Soğan & Yetiştiriciliği

Besin noksanlıkları & noksanlığın giderilmesi
Bakımı, Hastalık , Zararlıları, Besin Noksanlığı ve Bitki Beslemesi
S oğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Soğan genel olarak iki yıllık bir bitkidir. Birinci yıl yumru, ikinci yılda tohum oluşur. 100 gr. Soğanda 1.2 gr. Protein, 0.1 gr. Yağ, 8.9 gr. Şekerli maddeler, 8 gr. Su, 12 gr. Kuru madde, 30 mg. Kalsiyum ve 42 kalori bulunur Bitkinin erken gelişme devresinde serin havaya gerek vardır. Baş bağlama ve başın büyümesi için sıcaklığın fazla olması şarttır. Erken gelişme devresinde ortalama sıcaklık 12,8 C olmalıdır.
B aş bağlamaya başladığı zaman 21 C, başın olgunlaşması için 24-27 C optimum sıcaklıklar istenir. Soğan bitkisi -8, -10 C sıcaklıklara dayanır. Gün uzunluğu istekleri çeşitlere göre değişir. Erkenci çeşitler 10-12 saat, geççi çeşitler için 13-15 saat gün uzunluğu gereksinimi vardır. Akdeniz sahil kesimi için sonbahar ekimi yapılan yerlerde kısa gün soğanları seçilmelidir. Dekardan 4-6 ton baş soğan alabilmek için dekara 15 kg saf azot, 10 kg saf fosfor, 15 kg saf potasyum gereklidir. Fosforun tümü, azot ile potasyumun 1/3’ü ekimde taban gübresi olarak verilir.
NOKSANLIKLAR
Bitki besin noksanlığı görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene toprak analizlerinizi yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz. Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza verdiğiniz de, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı hep birlikte daha sağlıklı planlama yapabiliriz.

“Noksanlık görüldüğünde, aşağıdakilerden ürünlerimizden uygun olanını kullanınız veya arayın seçmenize yardımcı olalım.!”

NOKSANLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK IÇIN, ILK YAPRAKLAR SERÇE GAGASI KADAR OLDUĞUNDAN ITIBAREN DÜZENLI KULLANINIZ.

YETİŞTİRİLME TEKNİĞİ

Soğan yetiştiriciliği üç şekilde yapılır.
Doğrudan tohum ekimi:
aynı vegetasyon periyodunda 5-6 aylık bir dönemde başlar elde edilir.
Kıska (arpacık) ile yapılan yetiştiricilik:
Bu çeşit yetiştiricilikte 1. yıl arpacıklar elde edilir. 2. yıl bu arpacıklar ekilerek baş elde edilir.
Fideyle yapılan yetiştiricilik: Süresi tohum ekimiyle olan yöntemle aynıdır.
Aynı yıl baş elde edilir.
Ekonomik bakımdan en uygun yöntem doğrudan tohum ekimiyle olan yöntemdir.
Makineli tarımı da uygundur.
Bu yöntemle tarlada çok iyi toprak hazırlığı yapılması gerekir.
Tarla sonbaharda 15-20 cm derinlikte işlenir.
İşlemeden önce dekara 2-4 ton yanmış ahır gübresi atılır.
Akdeniz bölgesi içi tohum ekim tarihi 15 ağustos’tan 15 ekime kadar olan dönemdir.
Ekimden önce toprak tava gelir gelmez yüzlek işlenir.
Toprak kültivatör, tırmık ile iyice parçalanır, sonra bastırılır ve tohum ekilir. Ekim sırasında 500 gr/da tohum kullanılır.
Pnömatik mibzerle ise 200 gr/da tohum kullanılmaktadır.
Ekim sırasında toprak sıcaklığının 10-12 C olması gerekir. Bitki sıra aralığı 20-30 cm olmalıdır.
Bitkiler 10 cm yüksekliğe geldiğinde sıra üzeri mesafeyi ayarlamak için elle seyreltme yapılır. Sıra üzeri mesafe 2-3 cm, iri çeşitlerde 5 cm olmalıdır.
Yabancı otlara karşı da ilaçlı mücadele yapılmalıdır.

ÇAPALAMA

Dikimden başlayarak 10-15 cm boydan sonra ot alma ve toprağı kabartma amacıyla 1. çapa yapılır.
Bitkinin gelişme durumuna göre 3-4 çapa yapılabilir

SULAMA
Soğan yetiştiriciliğinde vegetasyon dönemi içinde yeterli yağış varsa (450-500 mm) sulamadan da yetiştirilebilir.
Aksi halde sulama yapılmalıdır.
En uygun sulama yöntemi yağmurlamadır.
1-2 sulama yeterlidir.
Baş olgunlaştırma döneminde sulama yapılmamalıdır.
HASAT
Taze soğanda;
Soğanlar 1-2 cm çapını aldığı zaman sökülür. Üst yaprakları temizlenip kökleri yıkanır. Demetlenerek pazarlanır Kuru soğanda;
Soğanlar belli bir büyüklüğü alıp yaprakları sararmaya başladığı an üst kısmı kırılarak yatırılır.
15-20 gün sonra soğanların dış yaprakları tamamen kurur, soğanlar sökülüp çıkarılır.
Toprak yüzünde 5-10 gün tutarak güneşte kurutulur.
Soğanın sökümü elle çapa kullanılarak yapılır.
Hasat edilen soğanların üst kuru sapları kopartılır.
Turfanda pazarlanan soğanlarda kurutma yapılmaz.

İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: Bekirde mah.
Hürriyet 1 cad no 2 A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © NİL TARIM