Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

DEMİRLİ & Gübreler

Gübreler, kaliteli ürünlerin garantisidir
Demir, fotosentez için gereklidir ve bitkilerde bir enzim kofaktörü olarak bulunur.
Demir noksanlığı, damar içi kloroz ve nekroza neden olabilir. Demir, klorofilin yapısal bir parçası değildir, ancak sentezi için çok önemlidir.
“Kireç kaynaklı demir klorozu” terimi, yüksek toprak pH koşullarında yetişen ağaçlarda semptomlar için sıklıkla kullanılır.
Cevizde demir noksanlığını yönetmenin en iyi yolu sulama ve toprak pH'ını yönetmektir.
Bitkinin elektron taşınmasına yardımcı olur.
Demir noksanlığına maruz kalan yaprakların görünümleri oldukça tipiktir.
En ince damarlar dahi yeşil kalarak bu damarlar arasındaki kısımlarda renk tamamıyla sarıya dönmesini engeller.
Geniş yapraklı bitkilerde yapraklar adeta sarı zemin üzerinde yeşil bir ağ manzarası gösterirler.
Noksanlığın çok şiddetli olduğu durumlarda, damarlar da sararır.
Bazı bitkilerde yapraklarda kahverengi nekrozlar oluşabilir.
Noksanlığın çok şiddetli olması halinde yeni çıkan yapraklarda hiç klorofil bulunmadığı için yaprak beyaz bir renk alır.
Kimi zaman demir noksanlığı belirtileri magnezyum noksanlığı belirtileri ile karıştırılabilir.
Dikkat edilecek husus magnezyum noksanlığının yaşlı yapraklarda görülmesi, buna karşılık demir noksanlığının ise genç yapraklarda, bitkinin tepe kısımlarında, sürgün uçlarında görülmesidir.
Noksanlığın hafif olması durumunda, en son çıkan genç yapraklar başlangıçta sarımsı yeşil olur.
Noksanlık ilerledikçe damarlar arasında renk tamamen sarıya döner.
Damarlar ise kesin sınırlarla yeşil kalırlar.
AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERİ GÖRDÜĞÜNÜZDE ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.
Armutta Demir noksanlığı
Iron deficiency in pear Armutta Demir noksanlığında ortaya çıkan belirtiye kloroz yada sarılık denir.
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Araz kendisini daha çok kireçli ve besin bakımından zayıf topraklarda gösterir.
Bilhassa yağışlı mevsimlerde araz şiddetlenmektedir.
Kloroz’un demir noksanlığından ileri geldiği durumlarda yaprak damarları yeşil, buna mukabil damarlar arası doku sarıdır.
Belirti genç yapraklarda başlar, yaşlı yapraklara doğru ilerler.
Böyle yaprakların kenarlarında zamanla kırmızımtırak veya kahverengi kurumalar oluşur.
Fotosentezin aksaması nedeni ile gelişme yavaşlar, verim düşer ve neticede ağaç ölebilir.
Kloroz, bitki bünyesine alınan ihtiyaç fazlası kirecin, bitki bünyesinde bulunan serbest demirin tutmasından ileri gelir. Klorofil teşekkülünde katalizatör olarak görev yapan demir, kireç tarafından tutulduğu hallerde bu görevi yapamaz.
Demirin tutulması sadece bitki bünyesinde olmaz.
Aşırı kireçli topraklarda Demir II bileşikleri. Demir III bileşiklerine dönüşerek toprağa bağlanır ve bitki tarafından alınamaz.
Bademde demir noksanlığı
Almond iron deficiency Bademde demir noksanlığında en ince damarlar dahi yeşil kalarak bu damarlar arasındaki kısımlarda renk tamamıyla sarıya döner.
Geniş yapraklı bitkilerde yapraklar adeta sarı zemin üzerinde yeşil bir ağ manzarası gösterirler.
Noksanlığın çok şiddetli olduğu durumlarda, damarlar da sararır.
Demir noksanlığının çok tipik bir özelliği, yapraklar ne kadar genç ise belirtilerin o kadar şiddetli ve belirgin olmasıdır.
Diğer besin noksanlıklarından farklı olarak, demir noksanlığının bir tipik özelliği de, klorozlu yaprakların kolay kolay ölmeden canlı kalmalarıdır.
Bununla birlikte noksanlık çok çok şiddetli ise yapraklarda ölme de görülebilir.
Buğdayda Demir noksanlığında
genç yapraklarda en ince damarların bile yeşil kalması ve damarlar arasında rengin tamamen sarıya dönmesi en tipik belirtilerdir.
Böylece yeterli miktarda klorofil oluşmaması nedeniyle en genç yapraklar beyaz renk alır.
Kireçli alkalin topraklarda yetişen bitkilerde demir noksanlığı belirtileri daha yaygındır.
Demir noksanlığında klorofil a ve b miktarlarına paralel olarak karotin, ksantin, lütein gibi çeşitli pigment madde miktarları da azalır.
Bitkilerde fotosentez oranında da benzer azalma görülür.
Cevizde demir noksanlığı
Walnut iron deficiency Cevizde demir noksanlığında en ince damarlar dahi yeşil kalarak bu damarlar arasındaki kısımlarda renk tamamıyla sarıya döner.
Geniş yapraklı bitkilerde yapraklar adeta sarı zemin üzerinde yeşil bir ağ manzarası gösterirler.
Noksanlığın çok şiddetli olduğu durumlarda, damarlar da sararır.
Demir noksanlığının çok tipik bir özelliği, yapraklar ne kadar genç ise belirtilerin o kadar şiddetli ve belirgin olmasıdır.
Diğer besin noksanlıklarından farklı olarak, demir noksanlığının bir tipik özelliği de, klorozlu yaprakların kolay kolay ölmeden canlı kalmalarıdır.
Bununla birlikte noksanlık çok çok şiddetli ise yapraklarda ölme de görülebilir.
 
Bağlarda Demir Noksanlığı
Iron Deficiency in the vineyards Bağlarda Demir Noksanlığının hafif olması durumunda, en son çıkan genç yapraklar başlangıçta sarımsı yeşil olur.
Noksanlık ilerledikçe damarlar arasında renk tamamen sarıya döner.
Damarlar ise kesin sınırlarla yeşil kalırlar. Buğday, arpa, yulaf, mısır gibi Monokotiledon bitkilerin yapraklarında, paralel yeşil damarlar ve aralarda sarı çizgiler yaprak ucundan başlayarak uzanır.
Benzer simptom mangan noksanlığında olmakla beraber, mangan sarı - yeşil paralel çizgiler yaprağın orta kısımlarında görülür, uçlardan başlamaz.
Demir noksanlığının çok tipik bir özelliği, yapraklar ne kadar genç ise simptomların o kadar şiddetli ve belirgin olmasıdır.
Diğer besin noksanlıklarından farklı olarak, demir noksanlığının bir tipik özelliği de, klorozlu yaprakların kolay kolay ölmeden canlı kalmalarıdır.
Bununla birlikte noksanlık çok çok şiddetli ise yapraklarda ölme de görülebilir.
Meyve ağaçlarında demir noksanlığı simptomlarının bazı dallarda görülüp bazılarında görülmemesi de sık rastlanılan bir durumdur.
 
Elmada Demir noksanlığı
Iron deficiency in apple Elmada demir noksanlığının belirtisi yapraklarda sararma şeklinde görülür.
Genç yapraklarda hafif sarılık şeklinde başlar.
Yaprak damarları genellikle yeşildir, sarılık artınca damarlarda sararır.
Toprak ve hava koşullarına bağlı olarak, genç yapraklarda başlayan sarılık belirtileri yaşlı yapraklarda hızla yayılır.
Hastalık ilerledikçe yaprakların kenarlarında kırmızımtırak ve kahverengi kurumalar görülür, çoğu kez yaprağın tüm çevresini kaplar.
Yapraklar zamanla dökülür.
İleri dönemde bitki zayıflar, meyve verimi düşer ve sonunda bitki kurur.
Kireçli topraklarda serbest demir kireç tarafından tutulduğu için bitki topraktan demiri alamadığında ve toprakta yeteri miktarda demir bulunmaması durumlarında yukarıda sayılan belirtiler görülür.
Erikte Demir noksanlığı
Iron deficiency in Plum Erikte Demir noksanlığı halinde ortaya çıkan belirtiye kloroz yada sarılık denir.
Araz kendisini daha çok kireçli ve besin bakımından zayıf topraklarda gösterir.
Bilhassa yağışlı mevsimlerde araz şiddetlenmektedir.
Kloroz’un demir noksanlığından ileri geldiği durumlarda yaprak damarları yeşil, buna mukabil damarlar arası doku sarıdır.
Belirti genç yapraklarda başlar, yaşlı yapraklara doğru ilerler.
Böyle yaprakların kenarlarında zamanla kırmızımtırak veya kahverengi kurumalar oluşur.
Fotosentezin aksaması nedeni ile gelişme yavaşlar, verim düşer ve neticede ağaç ölebilir.
Kloroz, bitki bünyesine alınan ihtiyaç fazlası kirecin, bitki bünyesinde bulunan serbest demirin tutmasından ileri gelir.
Klorofil teşekkülünde katalizatör olarak görev yapan demir, kireç tarafından tutulduğu hallerde bu görevi yapamaz.
Mısırda demir noksanlığında
genç yapraklarda en ince damarların bile yeşil kalması ve damarlar arasında rengin tamamen sarıya dönmesi en tipik belirtilerdir.
Böylece yeterli miktarda klorofil oluşmaması nedeniyle en genç yapraklar beyaz renk alır.
Kireçli alkalin topraklarda yetişen bitkilerde demir noksanlığı belirtileri daha yaygındır..
Demir noksanlığında klorofil a ve b miktarlarına paralel olarak karotin, ksantin, lütein gibi çeşitli pigment madde miktarları da azalır.
Bitkilerde fotosentez oranında da benzer azalma görülür.
Narenciyede demir noksanlığı
Iron deficiency in citrus
Narenciyede demir noksanlığında, Kloroz (sarılık) belirtileri meyve ağaçlarının genç yapraklarında hafif sarılıkla başlar.
Damarların yeşil kalarak damar aralarının sarıdan sarımsı-beyaza kadar değişen renk açılmaları demir noksanlığının tipik belirtisidir.
Toprak ve hava koşullarına bağlı olarak genç yapraklarda başlayan klorotik belirtiler, yaşlı yapraklarda hızla yayılır.
Hastalık ilerledikçe yaprakların kenarlarında kırmızımtırak ve kahverengi kurumalar görülür ve çoğu kez yaprağın tüm çevresini kaplar. Hızla sararan ve lekelerle kaplanan yapraklar zamanla dökülürler.
Kloroza yakalanmış ağaçlar hemen kurumaz. Ancak sarılık ve yaprak dökümü sonucunda asimilasyon alanı azalan bitkinin fızyolojik dengesi bozulur.
Gelişme yavaşlar, çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkileyerek verim düşüklüğüne yol açar ve önlem alınmazsa kuruma görülür. Noksanlığı belirlemek için toprak ve yaprak analizi yapılması uygundur.
Şeftalide demir noksanlığı
Peach iron deficiency
Şeftalide demir noksanlığında; ilkbaharda yıllık sürgün uçlarındaki yapraklarda sararmalar görülür.
Yaprak damarları yeşil renkte olup, kloroz denilen sararmalar oluşur.
Noksanlığın şiddetine bağlı olarak, sürgünlerin ucundaki genç yapraklarda klorosis olarak kendini gösterir.
Demir noksanlığı çoğunlukla yüksek pH'lı alkali topraklarda ve taban suyu yüksek, yeterli oksijen bulunmayan topraklarda görülür.
Ayrıca yüksek kireçli topraklar da demir noksanlığının ana nedenlerindendir. Ve sulama suyundaki yüksek oranlı serbest kalsiyum karbonat ve bikarbonat da noksanlıklarda rol oynar.
ferric ferrous foliar fertilizer
The appearance of the remaining leaves exposed to iron deficiency is fairly typical.
Even the finest vessels in the section between the veins remain green color turns completely yellow. In broad-leaved green plant leaves show a network view on almost yellow background. Where the deficiency is very severe, the yellowing of the veins.
In some plants the leaves brown necrosis may occur. In case of deficiency newly emerging leaves no leaf chlorophyll he never gets too severe for white color. Sometimes confused with symptoms of magnesium deficiency symptoms of iron deficiency.
To be noted to occur in older leaves of magnesium deficiency, while in contrast, iron deficiency in young leaves, plant parts of the hill, is seen in the shoot tips.
If it is mild deficiency, young leaves become yellowish green initially latest. Turns completely yellow in color deficiency progresses veins. The veins remain green with clear boundaries.
Iron deficiency in peer
Iron deficiency chlorosis symptoms occurring in a pear called or jaundice. Araz manifests itself more in terms of calcareous and nutrient poor soil. In particular symptoms are exacerbated during the rainy season. In cases where the iron deficiency chlorosis resulted from green leaf veins, whereas tissue between veins yellow.
Symptoms begin in young leaves, old leaves move towards. Once the edges of such a brown or reddish leaves are dry. Photosynthesis slows down due to the disruption of development, productivity decreases and eventually the tree may die. Chlorosis, the surplus of lime taken to the plant body, which arises from the holding of free iron in the plant body. Acting as a catalyst in the formation of chlorophyll, iron, where lime can not be kept by this task. Keeping the iron not only in the plant body. Iron II compounds in high calcareous soils. Is connected to ground and can not be transformed to the ferric compounds by the plant.
Almond iron deficiency
In the section between the thin veins remain green even in the veins of iron deficiency almond color turns completely yellow. In broad-leaved green plant leaves show a network view on almost yellow background. Where the deficiency is very severe, the yellowing of the veins.
A very typical feature of iron deficiency, how young the leaves are not so severe and obvious symptoms. Unlike other nutritional deficiencies, a typical feature of iron deficiency is that they are easily survive the death of klorozl leaves. However, very very severe deficiency can be seen in the leaves die.
Wheat veins remain green even the finest iron deficiency in young leaves turn yellow in color between the veins and completely are the most typical symptoms. Thus, due to lack of sufficient amount of the youngest leaves chlorophyll is white.
Plants grown in alkaline calcareous soils iron deficiency symptoms are more common.
Carotene, chlorophyll a and b in parallel with the amount of iron deficiency, xanthine, various pigments such as lutein amount is reduced.
The rate of photosynthesis in plants also seen a similar decline.
Iron deficiency in Walnut
In the section between the thin veins remain green even in the veins of iron deficiency walnut color turns completely yellow. In broad-leaved green plant leaves show a network view on almost yellow background.
Where the deficiency is very severe, the yellowing of the veins.
A very typical feature of iron deficiency, how young the leaves are not so severe and obvious symptoms.
Unlike other nutritional deficiencies, a typical feature of iron deficiency is that they are easily survive the death of klorozl leaves.
However, very very severe deficiency can be seen in the leaves die.
Iron Deficiency in the vineyards
Iron deficiency is mild in the case of ties, the latest young leaves become yellowish green initially. Turns completely yellow in color deficiency progresses veins. The veins remain green with clear boundaries. Wheat, barley, oats, the leaves of monocotyledonous plants such as maize, in parallel with green veins and extends starting from the intermediate leaf tip yellow lines. Although similar in symptom expression manganese deficiency, manganese, yellow - green parallel lines seen in the middle part of the leaf does not start from the end.
A very typical feature of iron deficiency, what is so young leaves of symptoms is so severe and obvious. Unlike other nutritional deficiencies, a typical feature of iron deficiency is that they are easily survive the death of klorozl leaves. However, very very severe deficiency can be seen in the leaves die.
In some branches of fruit trees in the absence of symptoms of iron deficiency is a condition seen in some common.
Iron deficiency in apples
In the form of leaf yellowing symptom of iron deficiency is seen in the apple.
It starts as a slight yellowing of young leaves.
Leaf veins are usually green, turning yellow in jaundice increased, vessels.
Depending on soil and weather conditions, symptoms began spreading rapidly in older leaves yellowing of young leaves.
Reddish brown at the edges of the disease progresses, leaves and drying are seen all around the containers often leaves. Leaves poured over time.
Advanced period weakens plants, fruit yield drops and eventually the plant will dry out.
Calcareous soils iron plant because the soil can not be seen by free iron, lime and soil in the symptoms listed above, the lack of adequate amounts of iron status.
Iron deficiency in plum
Iron deficiency chlorosis symptoms arise if Erik is called or jaundice. Araz manifests itself more in terms of calcareous and nutrient poor soil. In particular symptoms are exacerbated during the rainy season.
In cases where the iron deficiency chlorosis resulted from green leaf veins, whereas tissue between veins yellow. Symptoms begin in young leaves, old leaves move towards. Once the edges of such a brown or reddish leaves are dry. Photosynthesis slows down due to the disruption of development, productivity decreases and eventually the tree may die.
Chlorosis, the surplus of lime taken to the plant body, which arises from the holding of free iron in the plant body. Acting as a catalyst in the formation of chlorophyll, iron, where lime can not be kept by this task.
The finest veins remain green even in iron deficiency in young leaves turn yellow in color between Egypt and entirely vein are the most typical symptoms. Thus, due to lack of sufficient amount of the youngest leaves chlorophyll is white.
Lime in plants grown in alkaline soil is more common symptoms of iron deficiency
Carotene, chlorophyll a and b in parallel with the amount of iron deficiency, xanthine, various pigments such as lutein amount is reduced.
The rate of photosynthesis in plants also seen a similar decline.
Iron deficiency in citrus
Of iron deficiency in citrus, chlorosis (yellowing) will start mild jaundice symptoms in young leaves of fruit trees. Opening up changing color from yellow to white to yellowish-green veins remained veins are typical symptom of iron deficiency.
Depending on soil and weather conditions in young leaves chlorotic symptoms began, spreads rapidly in older leaves. As the disease progresses and can be seen at the edges of reddish brown dry leaves and petals all around the containers often. Covered with stains and yellowing leaves are shed rapidly with time. Chlorosis caught not just a dry tree. However, yellowing and defoliation results in reduced plant's physiological balance assimilation area deteriorates.
Development slows down, flowering leads to low productivity and are seen negatively affected by dry unless measures are taken. Soil and leaf analysis to determine the deficiency is appropriate.
Peach iron deficiency Peaches in iron deficiency; yellowing of the leaves on annual shoots appear in the spring ends. The green leaf veins, yellowing called chlorosis occurs.
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com

GÜBRELER
İz elementler gübreler
Organik gübreler
Deniz yosunu
Biyolojik gübreler
Ahır gübreleri
ASİTLER
Sülfatlar
Amino asitler
Humic asitler
Fulvik asitler
Protein nedir
TARIMA GEREKENLER
Toprak
Tarımda sulama
Tarımda iklim
Bitkilerde beslenme
Malçlama
Bilinmesi gerekenler

YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM