Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

Antepfıstığı & Yetiştiriciliği

Besin noksanlıkları & noksanlığın giderilmesi
Bitki Beslenmesi, Bitki Besin Noksanlıkları, Bitki besin Noksanlıklarının giderilmesi
A ntep fıstığı ağaçları Nisan ayının ilk yarısında çiçek açmaktadır. Bu dönemde olabilecek düşük sıcaklıklar, ağaçların ileriki aşamada küçükmeyve dökümüne neden olmaktadır. Antep fıstıkları, bitkinin gelişmesi, meyve içinin tam olarak dolması ve olgunlaşma için, uzun bir vejetasyon süresi ile birlikte yüksek sıcaklığa ihtiyaç duymaktadır. Sıcaklık toplamının yetersiz olduğu yıllarda ve bölgelerde, meyveler içlerini tam dolduramamakta, çıtlama oranı ve çıtlama aralığı az olmakta, dış kabuk sert kabuktan zor ayrılmaktadır. Antepfıstığı yazları uzun, sıcak, kurak ve kışları nispeten soğuk olan bölgelerde ekonomik olarak yetişebilmektedir. Yaz aylarında meyvenin gelişmesi ve olgunlaşması için oldukça fazla ve uzun süre yüksek sıcaklık, kış aylarında ise belli süre düşük sıcaklığa ihtiyaç gösterir. Kış soğuklarının -15 derece ve daha fazla düşme ihtimalinin olduğu alanlarda meyve gözleri zarar görür.
Ç içeklenme döneminde uzun süre devam eden serin ve yağışlı hava erkek ağaçların çiçek tozlarının yayılmasını olumsuz etkilemektedir. Antep fıstığı nispeten derin, süzek, tınlı ve kısmen kireçli toprakları sevmektedir. Karakter olarak kurak şartlarda yetişebilen bir meyve türüdür. Antep fıstığı yetiştiriciliği için, Araziye kaç metre dikim aralığı verilecekse enine ve boyuna olarak çizilir. Çizgilerin birbirlerini kestikleri yerler çukurların açılacakları noktalardır. Antep fıstığı çöğür anacı ile kurulan tesislerde sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri kıraç yerlerde 10-12 metre taban arazilerde ise 8-10 metre olmalıdır.
Antep fıstığı yetiştiriciliğinde, açılacak çukurların geniş ve derin olması, kök aksamlarının gelişebilmesi için önemlidir.
En uygun fidan çukuru boyutları 50 x 50 x 50 cm. ebadında olmalıdır.
NOKSANLIK OLMASINI BEKLEMEYİN
görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene yaptırın.
Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz veya WhatsApp üzerinden gönderin. Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza veriniz, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı daha sağlıklı yapalım.

“ Aşağıdaki noksanlıklar görüldüğünde, aramaktan çekinmeyin, bahçenize en uygun gübreyi seçmenize yardımcı olalım.!”

NOKSANLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN, İLK YAPRAKLAR SERÇE GAGASI KADAR OLDUĞUNDAN İTİBAREN DÜZENLİ GÜBRE KULLANINIZ.
Noksanlıklar yaprakta görüldüğü anda müdahale edilirse noksanlık düzelebilir, noksanlık meyveye geçtiğinde geriye dönüş yoktur.
ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEMİR NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Antep fıstığı ağaçlarındaki demir noksanlığı, kök demir alımında eşzamanlı bir kısıtlama meydana geldiğinde yeni büyümede ifade edilir. Demirin emiliminin ağaçların büyüyen kök uçlarıyla sınırlı olduğu gösterilmiştir ve bu nedenle sağlıklı kökler önemlidir.
Kök büyümesinde, nemli oksijen tükenmiş toprak koşulları gibi herhangi bir kısıtlama, alımın azalmasına neden olacaktır. Özellikle ıslak koşullarda demir noksanlığı belirtileri görülme olasılığı yüksektir.
Toprakların pH'ını yükseltmek için uygulanan aşırı kireç de demir noksanlığına neden olabilir.
“Kireç kaynaklı demir klorozu” terimi, yüksek toprak pH koşullarında yetişen ağaçlarda semptomlar için sıklıkla kullanılır. Demir noksanlığıni yönetmenin en iyi yolu sulama ve toprak pH'ını yönetmektir.
pH analizini mutlaka yaptırın, pH yı düzenlemeden gübreleme yapmayın, teknik ekibimizi aramaktan çekinmeyin. pH yı düzenlemek için kullanın. Bakınız: Cantex root
Antep fıstığı ağaçlarındaki demir noksanlığı Yoğun kış yağışlarından veya bahar sulamalarından kaynaklanan aşırı toprak nemi çoğunlukla geçici demir noksanlığının nedenidir.
Her baharda aşırı sulama uygulanırsa kronik demir noksanlığı oluşur ve üretim zarar görür.
Toprak pH'ının yüksek olduğu yerlerde asit gübrelerinin, özellikle amonyum gübrelerinin kullanımı, toprak pH'ını düşürebilir, demir kullanılabilirliğini iyileştirebilir ve noksanlık belirtilerini azaltabilir.
Bununla birlikte, pH çok düşük olursa diğer besin maddelerinin alımının kısıtlanabileceğini unutmayın.
Demir, solunum ve nitratın azaltılmasında rol oynayan enzimlerin bir parçasıdır.
Demir noksanlığı, esas olarak çok yıllık bitkilerde -narenciye, avokado, muz, asma, elma, armut, vb., Fotosentez, yavaş büyüme ve gelişme şeklinde yaprak klorozu şeklinde kendini gösterir.
Demir noksanlığında en ince damarlar dahi yeşil kalarak bu damarlar arasındaki kısımlarda renk tamamıyla sarıya döner.
Geniş yapraklı bitkilerde yapraklar adeta sarı zemin üzerinde yeşil bir ağ manzarası gösterirler.
Noksanlığın çok şiddetli olduğu durumlarda, damarlar da sararır.
Demir noksanlığının çok tipik bir özelliği, yapraklar ne kadar genç ise belirtilerin o kadar şiddetli ve belirgin olmasıdır.
Diğer besin noksanlıklarından farklı olarak, demir noksanlığının bir tipik özelliği de, klorozlu yaprakların kolay kolay ölmeden canlı kalmalarıdır.
Bununla birlikte noksanlık çok çok şiddetli ise yapraklarda ölme de görülebilir.
ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇİNKO NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Antep fıstığı ağaçlarındaki çinko noksanlığı Keskin bir çinko noksanlığı ile klorofil oluşumu bozulur, yaprakların benekli klorozu ortaya çıkar, yapraklar kırmızımsı bronz bir renk alır.
Çinko noksanlığı , bitki büyümesi sınırlı olduğunda ortaya çıkar çünkü bitki, yetiştirme ortamından bu temel mikro besini yeterli miktarlarda alamaz. Dünya genelinde mahsul ve meralarda en yaygın makro besin Noksanlıklerinden biridir ve mahsul üretiminde ve mahsul kalitesinde büyük kayıplara neden olur.
Çinko, bitki büyümesi ve gelişimi için gerekli olduğu, ancak çok küçük miktarlarda gerekli olduğu anlamına gelen temel bir mikro besindir.
Çinko gereksinimleri mahsuller arasında değişmekle birlikte, 20 ila 100 mg / kg aralığındaki çinko yaprak konsantrasyonları (kuru madde bazında) çoğu mahsul için yeterlidir.
Çinko uygulaması, alkali topraklarda çinko noksanlığını toprakta düzeltmeyebilir çünkü çinko ilavesiyle bile bitki emilimi için kullanılamayabilir.
Antep fıstığında çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve Yaprakların rozetlenmesidir.
Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Antep fıstığında çinko noksanlığının Ağaçlarda cüce yaprak ve bozuk yapraklar oluşur
Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder.
Antep fıstığında çinko noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.
Yapraklarda kloroz, nekrotik lekeler görülür ve yapraklar bronzlaşır
Antep fıstığında çinko noksanlığının Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.
Bitkiler bodurlaşır küçülür
ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Fosfor, nükleik asitlerin, nükleoproteinlerin, fosfolipidlerin, enzimlerin, vitaminlerin bir parçasıdır. Fosfor bitkilerin soğuk direncini arttırır, gelişmelerini ve olgunlaşmasını hızlandırır, kök gelişimini iyileştirir, toprağa derin nüfuz etmesini sağlar, bitkilerin besinlerle beslenmesini iyileştirir.
Fosfor noksanlığı köklerin, sürgünlerin ve yaprakların büyümesinde yavaşlamaya, zayıf çiçeklenmeye, yaprakların erken düşmesine ve verimde azalmaya (ayrıca azot noksanlığına) yol açar. Yaprakların rengi koyu yeşil, mavimsi, donuktur. Yapraklar daha küçüktür, gövdeden daha keskin bir açıyla ayrılır.
Antep fıstığında fosfor noksanlığı ağacın büyümesini yavaşlatır.
Yaprak sistemi koyu yeşil görünümlü, yaprak sapları ve genç sürgünler mor renklidir.
Antep fıstığında fosfor noksanlığında Yaşlı yapraklarda bronzlaşır ve erken dökülür.
Lekeler şeklinde yaşlı yaprağın uç ve orta kısımlarında açık kahverengileşme şeklinde daha ileriki safhalarda tamamen yaprağı kurutabilmektedir.
Toprakta fosforun çok büyük bir kısmi bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur.
Gerek inorganik gerekse organik fosfor bileşiklerinde bulunan fosfordan bitkilerin faydalanabilmesi için bunların parçalanarak fosforun, fosfat anyonları haline dönüşmesi gerekmektedir.
Serbest halde bulunan fosfat anyonlarından bitkiler kolay yararlanmakla beraber, birçok toprak da fosfat anyonlarının serbest halde kalabilmesi güçtür.
Gübrelerle verilen fosforun dahi büyük bölümü hızla bitkilerin faydalanamayacağı formlara dönüşebilmektedir.
Özellikle kireçli ve pH'i yüksek topraklarla, fazla derecede asit topraklarda bitkilerin fosfordan faydalanması zordur.
pH analizini mutlaka yaptırın. pH yı düzenlemek için kullanın. Bakınız: Cantex root
Fosfor noksanlığı, fosfora daha çok ihtiyaç duyan genç bitkilerde yaşlı bitkilere göre daha erken fark edilir.
Ayrıca vejetasyon mevsiminin başlarında soğuk (ıslak) topraklarda da fosfor noksanlığı meydana gelebilmektedir.
Antep fıstığında fosfor noksanlığında en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar görür.
Fosfor noksanlığı olan bitkilerde büyüme geriler.
Antep fıstığında fosfor noksanlığı Meyve ve ağaçlarda sürgün ve tomurcuk oluşumu azalır.
Fosfor fazlalığının bitkiler üzerindeki etkisi daha çok dolaylı şekilde meydana gelir.
Diğer taraftan fosfat iyonları toprakta sıkı bir şekilde tutulduğu için bitkiler tarafından fosfat iyonlarının alınması zorlaşır. Birçok fosfatlar olmayan çözünür olarak su ile, standart sıcaklık ve basınçta. Sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve amonyum fosfatların tümü suda çözünürdür. Diğer fosfatların çoğu sadece çok az çözünür veya suda çözünmez. Kural olarak, hidrojen ve dihidrojen fosfatlar, karşılık gelen fosfatlardan biraz daha fazla çözünürdür.
Dolayısıyla bitkilerde fosfor fazlalığı da sık rastlanan bir durum değildir.
Fosforun fazla olması durumunda çinko ve demir gibi mikro besin elementlerinin noksanlığı meydana gelirken kalsiyum, bor, bakır ve mangan noksanlıkları da meydana gelebilmektedir
ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE POTASYUM NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Potasyum organik bileşiklerle kompleksler oluşturur. Metabolizmayı geliştirir, bitkilerin kuraklığa karşı direncini arttırır.
Yeterli potasyum içeriği ile yapraklarda, hücre özütünün ozmotik basıncını arttıran ve bitkilerin hafif donlara karşı direncini arttıran birçok şeker oluşur.
Potasyum protein sentezi süreçlerinde, fotosentezde, enzimatik reaksiyonlarda çok önemlidir.
Potasyum noksanlığı yaprakların sararması ve daha sonra yaprak bıçağının bölümlerinin ölümü ile kendini gösterir. Tabakanın kenarlarında bir kurutma dokusu kenarı görünür - bir kenar “yanma”. Şiddetli potasyum açlığı ile bitki kısa internodlarla bodurlaşır, sürgünler zayıflar.
Antep fıstığında potasyum noksanlığının çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölür; kuruyarak dökülür. yaprakların ucunda kirli kahverengi nekrotik lekeler şeklinde görülmektedir.
Özellikle meyve ağaçlarında tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir sure normal yeşil rengini ve görüntüsünü koruyabilmektedir.
Antep fıstığında potasyum noksanlığında yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren belirtilere neden olur.
Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur.
Potasyum noksanlığı çeken bitkilerde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar.
Antep fıstığında potasyum noksanlığında Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar.
Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar.
Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür.
Antep fıstığında potasyum noksanlığında Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler.
Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.
Potasyum bitkilerde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir.
Bu nedenle bitkilerde potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar.
Ürününü, meyve toplanmadan komisyonculara satan çiftçilerimiz: meyveyi büyütmek için SON POTASYUM uygulamasını komisyoncu yapsın istiyorsunuz. Fakat komisyoncu maliyetten kaçmak için potasyum uygulamasını yapmıyor. Toprak ve ağaçlar sizin, potasyum uygulanmadığı için gelecek sezonlardaki ağaç ve meyve sağlığını riske atıyorsunuz.
ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AZOT NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Azot, proteinlerin, klorofil, alkaloidler, Fosfolipidler (PL), fosfatidler ve diğer organik bileşiklerin bir parçasıdır. Bu, tüm bitkiler için en önemli besindir.
Bitkilerde azot noksanlığı, bitki büyümesinde yavaşlamaya, erken yaprak dökülmesine ve tohum ve meyve veriminde azalmaya yol açar.
Yaprakların rengi soluk yeşil, klorotik hale gelir.
Aksine, azot fazlalığı yoğun büyümeye neden olabilir, bitkilerdeki su içeriğini artırabilir ve olgunlaşmayı yavaşlatabilir.
Antep fıstığında azot noksanlığının ilk başlangıcında yapraklar açık kırmızı renk alırken ileri safhada tamamen sararak erken dökülmektedir.
Antep fıstığında azot noksanlığında Noksanlık belirtileri öncelikle yaşlı yapraklarda başlamakta, sürgünler kısalmakta ve yapraklar küçülmektedir.
Azot noksanlığı ağaçların büyüyememesine neden olur.
Donemdeki azot noksanlığı yaprakların açık yeşil renkli ve sarı olması ile kendini gösterir.
Sürgünler kısa, zayıf, ince olur ve ağacın değişik yerlerinde düzensiz bir şekilde sürgünlerde ölme görülür.
Antep fıstığında azot noksanlığında Meyveler küçük, açık renkli, kalın kabuklu olur ve erken olgunlaşır.
ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BOR NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Bor noksanlığı, bitkilerde en çok görülen mikro besin noksanlığıdır. Dünya çapında en yaygın mikro besin noksanlığıdır ve mahsul üretiminde ve mahsul kalitesinde büyük kayıplara neden olur.
Antep fıstığında bor noksanlığında vejetatif ve üreme gelişimini etkiler, hücre genişlemesinin engellenmesine, meristemin ölümüne ve doğurganlığın azalmasına neden olur. Bitkiler hem suda çözünür hem de çözünmez biçimde bor içerir. Sağlam bitkilerde suda çözünebilen bor miktarı, sağlanan bor miktarı ile dalgalanma gösterirken çözünmeyen bor ise değişmez.
Bor noksanlığının görünümü, suda çözünmeyen borun azalması ile çakışmaktadır. Çözünmeyen borun fonksiyonel form olduğu, çözünür borun ise fazlalığı temsil ettiği görülmektedir.
Bor, yüksek bitkilerin büyümesi için gereklidir. Elementin birincil işlevi bitkilerde hücre duvarına yapısal bütünlük sağlamaktır.
Diğer işlevler muhtemelen plazma zarının ve diğer metabolik yolların bakımını içerir.
Bor, oksidasyon ve fotosentez süreçlerini aktive eder. Bor noksanlığı ile yapraklardan asimilatların hareketi bozulur ve fotosentez süreci yavaşlar, bitkilerin çiçeklenmesi ve gübrelenmesi bozulur, boş çiçekler ortaya çıkar, bazen yumurtalıklar düşer. Tohum verimi düşer.
Antep fıstığında bor noksanlığında öncelikle bitkilerin büyüme noktalarına zarar verdiği için bitkilerde büyüme çok yavaşlar.
Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar.
Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur.
Antep fıstığında bor noksanlığında Çiçek meyve oluşumu engellenir, Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alırlar.
Bor, oksidasyon ve fotosentez süreçlerini aktive eder.
Bor noksanlığı ile, yapraklardan asimilatların hareketi bozulur ve fotosentez süreci yavaşlar, bitkilerin çiçeklenmesi ve gübrelenmesi bozulur, boş çiçekler ortaya çıkar, bazen yumurtalıklar düşer.
Tohum verimi düşer.
ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MAGNEZYUM NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Magnezyum klorofilin bir parçasıdır, bir dizi enzimin çalışmasını aktive eder, fosfor değişimine katılır. Birçok bitkide magnezyum noksanlığı, akut yaprakta besin noksanlığı ile birlikte damarlar arasında yaprak kenarının klorozuna yol açar. Magnezyum açlığı genellikle fizyolojik olarak asidik mineral gübreler kullanıldığında gözlenir, çünkü eylemleri altında özellikle hafif kumlu topraklarda magnezyumun süzülmesi artar.
Antep fıstığında magnezyum noksanlığından özellikle fazla etkilenir.
Yaprakların damar aralarında kloroz görülür.
Renk açılmaları yaşlı yapraklarda, yaprak kenarlarından başlayarak yayılır.
Beyaz etli meyve veren ağaçların yapraklarında kırmızı renkli, sarı etli meyve veren çeşitlerin yapraklarında ise sarı renkli lekeler oluşur.
Magnezyum noksanlığı, magnezyumun kolayca süzülüp atılabildiği kuvvetli asidik, hafif, kumlu topraklarda en sık görülen bitkiye zarar veren bitki bozukluğudur. Magnezyum, bitkilerin kuru maddesinin% 0,2-0,4'ünü oluşturan temel bir makro besin maddesidir ve normal bitki büyümesi için gereklidir. Genellikle gübrelerden kaynaklanan aşırı potasyum, magnezyum noksanlığınden kaynaklanan stresi, alüminyum toksisitesini daha da artırır.
Magnezyum, klorofilin merkez atomunu oluşturduğu için fotosentezde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, yeterli miktarda magnezyum olmadan bitkiler, yaşlı yapraklardaki klorofili parçalamaya başlar. Magnezyum noksanlığı, aralarının ana semptomu neden kloroz yaprakları mermer görünümü veren veya yeşil kalmak yaprak damarları arasında sararma olur. Magnezyumun hareketli yapısı nedeniyle, bitki önce yaşlı yapraklardaki klorofili parçalayacak ve Magnezyumu daha fazla fotosentetik ihtiyacı olan daha genç yapraklara taşıyacaktır. Bu nedenle magnezyum noksanlığının ilk belirtisi, Noksanlık ilerledikçe genç yapraklara doğru ilerleyen yaşlı yaprakların klorozudur.
Antep fıstığında magnezyum noksanlığında Uzun süreli magnezyum noksanlığından sonra nekroz ve yaşlı yapraklarda dökülme meydana gelir.
Antep fıstığında magnezyum noksanlığında, Magnezyumdan yoksun bitkiler ayrıca daha küçük, odunsu meyveler üretir.
Bitkilerdeki magnezyum noksanlığı, hepsi benzer semptomlara sahip olduğu için çinko veya klor Noksanlıkleri, virüsler veya doğal yaşlanma ile karıştırılabilir.
ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MANGAN NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Mangan fotosentez ve diğer fizyolojik süreçlerde yer alır, birçok ribozom ve kloroplastın yanı sıra enzimlerin bir parçasıdır. Mangan noksanlığı ile klorofil, oluşmaz, yapraklar küçük açık sarı lekeler nedeniyle renklenir, damarlar yeşil kalır. Keskin bir açıkla, bodurluk görülür, bazen büyüme olmaz.
Mangan noksanlığı belirtileri, birbirlerine benzerlik gösterir.
Hafif ve orta derecede noksanlık halinde, genç yapraklarda, damar aralarında hafif renk açılması ortaya Bu renk açılması oldukça hafif olup, ancak, yaprak ışığa tutulduğunda görülebilir derecededir.
Noksanlığının daha şiddetli olması halinde renk açılması artar ve yaprak ağ görüntüsü alır.
Mangan (Mn) noksanlığı, genellikle demir noksanlığı ile karıştırılan ve bununla ortaya çıkan bir bitki bozukluğudur. En çok, organik madde seviyelerinin yüksek olduğu zayıf drene edilmiş topraklarda yaygındır. Mangan bitkilere kullanılamayabilir pH değeri yüksektir.
Etkilenen bitkiler de semptomlar, 'damalı' bir etki yaratmak için en küçük yaprak damarları yeşil kalan yaprakların sararmasını içerir. Bitki problemden uzaklaşıyor gibi görünebilir, böylece daha genç yapraklar etkilenmemiş gibi görünebilir. Yaprak yüzeylerinde kahverengi lekeler görülebilir ve ciddi şekilde etkilenen yapraklar kahverengiye döner ve solar.
Toprak yapısının iyileştirilmesi ile önleme sağlanabilir. Fazla kireçleme yapmayın veya kireci giderin.
Bitkilerde mangan noksanlığının fark edilmesi kolay olabilir çünkü Magnezyum noksanlığında (tarım) olduğu gibi yapraklar sararmaya ve damarlar arası kloroza girmeye başlar. Bu ikisi arasındaki fark, bitkinin tepesine yakın genç yaprakların önce belirti göstermesidir çünkü Mangan hareketli değildir, magnezyum noksanlığında ise bitkinin dibine yakın yaşlı yapraklarda belirti gösterir.
Mangan noksanlığınin tedavisi kolaydır ve ev sahiplerinin bu semptomları tedavi ederken çeşitli seçenekleri vardır. Birincisi, toprak pH'ını ayarlamaktır. Toprak pH'sı bir sorun değilse topraktan veya yapraktan besleme yeterlidir.
ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KALSİYUM NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Kalsiyum Ca2 + olarak bitki kökleri tarafından emilen ikincil besinlerden biridir. Kalsiyum, Ca-pektat olarak hücre duvarlarının orta tabakasının bir bileşenidir.
ATP ve fosfolipitlerin hidrolizine katılan bazı enzimler, tarafından bir kofaktör olarak gereklidir.
Kök gelişimi ve işleyişi için önemli bir unsurdur; hücre duvarlarının bir bileşeni; ve kromozom esnekliği ve hücre bölünmesi için gereklidir.
Kalsiyum noksanlığı, yaprak klorozunun gerçekten azot metabolizmasındaki değişiklikleri içeren daha geniş bir etkileşimi yansıttığı özel bir durum gibi görünmektedir. Piruvat kinazın azaltılmış aktivitesi, kalsiyum noksanlığının bir göstergesi olarak kabul edilir.
Antep fıstığında magnezyum noksanlığında kalsiyum noksanlık Belirtileri:
kalsiyum noksanlığı esas olarak, özellikle kış aylarında, yaprak kenarları boyunca ve ana damarlar arasında klorofilin solması ile karakterizedir.
Soluk alanlarda küçük nekrotik (ölü) lekeler gelişir.
Küçük kalınlaşmış yapraklar şiddetli koşullarda canlılık kaybına ve yaprakların incelmesine neden olur.
Dal geri tepme ve çoklu tomurcuk büyümesi, genellikle bronzlaştırıcı veya bakır yaprak olarak adlandırılan, meyve suyu veziküllerine sahip olan küçük ve şekilsiz meyvelere sahip yeni yapraklardan gelişir. Yaprak marjları boyunca kloroz, şekilsiz kalır, genellikle hızla nefes alır.
Kökler az gelişmiş, çürük olabilir.
Ağaç dieback ve bodur Dağılımı gösterir 'Meyveler, kabuğun altında, kabuğun yarılması ve ayrılması ile kırışma ve çatlaklar gösterir
Kalsiyum (Ca) noksanlığı, yetiştirme ortamında biyolojik olarak yetersiz kalsiyum seviyesinin neden olabileceği bir bitki bozukluğudur, ancak daha sık olarak tüm bitkinin veya daha yaygın olarak etkilenen dokunun düşük terlemesinin bir ürünüdür. Bitkiler, düşük veya transpirasyon yapmayan dokularda bu tür lokalize kalsiyum Noksanlıklerine duyarlıdır çünkü kalsiyum floemde taşınmaz. Bunun sebebi bitkiye kalsiyum taşınmasını yavaşlatan su kıtlığı, gövdeden yetersiz kalsiyum alımı veya toprakta çok fazla nitrojen olabilir.
Asidik, kumlu veya kaba topraklar genellikle daha az kalsiyum içerir. Düzensiz toprak nemi ve aşırı gübre kullanımı da kalsiyum noksanlığına neden olabilir. Zaman zaman, toprakta yeterli kalsiyum olsa bile, çözünmez bir formda olabilir ve daha sonra bitki tarafından kullanılamaz veya bir "taşıma proteini" ne atfedilebilir. Yüksek fosfor içeren topraklar, çözünmeyen kalsiyum formları oluşturmaya özellikle hassastır.
Bitki hücrelerinde kalsiyum ve magnezyum karşıttır ve antagonistik etkileşimlere sahiptir. Sonuç olarak, optimum büyüme ve uygun gelişme için bitki içinde kalsiyum ve Magnezyum arasında bir homeostatik denge gereklidir.
Kalsiyum noksanlığı semptomları başlangıçta bodur bitki büyümesine, genç yapraklarda nekrotik yaprak kenarlarına veya yaprakların kıvrılmasına ve sonunda terminal tomurcukların ve kök uçlarının ölümüne yol açan lokal doku nekrozu olarak ortaya çıkar. Genellikle ilk önce bitkinin yeni büyümesi ve hızlı büyüyen dokuları etkilenir. Olgun yapraklar nadiren etkilenir çünkü kalsiyum yaşlı yapraklarda yüksek konsantrasyonlarda birikir. Bitkilerdeki kalsiyum Noksanlıkleri, kısalmış boy, daha az düğüm ve daha az yaprak alanı ile ilişkilidir.
Bitki hasarının tersine çevrilmesi zordur, bu nedenle derhal düzeltici önlemler alınmalıdır, örneğin 200 ppm nitrojende kalsiyum nitratın tamamlayıcı uygulamaları. Toprak pH'ı test edilmeli ve gerekirse düzeltilmelidir çünkü kalsiyum noksanlığı genellikle düşük pH ile ilişkilidir.
Erken meyveler genellikle en kötü semptomlara sahip olur ve bunlar genellikle mevsim ilerledikçe azalır. Özellikle yüksek sıcaklıklardan önce sulama ve sabit sulama gibi önleyici tedbirler, oluşumu en aza indirecektir.
Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak FAVORİTE Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.
(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)
Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (Kesilmiş yoğurt örneği gibi)
Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.
Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,
TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)
1 FAVORİTE WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 Bitkisel menşeili Amino asit içeren Organik gübre ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  
Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ HER SENE DÜZENLİ KULLANIN
CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder.
Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz.
DÖNÜME 1 KG
damla sulama ile
SACAKA KÖKLENDİRİCİ Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Köklerİ kuvvetlendirir.
Köklerin, özellikle uzunlamasına, büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır.
 
SATRANÇ
Bitkisel menşeili
katı organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300
DEMİRLİ GÜBRE En sık görülen bitki besin noksanlığıdır. Toprak olumsuzlukları bitkilerin, toprakta olan demiri kullanmasını engeller
Toprak analizlerini mutlaka yaptırın
125-150 cc
POTASYUMLU GÜBRE Ürünün RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen potasyumu yüksek oranda içerir. Özellikle meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.  
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg
Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.
Bitkinin yeterli ve dengeli beslenememesi sonucunda, bitki gelişiminin tam olmaması, verim düşüklüğü ve kalite bozukluğu gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Antepfıstığında görülen periyodisitenin (düzensiz verim), bitkinin beslenmesi ile ilgili olduğunu belirten birçok araştırma mevcuttur.
Besin elementlerince fakir, kıraç ve susuz arazilerde yetişen antepfıstığının mutlaka gübrelenmesi gerekir.
Zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılacak gübreleme, antepfıstığının gelişiminde büyük oranda katkı sağlamakta, verimi arttırıp periyodisite yi azaltmaktadır.
Gübrelemede esas, toprak ve yaprak analizlerinin yapılmasıdır.
Buna göre de eksikler giderilmelidir.
Antep fıstığı yetiştiriciliğinde görülen periyodizitenin (düzensiz verim) bitki beslenmesi ile ilgili olduğunu belirten birçok araştırma mevcuttur.
Besin elementlerince fakir, kıraç ve susuz arazilerde yetişen Antep fıstığının gübrelenmesi zorunluluk arz etmektedir.
Antep Fıstığı Yetiştiriciliğinde ocak ayında, mümkün olduğu kadar derine verilmek üzere (25 cm) ya ağacın taç iz düşümüne açılacak banda, ya da özellikle plantasyonlarda, ağacın taç iz düşümü kenarına açılacak çizgilere, fosforlu gübre uygulaması yapılmalıdır.
Ağacın yaşı ve toprağın yapısı göz önüne alınarak ağaç başına 1-3 kg triple süper fosfat gübresi verilebilir.
Antep fıstığının yetiştiği yöre toprakları çoğunlukla kireçli yapıya sahiptirler.
Bu nedenle azotlu asit karakterli gübreler kullanılmalıdır.
Şubat ayında ağacın yaşı ve toprağın özelliği göz önüne alınarak, 2-5 kg arasında olmak üzere, amonyum sülfat gübresi taç izdüşümüne verilip, tırmık veya çapa ile toprağa iyice karıştırılmalıdır. Antep fıstığı yetiştiriciliğinde yapılacak toprak ve yaprak analizlerine göre noksanlığın görüldüğü bahçelerde, fosfor uygulamasıyla ağaç başına 0,5-1 ,5 kg potasyum sülfat verilmelidir.
Zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılacak gübreleme, Antep fıstığının gelişimine büyük oranda katkı sağlamakta, verimi arttırıp, periyodisiteyi azaltmaktadır.
Ağacın verdiği tohumlarını yaygın gıda olarak tüketilmektedir.
Pistacia vera genellikle Pistacia cinsindeki fıstık olarak da bilinen diğer türlerle karıştırılır.
Bu diğer türler coğrafi dağılımları (vahşi doğada) ve çok daha küçük ve yumuşak bir kabuğa sahip olan tohumlarıyla ayırt edilebilir.
2017 itibariyle İran, dünyadaki antepfıstığı üretiminin yarısından fazlasını oluşturdu.
Tarihçe
Fıstık ağacı, bugünkü İran ve Afganistan dahil olmak üzere Orta Asya bölgelerine özgüdür. Arkeoloji, fıstık tohumlarının MÖ 6750 gibi erken bir zamanda yaygın bir besin olduğunu göstermektedir.
Habitat
Antep fıstığı bir çöl bitkisidir ve tuzlu topraklara karşı oldukça toleranslıdır.
3.000-4.000 ppm çözünür tuzlara sahip su ile sulandığında iyi büyüdüğü bildirilmiştir.
Fıstık ağaçları doğru koşullarda oldukça dayanıklıdır ve kışın −10 C ile yaz aylarında 48 C arasındaki sıcaklıklarda hayatta kalabilir.
Güneşli bir pozisyona ve iyi drene edilmiş toprağa ihtiyaçları var.
Antep fıstığı ağaçları yüksek nem koşullarında kötü performans gösterir ve çok fazla su alırsa ve toprak yeterince serbest drene değilse kışın kök çürümesine karşı hassastır.
Meyvenin uygun şekilde olgunlaşması için uzun, sıcak yazlar gereklidir.
Özellikleri
Ağaç 10 m boyunda büyür. 10-20 santimetre uzunluğunda yaprak döken pinnate yaprakları vardır.
Fıstık ağacı, Çeşit: Napoletana Meyve, yenilebilir kısım olan uzun bir tohum içeren bir drupadır.
Meyvenin sert, krem rengi bir dış kabuğu vardır. Tohum, leylak rengi bir cilde ve kendine özgü bir tada sahip açık yeşil ete sahiptir.
Meyve olgunlaştığında, kabuk yeşilden sonbahar sarı / kırmızıya dönüşür ve aniden kısmen açılır. Bu ayrılma olarak bilinir ve sesli bir pop ile olur.
Yarma açık, insanlar tarafından seçilen bir özelliktir. Ticari çeşitler ne kadar tutarlı bir şekilde açık ayrıldıklarına göre değişir.
Her bir fıstık ağacının her iki yılda bir yaklaşık 50 kilogram tohum veya yaklaşık 50.000 tohum ortalaması vardır.
Antep fıstığının kabuğu doğal olarak bej bir renktir, ancak bazen ticari fıstıklarda kırmızı veya yeşil olarak boyanır.
Başlangıçta, tohumlar elle toplandığında oluşan kabuklardaki lekeleri gizlemek için ithalatçılar tarafından boya uygulandı.
Çoğu antep fıstığı artık makine tarafından seçiliyor ve kabuklar boyasız kalıyor, bu da köklü tüketici beklentilerini karşılamak dışında boyamayı gereksiz kılıyor.
Yetiştirme
Fıstık ağacı uzun ömürlüdür, muhtemelen 300 yıla kadar. ağaçlar ekilir meyve bahçeleri ve önemli üretim ulaşması yedi ile on yıl yaklaşık alır.
Üretim alternatif veya iki yılda bir, yani hasat alternatif yıllarda daha ağırdır. Pik üretime yaklaşık 20 yıl var.
Hasat işlemini kolaylaştırmak için ağaçlar genellikle budama boyutuna getirilir. Bir erkek ağaç, sekiz ila on iki drupe taşıyan dişi için yeterlipolen üretir.
Gövde ve kurutmadan sonra, antep fıstığı açıkağızlı ve kapalı ağızlı kabuklara göre ayrılır, daha sonra fıstık çekirdekleri üretmek için özel makinelerle kavrulur veya işlenir.
2017 yılında, dünyadaki antepfıstığı üretimi yaklaşık 1,1 milyon ton olup, İran ve ABD önde gelen üreticiler olarak birlikte toplamın % 75'ini oluşturmuştur. İkincil üreticiler Çin, Türkiye ve Suriye’dir.
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM