Kireç Çözücü - pH Düşürücü

Topraktaki kireci & alınabilir kalsiyuma çevirir
Toprakta bağlanmış, bitki besinlerini açığa çıkarır
T 
oprak kirecini, kalsiyuma çeviren tek ürün.
Topraktan uygulanabilen mükemmel bir pH pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı "Power of Hydrogen" (Hidrojenin Gücü)'dir. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun kologaritması olarak verilebilir: {\displaystyle pH=colog[H^{+}]}{\displaystyle pH=colog[H^{+}]} düşürücüdür.
İlaçlama suyunda ve toprakta bulunan kireci bitki tarafından alınabilir kalsiyuma çevirir.
Kireçli suların pH ‘ sını düşürür, kireci giderir.
Toprakta buluna kirecin bağlamış olduğu demir, çinko ve fosfatların bitki tarafından alınmasını sağlar.
Kireçli su ile kullanılan zirai ilaçların parçalanmasını ve bozulmasını önler.
Damlama sulama borularındaki meme tıkanıklığı açar.

Damlama sulama ile topraktan uygulama:
Dönüme 1lt  damlama sulama ile verilir.

NOKSANLIKLAR
Bitki besin noksanlığı görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene toprak analizlerinizi yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz. Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza verdiğiniz de, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı hep birlikte daha sağlıklı planlama yapabiliriz.

Suda ve toprakta bulunan kireci,bitki tarafından alınabilir kalsiyuma çeviren aynı zamanda kireçli suların PH sını düşürür.
Gübre, Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Kükürt (S), Bor (B) gibi bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm 13 besin maddesinin alternatif bir kaynağıdır.
Sağlıklı bir toprakta doğal olarak bulunan Bakır (Cu), Demir (Fe), Klorür (Cl), Manganez (Mn), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn).
Gübreler, bitkilerin kökleri ve ayrıca bitkileri yoluyla emilir.
Toprakta bulunan kirecin bağlamış bulunduğu demir, çinko ve fosfatların bitki tarafından alınmasını sağlar.
Kireçli su ile kullanılan zirai ilaçların parçalanmasını ve bozulmasını önler.
Kalsiyumlu yaprak gübresi kullanmanıza gerek kalmaz.
Damlama yada salma sulama ile sulama yapılan topraklarda sürekli ve bilinçsiz gübre kullanımı veya değişik nedenlerden dolayı, topraklarda tuz ve kireç birikimi olmaktadır.
Bu durumlarda bitkilerin topraktan besin almaları ya çok zor olmakta yada hiç gerçekleşmemektedir.
Bu tip topraklarda mevcut bitki besin elementlerinin çözünürlüğünün sağlanması ve toprağa verilen gübrelerden istenilen sonucun en iyi şekilde alınması için gübreleme işleminden önce toprağa mutlaka uygulanmalıdır.
uygulamaları düzenli bir şekilde devam ettirildiği zaman toprağın tekstüründe belirgin düzelmeler görülmektedir.
Toprak pH ı en kötü şartlarda, ilk uygulamada 1 birim aşağıya çekilmekte ve kök bölgesinde, bitki gelişimine uygun toprak yapısı oluşmaktadır.
tüm bu özelliklerinin yanı sıra topraktaki kireci alınabilir kalsiyuma çevirerek, bitkilerin kalsiyum ihtiyacını karşılar.
Böylece yoğun miktarlarda kalsiyumlu gübrelemeye gerek duyulmamaktadır.

TOPRAK PH SI NEDİR ?
pH, toprakta bulunan kireç (kalsiyum) miktarının bir ölçüsüdür ve sahip olduğu toprak türüdür.
Genellikle nemli iklimlerde topraklar ASİT ve kuru iklimlerde bu ALKALİ olma eğilimindedirler.
Türkiye topraklarının büyük bir bölümünün pH sı 8.0 ve üzeridir.
Toprak pH sı aşağıdaki şemada da gösterildiği gibi bir çok bitki besinini bağlamakta ve bitki tarafından alınmasını engellemektedir.

pH nın ürünler üzerindeki etkisi

pH 3 4 5 6 7 8 9
Toprak reaksiyonu Çok yüksek asitlik Kuvvetli asitlik Orta asitlik Hafif asitlik Notr Hafif alkali Orta alkali
PH nın ÜRÜNE ETKİSİ Tüm ürünlere zehirli Çoğu ürünlere zehirli Bazı ürünlere zehirli Bütün ürünler yetişir Bütün ürünler yetişir Ürün yetişir Birçok ürün için zehirli

BİTKİ, BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİ NEDEN ZOR ALIR?
Çünkü toprak pHsı genelde çok yüksektir veya çok düşüktür. Türkiye genelinde toprak pH sı çok yüksektir.
Yani kireç oranı yüksektir. Kireç bir çok minerali bağlamaktadır.
Bitki zayıf kalmaktadır, zayıf kalan bitkilerde sürgün gelişmez, bitkiler küçük kalır, böyle bitkilerde meyve az ve meyve kalitesi düşük olur
Kireç aynı zamanda kılcal köklerin etrafını sarmakta, toprağa atılan bitki besin elementlerinin de bitki tarafından alınmasını engellemektedir.
kısa süre içinde ( ortalama 45 Dk.) kılcal köklerin etrafındaki kireçlenmeyi yok eder ve kılcal köklerin etrafındaki kireci alınabilir kalsiyuma çevirerek bitki tarafından alınmasını sağlar.

İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: Bekirde mah.
Hürriyet 1 cad no 2 A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © NİL TARIM