Ceviz & Yetiştiriciliği

Besin noksanlıkları & noksanlığın giderilmesi
Bakımı, Hastalık , Zararlıları, Besin Noksanlığı ve CEVİZ Beslemesi
C eviz ağacı, meyvesi ve kerestesi yönüyle oldukça önemlidir. Ayrıca yeşil kabuğundan ve köklerinden boya elde edilmektedir. Ceviz meyvesinde en fazla A vitamini bulunur (30 I-U ). Yağ oranı ise % 60 ‘ ın üzerindedir. Cevizin kuru ve taze tüketime uygun çeşitleri vardır. Ceviz; 800-1800 saat soğuklama ihtiyacı gösterir. Ceviz ağacı ; -25 C , + 38 C ’ye kadar dayanıklılık gösterir. Ceviz ağaçları; toprak bakımından seçici olmamakla beraber taban suyu seviyesi kışın 2,5-3m.’den yukarı çıkmayan, fazla su tutmayan gevşek, süzek, çakıllı, alüvyial topraklardan hoşlanır. Cevizin kirece dayanıklılığı fazladır. Yüksek taban suyu ceviz ağacının gelişmesinin aksamasına, yaprakların damar aralarının açık yeşil, damarlarının kahverengi renk almasına, sürgün uçlarının kurumasına, bir kaç yıl içerisinde de ağacın kurumasına yol açar. Ceviz bahcesi aşılı fidanlarla tesis edilir. Ağacın yaprakları, sapları ve meyve kabukları da dahil olmak üzere birçok yerinde çok karakteristik keskin veya baharatlı bir kokusu vardır. Bu koku ceviz ağacının kendisinde eksiktir.
S ulama imkanı olmayan yerlerde çöğürler, arazideki yerlerinde yerleştirilip sonra aşılanırlar. Dikim aralıkları zayıf topraklarda ve yamaç arazilerde 10X10 m.;kuvvetli , taban yerlerde ise dikim aralığı 12-14 m olarak ayarlanmalıdır. Fidanlar 60cm.çap ve 60cm derinlikte açılacak çukura dikileceklerdir. Çukurun dibine 100-150’şer gram süper fosfat ve potasyum sülfat gübreleri konulduktan sonra çukurdan çıkan toprağa yanmış hayvan gübresi karıştırılarak, fidanlar aşı noktası dışarıda kalacak şekilde dikilmeli, yanına dikilecek hereğe bağlanmalıdır. Aşılı fidanlar 4-5 yaşından itibaren verime başlar. Dikim aralıklarını ise 10-12 yaşından sonra doldururlar. Bu zaman zarfında ara ziraatı yapılabilir. ( vişne, uygun yerlere fındık, taban yerlerde tek yıllık CEVİZ.)Ceviz ağacının en iyi anlaşacağı kültür CEVİZsi asmadır. Fidanların ilk dikim yılında ve imkan bulunan yerlerde yılda en az bir defa sulama yapılır. Sonbaharda bir defa derin, ilkbaharda torak zemininin uygun olduğu dönemde yüzlek sürüm yapılır.
NOKSANLIKLAR
Bitki besin noksanlığı görülmeden, düzenli Bitki besleme yapınız. Her sene toprak analizlerinizi yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz. Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza verdiğiniz de, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı hep birlikte daha sağlıklı planlama yapabiliriz.

“Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım.!”

NOKSANLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK IÇIN, ILK YAPRAKLAR SERÇE GAGASI KADAR OLDUĞUNDAN ITIBAREN DÜZENLI KULLANINIZ.
Noksanlıklar yaprakta görüldüğü anda müdahale edilirse düzelebilir, noksanlık meyveye geçtiğinde geriye dönüş yoktur.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇİNKO NOKSANLIĞI
Cevizde çinko noksanlığının belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur.
Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır. Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar.
Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder.
Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.
Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI
Ceviz yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığı ağacın büyümesini yavaşlatır.
Yaprak sistemi koyu yeşil görünümlü, yaprak sapları ve genç sürgünler mor renklidir.
Yaşlı yapraklarda bronzlaşır ve erken dökülür.
Fosfor, bitkinin generatif organlarında diğer organlara göre daha çok bulunur.
Ayrıca fosfor bitkinin daha çok generatif gelişmesi üzerine etkili olan bir element olarak bilinir.
Fosfor noksanlığından en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar görür.
Fosfor noksanlığında yapraklar genellikle normalden daha koyu yeşil renklidir.
Birçok tek yıllık bitkilerin yaprak ve gövdesinde fosfor noksanlığında kırmızı, kırmızımsı mor renk meydana gelir.
Kırmızı renk, fosfor noksanlığında antosiyanin oluşumunun artmasından kaynaklanmaktadır.
Hafif ve orta derecede noksanlık halinde, genç yapraklarda, damar aralarında hafif renk açılması ortaya çıkar.
Bu renk açılması oldukça hafif olup, ancak, yaprak ışığa tutulduğunda görülebilir derecededir.
Noksanlığının daha şiddetli olması halinde renk açılması artar ve yaprak ağ görüntüsü alır.
Daha sonraki aşamada, için yaprak yüzeyini beyazımsı sarı renkli noktalar kaplar.
Fosfor (P), tarımdaki en kritik ve sınırlayıcı besinlerden biridir.
Topraklarda fosfor döngüsü özellikle karmaşıktır ve toprak testi sonuçlarını yorumlarken agronomik tavsiye önerilir.
Gübre olarak uygulanan fosforun sadece % 5 - 30'u uygulama yılında bitki tarafından alınır.
Fosfor, bitki ve hayvan büyümesi için temel bir elementtir ve hücre bölünmesi ve büyümesi sırasında önemlidir.
Karmaşık toprak işlemi, toprağa uygulanan fosforun kullanılabilirliğini etkilemekte ve birçok toprak fosforu bağlayabilmekte, bitkileri kullanılamaz hale getirmektedir.
Toprağınızın bunu yapabilme kabiliyeti, ürünler ve meralar için gereksinimleri belirlerken ölçülmelidir.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE POTASYUM NOKSANLIĞI
Cevizde potasyum noksanlığı yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren belirtilere neden olur. Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur.
Potasyum noksanlığı çeken cevizde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar.
Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar.
Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar. Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür.
Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar. Potasyum cevizde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir.
Bu nedenle cevizde potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar.

 

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AZOT NOKSANLIĞI
Ceviz yetiştiriciliğinde azot noksanlığı ağaçların büyüyememesine neden olur.
Azot noksanlığı yaprakların açık yeşil renkli ve sarı olması ile kendini gösterir.
Sürgünler kısa, zayıf, ince olur ve ağacın değişik yerlerinde düzensiz bir şekilde sürgünlerde ölme görülür.
Meyveler küçük, açık renkli, kalın kabuklu olur ve erken olgunlaşır.
Azot noksanlığı cevizin özellikle vegetatif gelişmesini olumsuz etkiler.
Yaprak, gövde sistemi oldukça zayıf olur.
Vegetatif gelişme periyodu kısalır, bitkiler erken olgulaşır.
Erken çiçek açar. Erken yaşlanma, azotun sitokinin sentezi ve taşınması üzerine olan etkisinden kaynaklanmaktadır.
Sitokinin bitkinin kuvvetli büyümesini ve genç dönemi daha uzun sure kalmasını sağlayan bir hormondur.
Azot noksanlığında bu hormonun azalması bitkinin erken yaşlanmasına, diğer bir deyişle vegetatif gelişme periyodunun kısa olmasına neden olur.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEMİR NOKSANLIĞI
Cevizde demir noksanlığında en ince damarlar dahi yeşil kalarak bu damarlar arasındaki kısımlarda renk tamamıyla sarıya döner.
Geniş yapraklı bitkilerde yapraklar adeta sarı zemin üzerinde yeşil bir ağ manzarası gösterirler.
Noksanlığın çok şiddetli olduğu durumlarda, damarlar da sararır.
Demir noksanlığının çok tipik bir özelliği, yapraklar ne kadar genç ise belirtilerin o kadar şiddetli ve belirgin olmasıdır.
Diğer besin noksanlıklarından farklı olarak, demir noksanlığının bir tipik özelliği de, klorozlu yaprakların kolay kolay ölmeden canlı kalmalarıdır.
Bununla birlikte noksanlık çok çok şiddetli ise yapraklarda ölme de görülebilir.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MAGNEZYUM NOKSANLIĞI
Ceviz yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığından özellikle fazla etkilenir.
Yaprakların damar aralarında kloroz görülür. Renk açılmaları yaşlı yapraklarda, yaprak kenarlarından başlayarak yayılır.
Beyaz etli meyve veren ağaçların yapraklarında kırmızı renkli, sarı etli meyve veren çeşitlerin yapraklarında ise sarı renkli lekeler oluşur.
Bitkilerde Magnezyum noksanlığı simptomları bakımından bitki türleri arasında farklılıklar olabilmektedir.
Bununla birlikte bazı ortak karakterler magnezyum noksanlığının tanınmasını kolaylaştırır.
Magnezyum iyonları bitki bünyesinde hareketli olduğu için, noksanlık halinde yaşlı yapraklardan kolaylıkla, yeni oluşan genç yapraklara taşınmaktadır.
Bu nedenle de magnezyum noksanlığı simptomları önce yaşlı yapraklarda görülür.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MANGAN NOKSANLIĞI
Mangan noksanlığına ait simptomlar magnezyum noksanlığına benzer.
Yapraklarda damarlar arasında sararma görülür.
Ancak magnezyum noksanlığında simptomlar önce yaşlı yapraklarda görülmesine karşılık, mangan noksanlığı genç yapraklarda görülür.
Dikotiledon bitkilerde mangan noksanlığında damarlar arası kloroza ilave olarak, yapraklarda sarı noktalar halinde lekeler oluşur.
Monokotiledon bitkilerde, özellikle yulafta yaprakların alt bölümlerinde yeşilimsi gri benekler ve çizgiler oluşur.
Mangan fotosentez ve diğer fizyolojik süreçlerde yer alır, birçok ribozom ve kloroplastın yanı sıra enzimlerin bir parçasıdır.
Mangan noksanlığı ile klorofil oluşmaz, yapraklar küçük açık sarı lekeler nedeniyle renklenir, damarlar yeşil kalır.
Keskin bir açıkla, bodurluk görülür, bazen büyüme olmaz.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BOR NOKSANLIĞI
Cevizde bor noksanlığında, çiçekler soğuktan zarar görmüş gibi aniden solar ve siyah kahve renk alırlar.
Fakat bu haliyle düşmeyip bir süre dalda dururlar.
Don zararları aynı görüntüyü yaratmakla beraber, don etkilenmiş çiçekler hemen dökülürler.
Şiddetli noksanlık halinde yaprak çıkışı gecikir.
Vegetatif büyüme noktaları ölür, sürgünler kısa olur, yapraklar küçük ve bozuk şekilli olurlar.
Ancak yapraklarda kloroz görülmez.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KALSİYUM NOKSANLIĞI
Ceviz yetiştiriciliğinde kalsiyum noksanlığı Toprak çözeltisinden kalsiyum iyonlarının alınıp yukarı taşınması kök uçları vasıtasıyla olmaktadır.
Bu nedenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma gibi faktörler kalsiyum alımını engelleyerek noksanlığa neden olabilir.
Bu nedenle daha önce absorbe edilmiş olan kalsiyumun meyve oluşum döneminde floemde taşınarak meyveye ulaşması güçtür.
Meyve olumu devresinde topraktan kalsiyum iyonlan alınarak ksilem yolu ile meyveye ulaşmadığı takdirde meyvelerde kalsiyum noksanlığı zararları görülebilecektir.
Meyveler de görülen kalsiyumun noksanlığı zararlarını önlemek için ona uygun yöntem, doğrudan meyveye yaprağa püskürtülmesidir.
Ancak bu işlem, döllenmeden sonra meyvelerin büyüme döneminde yapılmalı ve birkaç kez tekrarlanmalıdır.
Bu şekilde meyvelerde kalsiyum noksanlığına bağlı zararların ortaya çıkması önlenebilir.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAKIR NOKSANLIĞI
Ceviz yetiştiriciliğinde bakır noksanlığının bitki bünyesinde hareket kabiliyeti iyi değildir.
Bu nedenle noksanlık belirtileri yeni meydana gelen yapraklarda görülür.
Grimsi yeşil renk, hatta beyazlaşma gibi renk değişimleri ve solma olur.
Gelişme zayıflar.
Ceviz ağaçlarında dalların uç kısımlarında kurumalar olur.
Bazı durumlarda, uç kurumalarının görülmesinden önce, normalden büyük yapraklar oluşur.

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MOLİBDEN NOKSANLIĞI
Ceviz yetiştiriciliğinde Molibden noksanlığı nitrat asimilasyonunu engellediği için molibden noksanlın da ortaya çıkan arazlar azot noksanlığı belirtilerine benzer.
Yaşlı yapraklar sararır.
Ancak azot noksanlığından farklı olarak, yaprak kenarlarında çabucak nekrozlar oluşur.
Bunun nedeni ise nitrat birikmesidir.
Yaprak aya genişliği azalır ve değişik şekilli yaprak oluşur.
Örneğin orta damar büyümeye devam etmesine karşın, yaprağın geri kalan kısımlarında büyüme olmaz ve ince uzun kamçı gibi yapraklar oluşur.
Normal bir tarım toprağının alınabilir molibden kapsamı çok kaba bir ortalama olarak 0.2 ppm kadardır.
Bununla birlikte bitkilerin molibden gereksinimleri çok düşük olduğundan, çoğu toprakta bulunan molibden miktarı bitkilerin gereksinimini karşılamaya yeterli olmaktadır.
Bu nedenle bitkilerde molibden noksanlığı sık görülen bir durum değildir

Ceviz ticari olarak önemli bir ağaçtır, çünkü ahşap koyu kahverengi bir renktir ve kolayca işlenir.
Meyveler, cevizler, ayırt edici ve arzu edilen lezzetleri için yetiştirilir.
Genellikle, kereste ve ceviz için aynı anda ağaçlar yetiştirilir ve daha kaliteli ceviz veya odun için birçok çeşit geliştirilmiştir.
Ceviz şu anda bazı bölgelerde cevizlerin azalmasına neden olan bir kanser hastalığının baskısı altındadır.
Siyah ceviz de allelopatiktir, yani diğer bazı organizmalara zarar veren ve ağaca rekabet avantajı veren köklerden ve diğer dokulardan kimyasallar serbest bırakır; bahçe bitkilerine ve otlara zarar verebileceğinden bu genellikle istenmeyen bir durumdur.

Koku:
Ağacın yaprakları, sapları ve meyve kabukları da dahil olmak üzere birçok yerinde çok karakteristik keskin veya baharatlı bir kokusu vardır.
Bu koku ceviz ağacının kendisinde eksiktir.
Ceviz ağacının Yüksekliği 30–40 metredir. Orman rekabeti altında, uzun ve düz bir gövde geliştirir.
Açık bir alanda yetiştirildiğinde kısa bir gövdesi ve geniş bir tacı vardır.
Dış kabuğu tipik gri-siyah ve derin Bark bir elmas biçimli deseni veren ince sırtlar içine çatıldı olduğunu.

Tomurcuklar:
Tomurcukları ipeksi olan ve tüylü tüylerle kaplıdır.
Terminal tomurcukları ovaldir ve 8 mm uzunluğunda ve geniş olandan biraz daha uzun olan yan tomurcuklar daha küçüktür ve üst üste bindirilir.

Ceviz Yaprakları:
Yapraklar bileşik ve dönüşümlü olarak kök üzerinde.
30–60 cm uzunluğunda, tipik olarak düz-pinnattır, ancak yapraklar arasında ağır değişiklikler vardır.
Merkezinde yer alan büyük yapraklar 15-23 cm uzunluğunda, 7-10 cm genişliğinde ve yaprak sapı 2-3 cm dir.
Yapraklar, yuvarlak bir tabana ve uzun sivri ( akuminat ) bir uca sahiptir ve tırtıklı bir kenara sahiptir.
Yapraklar genel olarak koyu yeşil renktedir ve alt kısımda tipik olarak tüylüdür.

Ceviz çiçekleri:
Erkek ( staminate ) çiçek sarkık olan catkins 8-10 cm uzunluğundadır.
Bunlar, bir önceki yılın büyümesinde eksenel tomurcuklardan kaynaklanır.
Kadın ( pistilli ) çiçekler cari yılın büyüme üzerindeki iki ila beş arasında kümeler halinde terminal bulunmaktadır.

Ceviz Meyve:

Dünyada en fazla ceviz yetiştiren ülkeler - 2017
Ülke Üretim milyon ton
Çin 1.92
Amerika 0.57
İran 0.35
Türkiye 0.21
Meksika 0.15
Ukrayna 0.11
Dünya 3.8
Kaynak: FAOSTAT Birleşmiş Milletler

Sonbahar boyunca kahverengimsi-yeşil, yarı gözlü bir kabuk ve kahverengi, oluklu bir somun ile bir meyveye (meyve) olgunlaşır.
Kabuk dahil tüm meyve  Ekim ayında düşer; tohum nispeten küçük ve çok serttir.
Meyve üretimi düzensiz olarak gerçekleşir, bazı yıllar diğerlerinden daha büyük mahsul üretir. Meyve ağacı 4-6 yaşındayken başlayabilir, ancak büyük ürünler 20 yıl sürer. Bazı türlerin toplam ömrü yaklaşık 130 yıldır.
Erkek ve dişi çiçekler ayrı sivri uçlardadır ve dişi çiçekler genellikle tek bir ağaçta (dikhogami ) erkeğin önünde görünür.
Sonuç olarak, kendi kendine tozlaşma olası değildir.
Bununla birlikte, bireysel ağaçlar genellikle kendi kendine uyumludur; komşu ağaçlar tarafından tozlaşmadığı takdirde, kendi kendine döllenen tohumlar kurabilirler.
Maksimum tohum çimlenmesi için, tohumlar 3-4 ay boyunca soğuk nemli tabakalı olmalıdır, ancak kesin süre tohum kaynağına bağlıdır.
Fideler Nisan veya Mayıs aylarında ortaya çıkar.
Taprootlu çoğu ağaç yavaş büyüme için bir üne sahip olsa da, siyah ceviz bir istisnadır ve fide aşamasında çok hızlı bir büyüme sağlayabilir, tipik olarak ilk yıllarını 90 cm ve 2. yılda daha da fazlalaştırabilir Siyah ceviz, fideleri esnek, ancak nakli zorlaştıran güçlü bir taprota sahiptir.
ceviz dayanıklıdır, ancak yüksek su masaları olan verimli, ova toprakların daha sıcak bölgelerinde en iyi şekilde gelişir, ancak daha kuru topraklarda da büyür, ancak çok daha yavaştır.
Ceviz kumlu tın, tın veya silt tınlı tip topraklarda en iyi yetişir, fakat aynı zamanda siltli killi tınlı topraklarda da iyi yetişir. Bu toprakları tercih eder, çünkü kuru dönemlerde ağacın çektiği büyük miktarlarda su tutarlar.
Ceviz birçok kemirgen için besindir ve doğu tilki sincaplarının diyetinin % 10'unu oluşturur.
Ceviz ayrıca kuş türleri tarafından da yenir. Sincaplar tohumları dağıtarak ve gömerek bu türe yarar sağlar; tohumlar sincap tarafından geri alınmazsa, çimlenecek ve türlerin dağılmasına yardımcı olur.

İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: Bekirde mah.
Hürriyet 1 cad no 2 A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © NİL TARIM