Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

Kiraz & Yetiştiriciliği

Besin noksanlıkları & noksanlığın giderilmesi
Bitki Beslenmesi, Bitki Besin Noksanlıkları, Bitki besin Noksanlıklarının giderilmesi
K iraz ağaçları sıcak bir büyüme sezonu, kış mevsiminde belli bir süre dinlenme, yağmursuz bir çiçeklenme ve hasat dönemini severler. Kiraz, soğuklama ihtiyacı yüksek bir meyve türüdür. 1000 saatin üstünde soğuklama ister. Bu ihtiyacı karşılanmaz ise düzensiz çiçeklenme ve çiçek silkmeleri görülür. Yaklaşık 1000 m. rakım yetiştiricilik için idealdir. Kış soğuklarının –20 C’ nin altına düştüğü yerlerde kiraz yetiştiriciliği yapılmamalıdır. Aşırı yaz sıcakları çift pistil oluşumunu, dolayısıyla ikiz meyveyi teşvik ettiği için istenmemektedir. Çünkü böyle meyvelerin pazar değeri yoktur. Kiraz yetiştiriciliğinde iklim faktörlerinden en önemlisi sıcaklıktır. Çiçek tomurcukları –2,4 C’ ye kadar dayanabildikleri halde, açmış çiçekler –2 C’ de donarlar. Vişnelerin odunsu kısımları ise –40 C’ ye kadar dayanabilirler. Vişneler düşük sıcaklıklara kirazlardan daha fazla dayanırlar.
K irazlar için kış dinlenme istekleri vişnelerden daha önemli olup, dinlenmeden çıkabilmeleri için yeterli kış soğuğu almaları gerekmektedir. Soğuklama ihtiyaçları karşılanmamış kirazların çiçeklenmelerinde gecikme ve düzensizlikler görülmektedir. Lambert, Napolyon ve Bing gibi yüksek soğuklanmaya ihtiyaç gösteren kiraz çeşitlerinde daha belirgindir. Kirazlarda kış dinlenme isteklerini yeterince karşılayamayışı döllenme yönünden de sorun yaratmaktadır. Ilık geçen kışlardan sonra, düşük soğuklama ihtiyacı gösteren çeşit, yüksek soğuklama ihtiyacı gösteren çeşitten daha erken çiçeklendiğinden, bu iki çeşit birbirini tozlayıp dölleyemezler. Vişneler ise, kendine verimli olduğu için, bu konuda bir sorun yoktur. Genel olarak kiraz ve vişnelerde +7,2 °C’ nin altında soğuklama süresi 1100-1700 saattir.
NOKSANLIK OLMASINI BEKLEMEYİN
 görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene  yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz veya WhatsApp üzerinden gönderin.  Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza veriniz, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı daha sağlıklı yapalım.

“ Aşağıdaki noksanlıklar görüldüğünde, aramaktan çekinmeyin, bahçenize en uygun gübreyi seçmenize yardımcı olalım.!”

NOKSANLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN, İLK YAPRAKLAR SERÇE GAGASI KADAR OLDUĞUNDAN İTİBAREN DÜZENLİ GÜBRE KULLANINIZ.
Noksanlıklar yaprakta görüldüğü anda müdahale edilirse noksanlık düzelebilir, noksanlık meyveye geçtiğinde geriye dönüş yoktur.
KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEMİR NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Kiraz yetiştiriciliğinde demir noksanlığını yönetmenin en iyi yolu sulama ve toprak pH'ını yönetmektir.
Bu fizyolojik hastalık, yapraklarda hafif sararma şeklinde başlar.
Kiraz yetiştiriciliğinde demir noksanlığında, önce damar araları sararır, fakat damarlar yeşil kalır.
Sonra yaprağın tamamı sararır.
Yaprakların kenarları, kahverengi kırmızımtırak renk alarak kurur.
Hasta yapraklar daha sonra dökülebilir.
Yapraklar normalden daha küçük kalır.
Kiraz yetiştiriciliğinde demir noksanlığında, sürgünler kısa kalır ve uçlardan geriye doğru kuruma başlar.
Ağaçlar yıldan yıla zayıflar ve meyve verimi azalır.
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Önlem alınmadığı taktirde ağaçlar kuruyabilir.
Demir noksanlığı, özelikle kireçli topraklarda büyük problemdir.
Karbonatlar, bazı meyve yetiştirme alanlarında yaygın olan yüksek pH'lı kireçli topraklarda da oluşur.
Bu topraklarda yetişen bahçelerde, özellikle ıslak koşullarda demir noksanlığı belirtileri görülme olasılığı yüksektir.
Toprakların pH'ını yükseltmek için uygulanan aşırı kireç de demir noksanlığına neden olabilir.
“Kireç kaynaklı demir klorozu” terimi, yüksek toprak pH koşullarında yetişen ağaçlarda semptomlar için sıklıkla kullanılır.
Sararma, ya toprakta yeteri kadar demir elementi bulunmamasından veya toprakta yeteri kadar demir mevcut olduğu halde, demirin kireçli toprak tarafından tutulması nedeniyle bitki tarafından alınamamasından ileri gelir.
KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BOR NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Bor noksanlığı, bitkilerde en çok görülen mikro besin noksanlığıdır.
Dünya çapında en yaygın mikro besin noksanlığıdır ve mahsul üretiminde ve mahsul kalitesinde büyük kayıplara neden olur.
Bor noksanlığı bitkilerin vejetatif ve üreme gelişimini etkiler, hücre genişlemesinin engellenmesine, meristemin ölümüne ve doğurganlığın azalmasına neden olur.
Kiraz yetiştiriciliğinde bor noksanlığında, en dikkat çekici belirti meyvelerdedir.
Meyve etinde kahverengileşme ve mantarlaşmalar olur.
Ya da noktalar görülür.
Kiraz yetiştiriciliğinde bor noksanlığında, meyve kabuğunda da çatlamalar ve mantarlaşmalar görülür.
Olgunlaşma gayri nizami olur.
Vejetatif büyüme olumsuz yönde etkilenir.
Kiraz yetiştiriciliğinde bor noksanlığında, tepe tomurcuğu ve sürgünler geriye doğru ölür.
Yapraklarda kıvrılmalar gözlenir.
Kiraz yetiştiriciliğinde bor noksanlığında, yan gözlerden, yeni sürgünler meydana gelirse de bunların ucundaki tomurcuklar da hızla ölür.
Bu noksanlığa, topraktaki bor yetersizliği, düşük PH, aşırı kireç uygulamaları, aşırı kuraklık, aşırı yağış neden olabilir.
Kolay yıkanan organik maddece fakir topraklarda sıkça görülür.
Bor zinc, ağaçların taç izdüşümlerinde açılan 20- 25 cm. derinlik ve genişlikteki karıklara 40-50 litre su ile verilmelidir.
Toprakta kirecin belli oranlardan yüksek olması, PH’nın uygun olmaması, aşırı yağış ve aşırı kuraklık, acil düzeltilmesi gereken akut noksanlık hallerinde, yapraktan uygulamalar yapılmalıdır.
Araştırmalar, yaprak uygulamalarının toprak uygulamalarından daha etkili olduğunu göstermiştir.
KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Fosfor, fotosentez, karbonhidratların sentezi ve parçalanması ve bitkinin içinde enerji transferi gibi birçok yaşam süreci için gereklidir.
Bitkilerin tohum oluşturmak, kök geliştirmek, olgunluğu hızlandırmak ve streslere karşı koymak için fotosentezden enerji depolamasına ve kullanmasına yardımcı olur.
Özellikle kireçli ve pH'i yüksek topraklarla, fazla derecede asit topraklarda bitkilerin fosfordan faydalanması zordur.
Kiraz yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığı ağacın büyümesini yavaşlatır.
Kiraz yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında, önce koyu yeşil renkli olan sürgün diplerindeki olgun yapraklar, daha sonra kahverengine döner.
Yaprak damarları ve sapları menekşe rengindedir.
Belirtiler, aktif büyüme devresinde en belirgin şekilde gözlemlenir.
Bu noksanlığa, topraktaki organik madde yetersizliği, soğuk ve nemli koşullar, asit yapılı topraklar neden olabilir.
Fosfor noksanlığı köklerin, sürgünlerin ve yaprakların büyümesinde yavaşlamaya, zayıf çiçeklenmeye, yaprakların erken düşmesine ve verimde azalmaya (ayrıca azot noksanlığına) yol açar.
Yaprakların rengi koyu yeşil, mavimsi, donuktur.
Kiraz yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında, yapraklar daha küçüktür, gövdeden daha keskin bir açıyla ayrılır. Toprakta bulunan fosforun başta gelen kaynağı kaya ve minerallerdir.
Kaya ve minerallerin parçalanması ile serbest hale gelen fosfor bitkiler tarafından kullanılabilir.
Ayrıca organik maddenin yapısında da fosfor bulunduğu için toprakta organik fosfor bileşikleride bulunmaktadır.
Toprakta fosforun çok büyük bir kısmi bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur.
Gerek inorganik gerekse organik fosfor bileşiklerinde bulunan fosfordan bitkilerin faydalanabilmesi için bunların parçalanarak fosforun, fosfat anyonlan haline dönüşmesi gerekmektedir.
Serbest halde bulunan fosfat anyonlarından bitkiler kolay yararlanmakla beraber, birçok toprak da fosfat anyonlarının serbest halde kalabilmesi güçtür.
Gübrelerle verilen fosforun dahi büyük bölümü hızla bitkilerin faydalanamayacağı formlara dönüşebilmektedir.
Özellikle kireçli ve pH'i yüksek topraklarla, fazla derecede asit topraklarda bitkilerin fosfordan faydalanması zordur.
Kiraz yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında, sürgün ve tomurcuk oluşumu azalır.
Tohum ve meyvenin kalitesi bozulur, olgunlaşma gecikir.
Kiraz ve diğer meyve ağaçlarında olgunlaşmadan meyve dökümü görülür.
Sebzelerde çiçeklenme azalır.
Kiraz yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında, meyveler küçük kalır, kalitesiz olur.
pH analizini mutlaka yaptırın. pH yı düzenlemek için kullanın. Bakınız: Cantex root
Fosfor noksanlığı, fosfora daha çok ihtiyaç duyan genç bitkilerde yaşlı bitkilere göre daha erken fark edilir.
KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇİNKO NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Kiraz yetiştiriciliğinde çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve Yaprakların rozetlenmesidir.
Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Kiraz yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında ağaçlarda cüce yaprak ve bozuk yapraklar oluşur
Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder.
Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.
Yapraklarda kloroz, nekrotik lekeler görülür ve yapraklar bronzlaşır
Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.
Bitkiler bodurlaşır küçülür
Kiraz ağaçlarında noksanlığı en çok görülen bitki besin maddesi çinkodur.
Özellikle fosfor fazlalığı nedeniyle ortaya çıkan çinko noksanlığı, Kirazlerde çok yaygındır.
Kirazda çinko noksanlığında, Ağaçlarda, küçük yapraklılık veya rozetleşme gözlenir.
Belirtilere yeni gelişen kısımlarda rastlanır.
Kiraz yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında sürgünlerin boğum araları, sürgün ucuna doğru kısalır.
Yapraklar, normal şeklini kaybederek, şiddetli kuraklığa maruz kalmış gibi kurur ve dökülür.
Kiraz yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında, meyve tutumu etkilenir. Meyveler ufak kalır ve deforme olur.
Bu noksanlığa, topraktaki çinko yetersizliği, aşırı fosfor neden olabilir.
PH’sı yüksek ve kolay yıkanan hafif topraklarda sık rastlanır.
Tedavi için, toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre topraktan veya yapraktan, çinko içeren gübre uygulamaları yapılmalıdır.
Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır. Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar.
Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur. Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.
Taş çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür.
KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE POTASYUM NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Kiraz yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında, yaprak kenarlarında sarımsı kahve renkli nekrozlar oluşur, geriye doğru kıvrılma ve olgunlaşmadan dökülme görülür.
Meyveler normalden küçük, ince kabuklu ve asidik olurlar.
Kirazde potasyum noksanlığı çeken ağaçlarda turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar.
Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar.
Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar.
Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür.
Kiraz yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında, bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır.
Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.
Yaşlı yaprakların ucunda kirli kahverengi nekrotik lekeler şeklinde görülmektedir.
Kiraz yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında, yaşlı yaprakların kenarlarında, yanıklık şeklinde gözlenir.
Yaprakların uçları kıvrılır.
Yaprak ayasındaki nekrotik alanlar, sağlam dokudan belirgin bir sınır çizgisiyle ayrılır.
Kurak mevsimlerde, belirtinin şiddeti de artar.
Kiraz yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında, meyve gözü oluşumu çok azalır.
Bu noksanlığa, topraktaki potasyum yetersizliği, topraktaki katyon değişim kapasitesinin düşük olması neden olabilir.
Kiraz, kaysı ve şeftali gibi taş çekirdekli meyve ağaçlarında potasyum noksanlığı yapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren simptomlara neden olur.
Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur.
Kırk veya daha fazla enzim için kofaktör olarak potasyum (K) gereklidir. Şeker ve nişasta oluşumu, proteinlerin sentezi, normal hücre bölünmesi ve büyümesi, organik asitlerin nötralizasyonu, stoma açıklığını kontrol ederek ve şeker kullanımının etkinliğini artırarak karbon dioksit arzını düzenleyen, çevresel stresin üstesinden gelen birçok fizyolojik fonksiyon için gereklidir.
Don gibi olaylarda Hücre özsuyu ozmotik potansiyelini azaltır. 
Ürününü, meyve toplanmadan komisyonculara satan çiftçilerimiz: meyveyi büyütmek için SON POTASYUM uygulamasını komisyoncu yapsın istiyorsunuz. Fakat komisyoncu maliyetten kaçmak için potasyum uygulamasını yapmıyor. Toprak ve ağaçlar sizin, potasyum uygulanmadığı için gelecek sezonlardaki ağaç ve meyve sağlığını riske atıyorsunuz.
KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AZOT NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Söz konusu noksanlık, büyüme mevsiminin sonunda daha da belirgindir.
Meyveler, genel olarak küçük kalır ve erken olgunlaşır.
Bu noksanlığa; toprakta azot ve organik madde yetersizliği, düşük toprak sıcaklığı, düşük fosfor miktarı ve aşırı kuraklık neden olabilir.
Kiraz yetiştiriciliğinde azot noksanlığının belirtileri yapraklar küçük, dar, açık yeşil renkli olur.
Yaşlı yapraklar sarımsı portakal renkli veya kırmızımsı mor renkli olabilir ve erken dökülürler.
Kiraz yetiştiriciliğinde azot noksanlığında, yaprak sapları dal ile dar açı oluşturacak şekilde bir görünümdedir, ince ve kısadır ve eğer noksanlık çok şiddetli ise sapları öldüğü görülür.
Sürgün gelişimi zayıftır.
Tomurcuk ve çiçek sayısı az, çiçeklerin döllenme suresi kısadır.
Meyveler olgunlaşmadan renklenirler.
Kirazda meyveler koyu renkli olurlar.
Kiraz yetiştiriciliğinde azot noksanlığında, yapraklar kısa ve sarımsı yeşil renkli olurlar.
Dallar ince gelişirler.
Genellikle çiçek bol olmakla birlikte, meyve sayısı az ve meyveler küçük olur.
KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MAGNEZYUM NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Kiraz yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığında, yaşlı sürgünlerin koyu yeşil, gevşek dokulu yapraklarında ve damar aralarında, klorotik ve nekrotik alanlar oluşur.
Büyüme mevsiminin sonuna doğru belirtilerin şiddeti artar ve nekrotik alanlar siyah bir renk alır.
Yapraklarda delikler oluşur.
Kiraz yetiştiriciliğinde magnezyum noksanlığında, sürgün ucundaki yaprakların renkleri açılır.
Yaprakların dökülmesi hızlanır.
Bu noksanlığa, topraktaki magnezyum yetersizliği, aşırı potasyum ve kalsiyum, aşırı yağış neden olabilir.
KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MANGAN NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka "Bitki Besleme Uzmanlarından" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Kiraz yetiştiriciliğinde mangan noksanlığında, yaşlı yapraklarda sararmaya neden olur.
Ancak sürgünlerin ucundaki genç yapraklar yeşil kalır.
Kiraz yetiştiriciliğinde mangan noksanlığında, uç sürgünlerin büyümeleri bittiğinde bu noksanlık gözlemlenebilir.
Mangan noksanlığı, genç yapraklarda görülmeyişi ile demir noksanlığından, damar aralarında nekrozlara neden olmayışı ile de magnezyum noksanlığından ayrılabilir.
Mangan fotosentez ve diğer fizyolojik süreçlerde yer alır, birçok ribozom ve kloroplastın yanı sıra enzimlerin bir parçasıdır.
Mangan noksanlığı ile klorofil oluşmaz, yapraklar küçük açık sarı lekeler nedeniyle renklenir, damarlar yeşil kalır.
Keskin bir açıkla, bodurluk görülür, bazen büyüme olmaz.
Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.
(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)
Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (Kesilmiş yoğurt örneği gibi)
Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.
Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,
TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)
1 WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 Bitkisel menşeili Amino asit içeren Organik gübre ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  
Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ HER SENE DÜZENLİ KULLANIN
CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder.
Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz.
DÖNÜME 1 KG
damla sulama ile
KÖKLENDİRİCİ Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Köklerİ kuvvetlendirir.
Köklerin, özellikle uzunlamasına, büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır.
 

Bitkisel menşeili
katı organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300
DEMİRLİ GÜBRE En sık görülen bitki besin noksanlığıdır. Toprak olumsuzlukları bitkilerin, toprakta olan demiri kullanmasını engeller
Toprak analizlerini mutlaka yaptırın
125-150 cc
POTASYUMLU GÜBRE Ürünün RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen potasyumu yüksek oranda içerir. Özellikle meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.  
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg
Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.
Kiraz ve vişne yetiştiriciliğinde, yağışın yıl içinde düzenli olarak yayılması en uygun olanıdır.
Genel olarak 600 mm yağış alan yerlerde kiraz, 400 mm yağış alan yerlerde ise vişne yetiştiriciliği sulamaya gerek kalmadan yapılabilir.
Kiraz ve vişnelerde çiçeklenme ve meyve oluşumu esnasında havaların yağışlı gitmesi istenmez.
Çünkü çiçeklenme zamanında yoğun yağmur döllenmeyi güçleştirir ve mantar zararının artmasına neden olur.
Yine meyve olgunlaşması esnasında yağabilecek yağmur meyvelerin çatlamasına neden olarak, Pazar değerini düşürür.
Kirazlar 5-6 yaşında verime geçerler, ancak tam ve ekonomik olarak verime yatmaları 10-12 yıldır.
Her ne kadar 100 yıl yaşasalar da ekonomik ömürleri 25-30 yıldır.
Vişnenin ekonomik ömrü ise 15-20 yıldır.
KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEKLERİ
İyi drene edilmiş, derin, havalanabilen ve yaz aylarında düzenli olarak sulanabilen topraklar kirazlar için en uygun topraklardır.
İyi drenaja sahip olmayan fakir topraklarda ağaç zayıf gelişir ve seyrek meyve dalları meydana gelir.
Yine kuru topraklarda meyveler küçük kalır.
Taban suyunun yüksek olduğu yerlerde kökler yüzlek kalır ve ağacın gelişimi yavaş olur.
Bu gibi durumlarda ise ağacın kuraklık ve dondan etkilenme riski artar.
Vişneler ise, toprak açısından daha toleranslıdır.
Vişneler kuru, kumlu veya kireçli topraklarda da yetiştirilebilirler.
Özellikle idris anacının kullanıldığı yerlerde vişnelerin kuraklığa dayanmaları artar.
Vişne için de en ideal toprak kiraz yetiştiriciliğine uygun olan topraklardır.
ÇOĞALTILMASI
En uygun çoğaltma metodu, aşı ile çoğaltmadır.
En uygun aşı şekli ise, durgun göz aşısıdır.
Fidanlıklarda durgun göz aşısına ilk önce yabani kiraz  çöğürlerinden başlamak gerekir.
Genellikle idrislerde vegetatif gelişme daha uzun sürdüğünden yani anaç geç zamanlara kadar kabuk verdiğinden aşıya daha geç başlamak ve bu işi sonbaharın başına kadar sürdürmek mümkündür.
Durgun gözaşısının başlama zamanı aşı gözlerinin olgunlaştığı, bitirme zamanında anacın kabuk verme durumuna göre düzenlenebilir.
KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAHÇE TESİSİ
Kapama kiraz ve vişne bahçesi tesis ederken, özellikle kirazlarda iyi bir dikim planlaması gerekmektedir.
Vişnelerde döllenme sorunu olmadığından tek çeşitle de bahçe tesis edilebilir.
Ancak ikinci bir çeşit verimi daha çok arttırır.
Kirazlar kendine kısır olduğundan ana çeşitler, dölleyici çeşitten hiçbir zaman iki sıradan fazla uzakta olmamalıdır.
Bu ilkeyi dikkate alarak gerek döllenme gerekse hasat ve pazarlama kolaylıkları için; bahçeye erkenden geçe doğru olacak şekilde en az 4-5 çeşit, hatta en iyisi de 7-8 çeşit dikilmelidir.
Dikim aralıklarını toprak durumu, anaç, sulama ve gübreleme gibi koşullar belirler.
Ancak genel olarak kullanılan dikim aralıkları, yabani kiraz üzerine aşılı kirazlarda 8 x 8, 8 x 6 veya 7 x 7; idris üzerine aşılı kirazlarda 6 x 6, 5 x 6; Stockton Morello klon anacı üzerine aşılı kirazlarda ise 3 x 4 m’ ye kadar düşmektedir.
Vişne çöğürü üzerine aşılı vişnelerde 4 x 4, 3 x 4 m olmaktadır.
KİRAZ VE VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BUDAMA
Kiraz ve vişneler taçlarının gelişimi açısından farklılıklar gösterir.
Kiraz çeşitleri genellikle dikili büyüyen bir taç  oluştururken, vişne çeşitleri daha yayvan bir taç şekli oluşturur.
Bu nedenle kirazlar için piramit veya modifiye lider (değişik doruk dallı) sistem uygulanırken, vişneler genellikle modifiye lider ( değişik doruk dallı sistem şeklinde taçlandırılır.
Yaygın olarak uygulanan ise her ikisinden de modifiye lider sistemdir.
Modifiye lider sisteminde genel esaslar elma ve armuttakinin aynısıdır.
Kirazlarda, çatal dalların yarılmaya hassasiyeti nedeniyle kuvvetli çatı dalların oluşturulmasına özel bir dikkat göstermek gerekir.
Fidanlar, tercihen 1.5-2 cm. çapında, 150-200cm. boyunda, bir yaşlı ve kuvvetli olmalıdır.
Bu fidanların tepeleri 90-107cm. den vurulur.
Lider haricinde seçilen 4 yan dalın ana gövde üzerinde birbirlerinden 30 cm. aralıkta ve ana gövde ile aralarındaki açının 45-60 olması gerekir.
Çatı teşekkül ettikten sonra, ağaçlar çiçeğe yatıncaya kadar çok az budanmalıdır.
Özellikle genç kiraz ağaçlarında dalların yukarıya doğru gelişme eğilimi vardır.
Bu bakımdan yan dalların gelişmesine özel bir dikkat göstermek gerekir.
Kısaca gerek kiraz gerekse vişne ömrü boyunca hafif budama ister.
kiraz olan meyve cinsi bitki Prunus ve etli olan sert çekirdekli meyve.
Ticari kirazlar, tatlı Prunus avium ve ekşi Prunus cerasus gibi çeşitli türlerin çeşitlerinden elde edilir.
'Kiraz' ismi aynı zamanda kiraz ağacı ve ahşabını da ifade eder ve bazen "süs kiraz" veya " kiraz çiçeği " nde olduğu gibi Prunus cinsindeki bademlere ve görsel olarak benzer çiçekli ağaçlara uygulanır.
Yabani kiraz, ekim dışında yetişen kiraz türlerinden herhangi birini ifade edebilir, ancak Prunus avium genellikle İngiliz Adaları'nda "yabani kiraz" adı ile anılır.
Botanik
Birçok kiraz Prunus subg alt türüne müttefiktir.
Cerasus'lu ile ayırt edilir, çiçekler, küçük olarak corymbs birçok durum birlikte (tek olarak değil de içinde racemes ), ve sadece tek bir tarafı boyunca bir zayıf oluk veya oluk ile yumuşak meyve tüketir.
Alt cinsi olan yerli için ılıman bölgelerinde Kuzey yarımkürede iki türlerle, Amerika’da, üçü Avrupa ve içinde kalanı Asya’da.
Diğer kiraz meyveleri racemes'e aittir ve kuş kirazları olarak adlandırılır.
Tarihçe
Tatlı kirazın yerli menzili, Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın birçoğuna uzanır ve meyve, tarih öncesi dönemlerden beri menzili boyunca tüketilmiştir Yetiştirme
Ekili formlar
çoğu kiraz çeşidinin ait olduğu tatlı kiraz ( P. avium ) ve esas olarak yemek pişirmek için kullanılan vişne ( P. cerasus ) türleridir.
Her iki tür de Avrupa ve Batı Asya'dan gelir; genellikle çapraz tozlaşma yapmazlar.
Bazı diğer türler, yenilebilir meyvelere sahip olmalarına rağmen, iki ana türün yetişmeyeceği kuzey bölgeleri hariç olmak üzere tüketim için yoğun olarak yetiştirilmez.
Sulama, ilaçlama, işçilik ve yağmur ve doludan zarar görme eğilimi kirazları nispeten pahalı hale getirir.
Bununla birlikte, meyve için talep yüksektir.
Ticari üretimde, bazen vişnelerin yanı sıra vişne, mekanize bir 'çalkalayıcı' kullanılarak hasat edilir.
El toplama, hem meyvelere hem de ağaçlara zarar vermemek için meyveyi hasat etmek için tatlı ve ekşi kirazlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaygın anaçlar Mazzard, Mahaleb, Colt ve diğerlerinden önemli ölçüde daha küçük, 2,5 ila 3 metre boyunda ağaçlar üreten cüce bir anaçtır. Vişne, polenleştirici gerektirmezken, az sayıda tatlı çeşit kendiliğinden doğurur.
Bir kiraz ağacı, ilk meyve mahsulünü üretmek için meyve bahçesine dikildikten sonra üç ila dört yıl ve tam olgunluğa ulaşmak için yedi yıl sürecektir. Büyüme mevsimi Çoğu ılıman enlem ağacı gibi, kiraz ağaçları da uykuya dalmak ve çiçek açmak ve meyve üretmek için her yıl belirli sayıda soğutma saatine ihtiyaç duyar. Gerekli soğutma saati sayısı çeşitliliğe bağlıdır.
Bu soğuk hava gereksinimi nedeniyle, Prunus cinsinin hiçbir üyesi tropik iklimlerde yetişemez.
Kirazlar kısa bir büyüme mevsimine sahiptir ve çoğu ılıman enlemlerde büyüyebilir.
Kirazlar (Kuzey Yarımkürede) Nisan ayında çiçek açar ve kiraz hasadı için en yoğun mevsim yaz mevsimindedir.
Haziran ayında Güney Avrupa’da, Haziran ayında Kuzey Amerika’da, Temmuz ortasında İngiltere'de ve Haziran ile Ağustos ortasında Güney Britanya Kolumbiyası'nda ( Kanada ). Kuzey Amerika'nın birçok bölgesinde, ilkbaharın ortasında çiçek açan ve olgunlaşan ilk ağaç meyveleri arasındadır. Güney Yarımkürede, kirazlar genellikle Aralık ayı sonlarında en yüksek noktadır ve Noel ile yaygın olarak ilişkilidir. 'Burlat' Aralık başında olgunlaşan erken bir çeşittir, 'Lapins' Aralık sonuna doğru olgunlaşır ve 'Sevgilim' biraz sonra biter.
Zararlılar ve hastalıklar
Genellikle, kiraz büyümesi ve hayatta kalması zor bir meyve ağacı olabilir.
Avrupa'da, çiçeklenmeden hemen sonra büyüme mevsiminde (batı Avrupa'da Nisan ayında) ilk görünür haşere genellikle dalların uçlarındaki yaprakların kıvrılmasına neden olan siyah kiraz yaprak bitidir ("kiraz böceği", Myzus cerasi ). böğürtlen kolonileri yapraklarda ve meyvelerde mantar büyümesini destekleyen yapışkan bir sekresyon çıkarır.
Haziran / Temmuz'da (Avrupa) meyve verme aşamasında, kiraz meyvesi sineği ( Rhagoletis cingulata ve Rhagoletis cerasi) yumurtalarını olgunlaşmamış meyveye bırakır, daha sonra larvaları kiraz eti ile beslenir ve küçük bir delikten (yaklaşık 1 mm çapında) çıkar, bu da kiraz meyvesinin yağmurdan sonra mantar enfeksiyonu için giriş noktasıdır.
Ek olarak, kiraz ağaçları, bakteriyel yatkındır canker, Cytospora çürüten, meyve kahverengi çürümesi, kök çürümesi aşırı ıslak toprak taç çürüme ve çeşitli virüs. 2014 yılında dünya tatlı kiraz üretimi 2.25 milyon ton olup, Türkiye bu toplamın% 20'sini üretmiştir.
Tatlı kirazların diğer büyük üreticileri ABD ve İran’dı.
2014 yılında dünya vişne üretimi, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Polonya liderliğindeki 1.36 milyon ton olarak gerçekleşti .
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM