Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

KALSİYUM BORLU & Gübreler

Gübreler, kaliteli ürünlerin garantisidir
Sık karşılaşılan bitki besin Noksanlıklerinden biriside kalsiyum-bor noksanlığıdır.
Normal beslenen bitkiler 25 – 100 ppm arasında bor içerirler. Bitki kuru maddesinde 20 ppm bor yeterlilik sınırı olarak değerlendirilir.
Bununla birlikte değişik bitki gruplarının bor kapsamı arasında önemli farklar vardır. Genellikle dikotiledon bitkilerin bor kapsamları, monoltiledon bitkilere göre daha yüksektir.
Bu bitkilerin bor gereksinimleri de daha yüksek Tahıllarda bor noksanlığının seyrek görülmesinin nedeni de bu bitkilerin bor kapsamlarının ve gereksinimlerinin düşük olmasıdır.
Tütünde tepe hastalığı, şeker pancarında öz çürüklüğü, elmalarda mantarlaşma çekirdek evi, karnabaharda kahverengi çürüklük, kerevizde çatlak gövde, turpta kahverengi öz, patatesin iç de kahverengi lekeler ve yoncada uç yaprakların sararması gibi hastalıklar bor noksanlığından ileri gelen beslenme bozukluklarıdır.
Bor noksanlığına en duyarlı bitkiler, şeker pancarı, hayvan pancarı, kereviz ve ıspanaktır.
Karnabahar, şalgam, lahana, Brüksel lahanası, havuç, pırasa, marul, turp bitkileri de bor noksanlığına duyarlı bitkilerdir. Meyve ağaçlarından elma ve armut bor noksanlığına duyarlı bitkiler olarak bilinirler.
Bor noksanlığı öncelikle bitkilerin büyüme noktalarına zarar verdiği için bitkilerde büyüme çok yavaşlar.
Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar. Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur.
Çiçek meyve oluşumu engellenir, Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alırlar.
Yüksek oranda amonyum azotu ile beslenme, toprakta su yetersizliği, yüksek tuz konsantrasyonu ksilem suyundaki kalsiyum miktarını azaltır.
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Bu nedenle bu faktörler domateste çürümelere yol açan faktörler diye bilinir.
Toprak çözeltisinden kalsiyum iyonlarının alınıp yukarı taşınması kök uçları vasıtasıyla olmaktadır.
Bu nedenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma gibi faktörler kalsiyum alımını engelleyerek noksanlığa neden olabilir.
Floem dokularda bulunan kalsiyum immobildir. 
Bu nedenle daha önce absorbe edilmiş olan kalsiyumun meyve oluşum döneminde floemde taşınarak meyveye ulaşması güçtür.
Meyve olumu devresinde topraktan kalsiyum iyonlan alınarak ksilem yolu ile meyveye ulaşmadığı takdirde meyvelerde kalsiyum noksanlığı zararları görülebilecektir.
Asit karakter taşıyan yerlerde kireçleme amacıyla kalsiyumlu bileşiklerin kullanılması söz konusu olmaktadır.
Bununla birlikte bazı faktörlerin etkisiyle bitkilerde kalsiyum noksanlıkları görülmektedir.
Bitkilerin meyve ve depo organlarına kalsiyum akışında ortaya çıkan azalmalar kalsiyum noksanlığına bağlı problemler yaratır.
Örneğin
Elmalarda görülen acı benek;
Domates, biber, patlıcan gibi sebzelerde görülen çiçek burnu çürüklüğü;
Kerevizde meyve İçinin kararması;
Brüksel lahanasında içten kahverengileşme kalsiyum noksanlığının meydana getirdiği zararlardır.
Armut ve elma ağaçlarında bor noksanlığı benzer zararlanmalar yaparlar. Çiçek soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah kahve renk alırlar.
Fakat bu haliyle düşmeyip bir süre dalda dururlar. Don zararları aynı görüntüyü yaratmakla beraber, don etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler.
Şiddetli noksanlık halinde yaprak çıkışı gecikir. Vegetatif büyüme noktaları ölür, sürgünler kısa olur, yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar.
Ancak yapraklarda kloroz görülmez. Elma ve armut meyvelerinde büyük şekil bozuklukları ve iç ve dışta mantarlaşmalar görülür. Meyveler normalden küçüktür ve bazen çatlamalar olur. Bor noksanlığından ileri gelen dış mantarlaşmalar, kalsiyum noksanlığın dan ileri gelen acı benek hastalığı ile karıştırılmamalıdır. Acı benek dalda ya çok geç dönemde, veya daha çok hasattan sonra, depolama sırasında ortaya çıkar.
Turunçgil bor noksanlığında,  turunçgil türlerinin genç yapraklarında yan şeffaf görünümlü lekeler oluşur. Damarlar kalın, çatlak ve mantarımsı yapıda olurlar.
Genç yapraklarda solma, içe doğru kıvrılma ve uçlardan başlayarak ölüm görülür. Sürgünlerde ve meyve sapında zamklanma görülür. Meyveler küçük ve sert olurlar. Meyve içinde kahverengi lekeler içte ve dışta zamk damlacıkları görülür. Meyve susuz ve kalın kabukludur. Çiçek dökümü görülür.
Asmada bor noksanlığında genç yapraklarda damarlar arasında sarı lekeler şeklimde kloroz ortaya çıkar. Kloroz yaprak kenarlarından başlayıp ortaya doğru yayılır.
Kloroz çoğu kez şekil bozukluğu ile birliktedir. Sonraları yaprak kenarları kahverengine döner ve kurur. Meyve sapları kısa ve kalın olur. Vegetatif gelişme noktalan kalınlaşır ve ölür, buna bağlı da yan sürgünlerin sayısı artar. Ancak bu yan sürgünler de arazlı olurlar. Meyve ve salkımlarda üzüm tanelerinin çoğunluğu buruşuk ve çekirdeksizdir, sadece aralarlında birkaç tanesi normal durumdadır.
Şeftali ve kayısı bor noksanlığında meyvelerinde kahve renkli lekeler veya mantarımsı doku oluşur. Bazı durumlarda meyvelerde çatlama ve büzülme görülebilir. Olgunlaşma gayri nizami olur.
Pancarda Bor noksanlığının sebep olduğu hastalıklar içerisinde, pancarlarda görülen öz çürüklüğü en çok bilinenidir. Pancarlardaki bor noksanlığı özellikle kurak yıllarda ve uzun süren kurak periyotlardan sonra görülür. Bu bakımdan bor noksanlıkların sorun olduğu yere sulama aralıklarının ayarlanmasına özel dikkat gösterilmelidir. Noksanlık halinde önce büyüme geriler, genç yapraklar birbirine yakın bir şekilde oluşurlar ve alt kısıma doğru daralırlar.
Damarlar arasında sarımsı yeşil ve sarı renkli lekeler oluşur. Yapraklar kıvrılır. Genç ve orta yaprakların saplan üzerinde yara kabuğuna benzer, gri - koyu kahve kabarcıklar oluşur. Yumru içinde kahverengi halkalar şeklinde başlayan öz çürüklüğü, ilerledikçe dokuları tamamen öldürür ve pancarın içinde siyah çürük bir kısım oluşur. Öz çürüklüğü depolama sırasında artar. Öz çürüklüğü çok ciddi ürün kaybına neden olur.
Mısırda bor noksanlığında boğum aralarının kısalması neticesinde bitkide bodurlaşma, orta yaprakların her iki yüzünde orta damar çevresinde beyaz nekrotik lekeler görülür. En genç yapraklar kıvrılır ve ölür. Koçanlar küçük, çarpık şekilli, koçanda tane sayısı olağanüstü az olur.
Patateste bor noksanlığında bitkide boy kısalır, yan dallanma artar, bitki çalımsı bir görüntü alır. Yapraklar kalın ve gevrek olur ve bazı durumlarda kenarları içe doğru kıvrıktır. Yaprak sapı düzleşir. Genç yapraklar ve büyüme noktaları başlangıçta koyu yeşil renkli olurlar, sonraları kloroz gelişerek ölürler. Yaprakçıkların kenarlarında kahverengi noktacıklar şeklinde nekrozlar oluşur, daha sonra bunlar birleşerek büyürler. Eğer bor noksanlığı bu aşamada giderilirse, yeni sürgünler çıkar. Noksanlığın sürekli olması halinde yaşlı yapraklar da sararır ve solar. Yumru içindeki yuvarlak halka şeklindeki damarlar kahverengiye döner. Kabuk koyu renklidir ve kaba bir yapıya sahiptir. Melanin oluşumu nedeniyle, kesilen yüzeyler kısa sürede kırmızımsı koyu kahve renge döner.
Pamuk da bor noksanlığında büyüme gerilemesi, yan sürgünlerde artma, tepe tomurcuklarının ölmesi, kalın ve gevrek yapılı içe kıvrık yaprakların oluşumu bor noksanlığının belirtilerindendir. Tomurcukların çoğu açılamaz. Kapsüller bozuk şekilli olur ve çoğu Olgunlaşmadan açılır.  Lif kalitesi düşer, ürün azalır ve kapsüller olgunlaşmadan dökülür. Yapraklarda ve bitkinin genel görünümünde açıklanan arazlar olmadan da kapsül dökümü ve lif azalması ve kalite bozulması görülebilmektedir. Karnabaharda bor noksanlığında çekici bir görüntü veren süt beyaz renk bozularak kahverengileşme olur. Doku oldukça gevşek ve sapa doğru iç boşluğu oluşur (içi boş gövde). Yaprak kenarlarında bazen sarımsı kırmızı parlak lekeler oluşur.
Brüksel lahanasının açık oluşması, havuçta gövdede geniş ve derin çatlaklar çıkması, kerevizde içte kahverengileşme bor noksanlığının verdiği zararlardandır. Domateste bor noksanlığında küçük genç yapraklar kalınlaşmış ve kırılabilir yapıda oluşurlar, kahverengi nekrotik lekeler vardır. Yaşlı yapraklar sari renkli olup, kenarlarda renk kahveye dönüktür. Gövde zayıf bir yapıya sahiptir. Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür, gövdede morumsu renk oluşur. Meyve sayısı az ve içlerinde kararma görülür.
Hıyarda bor noksanlığında bitkisinde büyüme noktaları ölür. Genç yapraklar grimsi kahve renkli içe doğru kıvrıktırlar ve çabucak ölürler. Yaşlı yapraklar klorozludur. Boğum araları kısaldığından bitki boyu normalden kısa olur.
Çeltikte bor noksanlığında bitkisinde boyuna büyüme geriler ve bu sebeple bitkiler çalımsı bir görünüm alır. Renkleri koyu yeşil olur. Genç yapraklarda ve büyüme noktalarında çok sayıda sarımsı beyaz renkli lekeler görülür. Lekeler yaprakların her iki yüzünde, yaprak uçlarında damar civarında yoğunlaşırlar. Yeni çıkmakta olan yapraklar tamamen beyaz, kıvrık olup açılınca alt yarıları kahverengileşir ve ölürler. Noksanlığın ileri devrelerinde, küçük beyaz klorotik lekeler tam yaşlı yapraklara da sıçrar. Bitki yeni yan dallar çıkarır, bu yan dallarda da aynı arazlar görülür. Tohum ölçümü tamamıyla durur. 
Ayçiçeğinde bor noksanlığında  bodurlaşma, yan dallarda artma, genç yapraklarda sararma, küçülme, şekil bozukluğu, yapraklarda içe doğru kıvrılma, bazen nekroz oluşumu ve ölme bor noksanlığının simptomlarıdır. Çiçekler az ve bozuk şekilli, tohum sayısı az ve içi boş olur. Yapraklarda tarif edilen simptomlar, noksanlığın şiddetli ve devamlı olması durumunda yaşlı yapraklara da sıçrar. 
Çilek bor noksanlığında bitkide genç yapraklar küçük, uçları ve kenarları kahve renkli ve kurumuş vaziyettedir. Bazen yaprak ayası açık renkli bir kloroz gösterir. Çiçek az ve solgun olur. Meyveler küçük ve deforme olmuş durumdadır. 
Tahıllarda bor noksanlığı fazla görülmez. Noksanlık söz konusu olduğu zaman gövdede kısalma, geniş yapraklarda rengin açık yeşil olması, başaklarda ve tanelerde küçülme, başaklarda normalden uzun sure yeşil kalması gibi arazlar görülür. Bu devrede Bor alımını artıracak uygulamalar yapılırsa, yeni küçük yan başak oluşumu görülür. 
Marulda bor noksanlığında dış yapraklar normalden koyu yeşil renkli olur. Genç yapraklar lekeler şeklinde kloroz gösterirler veya tamamen sarı renkli olurlar. Aynı zamanda genç yapraklarda şekil deformasyonu vardır. Kalın dokulu ve kırılgan olurlar. Kenarlarda, kenar yanıklarını andıran kahve renkli lekeler vardır. Bu belirtiler kalsiyum noksanlığının neden olduğu kenar yanıkları ile karıştırılabilir. 
Tütünde genç yapraklar sarımsı yeşil veya tamamen sarı renkli, küçük, bozuk şekilli ve kıvrık vaziyette olurlar. Gövdede kalınlaşma vardır. Büyüme noktaları ölür, bazı yan sürgünler çıksa da onlar da çabucak aynı şekilde ölürler. 
 
GOLDEN CA B Leaf fertilizer
BOR CALCIUM DEFICIENCY
Anything from common nutrient deficiency in plants calcium -boron deficiency.
Normally fed plants 25 - 100 ppm contain boron . Qualification limit of 20 ppm boron in plant dry matter is considered . However, various plant groups , there are significant differences between the scope of boron . Often boron scopes of dicotyledonous plants , the plants are higher than monoltiledo . These plants need boron for higher boron deficiency is rare in cereals also the reason why the scope and requirements of these plants is the low boron .
Tobacco in the hills disease, sugar beet extract rot, in apples suberication core house, cauliflower brown rot , celery cracks in the body , radish brown extract , potato 's interior brown spots and clover end yellowing of leaves , diseases such as boron deficiency resulting from eating disorders.
Boron deficiency most sensitive crops , sugar beet, fodder beet, spinach, celery, and is . Cauliflower, turnips , cabbage, Brussels sprouts, carrots, leeks, lettuce, radish plants are plants that are also sensitive to boron deficiency . Apples and pears from the fruit trees are sensitive to boron deficiency in plants is known as .
Boron deficiency is primarily due to the damage the growing point of the plant for plant growth is very slow . Leaves and branches brittle , crumbly receive . In case of very severe deficiency of growth points and growth stops completely dead . Flower and fruit formation is prevented , the leaves are curled , thicker and are dark blue - green color .
Feeding with high ammonium nitrogen in the soil, water deficiency , increased salt concentration reduces the amount of calcium in xylem water . Therefore, these factors lead to rot in tomato is known as the factors .
Soil from a solution of calcium ions are taken up by the root tips transported . Therefore, the low temperature prevents the formation of new roots , factors such as insufficient ventilation can cause deficiency by preventing calcium intake . Immobile calcium is found in phloem tissue .
Therefore the previously adsorbed calcium phloem eluting fruit during fruit formation is difficult to achieve . Taking calcium ions from the soil in the circuit fruit ripeness of the fruit reach the xylem path of calcium deficiency in the fruit if the damage can be seen .
Acid character in order liming at the places mentioned is the use of calcium compounds .
However, under the influence of certain factors of calcium deficiency in plants is observed . In fruits and storage organs of plants emerging in the calcium flux decreases due to a deficiency of calcium causes problems .
for example
Apple painful spots seen in ;
Tomatoes, peppers, eggplant, blossom end rot of vegetables such as seen in ;
For celery darkening of the fruit ;
Calcium deficiency in the internal browning of Brussels sprouts has caused damage.
Pear and apple trees are made ​​of damages similar to boron deficiency . Flowers have been damaged from the cold suddenly wilt and take black coffee color . But in the art will stop for a while in this state düşmeyip . Frost damage to create the same image , although affected by frost flowers are poured immediately . In case of severe deficiency leaf emergence is delayed. Vegetative growing point dies , exile becomes shorter , the leaves are small and become misshaped . However, chlorosis of the leaves is not visible. In apple and pear fruit in great shape and internal and external disturbances are seen in the mushrooming studies . Fruits are smaller than normal and happens sometimes cracking . Outer corky studies resulting from boron deficiency , calcium deficiency elders suffering from the disease to be confused with speckles . Bitter pit or very late stage in the art , or more after harvest during storage occurs.
Boron deficiency in citrus fruits , young leaves of citrus species occurs in the translucent -looking spots . Thick veins , cracks and become corky structure . Discoloration of young leaves , and the ends , starting from the rolling of death. Shoots and fruit are seen glued on the handle . Fruits are small and would be hard . Fruit gum drops in the brown spots are seen inside and out . Fruits are dehydrated and thick-skinned . Flower tissue occurs .
Hanging on boron deficiency in young leaves yellow spots between the veins on my way chlorosis occurs. Leaf chlorosis , starting from the edges toward the center spread. Chlorosis often is associated with disfigurement . Then the edges of the leaf turns brown and dry . Fruit would be short and thick stems . Vegetative growth and thickening of the dead spots , accordingly increases the number of side shoots . However, these side shoots are also becomes arazl . The majority of grapes in bunches of fruits and grains are wrinkled and pitted , only a few of them in aralarl normal condition.
Boron deficiency in peach and apricot fruit with brown spots or corky tissue is formed . In some cases and shrinkage cracking in fruit can be seen. Becomes irregular ripening .
Beet caused by boron deficiency in diseases , beet rot seen in the extract is the most well known . Boron deficiency in beets , especially in dry years and is seen after an extended dry period . In this regard, the problem of boron deficiency on where to set the watering interval should be given special attention . Is decreased first if growth deficiency , young leaves are formed closely to each other and are tapered towards the bottom . Yellowish green and yellow spots between the veins occurs. The leaves are curled . Young and middle leaves stuck similar to scab over , gray - dark brown blisters . Tuber rot in essence started as brown rings , advances in tissue beet black rot completely kills and a portion is formed . Self rot during storage increases. Self rot causes serious yield loss .
Boron deficiency in Egypt as a result of the shortening of the intermediate nodes in the dwarfed plants , medium leaf midrib on both sides of the white necrotic spots are seen around . Most young leaves curl up and die . Cobs are small, irregular in shape, number of grains per ear would be less remarkable .
Potato boron deficiency in plants height will be reduced , as increased branching , plants like bush takes an image . And in some instances becomes thick and brittle sheets edges are curved inward . The petiole is flattened . Young leaves and growing points become dark green color , and later developed chlorosis and die. Necrosis at the edges of the leaflets in the form of brown spots occur , then they grow. If boron deficiency is resolved at this stage , remove the new shoots . In the case of lack of continuous in older leaves yellowing and fading. Circular ring shaped bump in the veins brown. The shell is dark and has a rough structure . Due to the formation of melanin , reddish cut surfaces quickly turns dark brown .
Cotton boron deficiency, growth retardation , as the increase in exile , the death of the apical bud , thick and crunchy inside made ​​of boron deficiency symptoms of the formation of curved leaf . Most of the buds can not be opened . From ripening capsules shaped distorted and often opens. Fiber quality is reduced , the product is poured from ripening decreases and capsules . As described in the general view of the plant leaves and capsules dump without symptoms and reduction and quality deterioration of the fibers can be seen . Boron deficiency in cauliflower in milk white color gives the appearance of an attractive browning would deteriorate . The texture is quite loose and the inner cavity is formed towards the handle (hollow body) . Sometimes yellowish spots on the edges of the leaves are bright red .
Brussels sprouts formation of the open , wide and deep cracks in the trunk out of carrots , celery inside the browning of boron deficiency is one of the damage . In boron deficiency in tomato leaves and small, young and fragile structures are composed of thickened , brown necrotic spots are . Older leaves yellow color and the edges are oriented in the color of coffee . The body has a weak structure . In case of very severe deficiency dies growth points in the body, purplish color. Darkening is seen in a small number of fruit and interior .
Cucumber boron deficiency in the growing points of the plant dies. Young leaves are grayish -brown curved inward, and quickly die. Older leaves are klorozl . Between nodes is shorter plant height would be shorter than usual .
Boron deficiency, decreased in rice plants , and thus in the longitudinal growth of plants is a view like bush . Color dark green. A large number of young leaves and growing points yellowish-white spots are seen . Spots on both sides of the leaves , the leaves are populated around the vein ends . New emerging leaves are completely white, curling and browning of the bottom half opens, and they die. Deficiency in the forward circuit , a small white chlorotic spots spread to the older leaves are full . Remove side branches of the new plant , the same symptoms are seen in the side branch . Seed measurement ceases altogether .
Dwarfed in boron deficiency in sunflower , an increase of side branches , yellowing of young leaves , downsizing, disfigurement, leaves curl inward , sometimes necrosis and death are symptoms of boron deficiency . Flowers small and misshaped , number of seeds becomes less and hollow . Leaf symptoms described in the case of the deficiency is severe and persistent older leaves are spread to .
Strawberry boron deficiency in plants young leaves are small , ends and edges are brown and dry condition . Sometimes the leaf blade shows a pale chlorosis . Becomes less and pale flowers . Fruits are small and deformed condition .
More boron deficiency in cereals is not observed. When it comes to deficiency in the body , shortening is a large light green color in the leaves , reduction in spike and grain , spike like the usual symptoms are seen to remain green for a long time . This circuit will increase your intake of boron application is made, the new spike formation is seen on the small side .
Boron deficiency in the usual lettuce leaves are dark green on the outside . Young leaves show chlorosis in the form of patches or become completely yellow . Also in young leaves are shape deformation . Thick textured and become brittle . At the edges , the edges are burnt resembling coffee -colored spots . These symptoms are caused by calcium deficiency mixed with burnt edges .
Tobacco young leaves yellowish green or completely yellow , small , distorted in shape and become convoluted situation . There is thickening of the body . Growth points are dead , some side shoots to convince her husband in the same way they quickly die.
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com

GÜBRELER
İz elementler gübreler
Organik gübreler
Deniz yosunu
Biyolojik gübreler
Ahır gübreleri
ASİTLER
Sülfatlar
Amino asitler
Humic asitler
Fulvik asitler
Protein nedir
TARIMA GEREKENLER
Toprak
Tarımda sulama
Tarımda iklim
Bitkilerde beslenme
Malçlama
Bilinmesi gerekenler

YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM