pH Düşürücü

Yayıcı Yapıştırıcı
İlaçların ve yaprak gübrelerinin, sürgün meyve dallara ince film halinde yayılmasını ve yapışmasını sağlar.
İ laçlar bitkiye uygulandıktan sonra, bitki yüzeyinden akmasını, ilaç kaybını önler.
• Yaprak yüzeyine uygulanan ilaçlı su Tarımda kullanılan, tarımsal ürünleri ağaçları ve meyveleri hastalık ve zararlılardan korumak için kullanılan kimyasal ürün damlacıklarının yayılmasını sağlar,
• damlaların mercek etkisi yaparak yaprakların ve sürgünlerin yakmasını önler
Alkali suda çözünen bazlardır. Bir alkali çözeltisi, gösterge ilave edilerek tespit edilebilir. Örneğin bir sodyum hidroksit çözeltisi, turnusolü kırmızıdan mora çevirir. Alkalik çözeltileri, hidroksit iyonları içerir. Asit ve alkali çözeltileri karıştığında, alkalideki hidroksit iyonları asitteki hidrojen iyonlarıyla tepkir ve suyu meydana getirir. Tuz tepkimenin diğer bir ürünüdür. nitelikli sularla yapılan ilaçlamalarda, ilaçlı suyun ilacın pH pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı "Power of Hydrogen" (Hidrojenin Gücü)'dir. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun kologaritması olarak verilebilir: {\displaystyle pH=colog[H^{+}]}{\displaystyle pH=colog[H^{+}]} ‘sını düşürür.
• İlaçların ve yaprak gübrelerinin % 100 bitkinin emrine girmesini sağlar.
• Suyun kirecini parçalayarak alınabilir Kalsiyum’a çevirir.
İlaçlama tankında kullanacağımız suyun özellikleri bazı pestisitlerin etkinliğini etkiliye bilir.
En önemlisi suyun pH, göreceli olarak asit ve alkali dir.
Yüksek bir pH pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı "Power of Hydrogen" (Hidrojenin Gücü)'dir. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun kologaritması olarak verilebilir: {\displaystyle pH=colog[H^{+}]}{\displaystyle pH=colog[H^{+}]} değeri, 8 den yukarı olduğunda, birçok böcek ilacı alkali suda kimyasal bir reaksiyon geçirdiğinde pestisitlerin etkinliğini azaltır.
Suyun daha fazla alkali olması, daha hızlı bir şekilde pestisiti bozar.
Reaksiyonun ciddiyeti aşağıdakilere göre belirlenir:
• Pestisitin duyarlılığı,
• Pestisitin, alkali su ile temas halinde olduğu zaman miktarı,
• Seyreltilmiş böcek ilacı karışımının sıcaklığı ve Su alkalilik derecesi
• pH Seviyesi.

ÜLKEMİZİN SULARININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KİREÇLİDİR
Bilindiği üzere açık alanlarda yapılan ilaçlamalarda, uygulanan ilacın kaybı söz konusu olmaktadır. Bu kayıplar hava koşulları ve bitkinin özellikleri başta olmak üzere birçok farklı nedenden kaynaklanmaktadır.
İlaçlamadan sonra yağmur yağması, yeteri kadar güneşlenmenin olmaması gibi hava şartlarının yanında bitkilerin yaprak yüzeylerinin yapısı da çok önemlidir. Mumsu yapılı yaprak, tüylü olan yaprak ve kaygan yüzeye sahip olan yaprak yapılarında ilaç ve gübrenin kalıcı olması ve istenen verimin alınması zor olmaktadır.
Çok zaman ilaçlamalarda kullanılan suyun pH ve kireç değerleri de bilinmediğinden ilaçlamalar istenilen sonuçları vermemekte ve çoğu defa ilaçlamalar tekrarlanmaktadır.
Bu nedenlerden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak, uygulanan ilaç ve gübreden istenen verimi almak için, ilaçlama suyuna önce F karıştırılmalıdır. Aşağıda anlatılan nedenlerden dolayı, pH' ı 5.6 sınırlarına ayarlanarak kullanılan ilaç ve gübreden maksimum verimin alınması sağlanır.
F 'in kullanıldığı ilaçlama sularında sadece pH değil, suyun kireç durumu da düşürülerek ilaç ve gübrenin kısa sürede parçalanması engellenir. Kireç çözücü (Diğer kireç çözücülerden farkı, çözünen kirecin alınabilir kalsiyum halene çevirdiğinden, bitki ilaçlama suyundaki bu kireci kalsiyum olarak kullanır. )özelliğinin olması nedeniyle de tankların ilaç çıkış noktalarında ve memelerde olan tıkanıklıkları giderir.
Tüm bu özelliklerinin yanında F yayıcı- yapıştırıcı özelliğe de sahiptir. Kullanılan ilaç ve gübrenin bitki yüzeyinden buharlaşma veya yıkanma ile kaybına engel olur. Yaprak yüzeyine gelen ilaç Tarımda kullanılan, tarımsal ürünleri ağaçları ve meyveleri hastalık ve zararlılardan korumak için kullanılan kimyasal ürün (Çoğu durumda, agrichemical, tarımda kullanılan tüm kimyasallar insektisitler, Böcekleri öldürmek için kullanılan maddelerdir. Sırasıyla böcek yumurtaları ve larvalarına karşı kullanılan ovisidleri ve larvikidleri içerirler. Böcek öldürücüler tarım , tıp , sanayi ve tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. İnsektisitlerin, 20. yüzyılın tarımsal verimliliğindeki artışın arkasındaki ana faktör olduğu iddia edilmektedir. Hemen hemen tüm böcek önemli ölçüde değiştirmeyen ekosistemlere potansiyele sahiptir; birçoğu insanlar ve / veya hayvanlar için toksiktir; bazıları besin zinciri boyunca yayıldıkça konsantre olurlar. herbisitler, Yaygın şekilde yabani ot aynı zamanda, istenmeyen otları kontrol etmek için kullanılan maddelerdir. Seçici herbisitler, belirli bitki türlerini kontrol ederken, istenen mahsul nispeten zarar görmezken, seçici olmayan herbisitler (toplam yabani ot öldürücüler olarak da adlandırılır)Ticari ürünlerde, tarımda temas ettikleri tüm bitki malzemelerini öldürdüklerinden yabani otları temizlemek için kullanılabilir. fungisitler Mantar, organizmalar parazitik mantarlar ya da sporları öldürmek için kullanılan biyolojik ya da biyosidal kimyasal bileşikler. Bir fungistatik büyümesini engeller. Mantarlar tarımda ciddi hasara neden olarak kritik verim, kalite ve kar kayıplarına neden olabilir. Fungisitler hem tarımda hem de hayvanlarda mantar enfeksiyonlarıyla savaşmak için kullanılır. ve Nematisitler Nematodlar ya da yuvarlak kurtlar oluşturan filumunu. Çok çeşitli ortamlarda yaşayan çeşitli hayvan filumlarıdır. Taksonomik olarak, bunlar birlikte sınıflandırılır böcekler ve diğer deri değiştirme hayvanlar içinde soyundan Ecdysozoa ve farklı yassı kurtlar, boru şekilli olan sindirim sistemleri her iki ucunda açıklıkları olan. dahil olmak üzere pestisitlere Genel olarak, zararlıları tespit eden, etkisiz hale getiren, öldüren veya başka şekilde caydıran kimyasal veya biyolojik bir maddedir ( virüs, bakteri veya mantar gibi ). Hedef zararlılar böcekleri, bitki patojenlerini, yabani otları, yumuşakçaları, kuşları, memelileri, balıkları, nematodları (yuvarlak kurtlar) ve mülkü yok eden, rahatsızlığa neden olan veya hastalığa yayılan veya hastalık vektörleri olan mikropları içerebilir. karşılık gelir. Ayrıca sentetik gübreler, Büyüme için gerekli olan bir veya daha fazla bitki besin maddesi sağlamak için toprağa veya bitki dokularına uygulanan doğal veya sentetik kökenli herhangi bir malzemedir ( kireçleyici maddeler hariç ). Hem doğal hem de endüstriyel olarak üretilen birçok gübre kaynağı mevcuttur. hormonlar Hormon salgılayan bezler endokrin sinyal sistemini içerir. "Hormon" terimi bazen aynı hücreyi ( otokrin veya intrakrin sinyali ) veya yakındaki hücreleri ( parakrin sinyali ) etkileyen hücreler tarafından üretilen kimyasalları içerecek şekilde genişletilir. Hormonlar arasında iletişim kurmak için servis organlar ve dokular, fizyolojik düzenleme ve davranış gibi faaliyetler sindirim, metabolizma, solunum, doku işlevi, duyusal algılama, uyku, boşaltım, laktasyon, stres indüksiyonu, büyüme ve gelişme, hareket, üreme ve duygu durum manipülasyon. ve diğer kimyasal büyüme ajanlarını Giderek artan dünya nüfusu ve yaşam standardının yükselmesi fazla miktarda ve iyi nitelikli hayvansal kaynaklı besinlerin üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunu sağlamak için, hayvanların bakım ve beslenmesi ile genetik yapısının iyileştirilmesi yanında, besi durumu ve verimlerini artırmak amacıyla yem katkı maddeleri; antibiyotikler, iyonoforlar, hormon etkisine sahip büyüme ajanları gibi maddelerin kullanılması önemli yer tutmaktadır ve konsantre çiğ hayvan gübresi Çoğu gübre hayvan dışkısından oluşur. Diğer kaynaklar arasında kompost ve yeşil gübre bulunur. Gübreler katkı toprağın doğurganlık organik madde ekleyerek ve besin gibi, azot tarafından kullanılan, bakteriler, mantarlar ve diğer organizmalar toprak. Daha yüksek organizmalar daha sonra mantarları ve bakterileri toprak gıda ağını içeren bir yaşam zincirinde besler. depolarını içerebilir) ve gübrenin damlacık çapının küçülmesini sağlayarak, bitki tarafından daha kolay ve daha kısa sürede alınmasını sağlar.
F, İlaçların ve yaprak gübrelerinin, sürgün ve meyve dallarına ince film halinde yayılmasını ve yapışmasını sağlar, ilaçların etkinliğini arttırır.
Zirai ilaçlar, zararlıların direnç kazanması, haşerenin çoğalması ile kontrolü daha zor ve daha pahalı hale gelmiştir.
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: Bekirde mah.
Hürriyet 1 cad no 2 A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © NİL TARIM