Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

BORLU & Gübreler

Gübreler, kaliteli ürünlerin garantisidir
Bor, toprakta birçok biçimde bulunur, en yaygın olanı Borik Asittir (H 3 BO 3).
Toprakta yeterli miktarda bor miktarı 12 mg / kg'dır. Toprağın bor içeriği 0.14 mg / kg'ın altına düşerse bor noksanlığının görülmesi muhtemeldir.
Bor noksanlığı, pH'ı yüksek bazik topraklarda da gözlenir, çünkü bazik koşullarda borik asit, bitkinin absorbe edemediği, ayrışmamış bir formda bulunur.
Organik madde içeriği düşük olan (% 1.5 den düşük) topraklar da bor noksanlığına duyarlıdır.
Yüksek oranda süzülmüş kumlu topraklar da bor noksanlığının karakteristiğidir çünkü bor toprakta tutulmayacaktır.
Toprağın bor içeriği bitkinin fazla borla baş edemeyecek kadar yüksek olması durumunda da bor zehirlenmesi mümkündür.
Borun bitkiler için toksik olduğu seviyeler, farklı bitki türlerine göre değişir.
Bor, bitki büyümesi ve gelişmesi için gerekli olduğu anlamına gelen temel bir mikro besindir, ancak çok küçük miktarlarda gereklidir.
Bor gereksinimleri mahsuller arasında değişmekle birlikte, çoğu mahsul için yaprakların optimum bor içeriği 20-100 ppm'dir.
Fazla bor, bor toksisitesine neden olabilir ve Toksisite, toksisite seviyesi bitkiler arasında değişiklik gösterir.
Borun bitkilerde karbonhidrat taşınmasında rol oynadığına inanılmaktadır; aynı zamanda metabolik düzenlemeye yardımcı olur.
Bor noksanlığı genellikle tomurcukların ölmesine neden olur.
Borun toksik etkileri içinde bulunduğumuz yüzyılın başından beri bilinmektedir.
Bitkiler için gerekli bir besin elementi olduğunun anlaşılması ise daha yenidir.
Borun bitkiler için gerekli bir besin elementi olduğunun anlaşılmasını takiben, birçok bitki hastalığının gerçekte bor noksanlığından ileri geldiği tespit edilmiştir.
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Örneğin tütünde tepe hastalığı, şeker pancarında öz çürüklüğü, elmalarda mantarlaşma çekirdek evi, karnabaharda kahverengi çürüklük, kerevizde çatlak gövde, turpta kahverengi öz, patatesin iç de kahverengi lekeler ve yoncada uç yaprakların sararması gibi hastalıklar bor noksanlığından ileri gelen beslenme bozukluklarıdır.
Normal beslenen bitkiler 25 – 100 ppm arasında bor içerirler.
Bitki kuru maddesinde 20 ppm bor yeterlilik sınırı olarak değerlendirilir.
Bununla birlikte değişik bitki gruplarının bor kapsamı arasında önemli farklar vardır.
Genellikle dikotiledon bitkilerin bor kapsamları, monoltiledon bitkilere göre daha yüksektir.
Bu bitkilerin bor gereksinimleri de daha yüksek Tahıllarda bor noksanlığının seyrek görülmesinin nedeni de bu bitkilerin bor kapsamlarının ve gereksinimlerinin düşük olmasıdır.
Bor noksanlığına en duyarlı bitkiler, şeker pancarı, hayvan pancarı, kereviz ve ıspanaktır. Karnabahar, şalgam, lahana, Brüksel lahanası, havuç, pırasa, marul, turp bitkileri de bor noksanlığına duyarlı bitkilerdir.
Meyve ağaçlarından elma ve armut bor noksanlığına duyarlı bitkiler olarak bilinirler.
Bor noksanlığı öncelikle bitkilerin büyüme noktalarına zarar verdiği için bitkilerde büyüme çok yavaşlar.
Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar.
Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur.
Çiçek meyve oluşumu engellenir, Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alırlar.
AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERİ GÖRDÜĞÜNÜZDE ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.
Armut ve elma ağaçlarında bor noksanlığı
benzer zararlanmalar yaparlar.
Çiçek soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah kahve renk alırlar.
Fakat bu haliyle düşmeyip bir süre dalda dururlar.
Don zararları aynı görüntüyü yaratmakla beraber, don etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler.
Şiddetli noksanlık halinde yaprak çıkışı gecikir.
Vegetatif büyüme noktaları ölür, sürgünler kısa olur, yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar.
Ancak yapraklarda kloroz görülmez.
Elma ve armut meyvelerinde büyük şekil bozuklukları ve iç ve dışta mantarlaşmalar görülür.
Meyveler normalden küçüktür ve bazen çatlamalar olur.
Bor noksanlığından ileri gelen dış mantarlaşmalar, kalsiyum noksanlığın dan ileri gelen acı benek hastalığı ile karıştırılmamalıdır.
Acı benek dalda ya çok geç dönemde, veya daha çok hasattan sonra, depolama sırasında ortaya çıkar.
Turunçgil bor noksanlığında
turunçgil türlerinin genç yapraklarında yan şeffaf görünümlü lekeler oluşur.
Damarlar kalın, çatlak ve mantarımsı yapıda olurlar.
Genç yapraklarda solma, içe doğru kıvrılma ve uçlardan başlayarak ölüm görülür.
Sürgünlerde ve meyve sapında zamklanma görülür. Meyveler küçük ve sert olurlar.
Meyve içinde kahverengi lekeler içte ve dışta zamk damlacıkları görülür.
Meyve susuz ve kalın kabukludur. Çiçek dökümü görülür.
Asmada bor noksanlığında
genç yapraklarda damarlar arasında sarı lekeler şeklimde kloroz ortaya çıkar.
Kloroz yaprak kenarlarından başlayıp ortaya doğru yayılır.
Kloroz çoğu kez şekil bozukluğu ile birliktedir.
Sonraları yaprak kenarları kahverengine döner ve kurur.
Meyve sapları kısa ve kalın olur.
Vegetatif gelişme noktalan kalınlaşır ve ölür, buna bağlı da yan sürgünlerin sayısı artar.
Ancak bu yan sürgünler de arazlı olurlar.
Meyve ve salkımlarda üzüm tanelerinin çoğunluğu buruşuk ve çekirdeksizdir, sadece aralarlında birkaç tanesi normal durumdadır.
Şeftali ve kayısı bor noksanlığında
meyvelerinde kahve renkli lekeler veya mantarımsı doku oluşur.
Bazı durumlarda meyvelerde çatlama ve büzülme görülebilir.
Olgunlaşma gayri nizami olur.
Ceviz ağaçlarında bor noksanlığında
çiçekler soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah kahve renk alırlar.
Fakat bu haliyle düşmeyip bir süre dalda dururlar.
Don zararları aynı görüntüyü yaratmakla beraber, don etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler.
Şiddetli noksanlık halinde yaprak çıkışı gecikir.
Vegetatif büyüme noktaları ölür, sürgünler kısa olur, yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar.
Ancak yapraklarda kloroz görülmez.
Çilek bor noksanlığında
bitkide genç yapraklar küçük, uçları ve kenarları kahve renkli ve kurumuş vaziyettedir.
Bazen yaprak ayası açık renkli bir kloroz gösterir.
Çiçek az ve solgun olur.
Meyveler küçük ve deforme olmuş durumdadır.
Tahıllarda bor noksanlığı
fazla görülmez. Noksanlık söz konusu olduğu zaman gövdede kısalma, geniş yapraklarda rengin açık yeşil olması, başaklarda ve tanelerde küçülme, başaklarda normalden uzun sure yeşil kalması gibi arazlar görülür.
Bu devrede Bor alımını artıracak uygulamalar yapılırsa, yeni küçük yan başak oluşumu görülür.
Buğday Bor gereksinimi az olan bitkilerdendir.
Bor noksanlığı bitki büyüme noktalarına zarar verir ve büyüme yavaşlar genç yapraklar büzülüp kıvrılır, çoğu zaman kalınlaşır.
Yapraklar koyu mavi yeşil renk alır, boğumlar arası kısalır, büyüme bodurlaşır ve bitki çalılaşmış bir forma kavuşur.
Buğdaygillerde dane verimi düşer.
Mısırda bor noksanlığında
boğum aralarının kısalması neticesinde bitkide bodurlaşma, orta yaprakların her iki yüzünde orta damar çevresinde beyaz nekrotik lekeler görülür.
En genç yapraklar kıvrılır ve ölür.
Koçanlar küçük, çarpık şekilli, koçanda tane sayısı olağanüstü az olur.
Çeltikte bor noksanlığında
bitkisinde boyuna büyüme geriler ve bu sebeple bitkiler çalımsı bir görünüm alır.
Renkleri koyu yeşil olur.
Genç yapraklarda ve büyüme noktalarında çok sayıda sarımsı beyaz renkli lekeler görülür.
Lekeler yaprakların her iki yüzünde, yaprak uçlarında damar civarında yoğunlaşırlar.
Yeni çıkmakta olan yapraklar tamamen beyaz, kıvrık olup açılınca alt yarıları kahverengileşir ve ölürler.
Noksanlığın ileri devrelerinde, küçük beyaz klorotik lekeler tam yaşlı yapraklara da sıçrar.
Bitki yeni yan dallar çıkarır, bu yan dallarda da aynı arazlar görülür. Tohum ölçümü tamamıyla durur.
Pancarda Bor noksanlığının
sebep olduğu hastalıklar içerisinde, pancarlarda görülen öz çürüklüğü en çok bilinenidir.
Pancarlardaki bor noksanlığı özellikle kurak yıllarda ve uzun süren kurak periyotlardan sonra görülür.
Bu bakımdan bor noksanlıkların sorun olduğu yere sulama aralıklarının ayarlanmasına özel dikkat gösterilmelidir.
Noksanlık halinde önce büyüme geriler, genç yapraklar birbirine yakın bir şekilde oluşurlar ve alt kısıma doğru daralırlar.
Damarlar arasında sarımsı yeşil ve& sarı renkli lekeler oluşur.
Yapraklar kıvrılır. Genç ve orta yaprakların saplan üzerinde yara kabuğuna benzer, gri - koyu kahve kabarcıklar oluşur.
Yumru içinde kahverengi halkalar şeklinde başlayan öz çürüklüğü, ilerledikçe dokuları tamamen öldürür ve pancarın içinde siyah çürük bir kısım oluşur.
Öz çürüklüğü depolama sırasında artar. Öz çürüklüğü çok ciddi ürün kaybına neden olur.
Patateste bor noksanlığında
bitkide boy kısalır, yan dallanma artar, bitki çalımsı bir görüntü alır.
Yapraklar kalın ve gevrek olur ve bazı durumlarda kenarları içe doğru kıvrıktır.
Yaprak sapı düzleşir.
Genç yapraklar ve büyüme noktaları başlangıçta koyu yeşil renkli olurlar, sonraları kloroz gelişerek ölürler.
Yaprakçıkların kenarlarında kahverengi noktacıklar şeklinde nekrozlar oluşur, daha sonra bunlar birleşerek büyürler.
Eğer bor noksanlığı bu aşamada giderilirse, yeni sürgünler çıkar.
Noksanlığın sürekli olması halinde yaşlı yapraklar da sararır ve solar.
Yumru içindeki yuvarlak halka şeklindeki damarlar kahverengiye döner.
Kabuk koyu renklidir ve kaba bir yapıya sahiptir.
Melanin oluşumu nedeniyle, kesilen yüzeyler kısa sürede kırmızımsı koyu kahve renge döner.
Pamuk da bor noksanlığında
büyüme gerilemesi, yan sürgünlerde artma, tepe tomurcuklarının ölmesi, kalın ve gevrek yapılı içe kıvrık yaprakların oluşumu bor noksanlığının belirtilerindendir.
Tomurcukların çoğu açılamaz.
Kapsüller bozuk şekilli olur ve çoğu Olgunlaşmadan açılır.
Lif kalitesi düşer, ürün azalır ve kapsüller olgunlaşmadan dökülür.
Yapraklarda ve bitkinin genel görünümünde açıklanan arazlar olmadan da kapsül dökümü ve lif azalması ve kalite bozulması görülebilmektedir.
Ayçiçeğinde bor noksanlığında
bodurlaşma, yan dallarda artma, genç yapraklarda sararma, küçülme, şekil bozukluğu, yapraklarda içe doğru kıvrılma, bazen nekroz oluşumu ve ölme bor noksanlığının simptomlarıdır.
Çiçekler az ve bozuk şekilli, tohum sayısı az ve içi boş olur.
Yapraklarda tarif edilen simptomlar, noksanlığın şiddetli ve devamlı olması durumunda yaşlı yapraklara da sıçrar.
Karnabaharda bor noksanlığında
çekici bir görüntü veren süt beyaz renk bozularak kahverengileşme olur.
Doku oldukça gevşek ve sapa doğru iç boşluğu oluşur (içi boş gövde).
Yaprak kenarlarında bazen sarımsı kırmızı parlak lekeler oluşur.
Domateste bor noksanlığında
küçük genç yapraklar kalınlaşmış ve kırılabilir yapıda oluşurlar, kahverengi nekrotik lekeler vardır.
Yaşlı yapraklar sari renkli olup, kenarlarda renk kahveye dönüktür.
Gövde zayıf bir yapıya sahiptir.
Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür, gövdede morumsu renk oluşur.
Meyve sayısı az ve içlerinde kararma görülür.
Hıyarda bor noksanlığında
bitkisinde büyüme noktaları ölür.
Genç yapraklar grimsi kahve renkli içe doğru kıvrıktırlar ve çabucak ölürler.
Yaşlı yapraklar klorozludur.
Boğum araları kısaldığından bitki boyu normalden kısa olur.
Marulda bor noksanlığında
dış yapraklar normalden koyu yeşil renkli olur.
Genç yapraklar lekeler şeklinde kloroz gösterirler veya tamamen sarı renkli olurlar.
Aynı zamanda genç yapraklarda şekil deformasyonu vardır. Kalın dokulu ve kırılgan olurlar.
Kenarlarda, kenar yanıklarını andıran kahve renkli lekeler vardır.
Bu belirtiler kalsiyum noksanlığının neden olduğu kenar yanıkları ile karıştırılabilir.
BOR FAZLALIĞI
Bor toksitetesi diğer pek çok elementin toksisitesinden daha önemlidir.
Çünkü bitkiler için yeterli ve gerekli bor miktarı ile zararlı olacak toksik seviye arasındaki fark çok azdır. ( bor gübrelemesi başlı başına teknik bir gübrelemelidir. İyi bir teknik bilgiye sahip değilseniz, bitkinizde bor Noksanlık veya bor fazlalığı toksitetesi yaratabilirsiniz.
Onun için kendini kanıtlamış marka gübrelerden vazgeçmeyin ) Toprakta bitkilerce alınabilir bor miktarı 1 ppm' den düşük ise bor noksanlığı, 5 pp­m'den yüksek ise bor fazlalığı söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple bor gübrelemesi yaparken toksik etki ortaya çıkması olasılığı yüksektir.
Eğer toprağa birkaç yıl ard arda bor içeren gübreler verilecek olursa, izleyen yıllarda yetiştirilecek bitkilerde fazla bordan ileri gelen zararlanmaların görülmesi çok mümkündür. Bu nedenle toprağa yapılacak bor gübrelemelerinde oldukça dikkatli davranmalıdır.
Yaprak gübrelemesi yoluyla bor verilmesi durumunda gübreleme sadece o bitkiye yapıldığı için böyle bir risk yoktur. Bor toksisitesi daha çok kurak ve yan kurak bölgelerin topraklarında görülür. Bu topraklarda bor düzeyi çoğu kez yüksek olmaktadır. Böyle topraklarda bor toksisitesi bakımından özellikle önemli olan başka bir husus, sulama suyunun bor kapsamıdır. Sulama suyunda bulunan 1 ppm düzeyinde borun duyarlı bitkilerde gözle görülür derecede toksisite simptomlarına neden olduğu, 10 ppm düzeyindeki borun ise dayanıklı bitkilere bile toksik etki yaptığı gözlemlenmiştir.
Bor toksisitesine en duyarlı bitkilerden bazıları şeftali, asma, incir ve fasulyedir. Orta derecede duyarlı bitkiler arpa, bezelye, mısır, patates, yonca, tutun ve domates bit­kileridir. Şalgam, şeker pancarı ve pamuk bor toksisitesine en dayanıklı bitkilerdendir.
Bor toksisitesinde yaprak uçları sararır ve nekrozlar oluşur. Simptomlar daha sonra yaprak kenarlarına ve orta damara doğru yayılır. Yapraklar yanık bir görünüm alırlar ve erken dökülürler. Bu simptomlar yaşlı yapraklarda görülür.
Symptoms of boron deficiency and IN PLANTS
(boron deficiency in plants and SYMPTOMS)
Since the beginning of the century in which we are known toxic effects of the pipe. For plants to understand that if a nutrient is needed later. Following the recognition that there is an essential nutrient for plants of the pipe, in reality many plant diseases have been found to result from a boron deficiency. For example, in the hills tobacco disease, rot in sugar beet extract, apple core in suberication house, brown rot in cauliflower, celery cracks in the body, brown radish extract, potato's interior also in diseases such as brown spots and yellowing of alfalfa leaf tips are leading the boron deficiency malnutrition.
25 normally fed plants - they contain between 100 ppm boron. The plant is considered to be the limit of 20 ppm boron adequacy of dry matter. However, there are important differences between the boron content of different plant groups. Usually boron scope of dicotyledonous plants is higher than monoltiledo plants. Boron requirements of this plant is also the reason for the rarity of the higher grain is low in boron deficiency of boron in the scope and requirements of these plants.
Boron deficiency is the most sensitive crops, sugar beet, fodder beet, the celery and spinach. Cauliflower, turnips, cabbage, Brussels sprouts, carrots, leeks, lettuce, radish plants are also susceptible plants to boron deficiency. Are known to be sensitive to plant fruit trees of apple and pear boron deficiency.
Boron deficiency is primarily for very slow growth in plants as harmful to plant growth point. Leaves and branches are easily broken, they get brittle structure. Deficiency dies if it is very severe growth points and growth stops completely. Flower and fruit formation is inhibited, leaves are curled, thickened, and take a dark blue-green color.
Boron deficiency in pear and apple trees do similar studies of damages. Flowers wilt and suddenly they get damaged from the cold colors like black coffee. But they remain in this state for a period not fall branches. Frost damage but create the same image, frost flowers are poured immediately affected. Case of severe deficiency leaf emergence is delayed. Vegetative growth points dies, becomes short shoots, the leaves become small and distorted in shape. However, chlorosis of leaves is observed. Apple and pear fruit in large deformations and internal and external studies in corky observed. The fruits are smaller than normal and sometimes will crack.
From boron deficiency leading foreign corky studies should not be confused with the pain spots leading from calcium deficiency disease.
Bitter pit in branch or very late, or after more harvest occurs during storage.
Boron deficiency in citrus, as in the young leaves of citrus species occurs transparently looking stains. Thick veins, cracks and become corky structure. Fading in young leaves, death is seen starting from the ends curl inward. Glued are seen at the shoot and fruit stalks. Fruits are small and are hard. Brown spots inside and out gum drops seen in fruit. Dehydrated fruits and thick-skinned. Veins on young leaves in flower dump görülür.as Umeda boron deficiency chlorosis occurs between yellow stains on my way. Leaf chlorosis spreads starting from the edges toward the center. Chlorosis often is associated with disfigurement. Then the edges of the leaves turns brown and dry. Fruit stalks are short and thick. Vegetative growth points thickens and dies, it depends on increasing the number of side shoots. However, these side shoots also become the manifestation. The majority of fruits and bunches of grapes are wrinkled and pitted, only a few of them in the normal durumdadır.şeftal coffee and apricot fruit boron deficiency occurs in aralarl colored spots or corky tissue. Fruit in some cases cracking and shrinkage occur. Maturation of boron deficiency in irregular olur.ceviz trees, flowers wilt and suddenly they get damaged from the cold colors like black coffee. But they remain in this state for a period not fall branches. Frost damage but create the same image, frost flowers are poured immediately affected.
Case of severe deficiency leaf emergence is delayed.
Vegetative growth points dies, becomes short shoots, the leaves become small and distorted in shape. However, chlorosis of leaves is observed. Boron deficiency in young leaves of strawberry plants in small, ends and edges of the coffee-colored and dry condition. Sometimes it shows a light-colored leaf blade chlorosis. Flowers and becomes less pale. Fruits are cases was small and deformed. Boron deficiency in cereals is not seen much. Deficiency when it comes to shortening of the body, is light green in color, broad leaf, spike and grain in smaller, longer than usual symptoms such as seen in the spike remains green. If this has been done the application will increase the uptake of boron, the boron deficiency in görülür.mısır new small side spike formation in plants in shortening as a result of intermediate nodes dwarfed, white necrotic spots around the midrib on both sides of the middle leaf is seen.
Most young leaves curl and die.
Cobs are small, distorted shape, number of grains per ear at least olur.çeltik extraordinary plant boron deficiency is decreased longitudinal growth in plants and therefore takes a look at boy grows. Colors are dark green. A large number of young leaves and growing points yellowish white spots appear. Spots on both sides of the leaf, the leaf tips are concentrated around vessels. New leaves are coming out completely white, brown and curly is opened the bottom half of the die. In advanced circuit deficiency, small white chlorotic spots spread to complete the old leaves. Plant brings a new side branches, in these minor symptoms are seen the same. Seed metering stops completely. In beet diseases caused by boron deficiency, seen in beet extract rot is the most common. Boron deficiency in beets is especially evident after years of drought and prolonged dry periods. In this regard, the setting of the place where watering range of boron deficiency problems need special attention. Growth is decreased first if the defects occur in young leaves close to each other and a tapered lower portion. Consists of yellowish green and yellow between the veins spots. The leaves are curled. Young similar to scab over and stuck in the middle leaf, gray - dark brownish bubbles. Tuber rot in essence started as brown rings, completely kills the tissue progresses in the beets and consists of a black rotten parts. Self rot during storage increases.
Self rot cause serious yield losses in boron deficiency in plants olur.patates shorter length, side branching increases, the plant takes a picture boy grows. Leaves is thick and brittle and in some cases the edges are curved inwardly. The petiole is flattened. Young leaves are dark green in color and growth points initially, and later developed chlorosis and die. In the form of brown spots on the edges of the leaflet necrosis occurs, then combine them grow. If boron deficiency is corrected at this stage, remove the new shoots. In case of permanent deficiency in older leaves turn yellow and fade. Veins in the circular turns brown lump. The shell is dark and has a rough structure. Because melanin formation, cut surfaces as soon as reddish dark brown color döner.pamuk growth decline in boron deficiency, an increase in side shoots, death of the apical bud, are symptoms of a thick and crunchy made ​​internal to the formation of boron deficiency curled leaves. Most of the buds can not be opened. From the drop-shaped and often gets corrupted capsules ripening. Life quality is reduced, the product is poured from the capsule is reduced and maturation. Without symptoms described in the overview and breakdown of plant leaf capsules and fiber reduction and quality degradation can be seen. Dwarfed in boron deficiency in sunflower, an increase in side branches, young leaves yellowing, shrinkage, deformation, leaves curl inward, are sometimes symptoms of boron deficiency necrosis and death. Flowers small and misshaped, less number of seeds and the inside is blank. Symptoms described in the leaves, in the absence of being severe and persistent spread to older leaves.
An attractive image that boron deficiency in cauliflower in white milk will deteriorate browning. Tissue quite loose and diverted onto the inner cavity is formed (hollow body). In boron deficiency in oluşur.domates sometimes yellowish spots on the leaves bright red young leaves little margin thickened and fragile structures are formed, brown necrotic spots. Older leaves are yellow in color, faces the color of coffee at the edges. The body has a weak structure. Deficiency dies growth points if it is very severe, occurs in the body purplish color. Dead spots in the plant growth in boron deficiency in görülür.salatalık few and internal browning in fruit. Young leaves are grayish coffee colored curved inwards and quickly die. Older leaves are klorozl. Early maturity is shorter plant height will be shorter than usual. Outer leaves of lettuce in boron deficiency would normally dark green. Young leaves show chlorosis spots as they are or become completely yellow. There are also young leaves in shape deformation. Thick textured and become brittle. On the edges, the edges are brown spots resembling burns. These symptoms may be mixed with the side burns caused by calcium deficiency. Deficit of the Brussels sprouts, going wide and deep cracks in the trunk, carrots, celery in one of the inner damage caused browning boron deficiency.
BOR EXCESS
Toksitete of boron toxicity is more important than many other elements. The difference between the amount of boron is sufficient and necessary to be harmful because toxic levels for plants is very low. (Boron fertilization should be a per se technical fertilizers. You do not have a good technical knowledge, you can create a toksitete plant on boron deficiency or boron excess. The abandonment of proven brand fertilizer for her) by plants can be boron content in the soil 1 ppm and less than the boron deficiency, 5 ppm may be greater than the excess of said boron. For this reason, it is likely to occur when the toxic effects of boron fertilization. If the soil will be given a few years in a row boron-containing fertilizers, plants will be grown in the following years more advanced board is very possible that damages were to be seen. It must therefore be made to behave quite careful in soil boron fertilization.
In case of boron fertilization through foliar application only where there is no such risk for that plant.
Boron toxicity is seen in the more arid and arid regions of the earth as well. These soil boron levels are often high. In such soils, especially in terms of boron toxicity is another important issue is the scope of irrigation water pipe. 1 ppm level in the irrigation water is highly visible in the sensitive plant pipe to cause toxicity symptoms were observed to make the plants resistant to the toxic effects of even the pipes in the 10 ppm level.
Some of the most sensitive to boron toxicity peach plants, vines, figs and beans. Moderately susceptible plants barley, peas, corn, potato, clover, tobacco and tomato plants. Rape, sugar beet and cotton are the most resistant plants to boron toxicity.
The ends of the leaf yellowing and necrosis occur in the boron toxicity. Symptoms and then spread toward the edges of the leaf midrib. Take a look and burn the leaves are shed early. These symptoms were seen in older leaves.
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com

GÜBRELER
İz elementler gübreler
Organik gübreler
Deniz yosunu
Biyolojik gübreler
Ahır gübreleri
ASİTLER
Sülfatlar
Amino asitler
Humic asitler
Fulvik asitler
Protein nedir
TARIMA GEREKENLER
Toprak
Tarımda sulama
Tarımda iklim
Bitkilerde beslenme
Malçlama
Bilinmesi gerekenler

YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM