Bitkilerde & Fosfor Noksanlığı

Besin noksanlıkları & noksanlığın giderilmesi
Besin Noksanlıkları, Semptomları, Arazları ve Bitki Beslemesi
T oprakta bulunan fosforun başta gelen kaynağı kaya ve minerallerdir. Kaya ve minerallerin parçalanması ile serbest hale gelen fosfor bitkiler tarafından kullanılabilir. Ayrıca organik maddenin yapısında da fosfor bulunduğu için toprakta organik fosfor bileşikleride bulunmaktadır. Toprakta fosforun çok büyük bir kısmi bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur. Gerek inorganik gerekse organik fosfor bileşiklerinde bulunan fosfordan bitkilerin faydalanabilmesi için bunların parçalanarak fosforun, fosfat anyonlan haline dönüşmesi gerekmektedir. Serbest halde bulunan fosfat anyonlarından bitkiler kolay yararlanmakla beraber, birçok toprak da fosfat anyonlarının serbest halde kalabilmesi güçtür. Gübrelerle verilen fosforun dahi büyük bölümü hızla bitkilerin faydalanamayacağı formlara dönüşebilmektedir.
Ö zellikle kireçli ve pH i yüksek topraklarla, fazla derecede asit topraklarda bitkilerin fosfordan faydalanması zordur. Fosfor, bitkinin generatif organlarında diğer organlara göre daha çok bulunur. Ayrıca fosfor bitkinin daha çok generatif gelişmesi üzerine etkili olan bir element olarak bilinir. Fosfor noksanlığından en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar görür. Bununla birlikte fosfor noksanlığı bitkinin vegetatif gelişmesini de olumsuz etkiler. Fosfor noksanlığı olan bitkilerde büyüme geriler. Tahıllarda başaklanma olumsuz etkilenir. Meyve ağaçlarında sürgün ve tomurcuk oluşumu azalır. Tohum ve meyvenin kalitesi bozulur, olgunlaşma gecikir. Narenciye ve diğer meyve ağaçlarında olgunlaşmadan meyve dökümü görülür. Sebzelerde çiçeklenme azalır. Meyveler küçük kalır, kalitesiz olur.
NOKSANLIKLAR
Bitki besin noksanlığı görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene toprak analizlerinizi yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz. Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza verdiğiniz de, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı hep birlikte daha sağlıklı planlama yapabiliriz.

“Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım.!”

NOKSANLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK IÇIN, ILK YAPRAKLAR SERÇE GAGASI KADAR OLDUĞUNDAN ITIBAREN DÜZENLI KULLANINIZ.
Noksanlıklar yaprakta görüldüğü anda müdahale edilirse düzelebilir, noksanlık meyveye geçtiğinde geriye dönüş yoktur.

ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI
Elma yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında, yapraklar küçük, koyu yeşil renkli, bronz veya mor lekeli olurlar.
Yaprak saplan kırmızımsı renkli olup dal ile bağlantıları dar ay yapacak şekilde dik dururlar.
Seyrek bir yaprak sistemi vardır.
Yaşlı yaprakların kenarlarında koyu kahve nekrozlar oluşur.
Erken yaprak dökümü görülür.
Çiçek ve meyve sayısı azdır.
Meyveler küçük kalır ve olgunlaşmadan dökülür.
Meyveler cansız donuk renkli, sert ve sık bir dokuya sahip olup, tatsızdırlar.
Fosfor miktarı aşırı fazla olduğu takdirde de meyve eti yine kaba dokulu olur.

ŞEFTALİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI
Şeftali yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında yapraklar yine öncelikle koyu yeşil olur,
daha sonra bronz veya kahverengi lekeler oluşur,
bu lekeler özellikle soğuk havalarda kırmızı veya mor renge döner.
Yapraklar dik, noksanlığın ileri aşamalarında oldukça dar, mızrak şeklindedirler.
Yaşlı yapraklar erken dökülür.
Ağacın büyümesi geriler.

ERİK KAYISI KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI
Erik, Kayısı, Kiraz yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığı ağacın büyümesini yavaşlatır.
Yaprak sistemi koyu yeşil görünümlü, yaprak sapları ve genç sürgünler mor renklidir.
Yaşlı yapraklarda bronzlaşır ve erken dökülür. Yaprak damarları ve sapları menekşe rengindedir.
Belirtiler, aktif büyüme devresinde en belirgin şekilde gözlemlenir.
Bu noksanlığa, topraktaki organik madde yetersizliği, soğuk ve nemli koşullar, asit yapılı topraklar neden olabilir.
Fosfor noksanlığı köklerin, sürgünlerin ve yaprakların büyümesinde yavaşlamaya, zayıf çiçeklenmeye, yaprakların erken düşmesine ve verimde azalmaya (ayrıca azot noksanlığıne) yol açar.
Yaprakların rengi koyu yeşil, mavimsi, donuktur.
Yapraklar daha küçüktür, gövdeden daha keskin bir açıyla ayrılır.

BAĞ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI
Bağ yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığı koyu yeşil bir yaprak sistemi yaratır.
Yapraklar sert, bozuk şekilli, siğil gibi kabarık benekli ve metalik bir parlaklığa sahiptirler.
Yaşlı yapraklarda kenarlardan başlayan bronz veya mor nekrozlar görülür. Bağda fosfor noksanlığı koyu yeşil bir yaprak sistemi yaratır.
Yapraklar sert, bozuk şekilli, siğil gibi kabarık benekli ve metalik bir parlaklığa sahiptirler.
Yaşlı yapraklarda kenarlardan başlayan bronz veya mor nekrozlar görülür.
Fosfor nükleik asitlerin, nükleoproteinlerin, fosfolipidlerin, enzimlerin, vitaminlerin bir parçasıdır.

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI
Çilek yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında, yapraklarda ince damarlardan başlayarak yaylan mavimsi yeşil ve koyu yeşil renk oluşur. Yapraklar aşağı kıvrık, kenarlarda kırmızı, ortalarda mor renkler vardır.
Yaprak sapları koyu kırmızı renklidir.
Yaprakların alt yüzeyinde orta ve yan damarlar mor görünümlüdür.
Çiçeklenme zayıf, meyve az olur. çilek fosfor noksanlığına şiddetli reaksiyon verir.
Yapraklar sert ve dik yapıda ve koyu yeşil veya mavimsi yeşil görünümdedirler.
Yaprakların altında, damar boyunca kırmızımsı menekşe renk oluşumları görülür.
Yapraklar geriye doğru kıvrılır.

DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI
Domates yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığına şiddetli reaksiyon verir.
Yapraklar sert ve dik yapıda ve koyu yeşil veya mavimsi yeşil görünümdedirler.
Yaprakların altında, damar boyunca kırmızımsı menekşe renk oluşumları görülür.
Yapraklar geriye doğru kıvrılır. Yaşlı yapraklar sarıya döner, kahvemsi siyah lekeler oluşur ve erken ölürler.
Gövde ince ve lifsi bir hal alır ve gövdede koyu menekşe lekeler oluşur.
Çiçeklenme ve meyve umu zayıflar.
Meyveler küçük ve sert bir yapıda olup olgunlaşmadan, vakitsiz sararır.

PAMUK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI
Pamuk yetiştiriciliğinde fosfor eksikliğinde büyüme yavaşlar ve yapraklar koyu yeşil renk alırlar.
Olgunlaşma gecikir. Dallanma az ve kısa olur.
Çiçek ve koza sayısı azalır.
Patates yetiştiriciliğinde fosfor eksikliğinde, yaprak sistemi sert ve dik bir görünümdedir.
Bitkide büyüme geriler ve cüce bir gövde oluşur.
Özellikle yaşlı yapraklar yukarı doğru kıvrılır ve daha sonra yaprak kenarlarında nekrotik lezyonlar oluşur.
Yapraklar normalden küçük olur.
Yaşlı yaprak kahverengine döner ve erken döküm olur.
Bazen yumrularda kahverengi lekeler olur.

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI
Mısır yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında, yaşlı yapraklarda ve gövdede kırmızı menekşe rengi değişimler görülür buna karşılık genç yapraklar koyu yeşil renkli olurlar.
Yaşlı yapraklarda daha sonra kıvrılma görülür ve erken ölürler.
Gövde ince olur olgunlaşma gecikir.
Düzensiz taneli koçanlar oluşur. Fosfor noksanlığında yaşlı yapraklarda ve gövdede kırmızı menekşe rengi değişimler görülür buna karşılık genç yapraklar koyu yeşil renkli olurlar. Yaşlı yapraklarda daha sonra kıvrılma görülür ve erken ölürler.
Gövde ince olur olgunlaşma gecikir.
Düzensiz taneli koçanlar oluşur.
Bitkinin gelişmesinde azottan sonra en önemli besin elementi fosfordur.

ŞEKER PANCARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI
Şeker pancarı yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığı etkisini çimlenme aşamasından itibaren gösterir, düzensiz bir çimlenme görülür.
Gelişme geriler ve bitkiler normale göre kısa kalırlar.
Buna karşılık yapraklar sert ve dik haldedirler.
Bazı durumlarda yaprak sapları yatık, yere paralel dururlar.
Yapraklar normalden küçük olurlar ve mor veya siya­hımsı kahve lekelerle kaplıdır.
Yaprak kenarlarında nekrozlar oluşur.
Yaşlı yapraklar sarımsı yeşile döner ve erken ölürler.

TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI
Tahıl yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında, kardeşlenme azalır.
Gelişme zayıf olur, gövde kısa ve ince kalır.
Yapraklar koyu yeşil ve mavimsi yeşil renktedirler.
Yaprakların rengi azot fazlalığı varmış gibi bir izlenim verir.
Yaşlı yapraklar, uçlardan başlayarak sararır, solar, kurur ve erken ölürler.
Yapraklar sert fakat uçlan aşağı sarkıktır.
Başaklar küçük, bazen morumsu kırmızı renkte olurlar.

FOSFOR FAZLALIĞI Normal koşullarda fosfor fazlalığının bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri daha çok dolaylı etkilerdir.
Çünkü fosfat iyonlari toprakta silo bu şekilde tutulma özelliğine sahipler ve bu nedenle bitki bünyesine aynı yüksek miktarlarda fosfat iyonu girişi kolay rastlanan bir durum değildir.
Bununla birlikte aynı miktarda verilen fosforlu gübreler, çinko demir gibi mikro element noksanlıklarına neden olurlar.
Fosfor fazlalığı kalsiyum, bor ve mangan noksanlıkları da yaratabilmektedir.

İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: Bekirde mah.
Hürriyet 1 cad no 2 A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © NİL TARIM