Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

DEMİR-AZOTLU & Gübreler

Gübreler, kaliteli ürünlerin garantisidir
Klorofil oluşumunu düzenleyen bir unsurdur. şelatlı demiri bir arada içeren özel bir bitki besleme ürünüdür.
Birçok biyokimyasal olayın aktivaratörüdür.
Demir-azotlu yaprak gübresi, Fotosentez olayında önemli roller üstlenir.
Demir-azotlu yaprak gübresi, Protein oluşumu için gereklidir
Demir-azotlu yaprak gübresi, Genç yapraklarda sararma ve ileri safhalarda kurumaları engeller.
Bitkide genel olarak bir solgunluk, renk açılması, gelişmede geriliği engeller.
Yapraklardaki sararmayı (klorozu) önler
Meyve ve sebzeye dolgunluk, renk ve parlaklık kazandırır.
Şelatlı olması nedeniyle hem topraktan, hem yapraktan uygulanır.
Demir-azotlu yaprak gübresi, Demir ve azot noksanlığınden meydana gelen ürün kayıplarını azaltır.
Dünya topraklarının büyük bölümünde azot noksandır.
Özellikle organik madde miktarı çok düşük olan ülkemiz toprakları azot bakımından oldukça fakirdir. Bu nedenle azotlu gübrelemeye sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır.
 Azotun doğadaki kaynağı atmosferdir. Toprak da bulunan azot çeşitli yollarla alt toprağa geçmiştir.
Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca atmosferden toprağa geçmiş olan azot da toprak da iyi bir şekilde depolanma kabiliyetinde olmadığı için, toprakların azot içerikleri genellikle düşüktür.
Toprakta bulunan azotun ana deposu organik maddedir.
Organik maddeye bağlı bulunan azot ise bitkilerin hemen alabileceği durumda değildir.
Bununla beraber organik maddenin zamanla parçalanması neticesinde içinde bulunan azot dan bitkiler faydalanabilir.
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Azot bitkide birçok önemli organik bileşiğin yapısında yer alır.
Proteinler, amino asitleri, nükleik asitler, enzimler, klorofil, ATP, ADP azot içeren önemli organik bileşiklerdir.
Bitkide yeni hücrelerin ölçümü için azot gereklidir.
Azot noksanlığında, bitkilerde büyüme oranı düşer. Yani bitkinin büyümesi yavaşlar. Bitki küçük kalır.
Sürgün sayısı azdır ve sürgün boyu normalden kısa olur.
Yapraklar küçülür ve yaşlı yapraklarda vaktinden önce dökülme görülür.
Kök gelişmesi ve özellikle köklerde dallanma zayıflar.
Kireçli topraklarda pH yüksek olduğundan demir bileşikleri çözünmez ve dolasıyla da bitkilerce alınamaz.
Ancak kireçli topraklardaki demir noksanlığının tek açıklaması bu değildir.
Topraktaki kirecin çözülmesiyle ortaya çıkan bikarbonat iyonları, demir noksanlığının en önemli bir diğer sebebidir.
Kök bölgesinde bulunan fazla bikarbonat iyonları bitki bünyesinde demirin hareketliliğini azaltarak noksanlık görülmesine neden olmaktadır.
Topraktaki kirecin çözünmesinde ortamdaki karbondioksit miktarının çok fazla artırıcı etkisi vardır.
Bu nedenle, toprakta karbondioksit miktarını artıran havasızlık hallerinde bitkilerde demir klorozu ortaya çıkmaktadır.
Toprağın sıkışması, su basma uzun sureli yağışlar veya aşırı sulama gibi olayların demir noksanlığı yaratmaktadır.
Toprakta karbondioksit birikmesine neden olan bir diğer etmen toprak strüktürünün bozuk olmasıdır.
Onun için demir klorozu ile mücadelede toprak strüktürünü geliştirecek önlemler de önemli bir yer tutar.
Toprakta fazla miktarda bulunan fosfat ve nitrat iyonlan da demir klorozu yaratmaktadır.
Tarla ve bahçe tarımı yapılan topraklarda bu iyonların konsantrasyonu genellikle çok yüksek olmadığından bu risk pek fazla olmamakla beraber, örtü altı sebzeciliği de sürekli ve yüksek miktarda kullanılan fosforlu ve azotlu gübrelerin böyle bir sorun yaratması pek olasıdır.

IRON Leaf Nitrogen Fertilizer
Is a factor that regulates the formation of chlorophyll?
15% Nitrogen (N) and 5% of containing a combination of chelated iron is a special plant nutrition product.
Golden leaves Nitro iron manure, played important roles in photosynthesis is.
The Golden Nitro iron foliar fertilizer, the protein is necessary for the formation
Golden leaves Nitro iron manure, yellowing of young leaves and prevents drying in advanced stages.
Plant a general wilt, discoloration, growth retardation obstacles.
Yellowing of leaves (chlorosis) prevents
Fruit and vegetables fullness, color and brightens.
Chelated because both soil, and foliar applied.
The Golden Nitro iron foliar fertilizer, iron and nitrogen reduces product losses resulting from the lack of.
In a majority of the world's land is nitrogen deficient.
Golden Nitrof is foliar fertilizers, reduces product losses resulting from lack of iron and nitrogen.
The nitrogen source in the nature of atmosphere. Soil nitrogen is passed to the lower land located in various ways. Available nitrogen in the soil forming material, as well as to the lack of ability to store nitrogen in the soil, which is also a good way past the soil from the atmosphere, the nitrogen content of the soil is generally low. Major reservoirs of nitrogen in soil is organic matter.
If nitrogen is not connected to the organic matter in the case of plants can take immediately. However, plants may benefit from the nitrogen contained in the organic matter decomposition time result.
Nitrogen is deficient in most of the world's land. In particular, the amount of organic matter is very poor in our country is very low nitrogen soils. Therefore there is a need constantly to nitrogen fertilization.
Nitrogen plant is located in the structure of many important organic compounds. Proteins, amino acids, nucleic acids, enzymes, chlorophyll, ATP, ADP nitrogen-containing organic compound are important. New cells is required for the measurement of nitrogen in plants.
Nitrogen deficiency in plants growth rate decreases. So slow plant growth. Plant remains small. Less number of shoots and shoot length will be shorter than usual.
The leaves are smaller and premature loss seen in older leaves. Root development and in particular weakened root branching.
Because of the high pH calcareous soils with insoluble iron compounds by plants and can not be reached by the. However, the only explanation for this is not iron deficiency in calcareous soil. Resulting from the dissolution of lime in the soil bicarbonate ions, another cause of iron deficiency is the most important.
More bicarbonate ions within the plant located in the root zone leads to reducing the mobility of iron deficiency seen.
The amount of carbon dioxide in the environment is too much dissolution of the lime in the soil-enhancing effect. Therefore, in cases of suffocation in plants increases the amount of carbon dioxide in the soil iron chlorosis arises.
Soil compaction, flooding rains or long-term events such as iron deficiency creates excessive watering. Soil carbon is not corrupt another factor which causes the accumulation of soil structure. His iron will improve the soil structure and measures to combat chlorosis also holds an important place.
Found in soil phosphate and nitrate ions in excess of iron chlorosis create. But not risk much is arable and horticultural farming made the concentrations of these ions in the soil is not usually very high together, greenhouse vegetable production is unlikely to be created such a problem to the continuous and large amounts used in phosphorous and nitrogen fertilizer.
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com

GÜBRELER
İz elementler gübreler
Organik gübreler
Deniz yosunu
Biyolojik gübreler
Ahır gübreleri
ASİTLER
Sülfatlar
Amino asitler
Humic asitler
Fulvik asitler
Protein nedir
TARIMA GEREKENLER
Toprak
Tarımda sulama
Tarımda iklim
Bitkilerde beslenme
Malçlama
Bilinmesi gerekenler

YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM