Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

FOSFORLU & Gübreler

Gübreler, kaliteli ürünlerin garantisidir
Fosfor, nükleik asitlerin, nükleoproteinlerin, fosfolipidlerin, enzimlerin, vitaminlerin bir parçasıdır.
Fosfor üç temel besinden biridir, ve ortofosfat formu (lH turunçgil kökleri tarafından emilir 2 PO 4- ) ya da HPO 4 2- .
Gerek inorganik gerekse organik fosfor bileşiklerinde bulunan fosfordan bitkilerin faydalanabilmesi için bunların parçalanarak fosforun, fosfat anyonları haline dönüşmesi gerekmektedir.
(nitrojenden sonra en sık sınırlayıcı besindir) ve tüm fosfor üretiminin büyük kısmı, % 70 ila % 75 P 2 O 5 içeren tarım gübreleri için konsantre fosforik asitler içindedir. Bu, 20. yüzyılın ikinci yarısında fosfat (PO 4 3− ) üretiminde büyük artışa yol açtı. Fosfor tüm canlı organizmalar için gerekli olduğu için yapay fosfat gübrelemesi gereklidir; enerji transferlerinde, kök ve gövde kuvvetinde, fotosentezde, bitki köklerinin genişlemesinde rol oynar. tohumların ve çiçeklerin oluşumu ve genel bitki sağlığı ve genetiğini etkileyen diğer önemli faktörler.
Ayrıca vejetasyon mevsiminin başlarında soğuk (ıslak) topraklarda da fosfor noksanlığı meydana gelebilmektedir.
Fosfor, bitkinin generatif organlarında diğer organlara göre daha çok bulunur. Fosfor noksanlığında en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar görür. Doğal fosfor döngüsü çok yavaştır. Sabit fosforun bir kısmı zamanla tekrar salınır ve yabani bitki büyümesini sürdürür, ancak yoğun mahsul yetiştiriciliğini sürdürmek için daha fazlasına ihtiyaç vardır.
Fosforlu gübreler, Ürünün miktarını belirleyen fosfor elementini yüksek oranda içerir.
Fosforlu gübreler, İçerdiği aminoasit ve enzimler sayesinde bitki bünyesinde reaksiyonları organize eder.
Fosforlu gübreler, Çiçek ve tomurcuk oluşumuna direkt katkı sağlar.
Döllenme biyolojisine olan katkısının yanında bitki köklerini de olumlu yönde etkiler.
Bitkilerin genetik özelliğini belirleyen DNA ‘ nın oluşumu için gereklidir.
Bitkilerde enerji transferinin en önemli kaynağı golden fosfor dur
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Fosfor yaprak gübresi yüksek PH lı ve kireçli topraklarda bağlı bulunan ve bitkinin emrine giremeyen fosforu, yapraktan bitkinin kullanımına sunar.
Toprakta fosforun çok büyük bir kısmi bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur.
Gerek inorganik gerekse organik fosfor bileşiklerinde bulunan fosfordan bitkilerin faydalanabilmesi için bunların parçalanarak fosforun, fosfat anyonları haline dönüşmesi gerekmektedir.
Serbest halde bulunan fosfat anyonlarından bitkiler kolay yararlanmakla beraber, birçok toprak da fosfat anyonlarının serbest halde kalabilmesi güçtür.
Gübrelerle verilen fosforun dahi büyük bölümü hızla bitkilerin faydalanamayacağı formlara dönüşebilmektedir.
Özellikle kireçli ve pH'i yüksek topraklarla, fazla derecede asit topraklarda bitkilerin fosfordan faydalanması zordur.
Fosfor noksanlığı olan bitkilerde büyüme geriler.
Tahıllarda başaklanma olumsuz etkilenir.
Meyve ağaçlarında sürgün ve tomurcuk oluşumu azalır.
Tohum ve meyvenin kalitesi bozulur, olgunlaşma gecikir.
Narenciye ve diğer meyve ağaçlarında olgunlaşmadan meyve dökümü görülür.
Sebzelerde çiçeklenme azalır. Meyveler küçük kalır, kalitesiz olur.
AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERİ GÖRDÜĞÜNÜZDE ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.
Narenciyede fosfor noksanlığında
ağaçlar canlı durmayan donuk yeşil bir yaprak sistemi oluştururlar.
Yaşlı yapraklarda nekrozlar görülür ve erken dökülür.
Çiçeklenme çok zayıftır.
Meyve sayısı çok az, meyveler iri fakat eksi, kaba lifsi dokulu ve kalın süngerimsi kabukludur.
Elma ağaçlarında fosfor noksanlığında
yapraklar küçük, koyu yeşil renkli, bronz veya mor lekeli olurlar.
Yaprak saplan kırmızımsı renkli olup dal ile bağlantıları dar ay yapacak şekilde dik dururlar. Seyrek bir yaprak sistemi vardır.
Yaşlı yaprakların kenarlarında koyu kahve nekrozlar oluşur. Erken yaprak dökümü görülür. Çiçek ve meyve sayısı azdır.
Meyveler küçük kalır ve olgunlaşmadan dökülür.
Meyveler cansız donuk renkli, sert ve sık bir dokuya sahip olup, tatsızdırlar.
Fosfor miktarı azota oranla aşırı fazla olduğu takdirde de meyve eti yine kaba dokulu olur.
Şeftalide fosfor noksanlığında
yapraklar yine öncelikle koyu yeşil olur, daha sonra bronz veya kahverengi lekeler oluşur, bu lekeler özellikle soğuk havalarda kırmızı veya mor renge döner.
Yapraklar dik, noksanlığın ileri aşamalarında oldukça dar, mızrak şeklindedirler.
Yaşlı yapraklar erken dökülür.
Ağacın büyümesi geriler. 
Erik, Kayısı, Kiraz meyve ağaçlarında da fosfor noksanlığı
ağacın büyümesini yavaşlatır. Yaprak sistemi koyu yeşil görünümlü, yaprak sapları ve genç sürgünler mor renklidir. Yaşlı yapraklarda bronzlaşır ve erken dökülür. 
Bağda fosfor noksanlığı
koyu yeşil bir yaprak sistemi yaratır.
Yapraklar sert, bozuk şekilli, siğil gibi kabarık benekli ve metalik bir parlaklığa sahiptirler.
Yaşlı yapraklarda kenarlardan başlayan bronz veya mor nekrozlar görülür.
Çilekte fosfor noksanlığında
yapraklarda ince damarlardan başlayarak yaylan mavimsi yeşil ve koyu yeşil renk oluşur. Yapraklar aşağı kıvrık, kenarlarda kırmızı, ortalarda mor renkler vardır. Yaprak saplan koyu kırmızı renklidir. Yaprakların alt yüzeyinde orta ve yan damarlar mor görünümlüdür. Çiçeklenme zayıf, meyve az olur. 
Domates bitkisi fosfor noksanlığına
şiddetli reaksiyon verir.
Yapraklar sert ve dik yapıda ve koyu yeşil veya mavimsi yeşil görünümdedirler.
Yaprakların altında, damar boyunca kırmızımsı menekşe renk oluşumları görülür.
Yapraklar geriye doğru kıvrılır. Yaşlı yapraklar sarıya döner, kahvemsi siyah lekeler oluşur ve erken ölürler.
Gövde ince ve lifsi bir hal alır ve gövdede koyu menekşe lekeler oluşur.
Çiçeklenme ve meyve umu zayıflar. Meyveler küçük ve sert bir yapıda olup olgunlaşmadan, vakitsiz sararır.
Pamukta fosfor noksanlığınde
büyüme yavaşlar ve yapraklar koyu yeşil renk alırlar.
Olgunlaşma gecikir.
Dallanma az ve kısa olur.
Çiçek ve koza sayısı azalır.
Patateste fosfor noksanlığınde
yaprak sistemi sert ve dik bir görünümdedir.
Bitkide büyüme geriler ve cüce bir gövde oluşur.
Özellikle yaşlı yapraklar yukarı doğru kıvrılır ve daha sonra yaprak kenarlarında nekrotik lezyonlar oluşur.
Yapraklar normalden küçük olur. Yaşlı yaprak kahverengine döner ve erken döküm olur.
Bazen yumrularda kahverengi lekeler olur. 
Mısırda fosfor noksanlığında
yaşlı yapraklarda ve gövdede kırmızı menekşe rengi değişimler görülür buna karşılık genç yapraklar koyu yeşil renkli olurlar.
Yaşlı yapraklarda daha sonra kıvrılma görülür ve erken ölürler.
Gövde ince olur olgunlaşma gecikir.
Düzensiz taneli koçanlar oluşur.
Şeker pancarı ve yemlik pancarda fosfor noksanlığı
etkisini çimlenme aşamasından itibaren gösterir, düzensiz bir çimlenme görülür.
Gelişme geriler ve bitkiler normale göre kısa kalırlar.
Buna karşılık yapraklar sert ve dik haldedirler.
Bazı durumlarda yaprak sapları yatık, yere paralel dururlar.
Yapraklar normalden küçük olurlar ve mor veya siyahımsı kahve lekelerle kaplıdır.
Yaprak kenarlarında nekrozlar oluşur. Yaşlı yapraklar sarımsı yeşile döner ve erken ölürler. 
Tahıllarda fosfor noksanlığında
kardeşlenme azalır. Gelişme zayıf olur, gövde kısa ve ince kalır.
Yapraklar koyu yeşil ve mavimsi yeşil renktedirler. Yaprakların rengi azot fazlalığı varmış gibi bir izlenim verir.
Yaşlı yapraklar, uçlardan başlayarak sararır, solar, kurur ve erken ölürler.
Yapraklar sert fakat uçlan aşağı sarkıktır.
Basaklar küçük, bazen morumsu kırmızı renkte olurlar. 
Fasulye ve bezelye gibi baklagillerde fosfor noksanlığında
yapraklar koyu yeşil ve mavimsi yeşil veya zeytuni yeşil renkli olurlar.
Sert ve dik fakat zayıf bir yaprak sistemi vardır.
Gövde ince; kısadır. Büyüme geriler.
Çiçeklenme zayıftır, bakla ve tohum oluşumu azdır.
Bezelye; yaşlı yapraklar kenarlarından sarararak ölürler.
Fasulyede yaşlı yapraklarda kahvem siyah veya siyah lekeler oluşur ve erken ölürler. 
Soğan fosfor noksanlığında
yapraklar da donuk ve koyu yeşil renkli ve mavimsi kırmızı, menekşe rengi lekeli olur. Yaprakların ucundan alta doğru yeşil, sarı ve kahve renkli nekrotik lezyonlar dağılmış vaziyettedir. Yaşlı yapraklar siyahîmsi kahve renk alırlar ve ölürler. 
Marulda fosfor noksanlığında
büyüme çok geriler.
Bitki rozet, şeklinde bir görünüşe sahip olup, göbek durma geç olur veya hiç olmaz.
Yapraklar koyu fakat cansız bir yeşil renkte ve bazen kırmızımsı menekşe renkli lekelidir.
Yaşlı yapraklar sarımsı kahve renk alır ve erken ölür 
Hıyarda fosfor noksanlığında
bitkide yapraklar donuk koyu yeşil renkli ve küçük olurlar. Yapraklarda i zaman bronz renkli lekeler görülür. Solgun ve sarkık bir şekilde dururlar veya erken ölürler. Gövde kısa ve incedir. Meyveler donuk yeşil renkli ve bronz lekelidir. Yaşlı yaprakların ayasında, şeffaf görünümlü, kahverengi nekrozlar görülür, ve yaprak saplan kurur. 
 Fosfor noksanlığında yapraklar genellikle normalden daha koyu yeşil renkli Birçok tek yıllık bitkilerin yaprak ve gövdesinde fosfor noksanlığında kırmızı, kırmızımsı mor renk meydana gelir. Kırmızı renk, fosfor noksanlığında antosiyanin oluşumunun artmasından kaynaklanmaktadır. Yapraklarda ve bazı bitkilerde, örneğin mısır bitki gövdesinde görülen kırmızı ve kırmızımsı mor renk fosfor noksanlığının tipik belirtileri olup tanınması kolaydır.
Meyve ağaçlarında fosfor noksanlığı yaşlı yaprakların kahve kırmızımsı kahverengine dönüşmesine ve erken döküme sebep olur.
Fosfor, bitkinin generatif organlarında diğer organlara göre daha çok bulunur. Ayrıca fosfor bitkinin daha çok generatif gelişmesi üzerine etkili olan bir element olarak bilinir. Fosfor noksanlığından en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar görür. Bununla birlikte fosfor noksanlığı bitkinin vegetatif gelişmesini de olumsuz etkiler.
Fosfor noksanlığı olan bitkilerde büyüme geriler. Tahıllarda başaklanma olumsuz etkilenir. Meyve ağaçlarında sürgün ve tomurcuk oluşumu azalır.
Tohum ve meyvenin kalitesi bozulur, olgunlaşma gecikir. Narenciye ve diğer meyve ağaçlarında olgunlaşmadan meyve dökümü görülür. Sebzelerde çiçeklenme azalır. Meyveler küçük kalır, kalitesiz olur.
 
GOLDEN Leaf Phosphorus fertilizer
Determining the amount of the product contains a high proportion of phosphorus element.
It contains amino acids and enzymes through reactions within the plant is organized.
Flowers and directly contribute to the formation of buds.
Besides its contribution to the biology of fertilization positively affect plant roots.
Determining the genotype of the plants of DNA is required for the formation. The most important source of energy transfer in plants, phosphorus is golden Golden foliar fertilizer phosphorus in calcareous soils with high pH and connected to the orders of the plant can not enter and phosphorus, from the leaves of the plant makes it available.
Citrus and other fruit trees seen in the'' dump'' event prevents the fruit from ripening.
Phosphorus deficiency in the plant growth decline. The grains are negatively affected in the heading. Formation of shoots and buds of fruit trees is reduced. Deteriorating the quality of the seeds and fruit ripening is delayed. From the fruit ripening in citrus and other fruit trees are seen casting. In vegetables, flowering is reduced. Fruit remains small, would be of poor quality.
In phosphorus deficiency in citrus trees do not stop living a dull green leaves form a system. Necrosis is seen in older leaves and early fall out. Flowering is very weak. Fruits are very few, but minus the hefty fruits, coarse fibrous texture is thick and spongy rind.
Phosphorus deficiency in the apple trees, the leaves are small, dark green, bronze or become stained purple. With reddish petioles and branch connections are tight month, to stand upright. There is a sparse leaf system. Older dark brown necrosis occurs at the edges of the leaves. Early defoliation occurs. Flowers and fruits are scarce. Remains small and is poured from ripening fruit. Fruits dull, lifeless color, a texture is hard and often, they are tasteless. The amount of phosphorus than nitrogen when there is excessive in coarse-textured flesh would again.
Peaches in phosphorus deficiency becomes dark green leaves still primarily, then the bronze or brown spots occur, especially in cold weather, these spots turns red or purple color. Leaves erect, rather narrow in advanced stages of deficiency, are spear-shaped. Older leaves are shed early. Tree growth is degraded Plum, Apricot, Cherry fruit trees phosphorus deficiency slows the growth of the tree. System looking dark green leaves, leaf stems and young shoots are purple. Tan and early falls in older leaves.
Phosphorus deficiency in the vineyard creates a system of dark green leaves. Leaves rigid, distorted shape, warty fluffy spotted and have a metallic sheen. Bronze or purple necrosis in older leaves starting from the edges are observed.
Strawberries in phosphorus deficiency, starting from thin veins in the leaves emitted bluish-green and dark green color. Leaf curling down, around the edges red purple colors are in the middle. Is dark red petioles. On the lower surface of the leaves is moderate and well-looking purple veins. Poor flowering, the fruit is small.
Reacts violently tomato to phosphorus deficiency. The leaves are stiff and upright structure and appearance are dark green or bluish-green. Under the leaves, reddish-violet color formation is seen throughout the vessel. Leaves folded backwardly. Older leaves turn yellow, brownish black spots and die early. The body becomes thin and fibrous and dark violet spots occur on the trunk. Flowering and fruit I is weakened. Fruits are small and hard from a structure and maturation, is premature yellowing.
In the absence of phosphorus in cotton growth will slow down and take the dark green leaves. Maturation is delayed. Branching becomes less and less. Reduced the number of flowers and pods.
In the absence of phosphorus in potato leaf system hard and is steeper. Decreased plant growth and dwarf consists of a body. Especially older leaves are folded upwards and then necrotic lesions are formed at the edges of the leaves. Leaves will be smaller than normal. Older leaf turns brown and becomes an early breakdown. Sometimes it becomes brown spots in tubers.
Phosphorus deficiency in Egypt, the old leaves and red violet color changes occur in the body whereas the young leaves are dark green. Then seen in older leaves curl and die early. Body becomes thin maturation is delayed. Consists of irregular grain cob.
On sugar beet and fodder beet from the germination stage to influence the content of P indicates an irregular germination occurs. Developments declined and remain shorter than normal plants. In contrast, although the leaves are hard and steep they are. In some cases petiole italic, run parallel to the ground. Would be smaller than normal leaves and is covered with coffee stains purple or blackish. Leaf necrosis occurs at the edges. Elderly turns yellowish green leaves and die early.
In phosphorus deficiency in cereals, reduced tillering. Development becomes weak, the body stays short and thin. The leaves are dark green and bluish-green color. The leaves give an impression as if there is an excess of nitrogen. Older leaves, yellowing starting from the end, solar, dry and die early. Leaves are tough but ends hanging down. Basak small, sometimes become purplish red in color. Legumes such as beans and peas phosphorus deficiency, the leaves are dark green and bluish-green or olive green become. Hard and steep but there is a weak leaf system. Body thin, is short. Growth decline. Flowering is weaker, less bean and seed formation. Peas; older leaves die sarararak edges. Black coffee beans or black spots on the older leaves are formed and die early. Onions in phosphorus deficiency, dull and dark green leaves and bluish-red, violet gets smudged. From the tip towards the base of the leaves green, yellow and brown necrotic lesions are scattered. Older leaves are blackish brown color and die.  
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com

GÜBRELER
İz elementler gübreler
Organik gübreler
Deniz yosunu
Biyolojik gübreler
Ahır gübreleri
ASİTLER
Sülfatlar
Amino asitler
Humic asitler
Fulvik asitler
Protein nedir
TARIMA GEREKENLER
Toprak
Tarımda sulama
Tarımda iklim
Bitkilerde beslenme
Malçlama
Bilinmesi gerekenler

YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM