Çay & Yetiştiriciliği

Besin noksanlıkları & noksanlığın giderilmesi
Bakımı, Hastalık , Zararlıları, Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi
Ç ay supturopik iklim bitkisidir. Ülkemizin çay bölgeleri supturopik iklim bölgesi değilse de mikroklima olduğu için buralarda çay yetiştirilebilmektedir. Çay kuzey yarım kürede 42 0 enlem ile Güney yarım kürede 300 enleme kadar yetişir. Çayın yetiştiği bölgelerde ısı 0 C altına düşmemelidir. Isı -15 C altına düşerse çay tamamen donar. Çin melezleri -14 C dayanabilirler. Kuraklık olmamak şartıyla yüksek sıcaklıkta çay mahsulü artar. Yıllık ortalama sıcaklık + 140 den aşağı düşerse o bölgede ekonomik çaycılık yapılamaz. Çay bitkisi bol su ister. Yağış yılda 1200 mm olmalıdır. Yağışın verim devresinde aylara hatta günlere göre eşit olarak dağılması gerekir. Çay bitkisinin bol ve kaliteli mahsül verebilmesi için yıllık nisbi nem ortalamasının %70 den fazla olması gerekir. Nisbi nemin aylara göre dağılımı da düzenli olmalıdır.
K ireçli topraklardan hoşlanmaz. Toprakta kirecin %5 den fazla olması gelişmeyi durdurur. Toprak asit karakterde ph 4,5-6 arasında olmalıdır. Ph 4 den aşağı ve 6 dan yukarı olursa gelişme yavaşlar ve hatta durur. Toprak besin maddelerince ve hümüsce zengin olmalıdır. Türkiye’de çay alanlarının doğu noktası Rusya sınırındaki sarp köyünden başlar, Batıda ordu ilinin pek az kısmını içine alarak sona erer. Çayın esas toplandığı yerler bu şeridin sahil kesimidir. Sahilden 15-20 km kadar iç kesime genişler. Doğu Karadeniz de sürmene ilçesinin batısında bulunan araklı deresinden Rusya sınırına kadar olan kısım hakiki çay sahalarını meydana getirir. Trabzon ilinin diğer kısımlar ile Giresun, Ordu illeri çay sahasının ikinci bölümünü oluştururu. Çayın verim ve kalitesi doğudan batıya doğru azalır. Deniz seviyesinden 1000 mt yüksekliğe kadar çay yetişse de verim düşük olmakta buna karşılık kalite yükselmektedir.
NOKSANLIKLAR
Bitki besin noksanlığı görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene toprak analizlerinizi yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz. Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza verdiğiniz de, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı hep birlikte daha sağlıklı planlama yapabiliriz.

“Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım.!”

NOKSANLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK IÇIN, ILK YAPRAKLAR SERÇE GAGASI KADAR OLDUĞUNDAN ITIBAREN DÜZENLI KULLANINIZ.

MEYİLLİ ARAZİLERDE ÇAYLIK TESİSİ

Arazinin ağaç ve ağaççıkları tamamen kesilir. Sel sularına engel olmak için arazinin üst ve yan kısımlarına kanallar açılır. Arazinin meyil derecesi dikkate alınarak zikzaklı bir yolun güzergahı çizilir.
Bundan sonra meyilli olan arazi setlendirilir. Teraslamaya arazinin üst kısmından başlanır ve aşağı doğru devam edilir.
Setler tam dik değil geriye doğru hafif meyilli olmalıdır. Setlerde çayın dikileceği kısım %0,5 kısım meyilli yapılır.
Bu sayede yağmur suları sette kalmış olur. Setin genişliği 120 cm olmalıdır.
Setlerin arazinin cephesi kısmına bakan tarafına şev denir.
Setleme bittikten sonra sertin şev kısmından 20 cm uzaklıkta olmak üzere 40 cm genişliğinde, 40-50 cm derinliğinde bir şerit halinde krizma yapılır.
Toprak ham toprak ise dekara 3-4 ton ahır gübresi verilir.
Mikroorganizmaların çalışmasını temin bakımından arazi bir yıl boş bırakılır.
Arazinin Setlendirilmesinin Faydaları
Meyilli arazide meydana gelen su erozyonuna engel olur.
Toprağa verilen gübrenin akıp gitmesi önlenmiş olur.
Setler üzerinde muntazam sıralar oluşacağından budama, gübreleme, hasat gibi işlemler daha rahat ve kolay yapılır.

TOHUM SEÇİMİ

Tohum fazla sürgün veren fakat
tohumu az olan fidanlardan seçilir.
Eylül, Ekim veya Kasım aylarında olgunlaşan tohumlar alınarak 1,5 cm çapındaki elekten geçirilir.
Eleğin üstünde kalanlar ayrılır.
Bunlardan da parlak, dolgun, iri, yuvarlak ve muntazam olan tohumlar alınır.
Ekimden önce bu tohumlar 24 saat su içinde bekletilir.
Su üstünde toplananlar atılır. Çay tohumları 20-25 0 10-15 gün kum içinde çimlenirler.
Çimlenmeyi kolaylaştırmak için tohumlar 15 0 sıcak suda 1 gün bekletildikten sonra ıslak çuvallar veya kum içinde katlamaya tabi tutulurlar.
Kabukları çatlayıncaya kadar burada bekletilir.

EKİM

Ekim için şevden 40 cm uzaklıkta olmak üzere 50 cm aralıklarla 30-40 cm derinlikte ve 30 cm genişlikte torak kısmı gevşetilir.
Bir çukur açılır 3-4 adet tohum saç ayağı seklinde konur.
Üzerlerine 4-5 cm kalınlığında toprak kapatılır ve bastırılır.
Tohum yeri bir dal parçası ile işaretlenir.
İlkbaharda yeni çıkan genç ve taze fidanları yakıcı güneşten korumak ve toprağı azot ve kalsiyum bakımından zenginleştirmek için boydan boya baklagil tohumları ekilir.

DÜZ ARAZİLERDE ÇAYLIK TESİSİ

Düz arazinin taban suyu genellikle yüzeye yakın olduğundan kök çürüklüğü yapar.
Buna engel olmak için arazini ortasında ve etrafında suyun akmasını temin bakımından hendekler açılır. Arazi derince sürülür.
Dekara 3-4 ton ahır gübresi serilir. Düz arazide sıralar arası 120 cm, sıralar üzeri 50 cm olmalıdır.
Gerek setlendirilmiş arazide gerekse düz arazide her ocağa konan tohumlardan 2-3 fidan büyür.
Bunlardan en iyi olanı bırakılır diğerleri sökülür.
Genç fidanlar üçüncü yaşa kadar topraktan aldıkları besin maddeleri ile iyi bir kök sistemi ve kuvvetli bir gövde meydana getirirler.
Bunun için azot, fosfor, potasyum gibi besin maddeleri genç fidanlara yeteri kadar verilmelidir.
Bunu temin için bir yaşındaki fidanlara dekara 7,5 kg azotlu,2,5 kg fosforlu gübre karışımı verilir.
Azotlu gübrelerden Amanyum sülfat, fosforlu gübrelerden süper fosfat verilmelidir.
Süper fosfat tohum ekiminden önce toprağa verilir.
Bu sayede tohumun çimlenmesi ile gelişmesine kadar olan dönemde gübreden faydalanılmış olur.
Amonyum sülfat gübresi yaprak gelişmesini hızlandırdığından gelişme devresinde üç defa da verilir.
Gübrenin ilk 1/3 ü nisan ortasından sonra, 1/3 ü Haziranda, kalan 1/3 ü Ağustosun ilk haftasında verilir.
Çay fidanlarında ikinci yaşta ot mücadelesi yapılır. Soya ,fiğ gibi baklagiller ekilir.
Kimyevi gübre miktarı birinci yaşın iki misline çıkarılır. Süperfosfat bir defa da kasım ayında, amonyum sülfat üç defada verilir.
Üçüncü yaşta ot mücadelesine devam edilir. Baklagil ekimi yapılır, gübre miktarı ilk yılın üç katına çıkarılır.
Uygulaması ikinci yaştaki gibidir.

Tarihçe

Çay bitkileri tohumlardan ve kesimlerden üretilir; Bir bitkinin tohum vermesi için yaklaşık 4 ila 12 yıl ve yeni bir bitkinin hasada hazır olması için yaklaşık üç yıl gereklidir.

Çay üretimi - 2017
Ülke Milyon Ton
Çin 2.5
Hindistan 1.3
Kenya 0.44
Sri Lanka 0.35
Vietnam 0.26
Dünya 6.1
FAOSTAT Birleşmiş Milletler

Bölge veya daha sıcak bir bölgeye ek olarak , çay bitkileri yılda en az 127 cm yağış gerektirir ve asidik toprakları tercih eder.
Birçok yüksek kaliteli çay bitkisi, deniz seviyesinden 1.500 m'ye kadar yüksekliklerde yetiştirilmektedir.
Bu yüksekliklerde bitkiler daha yavaş gelişmesine rağmen daha iyi bir tat alırlar.
Yaprak boyutu, çay bitkilerinin sınıflandırılması için ana kriterdir ve üç ana sınıflandırma şu şekildedir:
En büyük yapraklarla karakterize edilen Assam tipi;
En küçük yapraklarla karakterize edilen Çin tipi;
orta büyüklükte yapraklarla karakterize edilen Kamboçya tipi.
Kamboçya tipi çay ( C. assamica subsp.lasiocaly ) başlangıçta bir tür Assam çayı olarak kabul edildi.
Bununla birlikte, daha sonraki genetik çalışma, Çin küçük yapraklı çayı ve Assam tipi çay arasında bir melez olduğunu gösterdi.
Darjeeling çayı, Çin'in küçük yapraklı çayı ve Assam türü çay arasında da melez gibi görünmektedir.
Bir çay bitkisi rahatsız edilmeden bırakılırsa 16 m'ye kadar bir ağaca dönüşecektir, ancak ekili bitkiler genellikle koparma kolaylığı için bel yüksekliğine kadar budanır.
Ayrıca kısa bitkiler, yeni ve yumuşak yapraklar sağlayan ve çayın kalitesini artıran yeni sürgünler verir.
Olgun bitkinin yalnızca en üstteki 2,5–5 santimetresi toplanır. Bu tomurcuk ve yapraklara "kızarıklık" adı verilir.
Bir bitki, büyüme mevsimi boyunca her 7 ila 15 günde bir yeni bir floş çıkarır. Gelişmesi yavaş olan yapraklar, daha iyi aromalı çaylar üretme eğilimindedir.
Belirtilen sifonlardan birkaç çay mevcuttur; örneğin, Darjeeling çayı ilk sifon (yüksek fiyatlı), ikinci sifon, muson ve sonbahar olarak mevcuttur.
Assam ikinci sifon veya "içkili" çay, yapraklarda görülen altın uçlar nedeniyle ilk sifondan daha üstün kabul edilir.

İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: Bekirde mah.
Hürriyet 1 cad no 2 A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © NİL TARIM