Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

ORGANİK Damla sulama, salma sulama & Gübresi

Gübreler, kaliteli ürünlerin garantisidir
Bitki özü olduğu için toprağın doğal yapısını bozmaz.
Toprak organik maddece zenginleşir.
Mikro organizmaları harekete geçirir.
İçindeki iz elementler organik maddelerle şelatlanır.
Biyolojik aktiviteyi artar.
Toprağı kabartır, kök gelişmesini artırır.
Verim ve kaliteyi yükseltir.
Toprakta kalıntı bırakmaz.
Meyve ağaçlarında bir sezon boyunca aralıklarla 80-100 dekar / kg kullanılır.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Bitkinin doğal besin kaynağıdır.
Bitki özü olduğu için toprağın doğal yapısını bozmaz.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Kimyasal olmadığı için toprakta kalıntı bırakmaz, toprağı organik tarıma hazırlar. Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Organik tarıma uygundur.
Organik, Damla sulama, salma sulama gübresi Mikro organizmaları harekete geçirir.
Biyolojik canlanmanın verdiği etkiyle toprağın daha iyi havalanmasını sağlar.
Organik maddesi bol olan topraklar ilkbaharda erken ısınacakları için buralarda vejetasyon periyodu uzamış olur.
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Organik tarım için en uygun zemini hazırlar. Yaprakların daha sağlıklı gelişmesini sağlar.
Yaprak gübrelerinin daha etkin olmasını sağlar.
Köklerin organik gelişimini hızlandırır.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, bitkinin ve toprağın verimliliğini, direncini artırır.
BELİRTİLER GÖRDÜĞÜNÜZDE ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Avantajları
Ürünün kalitesini ve miktarını artırır.
Zararlı böceklere karşı bitkiye dayanıklılık verir.
Bitkinin büyümesini, çiçek açmasını ve meyve vermesini hızlandırır.
Toprak yapısını geliştirir ve dinlendirir.
Kök oluşumu ve gelişimini hızlandırır.
Besin elementlerinin bitki tarafından emilimini artırır.
Drenaj ve taban taşı oluşumunu engeller.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Fiziksel Yararları
Toprağın daha tanecikli yapıya dönüştürür
Toprağın hava, su geçirgenliğini artırır
Toprağın daha havadar ve kabarık olmasını sağlar
Toprağın su tutma kapasitesini artırır
Bitkinin kuraklığa karşı direncini artırır
Daha az su ile daha verimli sulama sağlanır
Toprağın rengini koyulaştırır daha fazla güneş enerjisinin emilimini sağlar.
Bitkinin çiçek dökümünü engeller, döllenmeyi artırır.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Kimyasal Etkileri
Toprağın PH‘ ını düzenler, asidik veya bazik toprakları nötrleştirir.
Toprağa uygulanan azotun bitkiye kademeli verilmesini sağlar.
Suda erimeyen kireci erir forma dönüştürür açığa çıkan karbondioksit fotosentezde kullanılır.
Topraktaki tuzu kök bölgesinden uzaklaştırır.
Topraktaki demirin bitkinin alabileceği forma dönüştürür.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Biyolojik Yararları
Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla bitkinin büyümesi ve gelişmesi hızlanır.
Kök oluşumu ve gelişmesi hızlanır. Bitki daha fazla besini bünyesine alır meyve hacimleri ve kalitesi artar.
Bitkinin hayatta kalabilme şansını artırır.
Fotosentezi artırır. Klorofil, C vitamini, şeker, aminoasitler ve diğer önemli bileşenlerin oluşmasını teşvik eder.
Bitkinin soğuğa, sıcağa, kuraklığa ve fiziksel etkilere karşı dayanıklılığını artırır.
Böcek ve hastalıklara karşı direncini artırır.
Üründe Hücre duvarı kalınlığının artmasını sağlar. Böylece ürünün depolama süresi ve raf ömrünü uzatır.
Elde edilen ürün daha kaliteli olur. Dış görünüşleri daha göz alıcı ve besin değerleri daha yüksek olur.
Ürünün pazardaki değeri artar.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Doğal organik yapısı nedeniyle kılcal kökler tarafından hızla bitki bünyesine alınır. Ve bitki tarafından hızla absorbe edilir.
Organik, Damla sulama, salma sulama gübresi, Doğal tatlı tadı sayesinde bitki tarafından rahatlıkla alınır. Bitki strese girmez. Organik tarım için gerekli toprak yapısını korur.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, bitkinin en hassas dönemi olan fide ve çiçek döneminden itibaren kullanılır. Fide ve çiçek döneminden itibaren kullanılmaya başlanan Organik, Damla sulama, salma sulama gübresi bitkinin kuvvetli bir yapıya kavuşmasını Türkiyenin ilk organik gübresi sağlar.
Daha kuvvetli olan bitki bütün olumsuz şartlara daha dayanıklı bir hale gelir.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi toprakların hava, su tutma ve ısı kapasitesi arttırır.
Toprak taneciklerinin bir araya gelerek agregat oluşturmasını ve bunların dayanıklılığını sağlar. Meyve ve sebzelerin doğal tad verim ve kalitesini arttırır.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Bitkinin doğal besin ihtiyaçları olan mineralleri içerir.
Bitki köklerinin daha iyi gelişmesini sağlayıp beslenmeyi arttırır.
Sürgünlerin artmasını ve sağlıklı boylanmasını sağlar.
Yaprakların daha gür ve canlı olmasını sağlar. Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Bitkinin organik yapısını güçlendirir. Organik tarımı destekler.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Koyu renk, doğal tatlı tadı, organik yapısıyla toprağı daha çabuk ısındırıp besin maddelerinin daha çabuk bitki bünyesine geçişini sağlar.
Toprağın iyon değişim kapasitesini artırır. Toprağa tamponluk kazandırır.
Toprağın su ve besin tutma kapasitesini artırır. Toprağın daha iyi havalanmasını sağlar. Toprağın kolay ufalanabilir hale gelmesini, böylece daha kolay işlenebilir olmasını sağlar. Toprak erozyonunu azaltır. Toprak pH’ sını olumlu etkiler. Toprak rengini koyulaştırır ve dolayısıyla toprak sıcaklığının artmasını sağlar. Toprağın organik yapısını korur.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, Bitki besin maddeleri kaynağı olarak görev yapar ve bunların yarayışlılıklarını artırır. Toprağın organik yapısını iyileştirir ve topraktaki biyolojik yaşamı destekler.
Topraktaki organizmalar için besin ve enerji kaynağıdır. Organik tarım için gerekli bütün materyalleri hazırlar. Organik gübre ihtiyacını karşılar. Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, siyaha kadar varan koyu kahve renkli oluşu, güneş ışınlarını daha iyi absorbe etmelerini ve bu suretle içinde bulundukları toprakların daha çabuk ve daha iyi ısınmalarını sağlar.
Organik maddece zengin toprakların ısı kapasitelerinin daha yüksek olacağını gösterir. Yağıştan veya sulamadan sonra organik maddece zengin topraklar daha erken işlenebilirler ve tava gelirler. Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, toprak canlıları, özellikle mikroorganizma için varlığı gerekli bir maddedir. Bir taraftan toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirip canlılara optimal yaşama ortamı hazırlarken, bir taraftan da onlara gıda ve enerji kaynağı görevi görür.
Organik madde bileşimi ve miktarı ile toprakta bulunan canlıların cinsi ve faaliyeti arasında sıkı bir ilişki vardır. Yeteri kadar organik maddenin toprakta bulunması, saprofit organizmaların gelişimini teşvik eder.
Bu suretle parazit beslenmeye geçiş önlenmiş olur. Organik maddenin toprak kimyası yönünden önemi daha da büyüktür. Huminleşme olayı esnasında teşekkül eden küçük ve büyük moleküllü muhtelif maddeler toprakta cereyan eden kimyasal olaylara ve toprağın reaksiyon, değişim kapasitesi gibi kimyasal özelliklerine etki ederler. Toprak oluşumu sırasında kayaların ve minerallerin ayrışmasına da bu maddelerin etkisi vardır.
Bunlardan daha önemlisi organik maddenin aynı zamanda bir besin kaynağı olmasıdır. Bünyesine bağlamış olduğu bitki besin maddelerinin miktarını küçümsememek lazımdır. Bunun yanında bitkilerin toprakta mevcut mineral besin maddelerini teminde organik madde önemli fonksiyonlar gösterir.
Topraklarda gıda maddelerinin yıkanmasını önlemesi bakımından organik maddenin iyonları tutma özelliği önemlidir.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi,, bitki besin maddelerinin topraktaki durumları, hareketleri ve formları üzerine de etkisi vardır. Mesela toprakta bulunan demir, mangan, bakır ve çinko gibi ağır metaller ekseriya suda zor çözünür bileşikler halindedir.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, organik yapısıyla, bu minerallerle meydana getirdiği şelatlar minerallerin çözünürlüğünü artırır ve bu suretle bitkilerin mikro element ihtiyacı karşılanmış olur.
Organik madde bünyesine bitki besin maddelerini bağlamış durumdadır. Bu maddelerden azot önemli bir yer tutar. Çünkü topraktaki kayaların ve minerallerin ayrışması sonunda birçok bitki besin maddeleri açığa çıktığı halde azot bu yolla kazanılamamaktadır.
Toprak organik maddece ne kadar zengin olursa azot mineralizasyonu da o kadar hızlı olur.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, düzenli azot sağlayan bir kaynak durumundadır.
Organik Damla sulama, salma sulama gübresi, kullanılan yerlerde, toprağın yapısı ve su tutma kapasitesinde iyileşme görülür ve doğanın organik yapısı korunur.


ORGANIC drip irrigation , flood irrigation fertilizer
Plant extract that does not disrupt the natural structure of the soil .
Soil organic matter is enriched .
Micro- organisms are mobilized .
Contents of trace elements are chelated with organic matter . Biological activity increases .
Soil fluff , enhances root development .
Yield and quality upgrades.
Does not leave residues in the soil .
Intervals from 80 to 100 acres of fruit trees for a season / kg used. ORGANIC drip irrigation , flood irrigation fertilizer natural food source of the plant .
Plant extract that does not disrupt the natural structure of the soil . ORGANIC drip irrigation , flood irrigation fertilizer chemical that does not leave residue on the soil , the soil is prepared to organic farming . organic fertilizer suitable for organic farming . Organic , drip irrigation, flood irrigation fertilizer stimulates micro- organisms .
Given biological effect of the revival of the soil provides better ventilation . With plenty of organic matter to soils will warm up early in spring vegetation period is extended here .
Organic farming is most suitable for preparing the ground . Ensures the healthy growth of leaves . Leaf fertilizers makes more efficient . It accelerates the development of roots organic . Organic , drip irrigation, plant and soil fertility , increase the resistance .
Advantages of Organic Fertilizer  : increase the quality and quantity of the product .
gives resistance to plants against harmful insects .
plant growth , flowering and fruiting speeds.
Improves soil structure and relaxes .
accelerates root formation and development .
improves nutrient absorption by the plant .
Drainage and base prevents stone formation .  Physical Benefits of Organic Fertilizer :
More granular structure of the soil converts soil air, increases water permeability ensure that the soil is more airy and fluffy
increases the soil's water holding capacity
increases the plant's resistance to drought
Less water and more efficient irrigation is provided
darken the color of the soil allows more absorption of solar energy .
Prevents casting plant's flowers , increases fertilization .  Chemical Effects of Organic Fertilizer  : soil of pH regulates neutralize acidic or basic soils .
gradually applied to the soil to the plant allows to give nitrogen . lime dissolves the water-insoluble form converts the carbon dioxide released is used in photosynthesis .
salt in the soil away from the root zone . Soil can take the form of iron in the plant converts. Biological Organic Fertilizer Benefits:
accelerates cell division . Thus plant growth and development is accelerated.
Root formation and development is accelerated. Gets more nutrients within the plant volume and improved the quality of fruit .
increase the chances of survival of the plant .
enhances photosynthesis . Chlorophyll, vitamin C, sugar , amino acids and encourages the formation of other important components .
The plant's cold, heat , drought and increases resistance to physical effects .
Increases resistance to insects and disease .
in the product allows to increase the thickness of the cell wall . Storage time and thereby extend the shelf life of the product is .
The product obtained is of higher quality . Looks more eye-catching and have a higher nutritional value .
The product 's market value increases.  Organic, natural organic structure, because the capillary is taken into the plant by the roots quickly . And is rapidly absorbed by the plant .
Organic , drip irrigation , flood irrigation fertilizer , natural sweet taste that is taken easily by the plants . Does not enter into plant stress .
Organic farming maintains soil structure needed to . Organic fertilizer organic seedlings and flowers of the plant , which is the most sensitive period is used from the period . Seedlings and flowers started to be used from the period Organic, drip irrigation , flood irrigation fertilizer plant's strong structure provides restoring Turkey's first organic fertilizer . Which is stronger than the whole plant becomes more resistant to adverse conditions . 
Organic drip irrigation , flood irrigation of manure soil air, water retention and heat capacity increases . Soil particles come together and form aggregates and allows their strength . Natural taste of fruits and vegetables increases the yield and quality .
Organic , natural nutritional needs of the plant that contains minerals .
Sağlayıp better development of plant roots increases nutrition . And ensures a healthy increase of exile sorted . Leaf makes more lush and vibrant .
Organic , organic structure of the plant is strengthened. Supports organic farming .
Organic , dark color , sweet taste of natural , organic structure of the soil more quickly ısındırıp passage of nutrients into the plant provides more quickly .
Ion exchange capacity of the soil increases. To soil buffering saves . Increases the soil 's water and nutrient holding capacity . Provides better ventilation of the soil . Soil to become friable , more easily processed ensures that we have . Reduce soil erosion . Soil pH has a positive effect . Darken the color of the soil and thus provides increased soil temperature . Retains the organic structure of the soil .
Organic complex , acts as a source of plant nutrients and their yarayışlılık increases . Improve soil structure and soil organic biological life support. Is a source of nutrients and energy for soil organisms .
Prepare all the materials needed for organic farming . Organic fertilizer needs are met. Complex organic , consisting of a dark brown to black up , the better to absorb the sun's rays and thus more quickly in their soil and provides better warming . Of the heat capacity of the soil rich in organic matter shows will be higher . After rainfall or irrigation can be processed earlier than soils rich in organic matter and pans income .
Complex organic organic fertilizer, soil organisms, especially for the presence of microorganisms is an essential ingredient . On the one hand the physical properties of the soil to heal and live an optimal living environment , while preparing them on the one hand acts as a source of food and energy . 
With the amount and composition of organic matter in soil type and activity of organisms has a tight relationship between . There is enough organic matter in the soil , encourages the development of saprophytic organisms . Feeeding whereby interference is avoided. The importance of organic matter in terms of soil chemistry is even greater .
During the event Huminleş small and large molecule composed of various materials to chemical phenomena occurring in soil and soil reaction to the chemical properties act as exchange capacity . Clay minerals during the formation and decomposition of rock has the effect of these substances .
More important of all organic material is also a food source . Structure is tied to the amount of plant nutrients is necessary to disdain . Besides, the plants provide mineral nutrients available in the soil organic matter indicates important functions . 
In terms of prevention of food items to be washed soil organic matter is important to the function of capturing the ions . 
Complex organic organic fertilizers, plant nutrients, soil conditions , movements and also has an effect on the form .
For example, in soil, iron, manganese, heavy metals such as copper and zinc, often in the form of water- soluble compounds is difficult .
Complex organic organic fertilizers, organic structure, the minerals that form chelates increase the solubility of minerals and microelements of plants in this way needs are met.
Organic matter has staked plant nutrients are acquired . This material holds an important place of the nitrogen . Weathering of rocks and minerals in the soil , because at the end of many plant nutrients nitrogen is released although not captured in this way .
Soil organic matter no matter how rich in nitrogen mineralization happen so fast .
Complex organic , providing a regular source of nitrogen is the case . Complex organic , where used , the soil structure and water holding capacity and improvement in the organic structure of nature is preserved.
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com

GÜBRELER
İz elementler gübreler
Organik gübreler
Deniz yosunu
Biyolojik gübreler
Ahır gübreleri
ASİTLER
Sülfatlar
Amino asitler
Humic asitler
Fulvik asitler
Protein nedir
TARIMA GEREKENLER
Toprak
Tarımda sulama
Tarımda iklim
Bitkilerde beslenme
Malçlama
Bilinmesi gerekenler

YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM