısıda bor noksanlığında
meyvelerinde kahve renkli lekeler veya mantarımsı doku oluşur. Bazı durumlarda meyvelerde çatlama ve büzülme görülebilir. Olgunlaşma gayri nizami olur.
Kayısıda çinko noksanlığının
tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur.
Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.
Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar.
Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder.
Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.
Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.
Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.
Pancarda Bor noksanlığının
sebep olduğu hastalıklar içerisinde, pancarlarda görülen öz çürüklüğü en çok bilinenidir.
Pancarlardaki bor noksanlığı özellikle kurak yıllarda ve uzun süren kurak periyotlardan sonra görülür.
Bu bakımdan bor noksanlıkların sorun olduğu yere sulama aralıklarının ayarlanmasına özel dikkat gösterilmelidir.
Noksanlık halinde önce büyüme geriler, genç yapraklar birbirine yakın bir şekilde oluşurlar ve alt kısıma doğru daralırlar.
Damarlar arasında sarımsı yeşil vesarı renkli lekeler oluşur. Yapraklar kıvrılır. Genç ve orta yaprakların saplan üzerinde yara kabuğuna benzer, gri - koyu kahve kabarcıklar oluşur.
Yumru içinde kahverengi halkalar şeklinde başlayan öz çürüklüğü, ilerledikçe dokuları tamamen öldürür ve pancarın içinde siyah çürük bir kısım oluşur.
Öz çürüklüğü depolama sırasında artar. Öz çürüklüğü çok ciddi ürün kaybına neden olur.
Şeker pancarında çinko noksanlığında
yeni çıkan yapraklar sarımsı yeşil renkli olurlar.
Noksanlığın Demir olması halinde, yaprak ayası beyazımsı bir renk alırken, damarlar ve yaprak sapları bir süre yeşil renklerini korurlar.
Bu görüntü pancarda beyaz leke hastalığı olarak adlandırılır. Sıcak, güneşli havalar bu simptomu artırır.
Şeker pancarı bu elemente karşı, mısır ve baklagillerden daha az hassastır.
noksanlığınde yaprakların gelişimi yavaşlar ve ortadaki genç yapraklarda bir sararma görülür.
Yaprağın üst yüzeyinde damarlar arasında sarı veya beyazımsı lekeler oluşur.
Daha sonra yaprağın damar araları kurur fakat damarlar yeşil ve kabarık kalır.
Çinko yetersizliğinin erken devrelerinde çinko sülfat uygulanırsa belirtiler hızla kaybolur.
Türkiye'de çinko noksanlığı özellikle Güney Anadolu'da narenciye alanlarında ve Orta Anadolu pancar ekim alanlarında görülmektedir
Mısırda çinko noksanlığında
genç yapraklarda açık yeşil renk ve orta damarın her iki yanında beyaz ve sarı renkli çizgiler seklinde bir görünüm vardır.
Özellikle soğuk ve nemli havalarda bu görüntü daha bariz bir hal alır.
Boğum araları kısalır ve bitki cücemsi bir görünüm alır.
Mısırda bor noksanlığında
boğum aralarının kısalması neticesinde bitkide bodurlaşma, orta yaprakların her iki yüzünde orta damar çevresinde beyaz nekrotik lekeler görülür.
En genç yapraklar kıvrılır ve ölür.
Koçanlar küçük, çarpık şekilli, koçanda tane sayısı olağanüstü az olur.
Patateste bor noksanlığında
bitkide boy kısalır, yan dallanma artar, bitki çalımsı bir görüntü alır.
Yapraklar kalın ve gevrek olur ve bazı durumlarda kenarları içe doğru kıvrıktır.
Yaprak sapı düzleşir.
Genç yapraklar ve büyüme noktaları başlangıçta koyu yeşil renkli olurlar, sonraları kloroz gelişerek ölürler.
Yaprakçıkların kenarlarında kahverengi noktacıklar şeklinde nekrozlar oluşur, daha sonra bunlar birleşerek büyürler.
Eğer bor noksanlığı bu aşamada giderilirse, yeni sürgünler çıkar.
Noksanlığın sürekli olması halinde yaşlı yapraklar da sararır ve solar.
Yumruiçindeki yuvarlak halka şeklindeki damarlar kahverengiye döner.
Kabuk koyu renklidir ve kaba bir yapıya sahiptir.
Melanin oluşumu nedeniyle, kesilen yüzeyler kısa sürede kırmızımsı koyu kahve renge döner.
Patateste çinko noksanlığında
çeşitler arasında çinko noksanlığına duyarlık bakımından önemli farklar vardır. Büyüme çok zayıflar. Yapraklar deforme olur ve grimsi kahve veya bronz renkli lekelerle kaplanır.
Bu görüntüler Genç yapraklarda daha hâkim vaziyettedir.
Yaprak ayaları çoğunlukla kalınlaşır.
Noksanlığın Şiddetli olması halinde yaprak dökümü olur ve sonunda bitki ölür.
Pamuk da bor noksanlığında
büyüme gerilemesi, yan sürgünlerde artma, tepe tomurcuklarının ölmesi, kalın ve gevrek yapılı içe kıvrık yaprakların oluşumu bor noksanlığının belirtilerindendir. Tomurcukların çoğu açılamaz. Kapsüllerbozuk şekilli olur ve çoğu Olgunlaşmadan açılır. Lif kalitesi düşer, ürün azalır ve kapsüller olgunlaşmadan dökülür. Yapraklarda ve bitkinin genel görünümünde açıklanan arazlar olmadan da kapsül dökümü ve lif azalması ve kalite bozulması görülebilmektedir.
Pamuk da çinko noksanlığında
boğum araları kısalarak bitki bodur çalımsı bir görüntü alır. Klorotik lekeler önce orta kısımlardaki tam olgunlaşmış yapraklarda, damar aralarında görülür. Daha sonra damarlar da etkilenerek, yaprak ayasını kırmızı lekeler kaplar. Yapraklar normale göre daha kalın olurlar. Olgunlaşmasını tamamlamış genç yapraklarda kahverengi lekeler vardır. Daha küçük yapraklar anormal şekilde kalın ve gevrektir ve kenarları yukarı doğru kıvrık vaziyettedir. Noksanlığın ileri devrelerinde yapraklar çok küçülerek rozet oluşumu görülür. Meyve tutumu azalır ve olgunlaşma gecikir.
Domateste bor noksanlığında
küçük genç yapraklar kalınlaşmış ve kırılabilir yapıda oluşurlar, kahverengi nekrotik lekeler vardır.  Yaşlı yapraklar sari renkli olup, kenarlarda renk kahveye dönüktür. Gövde zayıf bir yapıya sahiptir. Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür, gövdede morumsu renk oluşur. Meyve sayısı az ve içlerinde kararma görülür.
Domateste çinko noksanlığında
bitkide boğum araları incelmiş ve normalin yarısı veya üçte biri oranına kısalmıştır. Dolaysıyla bitki bodur görünümdedir. Yaşlı yaprakların kenarları bazen yukarı doğru kıvrık olur ve gayri muntazam dağılmış, sarımsı yeşil lekeli bir görüntüdedir.  Klorozlu bölgelerde sonradan beyazımsı kahve ve kahve renkli nekrotik lezyonlar oluşur ve hızlı tüm yaprak yüzeyini kaplar. Takiben yaprak kurur ve ölür, portakal veya gri renkli görünüm almıştır. Başlangıçta damarlar etrafında dar bir şerit halinde yeşil alan kalır. Orta yapraklar oluşumundan itibaren küçüktür ve koyu yeşil renklidir, kenarları az çok yukarı doğru kıvrıktır. Yaprak sapına ucuna doğru, yaprak iyice daralır ve kıvrılır. Yapraklar normalden kalın ve gevrek bir yapıdadır. Yaprak ana damarlar bazen aşağı doğru kıvrılırlar. Bazen, yaprakların özellikle alt yüzeylerinde damar renkleri menekşe menekşemsi kahve renk alırlar. Yaprak tüylülüğü artar ve bunun neticesinde gümüşümsü gri yeşil bir renk sergilerler. Meyveler küçük kızarırlar.
Çeltikte bor noksanlığında
bitkisinde boyuna büyüme geriler ve bu sebeple bitkiler çalımsı bir görünüm alır. Renkleri koyu yeşil olur. Genç yapraklarda ve büyüme noktalarında çok sayıda sarımsı beyaz renkli lekeler görülür. Lekeler yaprakların her iki yüzünde, yaprak uçlarında damar civarında yoğunlaşırlar. Yeni çıkmakta olan yapraklar tamamen beyaz, kıvrık olup açılınca alt yarıları kahverengileşir ve ölürler. Noksanlığın ileri devrelerinde, küçük beyaz klorotik lekeler tam yaşlı yapraklara da sıçrar. Bitki yeni yan dallar çıkarır, bu yan dallarda da aynı arazlar görülür. Tohum ölçümü tamamıyla durur.
Çeltikte çinko noksanlığında
bitkide çinko noksanlığı yaygın bir biçimde görülür. Genç yaprakların orta damarları sarımsı yeşil bir renk alırlar. Bu renk değişimi yaprağın orta kısımlarında daha belirgindir ve uç kısma doğru azalır. Yaşlı yaprakların uç kısımlarında koyu kahve nekrotik lezyonlar oluşur. Gövde kısa kalır. Kardeşlenme olmaz.
Karnabaharda bor noksanlığında noksanlığında
çekici bir görüntü veren süt beyaz renk bozularak kahverengileşme olur. Doku oldukça gevşek ve sapa doğru iç boşluğu oluşur (içi boş gövde). Yaprak kenarlarında bazen sarımsı kırmızı parlak lekeler oluşur. Brüksel lahanasının açık oluşması, havuçta gövdede geniş ve derin çatlaklar çıkması, kerevizde içte kahverengileşme bor noksanlığının verdiği zararlardandır.
Tahıllarda bor noksanlığı
fazla görülmez.  Noksanlık söz konusu olduğu zaman gövdede kısalma, geniş yapraklarda rengin açık yeşil olması, başaklarda ve tanelerde küçülme, başaklarda normalden uzun sure yeşil kalması gibi arazlar görülür. Bu devrede Bor alımını artıracak uygulamalar yapılırsa, yeni küçük yan başak oluşumu görülür.
Buğdaygiller çinko noksanlığına
duyarlı olmakla birlikte, çinko miktarı aynı derecede düşük olan topraklarda yetişen buğdaygil bitkilerinde yapılan çinko gübrelemesinden çok olumlu sonuçlar alınabilmektedir.
Buğdayda çinko noksanlığında
yaşlı yaprakların üst kısımlarında gayri muntazam klorozlu lekeler oluşarak, gayri muntazam bir ağ manzarası gösterir.  Klorozlu bölgeler önce beyaza, sonra kahverengine döner. Daha sonra lekeler birleşerek tüm yaprağı kaplar ve yapraklar ölür. Genç yapraklar normal renkli fakat küçük kalmışlardır.
Ayçiçeğinde bor noksanlığında
bodurlaşma, yan dallarda artma, genç yapraklarda sararma, küçülme, şekil bozukluğu, yapraklarda içe doğru kıvrılma, bazen nekroz oluşumu ve ölme bor noksanlığının simptomlarıdır. Çiçekler az ve bozuk şekilli, tohum sayısı az ve içi boş olur. Yapraklarda tarif edilen simptomlar, noksanlığın şiddetli ve devamlı olması durumunda yaşlı yapraklara da sıçrar.Çilek bor noksanlığında bitkide genç yapraklar küçük, uçları ve kenarları kahve renkli ve kurumuş vaziyettedir. Bazen yaprak ayası açık renkli bir kloroz gösterir. Çiçek az ve solgun olur. Meyveler küçük ve deforme olmuş durumdadır.Tahıllarda bor noksanlığı fazla görülmez. Noksanlık söz konusu olduğu zaman gövdede kısalma, geniş yapraklarda rengin açık yeşil olması, başaklarda ve tanelerde küçülme, başaklarda normalden uzun sure yeşil kalması gibi arazlar görülür. Bu devrede Bor alımını artıracak uygulamalar yapılırsa, yeni küçük yan başak oluşumu görülür.
Hıyarda bor noksanlığında
bitkisinde büyüme noktaları ölür. Genç yapraklar grimsi kahve renkli içe doğru kıvrıktırlar ve çabucak ölürler. Yaşlı yapraklar klorozludur. Boğum araları kısaldığından bitki boyu normalden kısa olur.
Marulda bor noksanlığında
dış yapraklar normalden koyu yeşil renkli olur. Genç yapraklar lekeler şeklinde kloroz gösterirler veya tamamen sarı renkli olurlar. Aynı zamanda genç yapraklarda şekil deformasyonu vardır. Kalın dokulu ve kırılgan olurlar. Kenarlarda, kenar yanıklarını andıran kahve renkli lekeler vardır. Bu belirtiler kalsiyum noksanlığının neden olduğu kenar yanıkları ile karıştırılabilir. Tütünde genç yapraklar sarımsı yeşil veya tamamen sarı renkli, küçük, bozuk şekilli ve kıvrık vaziyette olurlar. Gövdede kalınlaşma vardır. Büyüme noktaları ölür, bazı yan sürgünler çıksa da onlar da çabucak aynı şekilde ölürler.
ÜRÜN ADI KULLANIM ZAMANI DOZ / DEKAR
NARENCİYE Çiçeklenmeden önce 1. uygulama; meyve tutumunda 2. uygulama; erken sonbaharda 3. uygulama yapılır. 140- 150 cc
ELMA, KİRAZ, AYVA, ARMUT, ERİK, VİŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, FINDIK, CEVİZ ve NAR, ZEYTİN Çiçeklenmeden önce 1. uygulama; meyve tutumunda 2. uygulama; erken sonbaharda 3. uygulama yapılır 150 cc
BAĞ Çiçekten önce 1. uygulama; çiçekte sonra 2. uygulama; erken sonbaharda 3. uygulama yapılır. 150 cc
PAMUK Bitki boyu 10- 15 cm olunca ilk ilaçlama ile birlikte 1. uygulama; tarak oluşumunda 2. uygulama; ilk kozalar oluşmaya başlayınca 3. uygulama yapılır. 130 cc
MISIR AYÇİÇEĞİ Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama; 15 gün sonra 2. uygulama yapılır. 140 cc
BUĞDAY, ÇELTİK, ÇAVDAR Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır. 80 ccÇİLEKÇiçek döneminde 1. uygulama; ve 15 gün aralıklarla 2. uygulama yapılır. 100-140 cc
DOMATES, HIYAR, BİBER, DOLMA BİBER, PATLICAN, KABAK ve DİĞER SEBZELER Çiçeklenmeden önce 1. uygulama ve hasat sonuna kadar 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. 100-150 cc
NOHUT, MERCİMEK, BEZELYE, BAKLA ve FASULYE, BAMYA Yapraklar oluştuktan sonra 15 gün aralıklarla 3. uygulama yapılır. 100 cc
ŞEKERPANCARI, PATATES ve SOĞAN, SARIMSAK, TURP, HAVUÇ Birinci çapada ilk uygulama ve 15 gün sonra 2. uygulama yapılır. 150 cc
MARUL, ISPANAK, LAHANA, KARNABAHAR, PIRASA, ENGİNAR, KEREVİZ Yapraklar oluşmaya başlayınca 1. uygulama ve 15 gün sonra 2. uygulama yapılır. 100 cc
KAVUN, KARPUZ Çiçeklenme öncesinde 1. uygulama; 10-15 gün sonra 2. uygulama yapılır. 140 cc


BOR- ZINC Leaf Fertilizer BOR - ZINC s leaves and drip irrigation fertilizer Giving resistance to hot and cold. Increases resistance to disease and pests . Flowering, pollen development, are effective on fruit formation . Zinc boron foliar fertilizer, increases cell division . Boron Zinc foliar fertilizer, regulates plant water relations . Hormones act on . Boron Zinc foliar fertilizer, helps the formation of the cell wall . Increase the rigidity of the membrane . Calcium intake helps . Boron Zinc foliar fertilizer, Storage stability , is highly effective on . Boron Zinc foliar fertilizer, fruit and grain size , rosettes of small leaves, fruits and grain formation , exile and decline in size as boron and zinc deficiency based on whipping eliminates problems . Boron Zinc foliar fertilizer mixed pesticides of all kinds . Pears and apples similar to boron deficiency of damages they do. Flowers have been damaged from the cold suddenly wilt and take black coffee color . But in the art will stop for a while in this state düşmeyip . Frost damage to create the same image , although affected by frost flowers are poured immediately . In case of severe deficiency leaf emergence is delayed. Vegetative growing point dies , exile becomes shorter , the leaves are small and become misshaped . However, chlorosis of the leaves is not visible. In apple and pear fruit in great shape and internal and external disturbances are seen in the mushrooming studies . Fruits are smaller than normal and happens sometimes cracking . Outer corky studies resulting from boron deficiency , calcium deficiency elders suffering from the disease to be confused with speckles . Bitter pit or very late stage in the art , or more after harvest during storage occurs.
Typical symptom of zinc deficiency in pears and apples , narrowed, smaller leaves and rosette formation. This is because measurements of the length between nodes is relatively shortened . Leaf edges are sometimes a volatile state . Leaf edges of the surface veins to stay green , yellow between the veins as a mosaic composed of patches .

If very severe deficiency form of yellow mosaic composed of patches . Affect not only leaves a very severe deficiency , shoot growth continues normally . However, severe deficiencies in the shoot growth stops completely .

The number of fruit buds on the shoots reduced or completely disappear. Stone fruits are seen darkening of the fruit flesh .

According to the apple tree varieties to zinc deficiency show great differences between them in terms of precision .
Boron deficiency in peach fruit on the coffee-colored spots or corky tissue is formed. In some cases and shrinkage cracking in fruit can be seen. Becomes irregular ripening. Peach contracted in zinc deficiency, smaller leaves and rosettes occurs. This is because measurements of the length between nodes is relatively shortened. Leaf edges are sometimes a volatile state. Leaf edges of the surface veins to stay green, yellow between the veins as a mosaic composed of patches. If very severe deficiency form of yellow mosaic composed of patches. Affect not only leaves a very severe deficiency, shoot growth continues normally. However, severe deficiencies in the shoot growth stops completely. The number of fruit buds on the shoots reduced or completely disappear. Stone fruits are seen darkening of the fruit flesh. Walnut trees symptom of zinc deficiency , narrowed, smaller leaves and rosette formation. This is because measurements of the length between nodes is relatively shortened . Leaf edges are sometimes a volatile state . Leaf edges of the surface veins to stay green , yellow between the veins as a mosaic composed of patches . If very severe deficiency form of yellow mosaic composed of patches . Affect not only leaves a very severe deficiency , shoot growth continues normally . However, severe deficiencies in the shoot growth stops completely . The number of fruit buds on the shoots reduced or completely disappear Boron deficiency in the walnut tree , the flowers have been damaged from the cold as they suddenly wilt and black brown color . But in the art will stop for a while in this state düşmeyip . Frost damage to create the same image , although affected by frost flowers are poured immediately . In case of severe deficiency leaf emergence is delayed. Vegetative growing point dies , exile becomes shorter , the leaves are small and become misshaped . However, chlorosis of the leaves is not visible. Boron deficiency in citrus fruits , young leaves of citrus species occurs in the translucent -looking spots . Thick veins , cracks and become corky structure . Discoloration of young leaves , and the ends , starting from the rolling of death. Shoots and fruit are seen glued on the handle . Fruits are small and would be hard . Fruit gum drops in the brown spots are seen inside and out . Fruits are dehydrated and thick-skinned . Flower tissue occurs Toksitete many elements of boron toxicity is more important than the other . Because of necessary and sufficient for the plants will be detrimental to the amount of boron is very little difference between toxic levels . ( Boron fertilization technique itself should be a fertilizer . You do not have a good technical knowledge , lack of boron or boron in plants can create excess toksitete . Fertilizer for her to abandon a proven brand ) Boron content of 1 ppm by plants in the soil can be lower than the boron deficiency, is higher than 5 ppm of boron concentrations can be mentioned . Therefore, when boron fertilizer is likely toxic effects occur . Containing boron in the soil for several years in succession , by way of fertilizers , more boron in plants will be grown in the years following the leading of damages is very possible to be seen . Therefore, the soil should be careful to do fairly in boron fertilization . Of zinc deficiency in citrus , citrus trees, the most common nutrient deficiency in zinc. Zinc deficiency caused by excess phosphorus in particular , is very common in citrus . In the case below 25 ppm Zn in leaves symptoms are seen . Symptoms , green veins around the irregularly shaped , manifests itself as yellow spots . Shrunk , shrunk , and also met klorozl leaves are formed. The much shorter range in exile knuckles . These images of the trees are more common in the south-facing aspect . Become dehydrated fruits and unsavory . Hanging on boron deficiency in young leaves yellow spots between the veins on my way chlorosis occurs. Leaf chlorosis , starting from the edges toward the center spread. Chlorosis often is associated with disfigurement . Then the edges of the leaf turns brown and dry . Fruit would be short and thick stems . Vegetative growth and thickening of the dead spots , accordingly increases the number of side shoots . However, these side shoots are also becomes arazl . The majority of grapes in bunches of fruits and grains are wrinkled and pitted , only a few of them in aralarl normal condition. Zinc deficiency is also common in the vineyards are emerging. That occurs in early spring the leaves are small , narrow and become gear . Chlorotic spots between the veins formed in a large number of vessels around the 1 - 2 mm wide zone protects my color green . The lower leaves remain green or light klorozl become . Symptoms become more severe shoot up towards the end . Growth declined in the main shoots boy grows up becomes . Sparse clusters and grapes are small. Would be much less severe deficiencies in the fruit . Boron deficiency in the fruit apricot brown spots or corky tissue is formed. In some cases and shrinkage cracking in fruit can be seen. Becomes irregular ripening. Typical symptom of zinc deficiency in apricot, narrowed, smaller leaves and rosette formation. This is because measurements of the length between nodes is relatively shortened. Leaf edges are sometimes a volatile state. Leaf edges of the surface veins to stay green, yellow between the veins as a mosaic composed of patches. If very severe deficiency form of yellow mosaic composed of patches. Affect not only leaves a very severe deficiency, shoot growth continues normally. However, severe deficiencies in the shoot growth stops completely. The number of fruit buds on the shoots reduced or completely disappear. Stone fruits are seen darkening of the fruit flesh. Beet caused by boron deficiency in diseases , beet rot seen in the extract is the most well known . Boron deficiency in beets , especially in dry years and is seen after an extended dry period . In this regard, the problem of boron deficiency on where to set the watering interval should be given special attention . Is decreased first if growth deficiency , young leaves are formed closely to each other and are tapered towards the bottom . Yellowish green and yellow spots between the veins occurs. The leaves are curled . Young and middle leaves stuck similar to scab over , gray - dark brown blisters . Tuber rot in essence started as brown rings , advances in tissue beet black rot completely kills and a portion is formed . Self rot during storage increases. Self rot causes serious yield loss . Zinc deficiency in sugar beet in the newly emerging leaves become yellowish green in color . In the case of iron deficiency , when a whitish color leaf blade , leaf veins and stems will retain a while green . This image is referred to as beet white spot disease . Warm, sunny weather this my symptom increases. This element against sugar beet , corn and legumes are less sensitive . Lack of development slows down and the leaves in the middle of a yellowing of young leaves is seen . On the upper surface of the leaf between the veins is yellow or whitish spots . Then dry the leaves between the veins , but the veins remain green and fluffy . If applied in the early stages of zinc sulfate zinc deficiency symptoms will disappear quickly . Zinc deficiency in Turkey , especially in the areas of citrus in southern Anatolia and Central Anatolia beet cultivation areas are seen Boron deficiency in Egypt as a result of the shortening of the intermediate nodes in the dwarfed plants , medium leaf midrib on both sides of the white necrotic spots are seen around . Most young leaves curl up and die . Cobs are small, irregular in shape, number of grains per ear would be less remarkable . Zinc deficiency in Egypt in the mid-veins of young leaves light green and white and yellow lines on both sides are in the form of a view. Especially in cold and damp weather, the image becomes more apparent. Between nodes is reduced and the plant takes a look cücems. Boron deficiency in Egypt as a result of the shortening of the intermediate nodes in the dwarfed plants, medium leaf midrib on both sides of the white necrotic spots are seen around. Most young leaves curl up and die. Cobs are small, irregular in shape, number of grains per ear would be less remarkable. Potato boron deficiency in plants height will be reduced , as increased branching , plants like bush takes an image . And in some instances becomes thick and brittle sheets edges are curved inward . The petiole is flattened . Young leaves and growing points become dark green color , and later developed chlorosis and die. Necrosis at the edges of the leaflets in the form of brown spots occur , then they grow. If boron deficiency is resolved at this stage , remove the new shoots . In the case of lack of continuous in older leaves yellowing and fading. Circular ring shaped bump in the veins brown. The shell is dark and has a rough structure . Due to the formation of melanin , reddish cut surfaces quickly turns dark brown . Potato varieties of zinc deficiency, zinc deficiency , there are substantial differences in sensitivity . Growth is very weak . Leaves are deformed, and is covered with grayish brown or bronze colored stains . These images of young leaves are more dominant condition . Leaf blade usually thickens . In the case of lack of severe defoliation occurs and eventually the plant dies . Cotton boron deficiency, growth retardation , as the increase in exile , the death of the apical bud , thick and crunchy inside made ​​of boron deficiency symptoms of the formation of curved leaf . Most of the buds can not be opened . From ripening capsules shaped distorted and often opens. Fiber quality is reduced , the product is poured from ripening decreases and capsules . As described in the general view of the plant leaves and capsules dump without symptoms and reduction and quality deterioration of the fibers can be seen . Cotton also narrowed between nodes in zinc deficiency is an image like bush scrub plants . Chlorotic spots in fully matured leaf in the first intermediate portion , between the veins are observed. Then, the affected veins , red spots on the palm leaf containers . Leaves become thicker than normal . Have completed their maturation in the young leaves are brown spots . Smaller leaves are abnormally thick and crispy and the edges curling upwards is condition . Deficiency in the advanced circuit leaves much smaller and rosette formation is seen. Reduced and delayed fruit ripening . In boron deficiency in tomato leaves and small, young and fragile structures are composed of thickened , brown necrotic spots are . Older leaves yellow color and the edges are oriented in the color of coffee . The body has a weak structure . In case of very severe deficiency dies growth points in the body, purplish color. Darkening is seen in a small number of fruit and interior . Tomato zinc deficiency in plants between nodes effaced and -half or one-third of the normal rate is reduced. Therefore the appearance of the plant is stunted . The edges of older leaves will sometimes curls upward and non- uniformly distributed , is an image of stained yellowish green . Klorozl in the region and later a whitish -brown necrotic lesions consist of coffee and quickly cover the entire leaf surface . Following the leaves dry up and die, orange or gray colored appearance has taken . Initially, in a narrow strip around the veins remain green space . Middle leaves are small and dark green color is from the formation , the edges are curved more or less upward . Towards the end of the petiole , leaf shrinks and curls well . The leaves are thick and crunchy usual structure. Leaves are the main veins sometimes curled downward . Sometimes , especially on the lower surface of leaves violet violety core colors are brown color . Leaf hairiness increases and consequently exhibit silvery- gray -green color . Fruits are small blush . Boron deficiency, decreased in rice plants , and thus in the longitudinal growth of plants is a view like bush . Color dark green. A large number of young leaves and growing points yellowish-white spots are seen . Spots on both sides of the leaves , the leaves are populated around the vein ends . New emerging leaves are completely white, curling and browning of the bottom half opens, and they die. Deficiency in the forward circuit , a small white chlorotic spots spread to the older leaves are full . Remove side branches of the new plant , the same symptoms are seen in the side branch . Seed measurement ceases altogether . Zinc deficiency in plants in rice zinc deficiency occurs widely . Secondary veins of young leaves are yellowish green color . This color change is more pronounced in the central part of the leaf and decreases towards the end portion . Old leaves dark brown necrotic lesions are formed at the ends . Body short stays. Tillering not. Boron deficiency in cauliflower in milk white color gives the appearance of an attractive browning would deteriorate. The texture is quite loose and the inner cavity is formed towards the handle (hollow body). Sometimes yellowish spots on the edges of the leaves are bright red. Brussels sprouts formation of the open, wide and deep cracks in the trunk out of carrots, celery inside the browning of boron deficiency is one of the damage. More boron deficiency in cereals is not observed. When it comes to deficiency in the body, shortening is a large light green color in the leaves, reduction in spike and grain, spike like the usual symptoms are seen to remain green for a long time. This circuit will increase your intake of boron application is made, the new spike formation is seen on the small side. Although grasses are sensitive to zinc deficiency, which is the same low amount of zinc in plants grown in soils with grasses can be obtained very positive results from zinc fertilization. Zinc deficiency in wheat in the upper parts of the old leaves an uneven spots klorozl They occur irregularly shows a network view. Klorozl area first white and then turns brown. Then combine all the leaf spots and leaf containers die. Young leaves have normal color but remain small. Dwarfed in boron deficiency in sunflower , an increase of side branches , yellowing of young leaves , downsizing, disfigurement, leaves curl inward , sometimes necrosis and death are symptoms of boron deficiency . Flowers small and misshaped , number of seeds becomes less and hollow . Leaf symptoms described in the case of the deficiency is severe and persistent older leaves are spread to . Strawberry boron deficiency in plants young leaves are small , ends and edges are brown and dry condition . Sometimes the leaf blade shows a pale chlorosis . Becomes less and pale flowers . Fruits are small and deformed durumdadır.tahıl not seen much in the boron deficiency . When it comes to deficiency in the body , shortening is a large light green color in the leaves , reduction in spike and grain , spike like the usual symptoms are seen to remain green for a long time . This circuit will increase your intake of boron application is made, the new spike formation is seen on the small side . Cucumber boron deficiency in the growing points of the plant dies. Young leaves are grayish-brown curved inward, and quickly die. Older leaves are klorozl. Between nodes is shorter plant height would be shorter than usual. Boron deficiency in the usual lettuce leaves are dark green on the outside. Young leaves show chlorosis in the form of patches or become completely yellow. Also in young leaves are shape deformation. Thick textured and become brittle. At the edges, the edges are burnt resembling coffee-colored spots. These symptoms are caused by calcium deficiency mixed with burnt edges. Tobacco young leaves yellowish green or completely yellow, small, distorted in shape and become convoluted situation. There is thickening of the body. Growth points are dead, some side shoots to convince her husband in the same way they quickly die.
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com

GÜBRELER
İz elementler gübreler
Organik gübreler
Deniz yosunu
Biyolojik gübreler
Ahır gübreleri
ASİTLER
Sülfatlar
Amino asitler
Humic asitler
Fulvik asitler
Protein nedir
TARIMA GEREKENLER
Toprak
Tarımda sulama
Tarımda iklim
Bitkilerde beslenme
Malçlama
Bilinmesi gerekenler

YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM