Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

Patates & Yetiştiriciliği

Besin noksanlıkları & noksanlığın giderilmesi
Bitki Beslenmesi, Bitki Besin Noksanlıkları, Bitki besin Noksanlıklarının giderilmesi
T oprağın yapısına ve patatesten önce yetiştirilen bitkiye göre değişir. Süratli bir çıkış, kuvvetli kök gelişimi, yumruların gelişmesi için iyi bir toprak hazırlığı gerekir. Ağır (killi) topraklarda, sonbaharda 20-25 cm. derinlikte sürüm yapılır. İlkbaharda diskaro ve tırmık geçirilir. Hafif (kumlu) topraklarda ilkbaharda toprağı fazla gevşetmeyecek şekilde daha yüzlek sürüm yapılır. Sadece tırmık çekmekle tohum yatağı hazırlanır.
P atates, fazla bakım isteyen bir bitkidir. Çıkıştan önce düzeltilmiş (dişleri yatırılmış) tırmık çekmek faydalıdır. Hem toprak kaymak tabakası bağladıysa kırılmış, hem de yeni çıkmaya başlayan yabancı otlar öldürülmüş olur. Patates, 3-4 yapraklı olunca yüzlek ve dikkatli bir şekilde ilk çapa yapılır. Bu çapa ile toprak kabartılır, yabancı otlar öldürülür ve nemin korunması sağlanır. Bundan sonra 20’şer gün arayla (gerekirse 3-4 defa) her çapa ile birlikte boğaz doldurma işlemi yapılır.
NOKSANLIK OLMASINI BEKLEMEYİN
 görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene  yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz veya WhatsApp üzerinden gönderin.  Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza veriniz, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı daha sağlıklı yapalım.

“ Aşağıdaki noksanlıklar görüldüğünde, aramaktan çekinmeyin, bahçenize en uygun gübreyi seçmenize yardımcı olalım.!”

NOKSANLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN, İLK YAPRAKLAR SERÇE GAGASI KADAR OLDUĞUNDAN İTİBAREN DÜZENLİ GÜBRE KULLANINIZ.
Noksanlıklar yaprakta görüldüğü anda müdahale edilirse noksanlık düzelebilir, noksanlık meyveye geçtiğinde geriye dönüş yoktur.
PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇİNKO NOKSANLIĞI

Genç yapraklar düzensiz lekelerde görülen interveinal kloroz ve nekroz gösterir. Kahverengi nekrotik dokuda beyazımsı lekeler gelişir.
Semptomlar yaşlı yapraklarda da başlayabilir.
Yaprak bıçakları küçük, dar ve yukarı doğru götürülmüştür. Sürgünler bodur olabilir.
Çinko noksanlığı ile yapraklar daha küçüktür ve büyüme bodurlaşır. Yapraklar deforme olur ve içeri doğru katlanır.
Grimsi kahverengi ila bronz renkli lekeler önce yaprakların ortasında, daha sonra tüm yapraklarda görülür.
çeşitler arasında çinko noksanlığına duyarlık bakımından önemli farklar vardır.
Büyüme çok zayıflar.
Yapraklar deforme olur ve grimsi kahve veya bronz renkli lekelerle kaplanır.
Bu görüntüler Genç yapraklarda daha hâkim vaziyettedir.
Yaprak ayaları çoğunlukla kalınlaşır.
Noksanlığın Şiddetli olması halinde yaprak dökümü olur ve sonunda bitki ölür.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI

Sürgünler donuk, koyu yeşil yaprakları ile dik ve incedir.
Yaprakların kenarları yukarıya doğru kesilir.
Büyüme bodur olur.
Yanal kök gelişimi inhibe edilir.
Yumru verimi azalır.
yaprak sistemi sert ve dik bir görünümdedir.
Bitkide büyüme geriler ve cüce bir gövde oluşur.
Özellikle yaşlı yapraklar yukarı doğru kıvrılır ve daha sonra yaprak kenarlarında nekrotik lezyonlar oluşur.
Yapraklar normalden küçük olur.
Yaşlı yaprak kahverengine döner ve erken döküm olur.
Bazen yumrularda kahverengi lekeler olur.

Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Fosfor noksanlığında yapraklar genellikle normalden daha koyu yeşil renkli Birçok tek yıllık bitkilerin yaprak ve gövdesinde fosfor noksanlığında kırmızı, kırmızımsı mor renk meydana gelir.
Kırmızı renk, fosfor noksanlığında antosiyanin oluşumunun artmasından kaynaklanmaktadır.
Yapraklarda ve bazı bitkilerde, örneğin mısır bitki gövdesinde görülen kırmızı ve kırmızımsı mor renk fosfor noksanlığının tipik belirtileri olup tanınması kolaydır.
Meyve ağaçlarında fosfor noksanlığı yaşlı yaprakların kahve kırmızımsı kahverengine dönüşmesine ve erken döküme sebep olur.
Fosfor noksanlığı belirtileri önce yaşlı yapraklarda görülür. Genç yapraklar sağlıklı gibi görünmekte iseler de normalden daha küçük olurlar.
Noksanlığın uzun sürmesi halinde yaşlı yapraklarda kahve renkli nekrozlar oluşur.
Fasulye, patates ve pancar gibi bazı bitkilerde nekrotik lekeler siyah ve siyaha yakın renkte olmaktadır.
Nekrotik oluşumlar daha çok yaprak kenarlarına doğru gelişir.
Noksanlığın sürekli olması halinde yapraklar olur ve dökülür.
Fosfor bitkide çok önemli bir takim organik bileşiklerin yapısında bulunur.
Bitkide enerji transferi yapan ATP bu bileşiklerin en önemlilerindendir.
Fosfor, bitkide genetik özellikleri belirleyen DNA `nın oluşumu için de gereklidir.
Kısaca açıklanan bu nedenlerden ötürü fosfor, bitki besinleri arasında önemli bir yere sahiptir.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE POTASYUM NOKSANLIĞI

Alt yaprakların kenarları ve uçları sararır ve daha sonra nekrotik hale gelir.
Sonunda, marjinal sararma, Noksanlık ilerledikçe damarlar arasında yayılır.
Kenar boşluklarını kıvrılır.
Yapraklar genellikle erken solur ve çöker.
Bitki büyümesi çömelir ve bodurlaşır.
Potasyum noksanlığı yumrular siyah lekeler gösterir.
Kesildiğinde, hızla kararırlar. Noktalar çoğunlukla yumruların stolon ucundaki vasküler halkanın yakınında oluşur.
Alt yaprakların kenarları ve uçları sararır ve daha sonra nekrotik hale gelir.
Sonunda, marjinal sararma, Noksanlık ilerledikçe damarlar arasında yayılır.
Kenar boşlukları kıvrılır.
Yapraklar genellikle erken solur ve çöker.
Bitki büyümesi çömelir ve bodurlaşır.
yapraklar koyu yeşil üzerinde metalik bronz renklidir.
Bitki bodur ve çalımsı bir görüntü hal alır.
Yaşlı yaprakların kenarlarında renk alır.
Yaprak ayasında başlangıç da toplu iğne başı büyüklüğünde, kahve renkli lekeler görülür, bu lekeler daha sonra büyüyerek yaprak yüzeyini kaplar.
Yapraklarda kıvrılmalar görülür.
Patates yumrularının üzerinde siyah noktalar oluşur.
Potasyum noksanlığı yumrunun iç kısmında da kahverengileşmeye neden olabilmektedir, ancak bunu bor noksanlığından ileri gelen ve kahverengi öz denilen problemle karıştırmamaya dikkat edilmelidir.
Potasyum noksanlığı patates yumrusunda kuru madde ve nişasta miktarının azalmasına neden olduğu gibi, aynıca potas noksanlığı olan yumrularda kesildikten sonra, bir saat gibi kısa bir sure içinde kararma başlamasına karşılık, potasyum beslenmesi tam olan bitkilerin yumrularında iki gün sonra dahi böyle bir durum görülmez.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AZOT NOKSANLIĞI

Bitkiler bodurlaşır ve yapraklar düzgün bir klorotik soluk yeşil / sarı renklenme gösterir.
Nedenleri
Azot noksanlığı Kükürt noksanlığı, kök parazitleri (örn. PCN), yumru köklerin derin delinmesi, gece donları, su sıkıntısı veya ağır metal toksisitesi benzer semptomlara neden olabilir.
ilk belirtileri dipte çıkan yaşlı yapraklarda görülür.
Bitkinin alt yaprakları önce soluk yeşil renk ve daha sonra sarımsı yeşil renge dönerler, bitkiler homojen soluk yeşil yapraklar ve bodur büyüme gösterir.
Yaşlı yapraklar genellikle önce etkilenir ve bunlar daha sonra sararır ve erken dökülür.
ileri safhalarda bu sararmalar alt yapraklardan üst yapraklara doğru ilerler.
Bazı durumlarda noksanlık görülen yapraklarda kıvrılmalar ve yanıklık halinde lekeler görülür. Gövdeler incelir ve sert bir yapı meydana getirir.
Azot noksanlığı çeken bitkilerde normale oranla daha kısa boylu bitkiler bodur bir görünüm ortaya çıkar.
Azot fazlalığında ise yapraklar daha iri ve kaba yapılıdır, yaprak rengi koyu yeşildir.
Azot fazlalığından dolayı bitkilerin soğuklara dayanıklılığı azalır.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEMİR NOKSANLIĞI

Demir noksanlığı esas olarak kalkerli topraklarda ve düşük Fe mevcudiyeti nedeniyle yüksek pH değerine sahip diğer topraklarda görülür.
Belirli kil topraklarında Fe sabitlenir ve sonuç Noksanlıktir.
çok tipik bir özelliği, yapraklar ne kadar genç ise belirtilerin o kadar şiddetli ve belirgin olmasıdır.
Diğer besin noksanlıklarından farklı olarak, demir noksanlığının bir tipik özelliği de, klorozlu yaprakların kolay kolay ölmeden canlı kalmalarıdır.
Bununla birlikte noksanlık çok çok şiddetli ise yapraklarda ölme de görülebilir.
Demir noksanlığının karakteristik belirtileri, demirin etkilediği metabolik reaksiyonların bozulmasından, büyüme ve klorofil sentezi için gerekli enerji transferinin kısıtlanmasından kaynaklanır.
Demir noksanlığı belirtilerinin çok tipik olması ve bütün bitkilerde birbirine benzemesi, kolay tanınmasını sağlar.
Bununla birlikte, birçok durum da demir noksanlığı ile beraber diğer bazı mikro besin elementlerinin (özellikle çinko ) noksanlığı aynı zamanda söz konusu olabilmekte, bu da tanınmayı güçleştirebilmekte.
Yaprak analizleri, önemli ipuçları vermekle beraber, demir noksanlığının teşhisinde kesin bir kriter olarak ele alınması güçtür.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MAGNEZYUM NOKSANLIĞI

Belirtiler, yaprakların veya yaprak kenarının tabanındaki interkostal bölgelerde sararma ile başlar.
Noksanlık devam ettikçe kloroz tüm yaprağa genişler. Marj genellikle yeşil kalır.
Sonunda nekrotik yamalar interkostal yaprak kavrulması olarak sona eren sarı alanlarda ortaya çıkar.
Semptomlar en çok yeşil damarlara ve geniş marjinal ve interkostal nekroz alanlarına sahip en eski yapraklarda şiddetlidir.
belirtileri ilk çıkan yaşlı yapraklarda görülür.
Yaprakların damar aralarında yeşil renk azalır.
Önce sarımsı yeşil ve daha sonra potasyumda olduğu gibi kahverengi lekeler halinde görülür.
Şiddetli magnezyum noksanlığı. Mangan noksanlığı benzerdir, ancak burada interkostal sararma genç yapraklarda başlar ve nekroz genellikle damar çizgisi boyunca lekelerdedir.
Magnezyum noksanlığı yaprağın, yaprak sapından başlayarak yaprak ucuna doğru ilerler, aynı zamanda orta damardan başlayıp yaprak kıyısına doğru renk değişimleri görülür.
Bu durum potasyum noksanlığının tam tersidir.
Magnezyum noksanlığı özellikle çok kumsal topraklarda ve aşırı derecede iyi yanmamış hayvan gübresi kullanımında ortaya çıkar.
Magnezyum noksanlığında damarlar yeşil kalır, potasyum noksanlığında ise damarlarda sararı ve kahverengine dönerek kurur.
Bu durum iki elementin noksanlık belirtilerinin ayırt etmek için karakteristik bir özelliktir.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MANGAN NOKSANLIĞI

Genellikle daha genç yapraklarda başlayan tüm yapraklarda interkostal sararma. Yaprak kenarında nekroz ciddi bir eksikliğe bağlı olabilir, ancak genellikle damar çizgisi boyunca lekelerde görülür.
Manganez noksanlığı Nightfrost'lar benzer semptomlara neden olabilir.
Magnezyum noksanlığı benzerdir, ancak burada sararma genellikle yaşlı yapraklarda başlar.
Manganez noksanlığı normalde topraktaki manganezin bitkiler için kullanılamadığı yüksek pH'lı topraklarla sınırlıdır.
Toprak hazırlığı yüksek oksijen içeriğine sahip gevşek bir toprak oluşturduysa, orta ila düşük pH'lı topraklarda manganez noksanlığı oluşur.
en genç yapraklar açık renkli ve solgun görünümdedirler.
Genç yaprakların damar aralarında renk açılarak kloroz çıkar ve hemen arkasından çok sayıda kahverengi noktalar şeklinde lekeler çıkar.
Lekeler daha çok ana damar çevresinde toplanırlar ve yaprak sapına doğru iyice sayıları artar.
Bitki bodur kalır.
Mangan fotosentez ve diğer fizyolojik süreçlerde yer alır, birçok ribozom ve kloroplastın yanı sıra enzimlerin bir parçasıdır.
Mangan noksanlığı ile klorofil oluşmaz, yapraklar küçük açık sarı lekeler nedeniyle renklenir, damarlar yeşil kalır.
Keskin bir açıkla, bodurluk görülür, bazen büyüme olmaz.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BOR NOKSANLIĞI

Bor noksanlığında bitkilerinin genç yaprakları kalınlaşır, kırışır ve interkostal bölgelere uzanan açık kahverengi doku ile sınırlandırılır.
Büyüme noktaları ve sürgün uçları ölür. Şiddetli vakalarda, yaprak kenar boşlukları yukarıya doğru çekilir.
bitkide boy kısalır, yan dallanma artar, bitki çalımsı bir görüntü alır.
Yapraklar kalın ve gevrek olur ve bazı durumlarda kenarları içe doğru kıvrıktır.
Yaprak sapı düzleşir.
Genç yapraklar ve büyüme noktaları başlangıçta koyu yeşil renkli olurlar, sonraları kloroz gelişerek ölürler.
Yaprakçıkların kenarlarında kahverengi noktacıklar şeklinde nekrozlar oluşur, daha sonra bunlar birleşerek büyürler.
Bor noksanlığı Büyüme noktalarını da etkileyen ve ölmelerine yol açan Ca noksanlığı ile karıştırılabilir.
Ca noksanlığı ayrıca bor noksanlığınde olduğu gibi damarlar arasında değil de, yaprak kenarında görülen yaprak nekrozuna neden olur.
Patates nispeten düşük bir gereksinime sahiptir, bu nedenle Noksanlık belirtileri esas olarak kötü bor içeriğine sahip topraklarda (yıpranmış kumlu topraklar) veya yüksek sabitleme kapasitesine sahip topraklarda (son zamanlarda kireçli, turba toprakları, pH> 7) ortaya çıkar.
Eğer bor noksanlığı bu aşamada giderilirse, yeni sürgünler çıkar.
Noksanlığın sürekli olması halinde yaşlı yapraklar da sararır ve solar.
Yumru içindeki yuvarlak halka şeklindeki damarlar kahverengiye döner.
Kabuk koyu renklidir ve kaba bir yapıya sahiptir.
Melanin oluşumu nedeniyle, kesilen yüzeyler kısa sürede kırmızımsı koyu kahve renge döner

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KALSİYUM NOKSANLIĞI

Kalsiyum noksanlığı iç kızarıklığa ve içi boş yumrulara neden olur.
Kalsiyum noksanlığı Bor noksanlığı de iç kızarıklığı ve içi boş yumruları tetikleyebilir.
Semptomları ayırmak zordur.
Dahili kızarma. Ayrıca içi boş yumrular kalsiyum noksanlığınin bir belirtisidir.
Genç yapraklar düzgün gelişmediği için genç sürgün uçları deforme olur.
Kalan yaprak koçanları koyu kahverengi nekroz gösterir.
Çoğu toprak yaprak büyümesi için yeterli kalsiyum içerdiğinden, kalsiyum noksanlığı yapraklarda nadiren görülür. bitkinin tepe (uç) yapraklarında noksanlık belirtileri görülür.
Yapraklarda küçülme ve içi doğru kıvrılma görülür.
Yaprak rengi açık yeşil ve daha sonra çok açık sarı - beyaz renk haline döner.
Tepe tomurcuğu körelerek ölür ve bitki boyu uzamaz.
Patates yumrularında çok fazla şekil bozukluğu görülür.
Kalsiyum bitkinin hücre duvarlarının bir parçasıdır.
Kalsiyum noksanlığı ile aktif olarak büyüyen büyüme konileri dokuları öncelikle etkilenir.
İlk olarak, hastalık sürgünlerin üstünde kendini gösterir.
Genç yapraklar genellikle deforme olur, üzerlerinde lekeler oluşur, sonra yapraklar kahverengiye döner.
Köklerin normal büyümesi bozulur, uçları ölür ve gelişmiş dallanma başlar.
Kalsiyum noksanlığı genellikle asidik topraklarda görülür, toprağı kirleterek doldurulabilir.

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.
(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)
Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (Kesilmiş yoğurt örneği gibi)
Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.
Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,
TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)
1 WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 Bitkisel menşeili Amino asit içeren Organik gübre ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  
Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ HER SENE DÜZENLİ KULLANIN
CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder.
Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz.
DÖNÜME 1 KG
damla sulama ile
KÖKLENDİRİCİ Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Köklerİ kuvvetlendirir.
Köklerin, özellikle uzunlamasına, büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır.
 

Bitkisel menşeili
katı organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300
DEMİRLİ GÜBRE En sık görülen bitki besin noksanlığıdır. Toprak olumsuzlukları bitkilerin, toprakta olan demiri kullanmasını engeller
Toprak analizlerini mutlaka yaptırın
125-150 cc
POTASYUMLU GÜBRE Ürünün RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen potasyumu yüksek oranda içerir. Özellikle meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.  
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg
Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.
PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKİM NÖBETİ

Arka arkaya dikildiği zaman hastalıklar çoğalır, verimi düşer.
Toprağa azot ve humus sağlayan baklagiller ve hububat, özellikle kışlık hububat ekim nöbeti için uygundur.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOHUMLUK KALİTESİ ve SEÇİMİ
Patateste tohumluk olarak kullandığımız kısım yumrulardır.
Tohumluk yumrular, 6 cm çapında ve ortalama 50 gram ağırlığında olmalıdır.
Tohumluğun çeşidi, üretim amacına göre seçilmelidir.
Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
Tohumluk yumruların, dikim esnasında gözleri uyanmış olmalı ve üzerinde yaklaşık 1 cm boyunda yeşil filizleri bulunmalıdır.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DİKİM

Patates, ilkbaharda toprak ısısı 8-10 C yi bulduğu ve geç donların sona erdiği zaman dikilir.
Dikimde sıra arası 70-75 cm, sıra üzeri 20 –40 cm dir.
Dikim derinliği; yüzlek dikimde 2cm, derin dikimde 5 cm dir.
Yüzlek dikimlerin üzerine en az 15 cm, derin dikilenlerin üzerine ise 10 cm toprak konularak sırt yapılmalıdır.
Sırt yapılma zamanı;
Dikimden hemen sonra düşük sıcaklık veya toprakta kaymak bağlama durumlarında, çıkış tamamlandığında sırt yapılır.
Dikim sonrasında yüksek sıcaklık ve kuraklık bekleniyorsa, sırt dikimden hemen sonra yapılır.
Dikim el ile ya da makine ile yapılır. Önerilebilecek en uygun dikim yöntemi;
Tohumluk yumruların karık pulluğu ile açılan karık diplerine yerleştirilmesi, Aynı karık pulluğunun sırtlarından geçirilerek karıkların kapatılmasıdır.
Çıkış sonrası bitkiler uygun büyüklüğe ulaştığında aynı karık pulluğu ile boğaz doldurma ve yabancı ot kontrolü de yapılabilir.
Sulu şartlarda ortalama dekara 200-250 kg, kuru şartlarda 150 kg tohumluk yeterlidir.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Patates üretimi - 2018
ülke Üretim milyon ton
Çin 98.3
Hindistan 48.5
Rusya 22.5
Ukrayna 22.5
Amerika 20.6
Dünya 368.2
Kaynak: FAOSTAT Birleşmiş Milletler
Patates bitkilerinde su ihtiyacı alt yapraklardaki solma ve sararmayla kendini belli eder.
Topraktaki nem dikkate alınarak ilk sulama, yumrular fındık büyüklüğüne geldiğinde yapılmalıdır.
Hafif topraklarda 15-18, ağır topraklarda 22-25 gün arayla yetiştirme süresince 2-4 sulama yapılır.
Hasat ile son sulama arasında 1 haftalık bir zaman bırakılır.
En yaygın sulama yöntemi, karık ile sulamadır.
İki karık arası mesafe kumlu topraklarda 60-65cm, ağır topraklarda 70-80 cmm dir.
Patatesin en fazla suya ihtiyaç duyduğu devre, çiçeklenmeden 20 gün önce başlayan ve yumru yapmaya başladığı zamana kadar geçen devredir.
Sulama yeterli ve düzenli yapılmadığı taktirde, başta verim kaybı olmak üzere, memeli ve çatlak yumrular, yumru içinde kararmalar ve boşluklar ortaya çıkar. Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun kalınlaşıp sertleştiğinden anlaşılır.
Kabuk tırnakla kolayca soyulmaz. Yumrunun kesiti ıslak değil, koyu bir görünümdedir.
Patatesin hasadında çok dikkatli olmak gerekir.
Yumrular kesilip zedelenmemeli, toprakta yumru bırakılmamalıdır.
Söküm sırasında toprak yaş olmamalı, tavında bulunmalıdır.
Patates hasadı değişik şekilde yapılır:
Bel, çatal bel ya da çapa ile patatesler sökülüp el ile toplanır..
Pullukla sökülüp el ile bitkiden ayrılarak toplanır.
Hasattan sonra yumrular ıslak ise gölgede kurutulur.
Hasta, çürük, berelenmiş ve kabuğu soyulmuş olanları ayıklanır.
Sonra iri, orta ve küçük boy olmak üzere sınıflandırılarak file çuvallara doldurulur.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEPOLAMA

Patates fazla miktarda su ihtiva eden bir ürün olduğundan iyi bir şekilde depolanmazsa çok zarara uğrar.
Yumrular çürür, pörsür, filiz verir ve değerini kaybeder.
Yumrular en iyi şekilde; olgun, zedelenmemiş ve temiz olarak 3-40 C sıcaklık, %85-90 nisbi nemde ve solunum sonucu meydana gelen karbondioksit, su ve ısıyı uzaklaştırıp oksijen sağlamak için havalandırma tertibatı iyi olan özel koruma depolarında saklanabilir.
Depolamada yığın yüksekliği, yemeklik patateslerde 3-4 metre olabilir. Tohumluk patateslerde ise en fazla 1 metre olmalıdır.

İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM