Aramaktan çekinmeyin
0532 521 67 47

Narenciye & Yetiştiriciliği

Besin noksanlıkları & noksanlığın giderilmesi
Bitki Beslenmesi, Bitki Besin Noksanlıkları, Bitki besin Noksanlıklarının giderilmesi
A na vatanı Güneydoğu Asya, Çin ve Hindistan olan turunçgiller dünyaya buradan yayılmıştır. Tropikal ve Akdeniz iklimlerinde alanlarında yetiştirilir. Turunç ise iyi anaç özelliğine sahip olduğu için anaç olarak kullanılır. Özellikle satsuma mandarini için trayer citrange, carrizo citrange anaçları daha uygundur. Turunçgil yetiştiriciliği çok emek, sermaye ve zaman isteyen bir yetiştiricilik şeklidir. Bunun için bahçe tesis ederken ve çeşit seçerken çok dikkatli olunmalıdır. Bir turunçgil bahçesi planlanırken önce ekolojik faktörler yani iklim ve toprak özellikleri tespit edilmelidir. İklim denince akla sıcaklık gelir. Turunçgillerin yayılmasını sınırlayan en önemli etmen düşük sıcaklıklardır. Gerek düşük, gerekse yüksek sıcaklıklar turunçgillerde meyve verimliliğini ve kalitesini olumsuz etkiler.
T urunçgiller düşük sıcaklıktan çok etkilenirler. Soğuğa en hassas tür limondur. Limon 0 C de, portakal -2 C de, altıntop -3 C de, mandarinler -4 C de zarar görürler. Don olayı uzun sürerse zararda buna bağlı olarak artar. Çok çeşitli don olayları vardır. Don zararı ağacın meyveli yada meyvesiz olmasına göre değişir. Meyveli ağaç hemen ve daha çok donar. Turunçgillerde büyümenin başlaması için 12-13 C sıcaklık gereklidir. Bu dönemde turunçgillerin toprak üstü organlarında ( vejetatif aksam ) büyüme başlar. Limonlarda büyüme dönemi sıcaklığı 6-7 C ye kadar düşer. Gelişme sıcaklığın yükselmesi ile artar. 18-20 C ler arasında gelişme hızlanır. Büyüme 26-28 C de tepe noktasına ulaşır.

NOKSANLIK OLMASINI BEKLEMEYİN
 görülmeden, düzenli bitki besleme yapınız. Her sene  yaptırın. Teknik ekiplerimiz geldiğinde gösteriniz veya WhatsApp üzerinden gönderin.  Gerektiğinde bir fotokopisini teknik elamanlarımıza veriniz, sisteme kayıt yapalım. Bir sene sonraki planlamalarımızı daha sağlıklı yapalım.

“ Aşağıdaki noksanlıklar görüldüğünde, aramaktan çekinmeyin, bahçenize en uygun gübreyi seçmenize yardımcı olalım.!”

NOKSANLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN, İLK YAPRAKLAR SERÇE GAGASI KADAR OLDUĞUNDAN İTİBAREN DÜZENLİ GÜBRE KULLANINIZ.
Noksanlıklar yaprakta görüldüğü anda müdahale edilirse noksanlık düzelebilir, noksanlık meyveye geçtiğinde geriye dönüş yoktur.
NARENCİYE'DE BESİN NOKSANLIĞI BELİRTİLERİ
Besin noksanlığı belirtileri farklı bitki kısımlarında, en sık yapraklarda, meyvelerde ve köklerde görülür.
Güncel haberlerimizi tiktok hesabımızdan takip edebilirsiniz

Besin maddelerinin hareketliliği bu açıdan önemli bir özelliktir. Örneğin bitki vejetatif fazdan üremeye girdiğinde, besinler yeniden dağıtıma tutulurlar.
Buna göre, çeşitli besinler çok hareketsiz (B ve Ca), çok hareketli (N, P, K ve Mg), hareketsiz (Fe, Cu, Zn ve Mo) ve hafifçe hareketli (S) olarak sınıflandırılır.
B ve Ca gibi hareketsiz besinler için meyvelerde belirtiler fark edilir. Görünür semptomların gelişimi, bu semptomlar tanımlanmadan önce bitkilerin mikro-morfolojisinde değişikliklere neden olan metabolik bozukluklara karşı sorumludur.
Semptomların genç veya yaşlı yapraklarda veya meyvelerde gelişmesi ve ortaya çıkması, beslenme bozukluklarının nedeni hakkında güvenilir bir gösterge verir. Hem besin noksanlığı hem de fazlalık, düşük meyve kalitesi ile birlikte mahsul veriminde azalmaya yol açabilir. Bazı temel eleman Noksanlıkleri için hafif görünür yaprak semptomları, bazı narenciye çeşitlerinde verim azalması olmadan tolere edilebilir, ancak diğerlerinde görülemez.
Çeşitli Noksanlık belirtileri genellikle şu şekilde özetlenir:
a. Bitkinin yeşil kalması veya normal yeşil parıltıdan yoksun olması veya daha genç yaprakların yaşlılara kıyasla açık renkli olması ile tüm bitkinin bodur veya azalmış büyümesi
b. Alt tarafta daha yoğun olan mor rengi gösteren yaşlı yapraklar
c. Yaprakların interveinal klorozu veya tüm yaprağın kendisi, genç ve / veya yaşlı yapraklarda veya her ikisinde de semptomlarla birlikte görülür
d. Yaprak kenarlarında nekroz veya yaprakların interveinal alanları veya genç veya yaşlı yapraklar üzerindeki bütün yapraklarda semptomlar görülür.
e. Terminallerin, rotasyon veya yaprakların küçültülmesi şeklinde azaltılmış terminal büyümesi veya bitkilerin terminal kısmının daha sonra ölümü ile birlikte bodur büyümesi
NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEMİR NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka ""Bitki Besleme Uzmanlarından"" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Bazı meyve yetiştirme alanlarında yaygın olan yüksek pH'lı kireçli topraklarda da oluşur. Bu topraklarda yetişen bahçelerde, özellikle ıslak koşullarda demir noksanlığı belirtileri görülme olasılığı yüksektir. Toprakların pH'ını yükseltmek için uygulanan aşırı kireç de demir noksanlığına neden olabilir. “Kireç kaynaklı demir klorozu” terimi, yüksek toprak pH koşullarında yetişen ağaçlarda semptomlar için sıklıkla kullanılır. Trunçgillerde demir noksanlığını yönetmenin en iyi yolu sulama ve toprak pH'ını yönetmektir.
 pH yı düzenlemeden gübreleme yapmayın, teknik ekibimizi aramaktan çekinmeyin. pH yı düzenlemek için kullanın. Bakınız: Cantex root
Narenciye yetiştiriciliğinde demir noksanlığında, Kloroz belirtileri meyve ağaçlarının genç yapraklarında hafif sarılıkla başlar.
Damarların yeşil kalarak damar aralarının sarıdan sarımsı-beyaza kadar değişen renk açılmaları demir noksanlığının tipik belirtisidir.
Toprak ve hava koşullarına bağlı olarak genç yapraklarda başlayan interveinal klorotik belirtiler, yaşlı yapraklarda hızla yayılır.
Hastalık ilerledikçe yaprakların kenarlarında kırmızımtırak ve kahverengi kurumalar görülür ve çoğu kez yaprağın tüm çevresini kaplar.
Narenciye yetiştiriciliğinde demir noksanlığında Hızla sararan ve lekelerle kaplanan yapraklar zamanla dökülürler. Kloroza yakalanmış ağaçlar hemen kurumaz.
Ancak sarılık ve yaprak dökümü sonucunda asimilasyon alanı azalan bitkinin fızyolojik dengesi bozulur.
Gelişme yavaşlar, çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkileyerek verim düşüklüğüne yol açar ve önlem alınmazsa kuruma görülür.
Kireç kaynaklı demir Noksanlığı en sık görülen noksanlık türüdür.
Narenciye yetiştiriciliğinde demir noksanlığında Hafif vakalarda, yaprak damarları interveinal alanlardan biraz daha koyu yeşildir ve ilk olarak yeni yapraklar üzerinde semptomlar görülür.
Şiddetli vakalarda, interveinal alanlar giderek sarılaşır ve tüm alan nihayetinde daha küçük olan yeşillik ile fildişi rengine dönüşür.
Bazı durumlarda, yapraklar tamamen ağartılmış kalır ve kenar boşlukları ve uçlar yanıktır.
Akut vakalarda, yapraklar küçülür, kırılgan ve çok incedir, sonra erken dökülür.
Narenciye yetiştiriciliğinde demir noksanlığında Ağaçlar özellikle üst kısımdan çevreden ciddi şekilde uzaklaşır ve bazı ağaçların alt kısımları neredeyse normal yaprakları gösteren ölü üst kısımlara sahiptir.
Narenciye yetiştiriciliğinde demir noksanlığında Ağaçlar, nihai dal ve gölgelik geri dönüşü ile kısmen yapraklarından arındırılabilir.
Demir Noksanlığı genellikle kireçli toprak durumunun bir göstergesidir, pH a duyarlı anaçlarda ifade edilmesi daha olasıdır. Narenciye ağaçlarındaki demir noksanlığı, kök demir alımında eşzamanlı bir kısıtlama meydana geldiğinde yeni büyümede ifade edilir. Demirin emiliminin ağaçların büyüyen kök uçlarıyla sınırlı olduğu gösterilmiştir ve bu nedenle sağlıklı kökler önemlidir. Kök büyümesinde, nemli oksijen tükenmiş toprak koşulları gibi herhangi bir kısıtlama, alımın azalmasına neden olacaktır.
Yoğun kış yağışlarından veya bahar sulamalarından kaynaklanan aşırı toprak nemi çoğunlukla geçici demir noksanlığının nedenidir.
Her baharda aşırı sulama uygulanırsa kronik demir noksanlığı oluşur ve üretim zarar görür. Bununla birlikte, pH çok düşük olursa diğer besin maddelerinin alımının kısıtlanabileceğini unutmayın. Demir, solunum ve nitratın azaltılmasında rol oynayan enzimlerin bir parçasıdır. Demir noksanlığı, esas olarak çok yıllık bitkilerde -narenciye, avokado, muz, asma, elma, armut, vb., Fotosentez, yavaş büyüme ve gelişme şeklinde yaprak klorozu şeklinde kendini gösterir.
Demir noksanlığında en ince damarlar dahi yeşil kalarak bu damarlar arasındaki kısımlarda renk tamamıyla sarıya döner.
Geniş yapraklı bitkilerde yapraklar adeta sarı zemin üzerinde yeşil bir ağ manzarası gösterirler.
Narenciye yetiştiriciliğinde demir noksanlığında Noksanlığın çok şiddetli olduğu durumlarda, damarlar da sararır.
Narenciyede demir noksanlığının çok tipik bir özelliği, yapraklar ne kadar genç ise belirtilerin o kadar şiddetli ve belirgin olmasıdır.
Diğer besin noksanlıklarından farklı olarak, demir noksanlığının bir tipik özelliği de, klorozlu yaprakların kolay kolay ölmeden canlı kalmalarıdır.
Bununla birlikte noksanlık çok çok şiddetli ise yapraklarda ölme de görülebilir.
NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOSFOR NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka ""Bitki Besleme Uzmanlarından"" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Narenciye yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında ağaçlar canlı durmayan donuk yeşil bir yaprak sistemi oluştururlar.
Yaşlı yapraklarda nekrozlar görülür ve erken dökülür.
Çiçeklenme çok zayıftır.
Özellikle kireçli ve pH'i yüksek topraklarla, fazla derecede asit topraklarda bitkilerin fosfordan faydalanması zordur.
pH analizini mutlaka yaptırın. pH yı düzenlemek için   kullanın. Bakınız: Cantex root
Narenciye yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında  fosfora daha çok ihtiyaç duyan genç bitkilerde yaşlı bitkilere göre daha erken fark edilir.
Ayrıca vejetasyon mevsiminin başlarında soğuk (ıslak) topraklarda da fosfor noksanlığı meydana gelebilmektedir.
Fosfor noksanlığında en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar görür.
Meyve sayısı çok az, meyveler iri fakat eksi, kaba lifsi dokulu ve kalın süngerimsi kabukludur.
Narenciye yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında Narenciye çeşitlerinde görülen simptomlar, yaşlı yaprakların ana damar çevresinde renk açılması şeklinde başlar. Gittikçe genişleyerek yaprak sararır.
Yaprak uçları ise yeşil renklerini korurlar.
Yapraklarda erken dökülme olur.
Fosfor, daha yaşlı dokulardan daha genç dokulara geçme eğilimindedir; Bu nedenle, belirtiler ilk önce koyu yeşil renklerini kaybeden yaşlı yapraklarda görülür.
Yapraklar morumsu veya bronz parlak renksizlikle küçük ve daralır.
Bazı yapraklar daha sonra nekrotik alanlar geliştirebilir ve genç yapraklar büyüme hızında azalma gösterir.
Narenciye yetiştiriciliğinde fosfor noksanlığında Meyveleri kalın kabuklarla oldukça kabadır ve asit içeriği daha yüksek olan daha düşük meyve suyu içeriğine sahiptir.
Nadiren gözlenmesine rağmen, yapraklar bronz bir görünüm sergileyebilir. Geçmişte düzenli fosfor uygulamaları alan bahçelerde fosfor noksanlığınin görülmesi olası değildir.
Fosfor bitkilerin direncini arttırır, gelişmelerini ve olgunlaşmasını hızlandırır, kök gelişimini iyileştirir, toprağa derin nüfuz etmesini sağlar, bitkilerin besinlerle beslenmesini iyileştirir.
Fosfor noksanlığı köklerin, sürgünlerin ve yaprakların büyümesinde yavaşlamaya, zayıf çiçeklenmeye, yaprakların erken düşmesine ve verimde azalmaya (ayrıca azot noksanlığına) yol açar. Yaprakların rengi koyu yeşil, mavimsi, donuktur. Yapraklar daha küçüktür, gövdeden daha keskin bir açıyla ayrılır.
Narenciyede fosfor noksanlığı ağacın büyümesini yavaşlatır.
Yaprak sistemi koyu yeşil görünümlü, yaprak sapları ve genç sürgünler mor renklidir.
Yaşlı yapraklarda bronzlaşır ve erken dökülür.
Lekeler şeklinde yaşlı yaprağın uç ve orta kısımlarında açık kahverengileşme şeklinde daha ileriki safhalarda tamamen yaprağı kurutabilmektedir.
Toprakta fosforun çok büyük bir kısmi bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur.
Serbest halde bulunan fosfat anyonlarından bitkiler kolay yararlanmakla beraber, birçok toprak da fosfat anyonlarının serbest halde kalabilmesi güçtür.
Gübrelerle verilen fosforun dahi büyük bölümü hızla bitkilerin faydalanamayacağı formlara dönüşebilmektedir.
Fosfor noksanlığı olan bitkilerde büyüme geriler.
Meyve ve ağaçlarda sürgün ve tomurcuk oluşumu azalır. Fosfor fazlalığının bitkiler üzerindeki etkisi daha çok dolaylı şekilde meydana gelir.
Diğer taraftan fosfat iyonları toprakta sıkı bir şekilde tutulduğu için bitkiler tarafından fosfat iyonlarının alınması zorlaşır.
Birçok fosfatlar olmayan çözünür olarak su ile, standart sıcaklık ve basınçta. Sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve amonyum fosfatların tümü suda çözünürdür. Diğer fosfatların çoğu sadece çok az çözünür veya suda çözünmez. Kural olarak, hidrojen ve dihidrojen fosfatlar, karşılık gelen fosfatlardan biraz daha fazla çözünürdür.
Dolayısıyla bitkilerde fosfor fazlalığı da sık rastlanan bir durum değildir.
Fosforun fazla olması durumunda çinko ve demir gibi mikro besin elementlerinin noksanlığı meydana gelirken kalsiyum, bor, bakır ve mangan noksanlıkları da meydana gelebilmektedir
NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BOR NOKSANLIĞI

NoksanNoksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka ""Bitki Besleme Uzmanlarından"" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Narenciye yetiştiriciliğinde bor noksanlığında Narenciye türlerinin genç yapraklarında yarı şeffaf görünümlü lekeler oluşur.
Damarlar kalın, çatlak ve mantarımsı yapıda olurlar. Genç yapraklarda solma, içe doğru kıvrılma ve uçlardan başlayarak ölüm görülür.
Sürgünlerde ve meyve sapında zamklanma görülür. Meyveler küçük ve sert olurlar. Meyve içinde kahverengi lekeler içte ve dışta zamk damlacıkları görülür.
Meyve susuz ve kalın kabukludur. Çiçek dökümü görülür. Bor noksanlığınin en göstergesi olan meyve semptomları, meyvenin beyaz albedo'sunda ve bazen merkezi çekirdeğinde koyu renkli lekeler içerir. Meyve topaklı bir yüzeye sahip olabilir.
Narenciye yetiştiriciliğinde bor noksanlığında Genç yapraklar donuk kahverengi / yeşil, suya batırılmış alanlar gelişebilir.
Yapraklar kalındır, üst yüzeyde belirgin damarlarla kıvrılmıştır.
Dal kabuğu bölünebilir, meyveler küçüktür.
Diğer mikro besin Noksanlıklerinin aksine, bor meyve kalitesini etkileyebilir ve bu nedenle kaçınılmalıdır.
Öte yandan, az miktarda bor bile toksisiteye neden olabilir, bu nedenle toprak veya yaprak uygulamalarını içerecek şekilde bakım veya düzeltme uygulamaları çok dikkatli yapılmalıdır, ancak her ikisini birden yapmamalıdır.
Narenciye yetiştiriciliğinde bor noksanlığında öncelikle bitkilerin büyüme noktalarına zarar verdiği için bitkilerde büyüme çok yavaşlar.
Yapraklar ve dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar. Noksanlığın çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve büyüme tamamen durur.
Çiçek meyve oluşumu engellenir, Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil bir renk alırlar.
Bor, oksidasyon ve fotosentez süreçlerini aktive eder.
Narenciye yetiştiriciliğinde bor noksanlığında yapraklardan asimilatların hareketi bozulur ve fotosentez süreci yavaşlar, bitkilerin çiçeklenmesi ve gübrelenmesi bozulur, boş çiçekler ortaya çıkar, bazen yumurtalıklar düşer.
Narenciye yetiştiriciliğinde bor noksanlığında Tohum verimi düşer.
Bor noksanlığı, pH'ı yüksek bazik topraklarda da gözlenir çünkü bazik koşullarda borik asit, bitkinin absorbe edemediği, ayrışmamış bir formda bulunur. Organik madde içeriği düşük olan (% 1.5) topraklar da bor noksanlığına duyarlıdır. Yüksek oranda süzülmüş kumlu topraklar da bor noksanlığının karakteristiğidir çünkü bor toprakta tutulmayacaktır. Toprağın bor içeriği bitkinin fazla borla baş edemeyecek kadar yüksek olması durumunda da bor zehirlenmesi mümkündür.
Borun bitkiler için toksik olduğu seviyeler, farklı bitki türlerine göre değişir. Bor noksanlığı, bitkilerde en çok görülen mikro besin noksanlığıdır.
Dünya çapında en yaygın mikro besin noksanlığıdır ve mahsul üretiminde ve mahsul kalitesinde büyük kayıplara neden olur. Bor noksanlığı bitkilerin vejetatif ve üreme gelişimini etkiler, hücre genişlemesinin engellenmesine, meristemin ölümüne ve doğurganlığın azalmasına neden olur. Bitkiler hem suda çözünür hem de çözünmez biçimde bor içerir. Sağlam bitkilerde suda çözünebilen bor miktarı, sağlanan bor miktarı ile dalgalanma gösterirken çözünmeyen bor ise değişmez. Bor noksanlığının görünümü, suda çözünmeyen borun azalması ile çakışmaktadır. Çözünmeyen borun fonksiyonel form olduğu, çözünür borun ise fazlalığı temsil ettiği görülmektedir. Bor, yüksek bitkilerin büyümesi için gereklidir. Elementin birincil işlevi bitkilerde hücre duvarına yapısal bütünlük sağlamaktır. Diğer işlevler muhtemelen plazma zarının ve diğer Metabolizma yolların bakımını içerir. Bor, oksidasyon ve fotosentez süreçlerini aktive eder.
Bor noksanlığı ile yapraklardan asimilatların hareketi bozulur ve fotosentez süreci yavaşlar, bitkilerin çiçeklenmesi ve gübrelenmesi bozulur, boş çiçekler ortaya çıkar, bazen yumurtalıklar düşer. Tohum verimi düşer.
NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇİNKO NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka ""Bitki Besleme Uzmanlarından"" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Narenciye yetiştiriciliğinde çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve Yaprakların rozetlenmesidir.
Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.
Narenciyede çinko noksanlığında ağaçlarda cüce yaprak ve bozuk yapraklar oluşur
Narenciye yetiştiriciliğinde çinko noksanlığı Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder.
Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.
Narenciye yetiştiriciliğinde çinko noksanlığı Yapraklarda kloroz, nekrotik lekeler görülür ve yapraklar bronzlaşır
Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur.
Bitkiler bodurlaşır küçülür
Narenciye yetiştiriciliğinde çinko noksanlığı en çok görülen bitki besin maddesi çinkodur.
Özellikle fosfor fazlalığı nedeniyle ortaya çıkan çinko noksanlığı, narenciyelerde çok yaygındır.
Yapraklarda 25 ppm in altında Zn bulunması halinde belirtiler görülür.
Belirtiler, yeşil damarların etrafında gayri muntazam şekilli, sarı lekeler halinde kendini belli eder.
Küçülmüş, daralmış ve klorozlu yaprak de metleri oluşur.
Sürgünlerde boğum aralan çok kısalır.
Bu görüntüler ağaçların güneye bakan yönlerinde daha yaygın olarak görülür.
Narenciye yetiştiriciliğinde çinko noksanlığında Meyveler susuz ve lezzetsiz olurlar.
Çinko enzimlerin, bir parçasıdır ve aktivitelerini arttırır, protein, karbonhidrat, şekerler) veya bu tanıma uyan tüm kimyasallar otomatik olarak karbonhidrat (ör. Formaldehit) olarak sınıflandırılmaz. fosfor metabolizmasına katılır. Keskin bir çinko noksanlığı ile klorofil oluşumu bozulur, yaprakların benekli klorozu ortaya çıkar, yapraklar kırmızımsı bronz bir renk alır.
Çinko noksanlığı , bitki büyümesi sınırlı olduğunda ortaya çıkar çünkü bitki, yetiştirme ortamından bu temel mikro besini yeterli miktarlarda alamaz. Dünya genelinde mahsul ve meralarda en yaygın makro besin Noksanlıklerinden biridir ve mahsul üretiminde ve mahsul kalitesinde büyük kayıplara neden olur. Çinko, bitki büyümesi ve gelişimi için gerekli olduğu, ancak çok küçük miktarlarda gerekli olduğu anlamına gelen temel bir mikro besindir.
Narenciyede çinko gereksinimleri mahsuller arasında değişmekle birlikte, 20 ila 100 mg / kg aralığındaki çinko yaprak konsantrasyonları (kuru madde bazında) çoğu mahsul için yeterlidir. Çinko uygulaması, alkali topraklarda çinko noksanlığını toprakta düzeltmeyebilir çünkü çinko ilavesiyle bile bitki emilimi için kullanılamayabilir.
NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE POTASYUM NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka ""Bitki Besleme Uzmanlarından"" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Kırk veya daha fazla enzim için kofaktör olarak potasyum (K) gereklidir. Şeker ve nişasta oluşumu, proteinlerin sentezi, normal hücre bölünmesi ve büyümesi, organik asitlerin nötralizasyonu, stoma açıklığını kontrol ederek ve şeker kullanımının etkinliğini artırarak karbon dioksit arzını düzenleyen, çevresel stresin üstesinden gelen birçok fizyolojik fonksiyon için gereklidir.
Don gibi olaylarda Hücre özsuyu ozmotik potansiyelini azaltır.
Narenciye yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında, yaprak kenarlarında sarımsı kahve renkli nekrozlar oluşur, geriye doğru kıvrılma ve olgunlaşmadan dökülme görülür.
Meyveler normalden küçük, ince kabuklu ve asidik olurlar.
Narenciyede potasyum noksanlığı çeken ağaçlarda turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar.
Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar.
Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar.
Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.
Doymamış / doymuş yağ asidi oranının daha yüksek olması nedeniyle, kuraklık toleransının verilmesinde, iç su dengesinin ve turgiditenin düzenlenmesinde, kök hücrelerin plazmalyasındaki Sodyum akışının ve / veya akışının düzenlenmesi, potasyum için lifli köklerin seçiciliği yoluyla klorür dışlama davranışı Sodyum üzerinde ve Sodyum dış ortamda meydana geldiğinde sızıntıya karşı vakumda potasyum tutulmasını sağlamak için hücrelere tuz toleransı kazandırmak.
Narenciye yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında, Erken potasyum noksanlığı belirtileri genellikle bodur büyüme, seyrek bronzlaşmış yapraklar ve yaprakların parlak bir görünümü şeklindedir.
Akut potasyum noksanlığı altında, yapraklar kırışır ve bükülür ve mekanik güç noksanlığı nedeniyle sadece zayıf yeni yanal sürgünler ortaya çıkar.
çok ince pürüzsüz doku kabukları ile azaltılmış meyve boyutu, meyvelerin erken dökülmesi, yaprak kavurma, reçineli sarı lekelerin görünümü ve S-şekilli dönen sürgünler. Potasyum turuncu meyvenin boyutunu etkiler.
Narenciye yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında hastalıklara karşı direnci düşer. Meyvenin kök ucu alanındaki kabuğun çıkarılması; hasat sonrası çürüme insidansını arttırır.
Narenciye yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığındaKabuk kolayca bozulduğunda, kabuk - kabuk bozuklukları, albedo parçalanması, kabuk yüzeyinde dar derin batık çatlaklara neden olur.
Lekeler halinde görünen klorofilin solması, yaprağın distal yarısında gerçekleşir. Bu lekeler ilk başta soluk sarı görünür, ancak daha sonra bronzlaştıkça ve birleştikçe bronzlaşır, yaprak uçları kahverengiye döner ve amarelinho şeklinde anormal alacalı kloroz gösterir. Eski yapraklarda, mantar damarları ile birlikte sarıdan sarı-bronz klorotik örüntülerin görünümü de görülmektedir.
Alt yaprak yüzeyine, özellikle limon üzerine vida tipi bir kıvrılma daha yaygındır. Birçok kez, meyveler uzunlamasına yönde daha fazla büyümeye ulaşır ve meyve büyümesini ekvatoral olarak kısıtlar; sonunda meyveler eliptik şekle döner. Elementel antagonizmaya bağlı kireçli topraklarda ve yüksek azot oranlarıyla büyük meyve mahsullerinin üretildiği potasyum noksanlığınin olması muhtemeldir. Nadiren gözlenen bir yeşillik bronzlaşması bazen, özellikle limonlarda gözlenebilir.
Potasyum noksanlığı, kadaverin, asit invertaz, lizin, histidin, arginin karboksilaz ve karbamil putresin amin hidrolaz ve piruvat kinazın azalmış aktivitesi ile ilişkilidir.
Bunlar, turunçgillerde potasyum noksanlığınin tesis edilmesi için yararlı biyokimyasal belirteçler olarak kabul edilir.
Potasyum organik bileşiklerle kompleksler oluşturur. Metabolizmayı geliştirir, bitkilerin kuraklığa karşı direncini arttırır. Yeterli potasyum içeriği ile yapraklarda, hücre özütünün ozmotik basıncını arttıran ve bitkilerin hafif donlara karşı direncini arttıran birçok şeker oluşur. Potasyum protein sentezi süreçlerinde, fotosentezde, enzimatik reaksiyonlarda çok önemlidir.
Potasyum noksanlığı yaprakların sararması ve daha sonra yaprak bıçağının bölümlerinin ölümü ile kendini gösterir. Tabakanın kenarlarında bir kurutma dokusu kenarı görünür - bir kenar “yanma”. Şiddetli potasyum açlığı ile bitki kısa internodlarla bodurlaşır, sürgünler zayıflar.
Narenciye yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığında, noksanlığının çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölür; kuruyarak dökülür.
Yaşlı yaprakların ucunda kirli kahverengi nekrotik lekeler şeklinde görülmektedir.
Özellikle meyve ağaçlarında tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir sure normal yeşil rengini ve görüntüsünü koruyabilmektedir.
Narenciye yetiştiriciliğinde potasyum noksanlığındayapraklarda kıvrılma ve kırmızımsı kahve lekelerle beliren belirtilere neden olur.
Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek ölçümü ve normalden küçük meyveler olur.
Potasyum noksanlığı çeken bitkilerde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar.
Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar.
Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar.
Potasyum bitkilerde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir.
Bu nedenle bitkilerde potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar.
Ürününü, meyve toplanmadan komisyonculara satan çiftçilerimiz: meyveyi büyütmek için SON POTASYUM uygulamasını komisyoncu yapsın istiyorsunuz. Fakat komisyoncu maliyetten kaçmak için potasyum uygulamasını yapmıyor. Toprak ve ağaçlar sizin, potasyum uygulanmadığı için gelecek sezonlardaki ağaç ve meyve sağlığını riske atıyorsunuz.
NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AZOT NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka ""Bitki Besleme Uzmanlarından"" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Narenciye yetiştiriciliğinde azot noksanlığında ağaçların büyüyememesine neden olur.
Donemdeki azot noksanlığı yaprakların açık yeşil renkli ve sarı olması ile kendini gösterir.
Sürgünler kısa, zayıf, ince olur ve ağacın değişik yerlerinde düzensiz bir şekilde sürgünlerde ölme görülür.
Narenciye yetiştiriciliğinde azot noksanlığında  meyveler küçük, açık renkli, kalın kabuklu olur ve erken olgunlaşır.
Azot noksanlık, belirgin bir yaprak paterni olmadan tüm ağaç üzerinde açık yeşil ila sarı yapraklar ile ifade edilir.
Narenciye yetiştiriciliğinde azot noksanlığında Hafif Noksanlıkta, yapraklar yoğunlaştıkça yapraklar yeşile doğru açık yeşil olacaktır.
Yeni büyüme genellikle soluk yeşil renkte ortaya çıkar, ancak yapraklar genişledikçe ve sertleştikçe koyulaşır.
Sarı damar klorozu ile, midribs ve lateral damarlar sararır, yaprağın geri kalanı normal yeşil renkte kalır.
Bu kloroz sıklıkla bireysel dalların veya ağaç gövdesinin kuşatılmasına bağlanır.
Bitki tarafından topraktan azot alımının azalması nedeniyle sonbahar ve kış aylarında daha soğuk havaların başlamasıyla da ortaya çıkabilir.
Azot noksanlığı ayrıca yaprak soğurmadan önce sarı-bronz bir görünüm oluşturabilen yaşlanan yapraklar ile de ilişkilidir
Narenciye yetiştiriciliğinde azot noksanlığında erken yaprak dökülmesine ve tohum ve meyve veriminde azalmaya yol açar.
Yaprakların rengi soluk yeşil, klorotik hale gelir. Aksine, azot fazlalığı yoğun büyümeye neden olabilir, bitkilerdeki su içeriğini artırabilir ve olgunlaşmayı yavaşlatabilir.
Narenciye yetiştiriciliğinde azot noksanlığının ilk başlangıcında yapraklar açık kırmızı renk alırken ileri safhada tamamen sararak erken dökülmektedir.
Azot noksanlık belirtileri öncelikle yaşlı yapraklarda başlamakta, sürgünler kısalmakta ve yapraklar küçülmektedir.
NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MAGNEZYUM NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka ""Bitki Besleme Uzmanlarından"" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Narenciye yetiştiriciliğinde Magnezyum noksanlığında genellikle bronzlaştırıcı veya bakır yaprak semptomları olarak adlandırılır.
Narenciyede Magnezyum Noksanlığı belirtileri, meyve ihtiyacını karşılamak için magnezyumun çıkarılmasından sonra olgun yapraklarda ortaya çıkar.
Bağlantısı kesilmiş sarı alanlar veya düzensiz sarı lekeler, meyveye yakın olgun yaprakların orta kaburgası boyunca tabana yakın başlar.
Bu lekeler yavaş yavaş büyür ve orta kaburganın her iki tarafında geniş bir sarı doku alanı oluşturmak için birleşir.
Bu sarı alan, yaprakların ucu ve tabanı yeşil olana kadar, orta kaburga üzerinde sivriltilmiş V şeklinde bir alan gösterene kadar yavaş yavaş büyür.
Akut noksanlıkla, yapraklar tamamen sarı-bronz hale gelebilir ve sonunda düşebilir.
Narenciyede Magnezyum Noksanlığında tohumlu meyveler, çekirdeksiz meyveler üreten çeşitlerden daha ciddi şekilde etkilenir.
Narenciye magnezyum noksanlığından özellikle fazla etkilenir.
Yaprakların damar aralarında kloroz görülür.
Narenciye yetiştiriciliğinde Magnezyum noksanlığında Renk açılmaları yaşlı yapraklarda, yaprak kenarlarından başlayarak yayılır.
Beyaz etli meyve veren ağaçların yapraklarında kırmızı renkli, sarı etli meyve veren çeşitlerin yapraklarında ise sarı renkli lekeler oluşur.
Magnezyum noksanlığı, magnezyumun kolayca süzülüp atılabildiği kuvvetli asidik, hafif, kumlu topraklarda en sık görülen bitkiye zarar veren bitki bozukluğudur. Magnezyum, bitkilerin kuru maddesinin% 0,2-0,4'ünü oluşturan temel bir makro besin maddesidir ve normal bitki büyümesi için gereklidir.
Genellikle gübrelerden kaynaklanan aşırı potasyum, magnezyum noksanlığınden kaynaklanan stresi, alüminyum toksisitesini daha da artırır.
Magnezyum, klorofilin merkez atomunu oluşturduğu için fotosentezde önemli bir role sahiptir.
Bu nedenle, yeterli miktarda magnezyum olmadan bitkiler, yaşlı yapraklardaki klorofili parçalamaya başlar.
Narenciye yetiştiriciliğinde Magnezyum noksanlığında aralarının ana semptomu neden kloroz yaprakları mermer görünümü veren veya yeşil kalmak yaprak damarları arasında sararma olur.
Magnezyumun hareketli yapısı nedeniyle, bitki önce yaşlı yapraklardaki klorofili parçalayacak ve Magnezyumu daha fazla fotosentetik ihtiyacı olan daha genç yapraklara taşıyacaktır.
Bu nedenle magnezyum noksanlığının ilk belirtisi, Noksanlık ilerledikçe genç yapraklara doğru ilerleyen yaşlı yaprakların klorozudur.
NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MANGAN NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka ""Bitki Besleme Uzmanlarından"" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Narenciye yetiştiriciliğinde Mangan noksanlığında benekli bir görünüm veren orta yeşil ve ana damarlar boyunca açık yeşil interveinal alanlarla çevrili koyu yeşil bantlar şeklinde görülür.
Daha ciddi vakalarda, yaprakların rengi kaburga ortası boyunca donuk yeşil veya sarımsı yeşil olur ve ana lateral damarlar interveinal alanlar için soluk ve donuklaşır.
Narenciye yetiştiriciliğinde Mangan noksanlığında kloroz önce genç yapraklarda görülür, daha sonra yavaş yavaş yaşlı yapraklara yayılır.
Saplar sarımsı yeşil, genellikle sert ve odunsu kalır. Genç yapraklar genellikle daha açık yeşil bir arka plan üzerinde ince bir yeşil damar ağı gösterir, ancak desen farklı değildir. Çinko ve demir noksanlıklarında olduğu gibi yapraklar yeşil kalır. Kireçli toprakta hem Mangan hem de çinko noksanlıkları oluşabilir ve yüksek pH'a duyarlı anaçları olan ağaçlarda daha şiddetli olabilir.
Narenciye yetiştiriciliğinde Mangan noksanlığında Yeni başlayan Mangan semptomları bazen sezon ilerledikçe kaybolabilir, bu nedenle düzeltici önlem alınmadan önce yapraklar birkaç kez gözlemlenmelidir.
ToprakToprak ve yaprak uygulamaları Mangan noksanlığınin giderilmesinde etkili olabilir.
Narenciye yetiştiriciliğinde Mangan noksanlığında ,Mangan noksanlığı ile klorofil, oluşmaz, yapraklar küçük açık sarı lekeler nedeniyle renklenir, damarlar yeşil kalır. Keskin bir açıkla, bodurluk görülür, bazen büyüme olmaz.
Mangan noksanlığı belirtileri, birbirlerine benzerlik gösterir.
Hafif ve orta derecede noksanlık halinde, genç yapraklarda, damar aralarında hafif renk açılması ortaya Bu renk açılması oldukça hafif olup, ancak, yaprak ışığa tutulduğunda görülebilir derecededir.
Noksanlığının daha şiddetli olması halinde renk açılması artar ve yaprak ağ görüntüsü alır.
Mangan (Mn) noksanlığı, genellikle demir noksanlığı ile karıştırılan ve bununla ortaya çıkan bir bitki bozukluğudur. En çok, organik madde seviyelerinin yüksek olduğu zayıf drene edilmiş topraklarda yaygındır. Mangan bitkilere kullanılamayabilir pH değeri yüksektir.
Etkilenen bitkiler de semptomlar, 'damalı' bir etki yaratmak için en küçük yaprak damarları yeşil kalan yaprakların sararmasını içerir. Bitki problemden uzaklaşıyor gibi görünebilir, böylece daha genç yapraklar etkilenmemiş gibi görünebilir. Yaprak yüzeylerinde kahverengi lekeler görülebilir ve ciddi şekilde etkilenen yapraklar kahverengiye döner ve solar.
Toprak yapısının iyileştirilmesi ile önleme sağlanabilir. Fazla kireçleme yapmayın veya kireci giderin.
Bitkilerde mangan noksanlığının fark edilmesi kolay olabilir çünkü Magnezyum noksanlığında (tarım) olduğu gibi yapraklar sararmaya ve damarlar arası kloroza girmeye başlar. Bu ikisi arasındaki fark, bitkinin tepesine yakın genç yaprakların önce belirti göstermesidir çünkü Mangan hareketli değildir, magnezyum noksanlığında ise bitkinin dibine yakın yaşlı yapraklarda belirti gösterir.
Mangan noksanlığınin tedavisi kolaydır ve ev sahiplerinin bu semptomları tedavi ederken çeşitli seçenekleri vardır. Birincisi, toprak pH'ını ayarlamaktır. Toprak pH'sı bir sorun değilse topraktan veya yapraktan besleme yeterlidir.
NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KALSİYUM NOKSANLIĞI
 

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka ""Bitki Besleme Uzmanlarından"" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Narenciye yetiştiriciliğinde kalsiyum noksanlık Belirtileri
kalsiyum noksanlığı esas olarak, özellikle kış aylarında, yaprak kenarları boyunca ve ana damarlar arasında klorofilin solması ile karakterizedir.
Narenciye yetiştiriciliğinde kalsiyum noksanlığında soluk alanlarda küçük nekrotik (ölü) lekeler gelişir.
Narenciyede kalsiyum noksanlığında küçük kalınlaşmış yapraklar şiddetli koşullarda canlılık kaybına ve yaprakların incelmesine neden olur.
Dal geri tepme ve çoklu tomurcuk büyümesi, genellikle bronzlaştırıcı veya bakır yaprak olarak adlandırılan, meyve suyu veziküllerine sahip olan küçük ve şekilsiz meyvelere sahip yeni yapraklardan gelişir. Yaprak marjları boyunca kloroz, şekilsiz kalır, genellikle hızla nefes alır. Kökler az gelişmiş, çürük olabilir.
Ağaç dieback ve bodur Dağılımı gösterir 'Meyveler, kabuğun altında, kabuğun yarılması ve ayrılması ile kırışma ve çatlaklar gösterir.
Narenciye yetiştiriciliğinde kalsiyum noksanlığında Kalsiyum (Ca) noksanlığı, yetiştirme ortamında biyolojik olarak yetersiz kalsiyum seviyesinin neden olabileceği bir bitki bozukluğudur, ancak daha sık olarak tüm bitkinin veya daha yaygın olarak etkilenen dokunun düşük terlemesinin bir ürünüdür. Bitkiler, düşük veya transpirasyon yapmayan dokularda bu tür lokalize kalsiyum Noksanlıklerine duyarlıdır çünkü kalsiyum floemde taşınmaz. Bunun sebebi bitkiye kalsiyum taşınmasını yavaşlatan su kıtlığı, gövdeden yetersiz kalsiyum alımı veya toprakta çok fazla nitrojen olabilir.
Asidik, kumlu veya kaba topraklar genellikle daha az kalsiyum içerir. Düzensiz toprak nemi ve aşırı gübre kullanımı da kalsiyum noksanlığına neden olabilir. Zaman zaman, toprakta yeterli kalsiyum olsa bile, çözünmez bir formda olabilir ve daha sonra bitki tarafından kullanılamaz veya bir "taşıma proteini" ne atfedilebilir. Yüksek fosfor içeren topraklar, çözünmeyen kalsiyum formları oluşturmaya özellikle hassastır.
Bitki hücrelerinde kalsiyum ve magnezyum karşıttır ve antagonistik etkileşimlere sahiptir. Sonuç olarak, optimum büyüme ve uygun gelişme için bitki içinde kalsiyum ve Magnezyum arasında bir homeostatik denge gereklidir.
Narenciye yetiştiriciliğinde kalsiyum noksanlığı semptomları başlangıçta bodur bitki büyümesine, genç yapraklarda nekrotik yaprak kenarlarına veya yaprakların kıvrılmasına ve sonunda terminal tomurcukların ve kök uçlarının ölümüne yol açan lokal doku nekrozu olarak ortaya çıkar. Genellikle ilk önce bitkinin yeni büyümesi ve hızlı büyüyen dokuları etkilenir. Olgun yapraklar nadiren etkilenir çünkü kalsiyum yaşlı yapraklarda yüksek konsantrasyonlarda birikir. Bitkilerdeki kalsiyum Noksanlıkleri, kısalmış boy, daha az düğüm ve daha az yaprak alanı ile ilişkilidir.
Bitki hasarının tersine çevrilmesi zordur, bu nedenle derhal düzeltici önlemler alınmalıdır, örneğin 200 ppm nitrojende kalsiyum nitratın tamamlayıcı uygulamaları. Toprak pH'ı test edilmeli ve gerekirse düzeltilmelidir çünkü kalsiyum noksanlığı genellikle düşük pH ile ilişkilidir.
Erken meyveler genellikle en kötü semptomlara sahip olur ve bunlar genellikle mevsim ilerledikçe azalır. Özellikle yüksek sıcaklıklardan önce sulama ve sabit sulama gibi önleyici tedbirler, oluşumu en aza indirecektir.
NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAKIR NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka ""Bitki Besleme Uzmanlarından"" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Bitkilerin bakır ihtiyacı oldukça düşük düzeydedir. Birçok bitkinin bakır kapsamı kuru maddede 2 - 20 ppm arasındadır. Bitkilerde bakır noksanlığı pratikte fazla rastlanan durum değildir. Organik madde miktarı çok yüksek olan topraklarda veya pit topraklarda bakır noksanlığı görülebilmektedir. Bunun nedeni organik maddenin bakırı çok kuvvetli bağlamasıdır.
Bakır noksanlığının sık görülmeyişinin nedeni, bitkilerin düşük olan ihtiyacını karşılayacak kadar toprakta bakır bulunması, bitkilere verilen birçok zirai mücadele ilacının önemli miktarda bakır içermesi, kullanılan gübrelerin safsızlık olarak bir miktar bakır içermeleri ve hayvan gübrelerinin bakır içermesidir.
Topraksız yetiştiricilikte, yetiştirme ortamına yeterli miktarda bakır verilmediği takdirde bakır noksanlığı görülecek ve bitki normal gelişmeyecektir. Genel bir ortalama olarak yapraklarda 5 ppm bakır yeterli olmaktadır.
Bakır bitki bünyesinde hareket kabiliyeti iyi değildir. Bu nedenle noksanlık belirtileri yeni meydana gelen yapraklarda görülür. Grimsi yeşil renk, hatta beyazlaşma gibi renk değişimleri ve solma olur. Gelişme zayıflar. Meyve ağaçlarında dalların uç kısımlarında kurumalar olur.
Bazı durumlarda, uç kurumalarının görülmesinden önce, normalden büyük yapraklar oluşur.
Tahıllarda simptomlar kardeşlenme döneminde yaprak uçlarından başlar. Yaprak uçları beyazlaşır, yaprak daralır ve küçülür. Noksanlık şiddetli ve sürekli olursa başak oluşmaz.
Bakır noksanlığının bir diğer özelliği, bitkilerin generatif gelişmesinin, yani çiçek ve meyve oluşumu, vegetatif gelişmeye göre daha fazla etkilenmesidir.
Torf üzerinde yetiştirilen saksı süs bitkilerinde ve özellikle çiçekli bitkilerde bakır noksanlığı, gelişme gerilemesi yanında, bitkilerin yapraklarında ve çiçeklerinde deformasyon, renk bozukluğu, çiçek azlığı veya hiç oluşmaması gibi olumsuzluklar yaratarak önemli zararlar yaratabilir. Bakır noksanlığı görülmesi halinde, şelatlı bakır bileşiklerinin yapraktan verilmeleriyle olumlu sonuçlar alınır.
Bakır içeren fungusitlerin fazlaca kullanılması, özellikle bağlarda ve narenci ağaçlarında bakır toksisitesi yaratabilmektedir. Bakır toksisitesinde, noksanlıkta olduğu gibi bitki gelişmesi geriler ve yapraklarda yanmalar görülür.
NARENCİYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MOLİBDEN NOKSANLIĞI

Noksanlıkları gördüğünüzde, herhangi bir gübre alarak uygulama yapmayın. Mutlaka ""Bitki Besleme Uzmanlarından"" yardım alın, onların önerdiği birbirini takip eden gübreleri kullanın.

Turunçgil yapraklarında damarlar arasında başlangıçta hafif sarı renkli, sonraları kahverengi nekroz dönüşen lekeler oluşur ve buna sarı benek hastalığı denilir.
Molibden noksanlığı, şiddetli vakalarda marjinal yaprak yanması ile birlikte beyazımsı ten rengi interveinal kloroz ile karakterizedir. Önce yaşlı yapraklar etkilenir. Bitkiler genellikle ciddi şekilde bodurlaşır.
Bitkiler için gerekli besin elementleri arasında toprakta en düşük miktarda bulunan molibdendir.
Normal bir tarım toprağının alınabilir molibden kapsamı çok kaba bir ortalama olarak 0.2 ppm kadardır. Bununla birlikte bitkilerin molibden gereksinimleri çok düşük olduğundan, çoğu toprakta bulunan molibden miktarı bitkilerin gereksinimini karşılamaya yeterli olmaktadır. Bu nedenle bitkilerde molibden noksanlığı sık görülen bir durum değildir. Ancak asit topraklar (pH 5.5'den küçük) üzerinde yetiştirilen bitkilerde kimi hallerde molibden noksanlığı görülmektedir.
Bitkide 0.1 ppm Mo bulunması bitki için yeterli olmaktadır.
Bazı bitkilerin molibden ihtiyaçları nispeten daha yüksektir.
Molibden noksanlığı nitrat asimilasyonunu engellediği için molibden noksanlın da ortaya çıkan arazlar azot noksanlığı belirtilerine benzer. Yaşlı yapraklar sararır. Ancak azot noksanlığından farklı olarak, yaprak kenarlarında çabucak nekrozlar oluşur. Bunun nedeni ise nitrat birikmesidir. Yaprak aya genişliği azalır ve değişik şekilli yaprak oluşur. Örneğin orta damar büyümeye devam etmesine karşın, yaprağın geri kalan kısımlarında büyüme olmaz ve ince uzun kamçı gibi yapraklar oluşur.
Molibden noksanlığı asit topraklarda görüldüğü i&, çoğu kez mangan ve alüminyum toksisitesi ile birlikte görülür.
Molibden gübrelemesi daha çok yaprak gübrelemesi yoluyla yapılır.
Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.
(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.)
Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir. (Kesilmiş yoğurt örneği gibi)
Buda ilacınızın etkisinin azalmasına neden olacaktır.
Bu nedenle bizim tavsiyemiz holderinize, tankınıza veya sırt pompanıza,
TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)
1 WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
2 Bitkisel menşeili Amino asit içeren Organik gübre ORGANİK SIVI GÜBRE
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra)
Hastalık dönemine göre, sayfanın en altındaki zararlılara karşı, bir ilaç kullanın. İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
5 DİĞER Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.  
Mümkün olduğunca hepsini bir arada kullanmaya çalışın, maliyetleri düşürün.
AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİ HER SENE DÜZENLİ KULLANIN
CANTEX ROOT
Kireç çözücü
Sezon başında kireçli topraklarda muhakkak kullanılmalı. Kılcal köklerin etrafını sarmış kireç kaymak tabakasını yok eder.
Toprakta bağlanmış demir, fosfor ve fosfatlar açığa çıkar, bitki bunları kullanır. defalarca demir ve fosforlu gübreler kullanmanıza gerek kalmaz.
DÖNÜME 1 KG
damla sulama ile
KÖKLENDİRİCİ Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Köklerİ kuvvetlendirir.
Köklerin, özellikle uzunlamasına, büyümesi ve gelişmesi üzerine uyarıcı etkisi vardır.
 

Bitkisel menşeili
katı organik gübre
Çiçeklenmeden önce 1. uygulama,
meyve tutumunda 2. uygulama,
hasattan 45 gün önce 3. uygulama yapılır
Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 300 gr / 100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.
200-300
DEMİRLİ GÜBRE En sık görülen bitki besin noksanlığıdır. Toprak olumsuzlukları bitkilerin, toprakta olan demiri kullanmasını engeller
Toprak analizlerini mutlaka yaptırın
125-150 cc
POTASYUMLU GÜBRE Ürünün RENK ve AROMA sını AĞIRLIK ve KALİTE sini İRİLİK ve SERT liğini belirleyen potasyumu yüksek oranda içerir. Özellikle meyve ve sebze yapraklarında görülen yaprak kenarındaki kurumayı önler ve ürün artışını sağlar.  
DAMLA SULAMA AZOT, FOSFOR, DENGELİ, POTASYUM
Her dönem düzenli kullanılmalı. Bitkinin NPK sı karşılanmalı
2-3 kg
Her ilaçlamada yaprak gübresi muhakkak kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri bitkilerin strese girmesini önler. Bitkilerin mikro element ihtiyaçlarını karşılar. Meyve tutumunu ve meyvelerin kalitesini arttırır.
TOPRAK İSTEKLERİ
Turunçgiller için uygun topraklar; hafif ve orta ağır yapıda, iyi drene olabilen, gevşek ve iyi havalanabilen kumlu, kumlu – tınlı, tınlı, killi – tınlı yapıdaki topraklardır. En ideali ise süzek ve iyi havalanabilen kumlu –tınlı topraklardır.
Turunçgiller için toprağın havalanması çok önemlidir. Çünkü turunçgil kökleri yüksek oranda oksijen ister, havasız kalırsa hemen boğulur.
Turunçgillerde kökler 30-90 cm. derinliklerde bulunur.
Toprağın havalanması düştükçe kökler toprak yüzeyine çıkarlar.
Turunçgil kökleri uygun ortamlarda yatay olarak 7-5 m. ye kadar yayılabilirler.
Turunçgillerde bahçe tesis edilecek toprak derinliği en az 1,5-2 m. olmalıdır.
Bu derinliğe kadar geçirimsiz bir kil tabakası bulunmamalı, taban suyu sorunu olmamalıdır.
Dikimden önce en az 120 cm.ye kadar 30 cm.lik derinlikler halinde mutlaka toprak numunesi alınmalı sonuca göre bahçe tesis edilmelidir.
Bahçe tesis edilecek yerde eğim % 3 ve daha fazla ise toprakta teraslama yapılmalıdır.
Turunçgillerde toprak PH’sınında hafif asit olması istenir.
İdeal PH 6 dır. PH 5 in altına indikçe ve 7,5 in üstüne çıktıkça biriken ağır metal ve elementlrin etkisi ile turunçgil kökleri zehirlenirler.
Örneğin PH 5 in altına indikçe Mn bitkide fazla miktarda taşınır.
PH 7,5 un üstüne çıktığında FE, Zn, Mn noksanlıkları ortaya çıkar. Turunçgiller için tehlikeli bir durumda durgun sulardır.
Durgun sular göllenme veya taban suyudur.
Turunçgiller fazla suyu sevmezler. Eğer bir bahçede drenaj yok ise kış yağışları ve sulama suyu ile fazla su birikir.
Durgun su ; tuzları, sülfatları, karbonatları vb. eriterek kök çevresinde oksijensiz, PH sı düşük ve tuzlu bir ortam oluşturur.
Sonuç olarak ; Turunçgil bahçesi kurulacak yerde Uygun iklim ( sıcaklık ve rüzgar ) Uygun toprak ( iyi havalanabilen, drenaja sahip, taban suyu sorunu olmayan, derin ve verimli, kumlu – tınlı yapıda olmalı ) Sulama için yeterli ve kaliteli su Uygun anaç seçimi çok önemlidir.
Bahçe Tesisi
Toprak Hazırlığı
Turunçgil yetiştiriciliği için virüsten ari, sertifikalı fidan kullanılmalıdır.
Dikimde önce bahçe tesis edilecek toprağın tesviyesi yapılmalı, pulluk tabanı olarak bilinen sert geçirimsiz tabakanın mutlaka kırılması gereklidir.
Bu tabakanın kırılması için en uygun zaman toprakların kuru olduğu eylül ayıdır. Bahçe içerisinde mutlaka temiz su kaynağı olmalıdır.
Bahçenin kenarına çit çekilmelidir. Bahçe içini soğuk rüzgardan koruma için rüzgar kıranlar yapılmalıdır.
Rüzgar kıranların kökü, bsin maddesine ortak olmaması için çok geniş yayılmamalıdır.
En uygun bitki kavak ( servi ) dir. Kullanılacak servi dağınık taçlı ve herdem yeşil olmalıdır.
Rüzgar kıranlar fidan dikiminden önc tesis edilmelidir. Tesviyesi tamamlanmamış toprak dikimden önce ( ocak – şubat aylarında ) bir herbisitle ilaçlanmalıdır.
Turunçgillere özel yabancı ot ilacı ile yabancı otlarla mücadele edilir.
Narenciye, portakal ve limon da dahil olmak üzere çiçekli bitkilerin bir cinsidir.
Cinsindeki bitkiler, portakal, limon, greyfurt, pomelos ve limes gibi önemli ürünler de dahil olmak üzere meyve üretir.
Güney Asya, Doğu Asya, Güneydoğu Asya, Malenezya ve Avustralya ya özgüdür .
Antik çağlardan beri çeşitli narenciye türleri bu bölgelerde yerli kültürler tarafından kullanılmış ve evcilleştirilmiştir.
Mikronezya adası ve Polinezyası tarafından milattan önce - 3000–1500 Avustralya genişlemiş ve tütsü ticaret yolu ile Orta Doğu ve Akdeniz'e (yaklaşık MÖ 1200) ve Avrupa'ya gelmiştir.
Narenciye bitkileri Asya, Güneydoğu Asya Adası, Okyanusya Yakın ve kuzeydoğu Avustralya'nın subtropikal ve tropikal bölgelerine özgüdür.
Narenciye türlerinin evcilleştirilmesi, çok fazla melezleşme ve gen değişikliği içerdiği için evcilleştirmenin ilk ne zaman ve nerede olduğu hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.
Limonlar, pomeloslar ve ekşi portakalların, daha sonra 10. yüzyılda Arap tüccarlar tarafından Akdeniz'e tanıtıldığına inanılıyor; 15. ve 16. yüzyıllarda Asya'dan Cenevizliler ve Portekizliler tarafından yapılan tatlı portakallar.
Mandarinler 19. yüzyıla kadar tanıtılmadı. Bu tür grubu bazı Akdeniz ülkelerinde büyük önem kazanmıştır ve portakal, mandalina ve limon ağaçları söz konusu olduğunda, burada onlara izin veren toprak ve iklim koşullarını bulmuşlardır.
Geldikleri bölgelerden daha yüksek bir meyve kalitesi elde edilmiştir.
Portakal, İspanyol sömürgeciler tarafından Florida'ya tanıtıldı.
Avrupa'nın daha serin bölgelerinde, 17. yüzyıldan itibaren turunçgiller portakallarda yetiştirildi; birçoğu işlevsel tarımsal yapılar kadar statü sembolü idi.
Ağaç
Bu bitkiler, büyük sürgünler veya dikenli sürgünler ve dönüşümlü olarak tüm marj ile düzenlenmiş yaprak dökmeyen yaprakları ile 5-15 m boyunda ulaşan küçük ve orta boy ağaçlardır.
Çiçek yalnız ya da küçük olarak corymbs, beş (nadiren dört) beyaz yaprakları ve çok sayıda organlarındaki her çiçek 2-4 sm çapında, genellikle çok güçlü kokuludurlar.
Narenciye, kısmen kabukta bulunan flavonoidler ve limonoidlerden (ve dolayısıyla terpenlerdir ) dolayı kokuları ile dikkat çeker ve çoğu meyve suyu yüklüdür.
Meyve suyu, karakteristik keskin lezzetlerini veren yüksek miktarda sitrik asit içerir.
Narenciye, ticari olarak önemlidir, çünkü birçok tür meyve için yetiştirilir, taze yenir, meyve suyu için preslenir veya marmelatlar ve turşularda korunur.
Ayrıca iyi C vitamini ve flavonoid kaynaklarıdır.
Meyvedeki C vitamini içeriği türlere, çeşitliliğe ve yetiştirme şekline bağlıdır.
Organik tarımla üretilen meyvelerin, Algarve'de geleneksel tarımla üretilenlerden daha fazla C vitamini içerdiği gösterilmiştir, ancak sonuçlar türe ve çeşide bağlıdır.
Flavonoidler arasında çeşitli flavanonlar ve flavonlar bulunur
Limonlardaki asitliğin, tohumların iç kaplamasında özellikle chalazal noktasında kırmızı, çiçek çiçeğinin dış tarafında mor pigmentasyon ve yeni tomurcuklarla belirtildiğini keşfedilmiştir.
Kırmızımsı morumsu. Asit içermeyen narenciye çeşitleri, belirtilen tüm noktalarda tamamen kırmızı renkten yoksundur.
Yetiştirme
Limon, Asya'ya özgü bir narenciye meyvesidir, ancak şimdi dünya çapında yaygındır.
Narenciye ağaçları çok kolay melezleşir - polen kaynağına bağlı olarak, tohumlarından yetiştirilen bitkiler greyfurt benzeri meyve üretebilir.
Anaç narenciye ekimi ile üretilen ağaçlar kullanır aşılama istenen meyve çeşitlerinin üzerine hastalık direnci ve dayanıklılığı artırılmıştır.
Turunçgillerin rengi sadece ( günlük ) serin bir kış olan iklimlerde gelişir.
Hiç kışı olmayan tropik bölgelerde, narenciye olgunlaşana kadar yeşil kalır, dolayısıyla tropikal "yeşil portakallar".
Genellikle olgun bir renk geliştirmek için yeterli soğuklara maruz kalmalıdır.
Kış boyunca serin bir yerde bırakılırsa meyveler sarıya rengi değişir.
"Olgun" ve "olgunlaşma" terimleri genellikle eşanlamlı olarak kullanılır, ancak bunlar farklı şeyler ifade eder.
Olgunlaşmış bir meyve büyüme aşamasını tamamlamış bir meyvedir.
Olgunlaşma, olgunlaştıktan sonra meyve içinde çürümenin başlangıcına kadar meydana gelen değişikliklerdir.
Bu değişiklikler genellikle şekere dönüşen nişastaları, asitlerde bir azalmayı ve meyvenin renginde bir yumuşama ve değişikliği içerir.
Turunçgil meyveleri klimakterik (Klimakterik, dalından koparılmalarının ardından olgunlaşmaya devam eden meyve ve sebzeleri tanımlamak için kullanılan terim.
Bu tür meyve ve sebzeler, dalında olgunlaşmaya başlar fakat yenilecek hâle gelmesi dalından koparıldıktan sonra olur.
Örnek olarak; Muz, Kivi, Avokado, İncir, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Mango, Karpuz, Domates verilebilir.) değildir ve solunum yavaş yavaş azalır ve etilen üretimi ve salınımı kademelidir.
Meyveler “ağaç olgunlaşması” anlamında bir olgunlaşma sürecinden geçmezler.
Kiraz gibi bazı meyveler fiziksel olarak olgunlaşır ve daha sonra ağaçta olgunlaşmaya devam eder.
Armut gibi diğer meyveler olgunlaştıklarında alınır, ancak olgunlaşmadan önce ağaçtan olgunlaşmaya devam eder. Turunçgiller hala ağaçtayken olgunlaşmadan olgunluğa, aşırı olgunluğa geçer.
Ağaçtan ayrıldıktan sonra, tatlılıkta artmaz veya olgunlaşmaya devam etmezler. Seçimden sonra değişmenin tek yolu, sonunda bozulmaya başlamasıdır.
Portakal ile renk olgunluğun bir göstergesi olarak kullanılamaz, çünkü bazen portakallar yemeye hazır olmadan çok önce portakallar turuncuya döner. Onları tatmak, yemeye hazır olup olmadıklarını bilmenin tek yoludur.
Akdeniz Mandarin ( Narenciye × deliciosa ekimi, Son Carrió ( Mallorca ) Narenciye ağaçları genellikle dona dayanıklı değildir.
Mandarin portakalları ( C. reticulata ), genel Narenciye türlerinin en sertleri olma eğilimindedir ve −10 C kadar soğuk olan kısa sürelere dayanabilir, ancak gerçekçi olarak −2 C'nin (28 C) altına düşmeyen sıcaklıklar başarılı bir ekim için gereklidir.
Mandalina, tangorlar ve meyve yüzü kalitesini etkileyebilmesine rağmen, kışın daha belirgin donma sıcaklığı olan bölgelerde bile dışarıda yetiştirilebilir.
Birkaç dayanıklı melez donmanın çok altındaki sıcaklıklara dayanabilir, ancak kaliteli meyve üretmez.
Limonlar, daha serin-yaz / orta-kış, kıyı bölelerde ticari olarak yetiştirilebilir, çünkü perakende limon meyvesinde tatlılığa ne ulaşılır ne de beklenmez.
Ağaçlar, verimli topraklar ve yeterli yağış veya sulama ile sürekli güneşli, nemli bir ortamda gelişir.
Her yaşta, narenciye kısmi gölgede seyrek sulama ile yeterince iyi büyür, ancak meyve mahsulü daha küçüktür.
Tropikal ve subtropikal kökenli olan portakal, tüm narenciye gibi geniş yapraklı ve yaprak dökmeyen bir bitkidir.
Stresli olduğu sürece yaprakları düşürmezler.
Sapları birçok çeşit büyük keskin olması dikenler.
Ağaçlar ilkbaharda çiçek açar ve kısa bir süre sonra meyve dönüşür.
Meyve, çeşide bağlı olarak sonbaharda veya kış başında olgunlaşmaya başlar ve daha sonra artan tatlılık geliştirir. Bazı mandalina çeşitleri kışın olgunlaşır.
Greyfurt gibi bazılarının olgunlaşması 18 ay kadar sürebilir.
Başlıca üretici bölgeleri
2007 birleşmiş milletler verilerine göre, Brezilya, Çin, ABD, Meksika, Hindistan ve İspanya dünyanın en büyük narenciye üreten ülkeleridir.
Ticari olarak narenciye yetiştiren başlıca bölgeler arasında Güney Çin, Akdeniz Havzası (Güney İspanya dahil), Güney Afrika, Avustralya, Güney Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Güney Amerika'nın bazı bölgeleri bulunmaktadır.
Süs bitkileri olarak
Limonluk ait Botanik Bahçesi içinde Leuven ( Belçika ) Küvetlerde yetiştirilen ve örtü altında kışlanan narenciye ağaçları, cam yapma teknolojisi yeterli miktarda şeffaf camın üretilmesini sağladığında Rönesans bahçelerinin bir özelliğiydi.
Bir portakal, 17. ve 18. yüzyıllar boyunca kraliyet ve aristokrat konutların bir özelliğiydi.
Orangerie de Louvre Sarayı, 1617, 1840'larda modern seranın gelişmesi kadar gölgede değildi taklit ilham verdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, hayatta kalan en eski orangery, Virginia’daki Airy Dağı, Tayloe House'dadır .
George Washington Vernon Dağı'nda bir portakal vardı .
Bazı modern hobiler, havanın dışarıda büyümek için çok soğuk olduğu alanlarda konteynerlerde veya seralarda cüce narenciye yetiştirmektedir.
Ağaçlar gelişip meyve üretecekse, tutarlı iklim, yeterli güneş ışığı ve uygun sulama çok önemlidir.
Her zamanki "yeşil çalılar" ile karşılaştırıldığında, narenciye ağaçları kötü konteyner bakımını daha iyi tolere eder.
Daha soğuk kış alanları için, limon yetiştirilmemelidir, çünkü kış soğuklarına diğer turunçgillerden daha duyarlıdırlar.
Kumkuatlı melezler (× Citrofortunella ) iyi soğuk direncine sahiptir.
Bir saksıdaki narenciye ağacının her 5 yılda bir tekrarlanması gerekebilir, çünkü kökler saksının altında kalın bir "kök topu" oluşturabilir.
İLETİŞİM

ÖZLER YILDIRIM
Tel: 0 532 521 67 47
Adres: İhsaniye mah.
Sait çiftçi cad. no: 12/A
Akdeniz / MERSİN
Email:
ozleryildirim@gmail.com


YOUTUBE KANALIMIZ

Copyright © 2020 NİL TARIM