KALSİYUMLU YAPRAK GÜBRELERİ

Toprakta bulunan bazik elementler içinde kalsiyum ilk sırada yer almaktadır. Kireçli ana materyal üzerinde oluşan kurak bölge topraklarında kalsiyum , mikro elementlerin alınmasında antagonistik etki yaratacak kadar fazla bulunabilmektedir.

Türkiye toprakları genel olarak bu özellikleri taşıdığından, topraktan kalsiyumlu gübrelemeye gerek duyulmamaktadır.

Ancak asit karakter taşıyan bölgelerde kalsiyumlu yaprak gübrelerinin kullanılması söz konusudur. 

Bunların yanında bitkilerin meyve ve depo organlarına kalsiyum akışında ortaya çıkan azalmalar kalsiyum noksanlığına bağlı problemler yaratır.

Tüm bitki dokularına kalsiyum iyonları transpirasyona bağlı olarak ksilem borularında aşağıdan yukarı doğru su hareketi ile taşınır.

Kalsiyum iyonlarının konsantrasyonu düşük veya meyvede transpirasyon düşük ise, meyvelere ulaşan kalsiyum iyonları miktarı yetersiz kalır ve kalsiyum noksanlığı simptomları görülür.

Yüksek oranda amonyum azotu ile beslenme , toprakta su yetersizliği ve yüksek tuz konsantrasyonu ksilem suyundaki kalsiyum miktarını azaltır.

Toprak çözeltisindeki kalsiyumun yukarı taşınması kök uçları aracılığı ile olmaktadır.

Bu nedenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma gibi faktörler kalsiyum noksanlığına neden olmaktadır.

Floem dokularındaki kalsiyum immobil olduğundan, burada depolanan kalsiyumun meyve olumu döneminde floemde taşınıp meyveye ulaşması güçtür.

Meyve olumu döneminde topraktaki kalsiyum ksilem yoluyla meyveye taşınmadığı takdirde meyvelerde kalsiyum noksanlığı zararları görülür.

İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: Bekirde mah.
Hürriyet 1 cad no 2 A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com

GÜBRELER
İz elementler gübreler
Organik gübreler
Deniz yosunu
Biyolojik gübreler
Ahır gübreleri
ASİTLER
Sülfatlar
Amino asitler
Humic asitler
Fulvik asitler
Protein nedir
TARIMA GEREKENLER
Toprak
Tarımda sulama
Tarımda iklim
Bitkilerde beslenme
Malçlama

YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © NİL TARIM